a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

ODALARDA IŞIKSIZIM

Mesleğimizi siyasi yapılanmalarda kademe olarak kullanılmasına, gerçek amaçlarının mesleki kimlikten ziyade siyasi kimlik kazanabilmek uğruna, vurdumduymaz tavırlar ve uzlaşı kültürünün sadece lafta bırakılmasıdır.

10 Aralık 2021 - 16:05 'de eklendi.

ODALARDA IŞIKSIZIM

Değerli Meslektaşlar,

Mesleğimizi ve hepimizi ilgilendiren, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğimizin kuruluşunun ilk günlerinden başlayan ve Akut haline gelen çözümsüzlükler, problemlerimizin Amatör zihniyetle biz yaparız olur mantalitesine prim vermeleri maalesef devam etmektedir.

Birliğimizin Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığının ve üyelerinin görev yetki ve sorumlulukları, yüklenmiş oldukları misyon, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli iptal kararına karşı izledikleri yöntemlere baktığımızda gerçekten üzülmemek elde değil.

Bu kademelerde görevli olan yöneticiler, KURUMSALLAŞMAK bu kelimeyi zikretmekle ne yazık ki olmamaktadır. Sizlere verilen sorumluluğun *Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları* tarafından nasıl ve hangi yöntemlerle yerine getirildiğinin profesyonelce takip edilmesidir.

Uzlaşı kültürünü, her meslektaşınızı kucaklamayı, mesleğin gelişimi, Hukuksal parametreleri yerinde ve zamanında çalıştırmayı ilke edinmek, Kamu Kurumu niteliğindeki yapılanmanın asli görevidir.

Sahada uygulamaya bakıldığında, meslektaşlarınız üzerinde gerçekleştirmeye çalıştığınız disiplin ve mali hükümlerin icra yoluna başvurularak tahsil edilme metodunu sizlerin dışında acaba kaç meslektaşınız onaylamaktadır? Odalarımız ve Birlik yöneticileri Homojen yaklaşabilme yerine neden icra yoluna başvurup meslektaşlarını rencide etmeyi tercih ediyorlar?

Bizler MYK olarak her meslektaşımıza eşit mesafede yaklaşmaktayız, iptal edilen Kanun ve yönetmelik maddelerinin yanı sıra ADALETLİYİZ, keyfi uygulamalara yer vermiyoruz ve görev anlayışımızı yerine getiriyoruz diyorsanız, alkışlanmayı hak görüyorsanız… Gerçekleştirilen Genel Kurullara mazeretsiz katılamayan veya katılmayanlara neden cezai işlem uygulamadınız ???

Değerli meslektaşlar yorumu sadece sizlere bırakacağım için, aşağıda yazdıklarımı bir kez daha dikkatlice okumanızı ve ne durumda olduğumuza sizler karar verin.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun;
BEŞİNCİ BÖLÜM
(Cezai Hükümler)
Madde 14-(Değişik:23/1/2008-5728/551 md.)
Optisyen unvanına haiz olmadığı halde optisyenlik yapanlar veya optisyen olduğunu ilan edenlere otuzbeşbin TL. İdari para cezası verilir ve müessesesi kapatılır.
Madde 15-(Değişik:23/1/2008-5728/552 md.)
11.maddede belirtilen yasaklara uymayanlara yirmi bin TL idari para cezası verilir.
6.maddede zikredilen yasaklar hilafına hareket eden optisyenlere altı bin TL idari para cezası verilir ve üç ay süre ile optisyenlik mesleğini icra etmekten men edilirler. …………………………………………………….
Bu kanunda yazılı olan idari yaptırım kararları Mahalli mülki amir tarafından verilir.

ALTINCI BÖLÜM
(Geçici ve son hükümler)
Ek Madde 1- (Ek:28.11.2017-7061/80 md.)
Bu kanuna tabi meslek mensupları; mesleki faaliyetlerini geliştirip kolaylaştırmak, meslektaşlar arasında yardımlaşma ve işbirliğini temin etmek, mesleki ahlak ve disiplini tesis edip korumak üzere, Kamu Kurumu niteliğindeki Optisyen-Gözlükçüler Odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğini teşkil ederler.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 tarihli ve E.2020/80,K:2021/34 sayılı kararı ile)

Geçici Madde 4-(Ek:05.12.2017-7063/7 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Optisyenlik mesleği ile ilgili olarak faaliyette bulunan Dernekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Genel Kurullarını toplayarak Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin ilk Genel Kurulu için meslek mensubu beşer mümessil seçerler.
(İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 tarihli ve E.2020/80,K:2021/34 sayılı kararı ile)

Birliğin ilk Genel Kurulu, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Sağlık Bakanlığının daveti üzerine Ankara da toplanır ve dokuz üyeli Birlik Merkez Yönetim Kurulunun beş üyeli Yüksek Disiplin Kurulunun ve üç üyeli Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçer.
(İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 05/07/2018 tarihli ve E.2018/15,K:2018/78 sayılı kararı ile)

25.01.1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanununun Mali ve İdari hükümleri ile DİSİPLİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ kıyasen uygulanır. Ancak 6643 sayılı Kanunun 5.maddesindeki *yüz elli* sayısı *yüz*,……………………………………………………………………………………… Karara bağlar.

