a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Optometri’yi kapsayan yeni bir meslek kanunu sektörün özlemi ve beklentisidir!

Tam görme ile bile var olan evrenin az bir kısmını görebiliyoruz, bundan bizleri ve toplumu mahrum etmeye kimin hakkı var?

11 Mart 2011 - 16:18 'de eklendi ve 10782 kez görüntülendi. A+A-

Optometri’yi kapsayan yeni bir meslek kanunu sektörün özlemi ve beklentisidir!

1-Hükümetimizin ve T.C Sağlık Bakanlığımızın AVRUPA BİRLİĞİ’ ne tam üyelik için gösterdiği aktif çabaların, ülkemiz insanlarına sağlık alanında, yararlar sağlayacağına inanan sivil bir toplum örgütü olarak. MESLEĞİMİZE ait birikmiş birtakım SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ, Türkiye genelinde 23 ilde faaliyet Gösteren (3380)i aşkın üyesi bulunan GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER KONFEDERASYONU adına  SEKTÖRÜMÜZE VE KAMUOYUNA DUYURMAYI uygun görmüş bulunmaktayız.

2-İnsan Faaliyetlerinin öğrenmenin %80 nine yakın kısmında önemli Rol oynayan ( GÖRME SAĞLIĞI-SAĞLIKLI GÖRME); özellikle EĞİTİM ve BİLGİ BİRİKİMİ suretiyle, TEKNOLOJİK GELİŞİMDE’ Kİ ağırlıklı yönü ile bir asırdan beri, ileri ülkelerden OFTALMOLOJİ bilimine yardımcı olarak geliştirilen ve son 20 yıldan buyana SAĞLIK PERSONELİ GURUBUNA. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE DÂHİL EDİLMİŞ BULUNAN” OPTOMETRİ”-GÖZ ÖLÇME BİRİMİ VE (OPTOMETRİSTLİK İLE OFTALMİK OPTİSYENLİK)ve (OPTİK GÖRME GEREÇLERİ TEKNOLOJİSİ-OPTİK SANAYİİ)ile çok yakından ilişkili bulunmaktadır.

3- DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO)nun CENEVRE OFİSİNDEKİ (KÖRLÜK VE SAĞIRLIKLA SAVAŞ DAİRESİ) başkanı prof. Dr.RESNİKOF ve o tarihte merkezi ABD-Pensilvanya da bulunan. DÜNYA OPTOPMETRİ KONSEYİ-WHO-Dönem başkanı Kanadalı Prof Dr.BRİSBİN’in müşterek çalışmaları ve takiben(IAPB)ve WHO‘nun 1999 da düzenledikleri (VİSON 2020-THE RİGHT TO SİGHT) .(2020 GÖRME HAKKI PROJESİ) KÖRLÜKLE MÜCADELE kampanyası vesilesi ile yapılan DEKLARASYONDA, Dünya nüfusunun yarısında Çeşitli GÖRME SORUNU ve  GÖZ HASTALIKLARI bulunduğu. 340 Milyona yakın kişide REFRAKSİYON(kırma kusuru) bozukluğu bulunduğu ve fiilen KÖR olanların sayısının 50 milyonun üzerinde olduğu, her yıl 500 bin çocuğun GÖZÜNÜ kaybettiği, 150 milyon kişinin TRAHOMO maruz kaldığı, KÖRLÜĞÜ YARATAN etkenlerin:

%46’sının KATARAKTAN
%12.5 nin TRAHOMDAN,
%3.3 nün ÇOCUK ÇAĞI KÖRLÜĞÜNDEN
%37.0 nin GLAKOM- DİYABETİK RETİNOPATİ-TRAVMA ve diğer olgulardan meydana geldiği ifade edilmiş bulunmaktadır.

