OptisyeninSesi
OptisyeninSesi
Optisyenin Sesi Reklam
Ada Optical
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

SGK’nın sözleşme bedeli istemesi hukuka uygun mudur?

Bu durumdan şikayetçi ve mağdur olan özel sağlık kurumlarının aşağıdaki örnek dilekçeyi SGK’ya vermelerinde fayda bulunmaktadır,

29 Aralık 2016 - 14:58 'de eklendi ve 3404 kez görüntülendi. A+A-

SGK’nın sözleşme bedeli istemesi hukuka uygun mudur?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.12.2016 tarihinde yayınlanan ve 01.01.2017 tarihi itibarıyle yürürlüğe girecek olan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru” hükümlerine göre özel sağlık sunucularının 2017 yılı için SGK ile karşılıklı olarak imzalayacakları “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Hizmet Satın Alım Sözleşmesi” için brüt asgari ücretin 10 katı tutarında sözleşme bedeli ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Sayın SGK; ECZANELER İLE SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDEMEDİĞİ HALDE! NEDEN ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDAN ÜCRET İSTEMEKTEDİR?

Bu durum Borçlar Hukuku kapsamında değerlendirildiği zaman şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır ;

“SÖZLEŞMEDE İRADE SAKATLIKLARI HATA-HİLE-İKRAH – Genel Olarak İrade Sakatlıkları Hukuki işlem, hukuk düzenince bizzat belirlenen şart ve sınırlar içinde, kişinin istediği arzu ettiği amaçlara uygun hukuki sonuçlar doğuracağını kabul ettiği irade beyanıdır . Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere hukuki işlemin temel kurucu unsurunu irade açıklaması oluşturmaktadır.”

“Bu açıklamalar ışığında irade sakatlığı kavramını; hukuki işlem yapılırken, bu işlemi yapan kişi veya kişilerin iradelerinin oluşumu veya açıklanması aşamasında ortaya çıkan bozukluklar, şeklinde tanımlamak mümkün olmaktadır.”

Mevcut duruma bakılacak olursa Türkiye’deki tüm özel sağlık kurumları SGK ile sözleşme imzalamak zorunda bulunmaktadır, yoksa kapılarına kilit vurmak ve işletmelerini kapatmak zorunda kalacaklardır.

Hal böyle olunca sayın SGK’da bu durumu bir fırsata çevirmiş ve sözleşme imzalamak zorunda olan sağlık işletmelerinden ücret talep etme yoluna giderek yeni bir gelir kapısı açmıştır.

Ancak bu dayatma Borçlar Hukuku nezdinde imzalanan sözleşmenin geçersiz olma durumunu ortaya çıkarmaktadır; Şöyle ki; İKRAH = KORKUTMA

III- İkrah (metus) Metus, bir kimsenin zihninde önüne geçilmez korkular oluşturarak, normal durumda yapmayacağı bir hukuki işlemi, yapmaya zorlamaktır. Metus’da irade kişinin gerçek iradesidir, irade ile beyan arasında bir uygunsuzluk bulunmamaktadır. Ancak bu irade zorlamayla, korku, baskı ve tiksinti ile oluşmuştur. Hukuki işlem iradesi kişide serbestçe oluşmamış, kendisinin veya bir yakınının şahsına, şerefine veya malvarlığına dönük zararın meydana geleceği korkusu oluşturulmuştur. Burada söz konusu olan cebir maddi değil, manevi cebirdir. Çünkü vis absoluta denilen maddi cebrin varlığı halinde irade zaten hiç yoktur.

Görüldüğü gibi Sayın SGK tüm sağlık işletmelerini “EĞER SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN ŞU KADAR BEDELİ ÖDEMEZSENİZ SİZİNLE SÖZLEŞME İMZALAMAM VE BATARSINIZdiyerek korkutmuş ve herhangi bir sağlık kuruluşu da “ben sözleşme bedeli ödemiyorum ve sözleşme de imzalamıyorum” derse SGK mensubu vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunamayacak ve kısa bir süre sonra acımasız rekabet ortamında kapanmak zorunda kalacaktır.

Ayrıca Uygulama büyük ölçekli Özel Hastaneler ile küçük Tıp merkezlerini aynı kefeye koyarak haksız bir durum ortaya çıkarmıştır, bütün özel sağlık kuruluşlarından aynı ücretin talep edilmesi açıkça eşitlik ilkesine aykırıdır.