(1)Anayasa Mahkemesinin 29.4.2021 tarihli ve E.2020/80;K:2021/34 sayılı kararı ile yayımı tarihinden dokuz ay sonra(22.03.2022) yürürlüğe girmek üzere bu fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan *…disipline ilişkin hükümleri…*ibaresi iptal edilmiştir. Söz konusu Karar, yürürlüğe girdiği tarihte MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİNE işlenecek olup mezkûr kararı görmek için 22.06.2021 tarihli ve 31519 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.

Mutlak Butlan ile (Mevzuat.gov.tr) de deklare edilen liste bizlere sunulmuş olup Anayasa Mahkemesinin hangi tarihten başlayarak neleri iptal ettiğinin gizlenmesine gerek kalmamıştır.

BUTLAN: Hukuki işlemin kurucu unsurlarında mevzuatta öngörülen şartlar sağlanmış iken, geçerlilik şartlarında yasada öngörülen zorunlu bir unsurun eksik olmasını ifade eder.

1- Çürük, temelsiz olma durumu,
2-Hükmü olmama durumu, Geçersiz olma

MUTLAK BUTLAN: İşlemin ölü doğumu demektir. Ortada bir işlem var ancak Hukuki bir hüküm ifade etmez. Ehliyet eksikliği durumudur.

Bunları tekrar belirtmek, sizlere duymuş olduğum Mesleki sorumluluktan kaynaklanmaktadır. Meslektaşlarımızın anlamakta zaman zaman çelişkilere düştüğü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ilgili maddelerin ve fıkraların içerik olarak neleri kapsadığı hakkında detaylı açıklamaları kendi anlayışımızla görebilmek ve profesyonel Hukukçu desteğiyle bizleri yanıltmalarına ve gerçekleri gizlemekle sadece günü kurtarmayı hedef alanlara prim vermeyeceğimizin bilinmesini istemeliyiz.

Tüm platformlarda tekrar etme gerekliliği duyduğum en önemli konu ise; Mesleğimize siyasetin bulaşmasına izin verilmemesidir.

Mesleğimizi siyasi yapılanmalarda kademe olarak kullanılmasına, gerçek amaçlarının mesleki kimlikten ziyade siyasi kimlik kazanabilmek uğruna, vurdumduymaz tavırlar ve uzlaşı kültürünün sadece lafta bırakılmasıdır. TBMM çalışmaları için 3 ay gibi çok az süre kalmasının bilinmesine rağmen hala seçimlerde başarılı olamayanların, seçilmeyenlerin açtıkları davalardan vs. bahsedilmesi üstelik Hukuk Müşavirleri tarafından servis edilmeleri, hangi anlayışla karşı karşıya olduğumuzu apaçık göstermektedir.

Bizler siyasetçi değiliz gözlükçüyüz mesleğimizi bu ülküyü güdenlere sunmamalıyız ve itibarda etmemeliyiz.
İnanıyorum ki meslektaşlarımız sağduyu ile tüm gerçekleri görerek değerlendirecektir.

En derin sevgi ve Saygılarımla.

 

10.12.2021
Cemal BALIKTUTAN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idari yükümlülükleri tartışılıyor İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idar...

Türkiye de Optisyenlik müesseselerinde bulunan kullanılmamış gözlük çerçevelerine milad biçilirken, Fransa' da kullanılmış çerçevelerin...

Görme Mucizesi Görme Mucizesi

Göz beynin dış dünyaya açılmasını sağlayan bir penceredir. Ancak görme duyusunun oluşumunda göz yalnızca bir aracıdır. Görmenin gerçekl...

Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR Alliance’...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLED, son on iki ay içinde AR Alliance'a kurucu üye olarak katıldılar. Birkaç ...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder kurucusu devam...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Levent Akagündüz
Levent Akagündüz
10 Aralık 2021 22:28

Bu davayı kim açtı. Kol kırıldı neden yen içinde kalmadı. Kaybedenler kulubü niye susup oturmadı. Kendisi kazansaydı yinede böylemi davranırdı acaba..???

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idari yükümlülükleri tartışılıyor İkinci el çerçeveler: göz...

Türkiye de Optisyenlik müesseselerinde bulunan kullanılmamış...

Görme Mucizesi Görme Mucizesi

Göz beynin dış dünyaya açılmasını sağlayan bir penceredir. A...

Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR ...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLE...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışı...

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel G...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük kol...

Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kullanımı Ülkelere göre gözlük ve k...

Ülkelere Göre Gözlük Ve Kontakt Lens Kullanan Nüfusun Yüzdes...

SGK Reçete bedelleri ödemesi SGK Reçete bedelleri ödem...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Her Kurban, Lösemili Çocuklara Can! Her Kurban, Lösemili Çocu...

“O saçları dökülmüş, soluk yüzlü lösemili çocukları görünce ...

En stressiz meslekler belli oldu! En stressiz meslekler bel...

Amerikan ve Türk iki şirketin yaptığı araştırmalardan elde e...

OptisyeninSesi e dergi/ 127.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Magazin HABERLERİ
Web TV