4-Birleşmiş milletler kuruluşunun bir örgütü olan (DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI (WHO)RESMİ organına paralel olarak, ABD’de (1904) lerde başlayıp 1927 lerde İNGİLTERE ve Avrupa’da geliştirilen SİVİL BİR TOPLUM ÖRGÜTÜ olan (DÜNYA OPTOMETRİ KONSEYİ-WOC);KUZEY VE GÜNEY AMERİKA-AVRUPA-AFRİKA-ORTA DOĞU –PASİFİK ASYA )Bölgesel kuruluşları ile (topyekûn İNSAN SAĞLIĞI için mücadele etmekte, TÜRKİYE-AVRUPA BÖLGESİ içinde ÜYE bulunmaktadır. Özellikle GÖZ ve GÖRME SAĞLIĞI ve KORUYUCU SAĞLIK bakımından OFTALMOLOJİ ile uzun yıllar çözülmeyen sorunları müşterek çözmek üzere (OPTOMETRİ BİLİMİ)geliştirilerek, -Örneğin ABD’de (17)fakülte kurularak, oftalmologun iki katı OPTOMETRİST Yetiştirilmiştir.

GÖZLÜKÇÜLÜK mesleği, önce 3-4yıllık YÜKSEK ÖĞRENİMLE OFTALMİK OPTİSYENLİĞİ ve daha sonra ilave (4)yıllık bir EĞİTİMLE OPTOMETRİSTLİK düzeyinde ve (DOCTOR OF OPTOMETRY) düzeyine yükseltilmiştir. DÜNYA KÖRLÜĞÜ ile savaşımda, EKİP ÇALIŞMASI’NIN önemi ortaya çıkmış ve (OPTOMETRİST-OFTALMOLOG-OFTALMİK OPTİSYEN-OFTALMİK HEMŞİRE-OPTİK MEKANİSYEN ve MENAJER’ den ibaret donanımlı TİMLERLE Körlükle savaş WHO üyesi Ülkeler tarafından PROJELENDİRİLEREK, Plan uygulamalarına geçilmiştir.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’ de her yıl EKİM AYININ 2.ci hatasındaki PERŞEMBE günü (DÜNYA GÖRME GÜNÜ ) olarak kutlanmakta ve HALKIMIZI Görme sorunları üzerinde bilinçlendirmeye gayret edilmektedir. Bu aktivitelere iki yıldan beri KONFEDERASYONUMUZ’ da katılmakta ve üyelerinin ve toplumun bu yönde EĞİTİLMELERİNE çaba harcamaktadır.

5-Üyeliğini kazanmak için gayret ettiğimiz AVRUPA BİRLİĞİ , 1927  lerde  İNGİLTEREDE kurulan (ULUSLARARASI OPTOMETRİ VE OPTİKBİRLİĞİ-international leagu of  OPTOMETRY and OPTİCS-IOOL) nin daha sonra (PEG) ve (GOOMAC) kuruluşları dan geçerek, 1990 lı yıllarda (ECOO-EUROPEAN COUNCİL OF OPTOMETRY AND OPTİC AVRUPA OPTOMETRİ VE OPTİK KONSEYİ) ne dönüşen varlığını kabul ederek,Brüksel ofisinde (AVRUPA BİRLİĞİ KONSEY DİREKTTİFLERİ) içinde (TIBBI GEREÇLER YÖNETMELİĞİ-OPTİK GÖRME GEREÇLERİ-OPTİK MESLEKLERİN EĞİTİMİ-MESLEKLERİN serbest Dolaşımı,optik görme gereç standartları , kalite kontrolü-mesleki okulların AKREDİTASYONU-AVRUPA OPTOMETRİ DİPLOMASI-Avrupa Optisyenlerinin kalifikasyonu gibi konuları içeren (40) ı aşkın DİREKTİF yayınlamış ve üye Devletler, belli süreler içinde MESLEKİ KANUN VE MEVZUATLARINI-EĞİTİM İÇERİKLERİNİ buna uygun hale getirmeye başlamışlardır. ECOO tarafından, üye ülkelerde eğitimde ve klinik uygulamalarda uyumlaştırma hedeflenmektedir.

Bugün ECOO’ ya Avrupa’dan  (30) devlet bulunmakta ve İstanbul merkezli TÜRKİYE OPTİK VE OPTOMETRİK MESLEKLER BİRLİĞİ DERNEĞİ-ECOO nezdinde TÜRK OPTİK SEKTÖRÜNÜ, 2004 yılından buyana temsil etmektedir.