Bu durumdan şikayetçi olan yüzlerce Özel Sağlık kuruluşu şu an herhangi bir derneğin bu durumun iptal edilmesi için dava açmasını beklemektedir, ancak her hangi bir derneğin dava açmasını beklemektense kendilerinin de bireysel olarak bu duruma karşı çaba sarf etmesi gerekmektedir.

Bu sebeple Sayın “Özel Hastaneler Derneği“ SGK Sözleşme Ücretine Karşı İtiraz edebileceği başvuru dilekçesi örneğini hazırlamış ve sayın Özel Sağlık Kurumlarının SGK’ya vermesini istemiştir.

Bu durumdan şikayetçi ve mağdur olan özel sağlık kurumlarının aşağıdaki örnek dilekçeyi SGK’ya vermelerinde fayda bulunmaktadır,

Saygılarımla.

 

Av.Bülent ÖZER
Özer Hukuk & Danışmanlık Ofisi
Adres : Toros Sokak No : 7 / 5 Sıhhiye / Ankara
Tel : 0312 229 20 76 Faks : 0312 229 20 96
GSM : 0535 260 61 97 – 0532 281 78 43
avbulentozer@hotmail.com

 

ÖRNEK DİLEKÇE :

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

(Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı)

Tarih :

Sayı :

Başvuru Yapan sağlık Kuruluşu :

SGK Tesis Kodu :

İlgi: a) 02.12.2016 tarihli ve “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Hakkında Duyuru” konulu duyurunuz.

b) SGK Yönetim Kurulunun 8/12/2016 tarihli ve 2016/457 sayılı Kararı ile kabul edilen “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”

c) 19.12.2016 tarihli ve “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru” konulu duyurunuz.

İlgi (a)’da kayıtlı duyurunuzda;

“01.01.2017 tarihinden itibaren başlayacak olan yeni dönem için sözleşme başvurusunda bulunacak olan özel sağlık hizmeti sunucularının, taleplerini içeren dilekçeleri ve eki belgelerini 14.12.2016 tarihine kadar sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine iletmeleri gerekmektedir.”

denilmektedir. Bu duyuru gereğince özel sağlık hizmeti sunucuları 14.12.2016 tarihine kadar başvuru taleplerini içeren dilekçe ve eklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim etmiş ve bu suretle 14.12.2016 tarihi itibariyle 2017 yılı sözleşme başvurularını yapmış bulunmaktadır.

Öte yandan, ilgi (b)’de kayıtlı olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 8/12/2016 tarihli ve 2016/457 sayılı Kararı ile kabul edilen “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Geçiş hükümleri” başlıklı madde 13 üncü maddesinde;

“Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma yapılan başvurular, bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmez.”

hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, ilgi (a)’da kayıtlı duyurunuz üzerine Kurumunuz ile 2017 yılı için sözleşme yapmak isteyen özel sağlık hizmeti sunucularına ait başvuruların 14.12.2016 tarihine kadar tamamlanmış olduğu, söz konusu Usul ve Esasların “Yürürlük” başlıklı 14 üncü maddesinde ise bu Usul ve Esaslar’ın 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe gireceğinin hükme bağlandığı hususları birlikte dikkate alındığında; özel sağlık hizmeti sunucuları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2017 yılı için yapılacak sözleşmelerin, anılan Usul ve Esaslara göre ücrete tabi olmayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Nitekim, ilgi (b)’de belirtilen Usul ve Esaslar’a ekli cetvelin başlığı da “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi” olarak düzenlenmiş, bu başlığın hemen altında da “Başvuru Niteliğine Göre Alınacak Ücretler” şeklinde yeniden bir başlık açılmış ve söz konusu başlığın en alt kısmında ise “Sözleşme Ücreti” başlığına yer verilmiştir. Dolayısıyla, anılan Cetvel’in düzenlenmesinde, özel sağlık hizmeti sunucuları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan sözleşmelerin de bir başvuruya dayandığı esas alınmış olup, ilgi (a)’da kayıtlı duyurunuz da bu durumu teyit etmektedir.

Ancak, Kurumunuzun ilgi (c)’de kayıtlı duyurusunun (4) numaralı kısmında ise,

“Kapsamda yer alan ve sağlık hizmeti sunan sunucuların, sundukları sağlık hizmetlerinin aksamaması ve sağlık hizmeti alan vatandaşların da mağduriyet yaşamaması için sözleşmenin/ protokolün kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren (10) iş günü içerisinde sözleşme ücretini eksiksiz olarak yatırması,”

şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 8/12/2016 tarihli ve 2016/457 sayılı Kararı ile kabul edilen “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Geçiş hükümleri” başlıklı madde 13 üncü maddesi ile Kurumunuzun ilgi (c)’de kayıtlı duyurusunun (4) numaralı kısmı birbirine aykırı sonuçlar doğurmakta olup, bu konuda asıl olarak söz konusu Usul ve Esasların “Geçiş hükümleri” başlıklı madde 13 üncü maddesinin esas alınmasının gerekeceği izahtan varestedir.

