OptisyeninSesi
OptisyeninSesi
Optisyenin Sesi Reklam
Ada Optical
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Perakende ticarette uyulacak kurallar belirlendi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

13 Ağustos 2016 - 14:00 'de eklendi ve 2143 kez görüntülendi. A+A-

Perakende ticarette uyulacak kurallar belirlendi

Perakende ticarette indirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının süresi, iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, tasfiye durumunda ise altı ayı geçemeyecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler, üretici veya tedarikçiyle yaptıkları sözleşmede prim ve bedelin türü ve oranı ile verecekleri hizmetin süre veya sayısını belirtmek ve bu süre ve sayıda hizmet vermek koşuluyla, ürün talebini doğrudan etkileyen tanıtım ve konumlandırma gibi hizmetleri nedeniyle üretici veya tedarikçiden aktivite primi ile reklam, dergi, anons, raf tahsisi, gondol ve kasa önü bedeli gibi prim ve bedel talep edebilecek.

ÖDEME SÜRESİ
Üreticiler veya tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden kaynaklanan ödemelerin sözleşmede öngörülen tarihte yapılması esas olacak.
Üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen ve buna bağlı olarak insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi, alacaklı üretici veya tedarikçinin küçük işletme, borçlunun ise büyük ölçekli işletme olduğu hallerde teslim tarihinden itibaren otuz günü geçemeyecek ve bu süre, vadeli araçlarla yapılan ödemelerin vadesi için de geçerli olacak. Teslim tarihinin belirlenemediği durumlarda, sevk irsaliyesinin düzenlendiği tarih teslim tarihi olarak kabul edilecek.

MAĞAZA MARKALI ÜRÜN SATIŞI
Büyük mağaza veya zincir mağazaların başkalarına ürettirerek işletmesinin adıyla veya markasıyla iş yerinde satışa sunduğu ve fiyat, ambalaj veya tanıtımı üzerinde kontrole sahip olduğu ürünler, mağaza markalı ürün olarak kabul edilecek.
Yurt içinde üretilen ve hızlı tüketim malı niteliği taşıyan mağaza markalı ürünlerin üzerinde veya ambalajlarında, perakende işletmenin ad, unvan veya markasının yanı sıra üreticinin tercihine göre üreticinin ad, unvan ya da markasına da yer verilecek ve ürünün üzerinde ayrıca hangi büyük mağaza veya zincir mağaza adına üretildiği belirtilecek.

KAMPANYALI SATIŞ
İndirimli veya promosyonlu satış kampanyaları; ürün, marka ya da işletmeyi tanıtmak, ürün alımını özendirmek ve satışını artırmak veya işletmenin ya da markanın imajını güçlendirmek gibi amaçlarla ve belirli sürelerle, perakende işletmelerce satışa sunulan daha düşük fiyata aynı mal veya hizmet, aynı fiyata daha fazla mal veya hizmet, bedelsiz ya da indirimli fiyattan ilave mal veya hizmet gibi uygulamaları kapsayacak.

İndirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının süresi, iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, tasfiye durumunda ise altı ayı geçemeyecek.

İş yerinin devri ve kapanışı ile adres ve faaliyet konusu değişikliği durumlarında, kampanyanın başlangıç tarihi il müdürlüğüne bildirilecek. Perakende işletmeler başlangıç ve bitiş tarihi belli olmayan indirimler yapamayacak. İndirimli veya promosyonlu satış kampanyasının fiyat etiketi gibi araçlar dışında, afiş, pankart ve benzeri araçlarla ilan edilmesi halinde bu araçlarda, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer verilecek. İnternet sitesinde yapılan ilanlarda da kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihi belirtilecek.

ALIŞVERİŞ FESTİVALİ
Mahalli idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların ortağı olduğu şirketler ve diğer tüzel kişiler birlikte veya bağımsız olarak, perakende işletmelerin katılımıyla, yılın belli dönemlerinde, ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde alışveriş festivali düzenleyebilecek.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu festivaller için ayıracakları ödenek miktarı bütçelerinin yüzde beşini geçemeyecek.

Alışveriş festivalinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile festival programı, festivalin ilçe veya il düzeyinde düzenlenmesi durumunda il müdürlüğüne, bölge veya ülke düzeyinde düzenlenmesi durumunda ise Bakanlığa en az bir ay önceden yazılı olarak bildirilecek. Alışveriş festivalinin süresi bir yıl içinde altmış günü geçemeyecek.

Festivalin etkinlik takvimi, ilçe, il, bölge veya ülke düzeyindeki uygulama alanı, bütçesi, katılımcıların işletme adı veya ticaret unvanı, adresi, telefonu gibi iletişim bilgileri, varsa tanıtıma ilişkin internet sitesi adresi ve festivali düzenleyen tüzel kişilere ait iletişim bilgileri yer alacak.

SÜREKLİ İNDİRİMLİ SATIŞA KONU OLAN MALLAR
Bir malın sürekli indirimli satışa konu olabilmesi için, üretiminin sonlanması ve sınırlı sayıda üretim gibi nedenlerle serideki stok adedinin az olması, belli bir mevsimde veya dönemde satılmak üzere üretilmekle birlikte, mevsim ya da dönem sonuna yakın yahut mevsim veya dönemin bitiminden sonra satışa konu olması, ihraç edilmek amacıyla üretilmekle birlikte çeşitli nedenlerle ihraç edilememiş olması, biçim, renk, büyüklük ve benzeri nitelikler bakımından maddi, ekonomik veya hukuki eksiklikler içermesi, teşhirde kullanılmış olması, iade edilmiş olması, fabrika çıkış fiyatı üzerinden satışa sunulması vb. nitelikleri taşıması gerekecek.

