a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Cam ve Çerçeve

Cam ve Çerçeve Fiyatlarının Arttırılması için Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonunun göndermiş olduğu yazı ve SGKurumunun vermiş olduğu cevap yazısı aşağıdadır.

11 Mart 2011 - 13:47 'de eklendi ve 3713 kez görüntülendi. A+A-

Cam ve Çerçeve

SGK’ya Gönderilen Yazı 

GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER KONFEDERASYONU

Sayı:11/29                                                                               Tarih:24.02.2011

Konu: Cam ve Çerçeve Fiyatlarının Mart Ayındaki SUT’ta artırılması hk

T.C     SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

TBMM Başkanlık Divanı, Başkan Mehmet Ali Şahin başkanlığında toplandı. Milletvekillerinin aldığı gözlük camı ve çerçeve ücretleri de artırıldı. Buna göre, milletvekillerine 1999′dan itibaren ödenen 80 TL’lik gözlük camı ücreti 150 TL’ye, çerçeve için ödenen 100 TL ise 250 TL’ye çıkarıldı .
2002′den bu yana devletin sağlık harcamalarının 4 kat artarak 36 milyara ulaştı. Medula ilaç provizyon sitemine günde 1.200.000 adet ilaç reçetesi girilerek hak edişi onaylanıyor. Buna karşın Medula Optik provizyon siteminden girilen günlük gözlük reçetesi sayısı 13–14 bin adet. Gözlüğün Sağlık harcamaları içerisindeki payı % 0.6 yani  binde birden az.  4500 gözlükçüye ödenen gözlük fatura tutarı aylık 20–22 milyon TL civarında. Ortalama her müessese aylık 4.800.TL ödeme almaktadır. Bu rakam ile meslektaşlarımız zor durumlara düşmüşlerdir. İş yeri aylıklarını, yardımcı personel ücretlerini, Bağkur ve ssk ödemelerini yapamamakta, Elektirik borçlarını ödeyememektedirler. . Biz sigortalılarınıza sadece cam ve çerçeveden meslek bilgimizi de katarak gözlük üretmiyoruz. Aynı zamanda ücretsiz sağlık danışmanlığı ve garanti servis hizmeti sunuyoruz.

3 yılda bir çerçeve hak edişi yenilenebiliyor. Bu oldukça uzun bir süre, normalde iki yılda bir çerçevenin yenilenmesi gerekir. Sürenin 2 seneye düşürülmesi, körlüğe neden olan hastalıkların önlenmesi için koruyucu sağlık hizmeti görevi yapıyor.  Yayınlanan istatistik tablolar incelendiğinde, İlaç Hastane ve tedavi hizmetleri 4 misli artarken gözlük harcamaları, giderek düşmektedir. Tüm gözlükçülere ödenen bir yıllık bedel 4-5 günlük ilaç ya da tedavi yardımı kadardır. 2002 den şubat 2011 ‘e kadar gözlük fiyatlarında bir zam olmadığı gibi, tersine sürekli dramatik fiyat düşüşleri yaşanmıştır. Bu uygulamadan sadece gözlükçüler değil vatandaşlarımızda mağdur olmaktadır. Diğer sağlık harcamaları 4 misli artarken, Gözlük Fiyatları sürekli neden tasarruf gerekçesi ile baskı altında tutuluyor ve aşağı çekiliyor?
Batı ülkelerinde gözlük kullanma oranı %55–60 lar civarındadır. Çünkü kökeni Avrupa’da el sanatlarına dayanan gözlükçülük mesleği Optometri ile bütünleşerek birinci basamak koruyucu göz ve görme sağlığı mesleğine dönüşmüştür. Bu sayede bireyler çok hızlı kolay ve ucuz olarak görme testine ulaşmaktadır. Ayrıca, tespit edilen hastalıklar hekime zamanında sevk edilerek, tedavi hizmetlerinden de tasarruf sağlanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre körlük oranı ülkemizde, AB ülkelerinden yüksek ve binde dört’ün üzerindedir. Körlüğün ortaya çıkışında çoğu kez ağrı hissedilmediği için kişinin hastaneye gitmesi, dolayısıyla körlüğün önlenmesi mümkün olmamaktadır.  Koruyucu sağlık hizmetleri sunulmazsa bu faciaya dönüşür. O zaman devlet sağladığını düşündüğü tasarruftan, misli ile fazlasını harcama durumunda kalır.