NİTEKİM ECOO ‘nun son zamanda yayınladığı (MAVİ KİTAPTA) gösterilen (30) Avrupa devletine ait OPTOMETRİK MESLEKLERİN (25)Aşamalı GELİŞİM VE İSTİHDAM PROFİLİNDE, Türkiye en geride ve sadece (GÖZLÜK REÇETESİ OKUYARAK-BİR GÖZLÜĞÜN MONTAJINI YAPARAK onu, EMEKLİ SANDIĞI-SSK ve BAĞKUR ‘a tabi müşterilere-SGK) satan bir ESNAF KONUMUNDA olup OPTOMETRİK MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ ASLİ EĞİTİMDEN YOKSUN ve kanuni yetkiler elde edememiş bir durumdadır.

6-ABD ‘de 1880 li yıllarda başlayan (OPTOMETRİK EĞİTİM=-1904’lerde OKULLAŞMIŞ daha sonra, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda okul müfredatlarına girerek ABD-İNGİLTERE-ALMANYA-İSKANDİNAV ÜLKELERİ-UZAK DOĞU-AVUSTRALYA-YENİZELANDA ve benzeri ülkelerde, OPTOMETRİ BAĞIMSIZ BİR MESLEK HÜVİYETİNİ almıştır. AVRUPA’DA, bu mesleğin EĞİTİM İÇERİĞİ (AEUSCO-AVRUPA ÜNİVERSİTE-OKUL VE KOLEJLERİ BİRLİĞİ) nin gözetimine verilmiş, uzun yıllar bu kurum (DÜNYA OPTOMETRİ KONSEYİ-WCO), ECOO ile birlikte OPTOMETRİK EĞİTİMİN MÜFRDATINI Uyumlaştırmak için (AEUSCO)ile birlikte faaliyet göstermiş ve son 10 yıldan buyana (AVRUPA OPTOMETRİ DİPLOMASI) Eğitim Programını geliştirerek ABD’ye paralel düzeyde ve İNGİLTERE ‘nin (GOC-GENEL OPTİK KONSEYİ) nin gözetiminde (AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN OPTOMETRİST yetiştirme Programını yürütmeye başlamış ve AVRUPAÜNİVERSİTELERİNİN çoğunda (OPTOMETRİ  FAKÜLTELERİ) tesisine geçilmiştir. Merkezi ABD ‘nin Pensilvanya eyaletinde olan (WCO), geçen sene İNGİLTERE’YE  getirilmiş ve Ayrıca ABD’ ki gibi bir de OPTOMETRİ AKADEMİSİ tesis edilerek Başkanlığına HOLLANDALI optometrist Dr.FEİKE GİRİT getirilmiştir. Bu Akademi ÜNİVERSİTELERİN optometri fakültelerinin AKREDİTASYONU ve MÜFREDAT Programları üzerinde çalışmaktadır. Özellikle REFRAKSİYON KUSURLARININ iyileştirilmesi, Yaşlıların Düşük Görme sorunlarının giderilmesinde ve OPTİK GÖRME GEREÇLERİ teknolojisinde OPTOMETRİSTLERİ önemli hizmetler sunmaktadır. Türkiye’de NUFUSUN ihtiyacı olan TIP DOKTORU sayısı yetersiz olduğundan, KORUYUCU GÖZ VE GÖRME SAĞLIĞINDA istihdam edilmek üzere DIŞ ÜLKELERDEN optometrist getirilmesi yanında. Mevcut Üniversitelerde BU BİLİM DALININ ihdası için, batılı anlamda PROJELER üretilmesi ve Doçent-Profesör düzeyinde OPTOMERİ Doktoru unvanı almış kimselerin, Yerli Üniversitelerde geçici istihdamının ve OFTALMOLOJİYE ait hizmetlerin bir kısmının bu guruba verilmesinin uygun bir politika olacağı düşünülmektedir.