ÇALIŞMA SAATLERİ
Çalışma gün ve saatlerinin ilçe veya il düzeyinde belirlenmesine, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali, bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine Bakanlık yetkili olacak. Çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesinde mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ile yöresel şartlar, özel gün ve haftalar, milli ve dini bayramlar gibi hususlar gözetilecek.

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin müşterek teklif yazısı üst meslek kuruluşlarınca imzalanarak Bakanlığa gönderilecek ve yazıda teklife konu perakende işletme faaliyet kolu veya kolları ile bölge veya ülke düzeyi olmak üzere kararın uygulanacağı alan ve teklifin gerekçesi belirtilecek.

Bakanlık gerektiğinde, üst meslek kuruluşlarından tekliflerine ilişkin gerekçelerin ve verilerin yer aldığı bir rapor talep edebilecek. Rapor, Bakanlıkça belirlenen süre içinde üst meslek kuruluşlarınca müştereken hazırlanacak ve yazılı olarak gönderilecek. Bakanlık, raporun kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde perakende işletmelerin çalışma gün ve saatlerini, bölge veya ülke düzeyinde belirleyerek internet sitesinde ilan edecek. Ayrıca Bakanlık bu kararı valilikler, üst meslek kuruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gönderecek.

Alışveriş merkezi ve zincir mağazaların çalışma gün ve saatlerine ilişkin müşterek teklif, bu maddede belirtilen usul çerçevesinde üç yılda bir oluşturulacak ve üçüncü yılın kasım ayının on beşine kadar Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık, alışveriş merkezi ve zincir mağazaların çalışma gün ve saatlerini üçüncü yılın aralık ayı sonuna kadar belirleyecek ve üst meslek kuruluşlarına gönderecek.

DENETİM VE CEZA HÜKÜMLERİ
Bakanlık, bu yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikayetlerle ilgili olarak perakende işletmeler nezdinde denetim yapmaya yetkili olacak ve bu yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilecek.

Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevli olacak ve yetkili idareler tarafından yapılan denetimin sonuçları, denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlığa bildirilecek.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Bauhaus Mağazalarında Gözlük Satışına Para Cezası Bauhaus Mağazalarında Gözlük Satışına Pa...

Gözlükçü/optisyen meslektaşlarımızın hak ve hukuklarını her platformda savunan sivil toplum kuruluşu ve yöneticiler olmaya devam edeceğ...

Firma Tanımlayıcı Numaraları Hakkında Önemli Bilgi Firma Tanımlayıcı Numaraları Hakkında Ön...

Medula Optik sisteminde ekrana gelen duyuruda '' Ürün Takip Sistemi Firma Tanımlayıcı Numarasının'' tanımlanması istenmektedir....

Mart 2017 Dönemi Optik Katılım Payı Mart 2017 Dönemi Optik Katılım Payı

2017 Mart ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalıştığınız banka hesaplarınıza gönderilmesi planlanmaktadır....

Ünlü Lens Firması Türkiye’ den çekiliyor mu? Ünlü Lens Firması Türkiye’ den çek...

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, referandumda kabul edilen anayasa değişikliği nedeniyle bazı uluslararası şirketle...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)

Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Bauhaus Mağazalarında Gözlük Satışına Para Cezası Bauhaus Mağazalarında Göz...

Gözlükçü/optisyen meslektaşlarımızın hak ve hukuklarını her ...

Firma Tanımlayıcı Numaraları Hakkında Önemli Bilgi Firma Tanımlayıcı Numaral...

Medula Optik sisteminde ekrana gelen duyuruda '' Ürün Takip ...

Mart 2017 Dönemi Optik Katılım Payı Mart 2017 Dönemi Optik Ka...

2017 Mart ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalı...

Ünlü Lens Firması Türkiye’ den çekiliyor mu? Ünlü Lens Firması Türkiye...

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, referan...

Louis Vuitton, Christian Dior’u satın aldı Louis Vuitton, Christian ...

Moda camiası büyük bir haberle çalkalandı. Dünyaca ünlü Fran...

Hazırmısınız? Hazırmısınız?

İSG Kanunun uygulaması ertelenen tek maddesi olan “50’den az...

Lisans Tamamlamada Üst Öğrenim Belirsizliği Sonlandı. Lisans Tamamlamada Üst Öğ...

YÖK tarafından belirlenen ve sağlık çalışanlarına lisans tam...

ÜTS Toplantısı Yapıldı. ÜTS Toplantısı Yapıldı....

Sağlık Bakanlığınca uygulamaya girecek olan ÜTS-(Ürün Takip ...

Ege Üniversitesi Kontak Lens Semineri Düzenlendi Ege Üniversitesi Kontak L...

25 Nisan 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizm...

SGK tarafından paylaşılması durduruldu! SGK tarafından paylaşılma...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2015 yılında yürürlüğe sok...

Magazin HABERLERİ
Web TV