Konuya ticari değil mesleki yaklaşarak analiz etmek gerekir. Maalesef Ülkemizde gözlük kullanma oranı bu paradokstan dolayı %15 leri aşamamaktadır. Şaşılıkta 6 yaşına kadar 50 TL bir gözlükle tedavi edilebilirken ,6 yaşından sonra cerrahi işlem gerekiyor. Cerrahi işlemin tedavi masrafı kamuya daha fazla harcama olarak dönüyor.
Ülkemizde gözlük kullanma oranlarını Batıdaki seviyelere taşımalıyız. Bu sayede Toplumun eğitim kültür seviyesini yükseltebiliriz. Trafik kazalarında can mal ve iş gücü kaybında ülke ekonomisine çok ciddi rakamlarda kazançlar sağlanacağı gibi, sunulan koruyucu sağlık hizmetleri sayesinde, hastalıklar hızlı ve zamanında hekime yönlendirileceği için tedavi hizmetlerinde de büyük tasarruflar sağlanacaktır.
Hastalığı tedavi etmeyi beklemekten çok, hastalığın ortaya çıkmasını önleme (Koruyucu göz ve görme sağlığı hizmetleri) çalışmaları yapmak gereklidir. Koruyucu sağlık uygulamaları gündeme alınmadan, sadece tedavi ağırlıklı geçiştirici sağlık önlemleriyle gelinecek noktada; sağlık giderlerinin ve sosyal güvenliğin pahalı olduğu her zaman söylenecektir.
Konfederasyonumuzun hazırladığı Cam ve çerçeve fiyatlarının iyileştirilmesi gerekçelerini içeren bilimsel detaylı bilgilendirme yazılarımızı daha önce Kurumunuza ve Sayın Bakanımız Ömer DİNÇER ‘e sunmuştuk
Vekile bir gözlük için 400 TL, SGK mensubuna 40 TL sağlık yardımı yapılması hakkaniyetle adaletle bağdaşır değildir. Bu iyileştirmenin kamunun imkânları oranında makul seviyede cam ve çerçeve fiyatlarının Mart ayındaki SUT ‘da iyileştirilmesi için ilgililere emir ve müsaadelerinizi ve tarafımıza bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan                                                Genel Sekreter

                           Rifat KÜPELİ                                               Gökhan GÖRKEN

Mithatpaşa Cad. Mithatpaşa Apt. No: 39/9 Kızılay-ANKARA Tel: (0312)  430 03 21

SGK’dan Konfederasyona göndermiş olduğu cevap  yazısı

 

 T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı

Sayı: B.13.2.SGK.0.11.02.03/3654792                         03.03.2011

Konu: Cam ve çerçeve fiyatlarının arttırılması hk

GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER KONFEDERASYONU

Mithatpaşa Cad. Mithatpaşa Apt. 39/9

Kızılay/ANKARA

İlgi: 24.02.2011 tarih ve 11/29 sayılı yazınız.

Ülkemizdeki gözlük kullanma oranının Batı ülkelerdeki seviyelere taşınmasının toplumun eğitim ve kültür seviyesini yükselteceği, trafik kazalarında can ve mal kaybını önleyeceği, ülke ekonomisine ciddi rakamlarda kazanç sağlayacağı gibi, optisyenlik müesseselerince sunulan koruyucu sağlık hizmetleri sayesinde, hastaların hızlı ve zamanında hekime yönlendirildiği için tedavi hizmetlerinde büyük tasarruflar sağlanacağından bahisle,

TBMM Başkanlık Divanınca, 2011 yılı gözlük cam ücretinin 150 TL’ye çerçeve ücretinin ise 250 TL’ye yükseltildiği, Kurumumuzca da hak sahiplerine ödenen optik çerçeve ve cam fiyatlarının arttırılması, çerçeve hak ediş süresinin de 2 yıla düşürülerek, söz konusu değişikliğin 2011 yılı mart ayında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde duyurulmasının istenildiği ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

TBMM üyesi milletvekilleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık yardımları “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri İçin Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca karşılanmakta olup, bahsi geçen şahıslar Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunmadıklarından, koruyucu sağlık hizmetlerine ait ödemeleri de farklılık göstermektedir.