Ayrıca, 2017 yılı sözleşmeleri, 2017 yılı Ocak ayının ilk yarısında imzalanacak olup, sözleşme ücreti ödememenin “MEDULA KAPAMA” gibi bir yaptırımı bulunmaktadır. Bu nedenlerle, 2017 yılı sözleşmeleri için sözleşme ücreti talep edilmesi halinde, talep edilen sözleşme ücreti tarafımızca ödenecek olmakla birlikte, ilgi (b)’de kayıtlı duyurunun iptali talebi ve ödenen tutarın iadesi talebi ile ilgili haklarımızı saklı tuttuğumuzu da belirtiriz.

Dolayısıyla, anılan Usul ve Esasların “Geçiş hükümleri” başlıklı madde 13 üncü maddesine uygun olarak hareket etmek suretiyle 2017 yılı sözleşmesi için söz konusu ücreti yatırmayan özel sağlık hizmeti sunucularının bir mağduriyet yaşamamasını sağlamak için ve bu ücreti yatırmakla birlikte iadesi talebinde bulunacakların durumu dikkate alınarak, 2017 yılına ilişkin sözleşmelerin ücrete tabi olmayacağı hususunda yeni bir duyuru yapılması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması talebimizi bilgilerinize arz ederiz.

Kaşe İmza

 

Kaynak: http://www.saglikaktuel.com

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hazırmısınız? Hazırmısınız?

İSG Kanunun uygulaması ertelenen tek maddesi olan “50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler ile tüm kamu sektör...

Lisans Tamamlamada Üst Öğrenim Belirsizliği Sonlandı. Lisans Tamamlamada Üst Öğrenim Belirsizl...

YÖK tarafından belirlenen ve sağlık çalışanlarına lisans tamamlamaları için tercih ettirilen bölümlerin üst öğrenim olarak kabul edilme...

ÜTS Toplantısı Yapıldı. ÜTS Toplantısı Yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca uygulamaya girecek olan ÜTS-(Ürün Takip Sistemi) konusunda sorun yaşanmaması için bilgilendirilme amacı ile Sağlık ...

Ege Üniversitesi Kontak Lens Semineri Düzenlendi Ege Üniversitesi Kontak Lens Semineri Dü...

25 Nisan 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik Programı öğrencilerine Kontak lens s...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)

Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Hazırmısınız? Hazırmısınız?

İSG Kanunun uygulaması ertelenen tek maddesi olan “50’den az...

Lisans Tamamlamada Üst Öğrenim Belirsizliği Sonlandı. Lisans Tamamlamada Üst Öğ...

YÖK tarafından belirlenen ve sağlık çalışanlarına lisans tam...

ÜTS Toplantısı Yapıldı. ÜTS Toplantısı Yapıldı....

Sağlık Bakanlığınca uygulamaya girecek olan ÜTS-(Ürün Takip ...

Ege Üniversitesi Kontak Lens Semineri Düzenlendi Ege Üniversitesi Kontak L...

25 Nisan 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizm...

SGK tarafından paylaşılması durduruldu! SGK tarafından paylaşılma...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2015 yılında yürürlüğe sok...

Neden gözlüklerinizi ayakkabılarınız gibi düşünmelisiniz? Neden gözlüklerinizi ayak...

Uzmanlar birkaç tane gözlük sahibi olmanızı tavsiye ediyor....

Hergün 11 bin 817 kişi gözlük ve çerçeve işlemi yaptırıyor Hergün 11 bin 817 kişi gö...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nüfusu 79 milyon 814 bin 871 k...

Fuar katılımına 250 bin TL destek verilecek Fuar katılımına 250 bin T...

Yurt dışında düzenlenen fuarlara katılacak firmalara, fuarın...

128 milyon dolarlık gözlük! 128 milyon dolarlık gözlü...

Baharın gelmesiyle güneş gözlüklerine talep artarken geçen y...

MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi MEDULA Kullanım Kılavuzu ...

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğ...

Magazin HABERLERİ
Web TV