WCO ve ECOO ‘nun çeşitli ülkelerde Düzenlendiği (DÜNYA OPTOMETRİK EĞİTİM KONFERANSLARINDAN ABD-ATLANTADA yapılan (3cüsüne) ve Daha sonra ROMA’DA yapılan Beşincisine, TC Sağlık Bakanlığından bazı üst düzey Bürokratları katıldığı ve TOOMD VE ECOO ‘nun İSTANBUL ve ANKARA düzenlediği iki toplantıya bu bürokratların katılmış oldukları dikkate alınarak, OPTOMETRİK EĞİTİM ÜZERİNDEN ısrarla durulması ve bu konuda gerekli görülürse ABD veya UK VE AVUSTRALYA-YENİZELANDA-gibi ülkelerin OPTOMETRİ FAKÜLTELERİNDEN uzmanlar getirtilerek KURULUŞ ÇALIŞMALARI yapılması ve TÜRKİYEDE 5193 sayılı GÖZLÜKÇÜLÜK VE OPTİSYENLİK kanunlarının değişimini ve MESLEK ODALARI ve BİRLİĞİ kanunlarının hazırlatılmasının ÜLKEMİZ GÖZ VE GÖRME SAĞLIĞI için yararlı olacağını ve AVRUPAYA uyumun bu yolla sağlanacağını ve bu yolla GÖZLÜKÇÜLÜĞÜN bir Ticari esnaf işinden kurtarılarak, KORUYUCU GÖZ SAĞLIĞI mesleğine dönüştürülebileceği Birçok ülkelerin deneyimlerinden anlaşılmaktadır.

Arşivimizde, bundan önce yapılmış MESLEKİ kanun ve mevzuat ile EĞİTİM konularından Amerika Birleşik devletleri ve KANADA hükümeti Eyaletleri ile AVRUPADA (17 Ülke-Yakın Doğuda 6 ülke-Asya’da 6 ülke-Afrika’da 3 ülke. Pasifik Ülkelerinden Avustralya-Yenizelanda-Japonya).dâhil çok sayıda Dış ülke meslek kanunları ve mevzuatı ile Mesleki Eğitime ait okul müfredatları ve oftalmoloji ile optometri arasında vaki olan bazı çekişmelere ait YÜKSEK YARGI KARARLARI bulunmaktadır.
Ayrıca ABD ‘de (51)Eyaletin (1901 ila 1924) yılları arasında uygulamaya koyduğu optometrik meslek kanunlarından bir kısmı ve ileriki yıllara vaki olan bazı değişim ve yenilenmeleri hakkında bilgiler ve son olarak (2002)yılı itibariyle oftalmologun iki katı sayıdaki. Amerikan OPTOMETRİSTLERİNE kanunlarla verilen KATARAKT -ALLERJİ ENFEKSİYON-GLAKOM-ENFLAMASYON ve AĞRI veren HASTALIKLAR için REÇETE YAZMA ve İLAÇ KULLANMA yetkilerini içeren belgeler bulunmaktadır.

Bunun gibi, AVRUPADA OPTOMETRİK MESLEKLERİN uyumlaştırılması için düzenlenen (AVRUPA OPTOMETRİ DİPLOMASI-İMTİHAN ESASLARI ile AEUSCO ‘nun (AVRUPA OPTOMETRİSLERİ için düzenlediği (2700)saatlik EĞİTİM MÜFREDATI detayları mevcuttur. GÖZ VE GÖRME SAĞLIĞININ Türkiye de tesisi için yetiştirilmesi ve istihdamı gerekli OPTOMETRİSLERLE ilgili olarak, Başta YÖK olmak üzere bazı Üniversitelere, kanuni mevzuat için. Sağlık Komisyonlarına ve Diğer yetkililere MESLEKİ İSTEMLER OLARAK, çeşitli tarihlerde RAPORLAR şeklinde intikal ettirildiği halde. bu tekliflerin çoğu dikkate alınmamış ve TÜRKİYEDE REFRAKSİYON ve iyileştirilmesi ihtiyacı. NUFUS artışına paralel arttığı gibi, Toplumdaki KÖRLERİN sayısı da çoğalmıştır.(TUİK )Nitekim DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) OPTOMETRİYİ; koruyucu HALK SAĞLIĞI mesleği ve GÖZ ve GÖRME SORUNU ÇÖZÜM elemanı olarak Çeşitli HALK SAĞLIĞI VE KÖRLÜKLE MÜCADELE EKİPLERİNE katmaktadır.

7-Türkiye de halen mevcut (35) ‘i aşkın Gözlükçü derneği ve bunların üst kurumları olan (4) fedarasyon ve federasyonların bütünleşmesi ile oluşmuş, merkezi ANKARA’DA olan bir KONFEDERASYON mevcut olup, temsil ettiği üye sayısı (3380) ‘ü aşkındır.