Bu Doğrultuda, Kurumumuz Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca çalışmaları yapılan “görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ve göz protezleri” ile ilgili yeniden belirlenen temin şekli ve bunlara ait fiyatlar, 01.03.2011 tarihli, 278 sayılı Resmi Gazete’nin “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” başlığı altında yayımlanmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 Dr. Hüseyin ÖZBAY

Genel Müdür a. Daire Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Meslektaş Meslektaş

Meslektaş ta, misafir de bizim için önemlidir. Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bir coğrafyanın en ucunda bir yerdesiniz, ne piyas...

Kahramanmaraş SGK Duyuru Kahramanmaraş SGK Duyuru

Eylül 2023 (dahil) döneminden itibaren sözleşmelerinin yürütümü, teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi ve ödeme işlemleri...

Safilo Group ve Amazon yeni Carrera Akıllı Gözlüklerini piyasaya sürüyor Safilo Group ve Amazon yeni Carrera Akıl...

Küresel gözlük şirketi Safilo Group ve çok uluslu teknoloji şirketi Amazon.com, ses kontrollü sanal asistan Alexa ile yeni Carrera Akıl...

Siber dolandırıcılar gözlükçüleri hedef alıyor Siber dolandırıcılar gözlükçüleri hedef ...

Almanya da internet üzerinden satış yapan bir gözlük firmasının web sayfası komple kopyalanarak yeni oluşturulan sayfada müşteri, yeni ...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
yılmaz
yılmaz
16 Nisan 2011 17:07

kimi tatmin etti bu yazı anlayamadım.fitaylar dibe vurmuş ama dernek calışmaları sadece gezmek üzere olduğuından dolayımı tatmin ediyor.verdikleri fiyat ne allah aşkına yazında bilelim bakının

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Meslektaş Meslektaş

Meslektaş ta, misafir de bizim için önemlidir. Akdeniz'e bir...

Kahramanmaraş SGK Duyuru Kahramanmaraş SGK Duyuru

Eylül 2023 (dahil) döneminden itibaren sözleşmelerinin yürüt...

Safilo Group ve Amazon yeni Carrera Akıllı Gözlüklerini piyasaya sürüyor Safilo Group ve Amazon ye...

Küresel gözlük şirketi Safilo Group ve çok uluslu teknoloji ...

Siber dolandırıcılar gözlükçüleri hedef alıyor Siber dolandırıcılar gözl...

Almanya da internet üzerinden satış yapan bir gözlük firması...

AB ve Türkiye arasında tıbbi cihazların serbest dolaşımı AB ve Türkiye arasında tı...

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitr...

20 milyar dolarlık taklit 20 milyar dolarlık taklit...

Dünyada taklit pazarının büyüklüğü 350 milyar doları aştı. T...

Seyretme uzaklığı ne kadar olmalı? Seyretme uzaklığı ne kada...

Körlüğün öncelikli ve yaygın sebepleri arasında ırsiyet oldu...

Modo, İtalya’nın Independent Markasını Satın Aldı Modo, İtalya’nın In...

Italia Independent koleksiyonunun Modo Group'un yörüngesinde...

De Rigo ve Philipp Plein ortaklığı genişletiyor De Rigo ve Philipp Plein ...

De Rigo Grubu, Philipp Plein şirketler grubuyla işbirliğini ...

Hayatı Daha Güzel Gösteren Protez Hayatı Daha Güzel Göstere...

Benim için gözlük demek ıssız adaya düşersem yanıma alacağım...

Magazin HABERLERİ
Web TV