Ayrıca YÖK ‘ün 1980 yılındaki bir kararı ile Açılmasına izin verdiği (6) adet ÜNİVERSİTEDE (SİVAS-MUĞLA-SAMSUN-ESKİ ŞEHİR-İZMİR-VE ISPARTA)ya bağlı (2) yıllık ÖN LİSANS düzeyinde (OPTİSYENLİK) eğitimi 1982 den buyana (1000) i aşkın mezun vermiş bulunmaktadır. Ancak Bu okulların mezunlarına ilk 10 yıl içinde GÖZLÜKÇÜLÜKLE İLGİLİ hiçbir yetki verilmediğinden, çoğu Başka dallara ayrılmış, ancak 2004 yılında (3958 Sayılı Gözlükçülük kanununun ) yürürlükten kaldırılarak, yerine (5193) sayılı OPTİSYENLİK KANUNU ihdas edildikten sonra, Bu mezunlar bir Optisyenlik müessesesi açabilme mesleki haklarını elde etmişlerdir. Çoğunun Ekonomik durumu yeterli olmadığından, bu son kanunla sakıncalı olarak ihdas edilen (MES’UL GÖZLÜKÇÜ) ‘lük hizmetini sermaye sahibi KİŞİ mağazasında ücret karşılığı yapmaktadır. Aslında, bu okul mezunlarının en az (4) yıl Yüksek öğrenim görerek, optometrist DÜZEYİNDE yükseltilmeleri gerekmektedir. ÜLKENİN refraksiyon ihtiyacı yıllık 30 milyon civarında iken, sadece oftalmologlar eli ile yapılabilen refraksiyon testi ile ihtiyaç giderilmekte ancak yeterli olamamaktadır. Batılı ülkelerde olduğu gibi, OPTOMETRİ SINIFI İHDAS EDİLEREK, GÖZ TARAMASI VE REFRAKSİYON yaparak, Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti sunan OPTOMETRİ ‘nin Ülkemizde kabulü ve Üniversitelerde bu Fakülte ve departmanların kurulması gerekmektedir. Bu gelişmeyi önlemek için Bazı örgütlerin Çeşitli bahane ve engeller çıkarması, Ülke halkına hizmet sunumunun noksan kalmasına sebep olmakta ve BATILI ülkelerle –Türkiye arasındaki BİLGİ VE EĞİTİM DÜZEYİNİN –geri kalmasına neden olmaktadır.

8-Sağlık Bakanlığı ‘1997 yayını (SAĞLIK ALANINDA DIŞ İLİŞKİLER) isimli kitabın    I I I BÖLÜM EKLER kısmında (1920 den 1997) ye kadar görev yapan BAKANLAR listesinde (37) ci sıradan itibaren Hizmet veren BAKANLARIMIZIN önemli bir kısmına (OPTİK VE OPTOMETRİK MESLEKLERİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ). nin belirtilmesine rağmen, GÖZLÜKÇÜLÜK dışındaki Optik Meslek Dalları üzerinde bir anlayış ve gereksinim olmamış ve 1940 yılında itibaren 2004 yılına kadar geçen (65) yıllık sürede DÜNYA GELİŞİM YERİ ve göz sağlığı konuları üzerinde durulmamış ve (3958) sayılı gözlükçülük kanunu yürürlükte kalmıştır.

Bakanlarımızdan (Prof. Dr. Kaya KILIÇTURGAY ile başlayan ilişkilerimiz, daha sonra, Doç. Dr. Mustafa Kalemli, Bülent Akarcalı, Nihat Kitapçı, Halil Şıvgın, Yıldırım Aktuna, Kazım Dinç, Doğan Baran, İbrahim Özsoy ve müteakiben bu göreve gelenlere muhtelif rapor ve yazılı metinlerle anlatılmasına rağmen, 2004 yılında, YETERSİZ-MESLEK DALLARI BELLİ EDİLMEYEN-EĞİTİM DÜZEYLERİ saptanmayan ve yine GÖZLÜKÇÜLÜĞÜ esas alan bir kanun çıkarılabilmiş, MESLEKİ BİR BİRLİK VE ODA KANUNUN çıkarılamadığı için, KORUYUCU GÖZ SAĞLIĞI istenen düzeyde tesis edilmemiş, REFRAKSİYON ihtiyacı karşılanamamıştır.

1990 yılından itibaren Bakanlık DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ başkanlığı ile TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE çok sayıda RAPOR-Yazı-Bilgi-Kitap sunulduğu bazı bürokratların ABD ve AB ‘de (OPTOMETRİK EĞİTİM SEMPOZYUMLARINA KATILDIKLARI halde, Oftalmolojinin Baskısı ve karşı duruşu sebebi ile Yurdumuza (optometri) Girememiştir.

9-Bu bağlamda (23-27/Mart/1992) de Bakanlıkta Müsteşar Yard.RD.SERDAR SAVAŞ yönetiminde yürütülen (SAĞLIK REFORMU ve PROJELERİ ) çalışmalarına sunulan RAPORUMUZ ve Sorunlarımız dikkate alınmamış, ve o tarihten bu yana 2004 yılında çıkarılan OPTİSYENLİK KANUNUNA KADAR, en az (10) defa kanun tasarı ve teklif çalışması yapılmıştır.Diğer Sağlık Mesleklerinde olduğu gibi önce İHTİYACI KARŞILIYAN BİR  MESLEK KANUN ve bunu müteakip,MESLEKTE Hizmet sunacakları kapsayan bir MESLEKİ BİRLİK VE ODALAR kanunu çıkarılamadığı ve KANUN tasarı ve taslaklarını HAZIRLAYABİLECEK bilgi ve yetenekte yetişkin meslek uzmanları bulunmadığı ve PARLEMENTODA savunulamadığı için birçok teklif ve tasarıların KADÜK olduğu,geçen uzun süreler içinde AVRUPA ve Batılı ülkeler Mesleki EĞİTİM ve MEVZUAT YÖNÜNDEN Türkiye’nin çok ilerisine geçtikleri üzüntü içinde izlenmiştir.

Avrupa ülkelerinden İNGİLTERE VE ALMANYA’ nın NUFUSLARI ile TÜRKİYE NUFUSU ‘nun kıyaslaması ve bu nüfus durumuna göre İSTİHDAM EDİLEN çeşitli SAĞLIK PERSONELİ sayıları karşısında. TÜRKİYEDE, başta GÖZ VE GÖRME SAĞLIĞI ve TOPLUM SAĞLIĞI ile uğraşacak yetişkin Personel ve OPTOMETRİST olmak üzere. Diğer bazı dallarda TIP ve YARDIMCI  personel yetiştirilmesi ve istihdamına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu açıklamamızın (6) cı Maddesinde belirtildiği üzere, OPTOMETRİK MESLEKLERİN KANUN VE MEVZUATI ile EĞİTİM DÜZEYLERİ ve MÜFREDATLARI’ na ilişkin BİLGİ ve DOKÜMANLARIN ÜLKEMİZ ŞARTLARINA UYACAK yeni bir MESLEK KANUNU HAZIRLANDIKTAN sonra. Bu meslekleri kapsayacak bir MESLEKİ BİRLİK VE ODA KANUNUNUN süratle Hazırlanması ,(30) yılı aşkın süredir devam eden bu ÖNEMLİ kronik sorunun ÇÖZÜMÜNE cevap verecek KANUN VE MEVZUATIN HAZIRLANMASI ve MESLEK ADAMLARINI YETİŞTİRECEK YÜKSEK ÖĞRENİM PROĞRAMLARININ belirlenmesi gerekli görülmektedir.

Neden gözlük kullanma oranı batıya göre ülkemizde düşüktür? Neden Trafik kazaları ülkemizde batıya göre yüksektir?

Her yıl kurtuluş savaşından fazla vatandaşımızı feci trafik kazlarında kaybediyoruz. Günde 30 kişi ölüyor bir o kadarda yaralı, mal kayıpları da cabası.

• Türkiye AB üyeliğe aday ülke henüz optometri eğitimi başlamamış, YÖK her konuda (At bakıcılığı,aşçılık vs) eğitim programları başlatırken Optometri konusunda neden duyarsız kalıyor? Okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüksek(%10 civarında) neden bu insanlar 8 sene zorunlu eğitim olan ülkede en basit eğitim formasyonu olan okuma yazmayı 8 senede öğrenemiyor?

•Neden gazete okuma oranları akıl almaz promosyonlara rağmen, 800 binler civarında kalıyor? Türkler okuma yazmayı sevmiyor diyerek bunu açıklamak bu insanlara saygısızlık değil midir? Görmeyen insan nasıl okuyabilir? Neden gazeteler Türkiye de insanlar okuyabilsin diye puntolarını normalden daha büyük basıyorlar?

•Neden körlük oranı batı ülkelerine göre bizde yüksektir.?Koruyucu sağlık hizmetlerini geliştiremezsek ,bu dayanılmaz acıları ailelere yaşatırız.

•Gözlük kullanmamanın ya da başka bir ifade ile görme keskinliğinin restore edilmemesinin ülke ekonomisine iş gücü kaybına maliyeti nedir?

Kökeni El sanatlarına dayanan mesleğimiz Avrupa’da olduğu gibi ,Optometri ile bütünleşerek koruyucu sağlık mesleğine dönüşmesi ortak hedefimiz olmalıdır.

Tam görme ile bile var olan evrenin az bir kısmını görebiliyoruz, bundan bizleri ve toplumu mahrum etmeye kimin hakkı var?

Sonuç: Oda birlik ve optometri’yi kapsayan yeni bir meslek kanunu tüm sektörümüzün özlemi ve beklentisidir.

Taylan KÜÇÜKER

Kaynak: Nejat Kayın – Optometri ile ilgili yazdığı çok sayıda makale
ECOO Mavi Kitap Raporu
ECOO Bültenleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
508 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi 508 milyon lira değerinde kaçak eşya ele...

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 508 milyon lira değerinde çeşitli ürün, eşya ve araç yak...

Optic World İzmir Fuarına sayılı günler kaldı Optic World İzmir Fuarına sayılı günler ...

Ege bölgemizde ilk defa böylesine kapsamlı Uluslararası nitelikli bir sektör fuarı düzenlenecek....

Optisyen alım ilanı Resmi Gazete’de! Optisyen alım ilanı Resmi Gazete’d...

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna...

EssilorLuxottica Japon optik zincirini satın aldı EssilorLuxottica Japon optik zincirini s...

İtalyan-Fransız grubu, Luxottica Japonya iştiraki aracılığıyla 1951 yılında kurulan orta ölçekli bir Japon optik perakendecisi olan Was...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
GÖKHAN GÜRAKAN
GÖKHAN GÜRAKAN
13 Mayıs 2020 11:55

KESİNLİKLE KATILIYORUM OPTİSYENLIK KENDINI OPTOMETRİSLİK İLE TAMAMLAMALI BUNU DESTEKLEMEYİP KARŞI CIKANLAR ESKİ DUZENIN ESKI GÖZLÜKCULERİDİR VE MESLEĞİN GELECEĞİNİ DEĞİL KESELERİNİ DÜŞÜNEN KENDİLERİNİ SAĞLIKCI DEĞİL TİCARET ADAMI OLAN GÖREN İNSANLARDIR

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
508 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi 508 milyon lira değerinde...

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştiri...

Optic World İzmir Fuarına sayılı günler kaldı Optic World İzmir Fuarına...

Ege bölgemizde ilk defa böylesine kapsamlı Uluslararası nite...

Optisyen alım ilanı Resmi Gazete’de! Optisyen alım ilanı Resmi...

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek ü...

EssilorLuxottica Japon optik zincirini satın aldı EssilorLuxottica Japon op...

İtalyan-Fransız grubu, Luxottica Japonya iştiraki aracılığıy...

Pahalı gözlük vatandaşı kiralamaya yöneltti Pahalı gözlük vatandaşı k...

'Mağazadan almak istediğim tüm ürünler son aylarda neredeyse...

Online Davetiyeniz hazır Online Davetiyeniz hazır

OPTIC World İzmir 2024 - Optik, Gözlük, Oftalmoloji Ve Tekno...

Optik Reçetelerinin Geçerlilik Süresi Optik Reçetelerinin Geçer...

Mahkeme kararı doğrultusunda optik gözlük camlarının hastala...

KVKK KVKK

Ali, iyi bir gözlükçü. İyi bir esnaf. Uzun yıllarını mesleği...

Fatura/Reçete Teslim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Fatura/Reçete Teslim Süre...

Kurumumuzla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının fatu...

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan Rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, sab...

Magazin HABERLERİ
Web TV