a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

2012 SGK İLE GÖZLÜKÇÜLER ARASINDA İMZALANACAK SÖZLEŞME TASLAĞI

SAĞLIK HARCAMALARINDA TASARRUF ÖNERİLERİMİZ, MESLEKİ SORUNLARIMIZ, HAZIRLANMAKTA OLAN 2012 SGK İLE GÖZLÜKÇÜLER ARASINDA İMZALANACAK SÖZLEŞME TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ ve ÖNERİLERİMİZ Değerli Meslektaşlarımız; Bilindiği üzere hazırladığımız raporu SGK başkanımız Sayın Fatih ACAR ‘a takdim etmiştik. Sayın başkanımızda bu raporu inceletmek üzere, ilgili bürokrata havale etmişti. 2012 sözleşmemiz makam onayına sunulmuş olup çok kısa süre sonra […]

23 Aralık 2011 - 12:22 'de eklendi ve 2096 kez görüntülendi. A+A-

2012 SGK İLE GÖZLÜKÇÜLER ARASINDA İMZALANACAK SÖZLEŞME TASLAĞI

SAĞLIK HARCAMALARINDA TASARRUF ÖNERİLERİMİZ, MESLEKİ SORUNLARIMIZ, HAZIRLANMAKTA OLAN 2012 SGK İLE GÖZLÜKÇÜLER ARASINDA İMZALANACAK SÖZLEŞME TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ ve ÖNERİLERİMİZ

Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere hazırladığımız raporu SGK başkanımız Sayın Fatih ACAR ‘a takdim etmiştik. Sayın başkanımızda bu raporu inceletmek üzere, ilgili bürokrata havale etmişti. 2012 sözleşmemiz makam onayına sunulmuş olup çok kısa süre sonra da uygulamaya geçecektir. Bu çalışmalarımız içerisinde cezai ve diğer maddelerle ilgili önerilerimizi kapsayan bölümlerini bu yazı ile sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu yayınladığımız kısım SGK na verdiğimiz raporun tamamı değil sadece bir kısmıdır. SGK na verilen rapor 100 sayfanın üzerindedir. Yeni sözleşmemiz makamdan onaylanıp yayınlandığında aşağıda sunduğumuz birçok maddenin hayata geçmiş olduğunu göreceksiniz. Bu çalışma Eczacıların protokolü referans alınarak hazırlanmıştır.

Saygılarımızla

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu

………………………………………………………………

(2)BİR GÖZLÜK REÇETESİNE, HAK SAHİBİNİN 4 İMZASI VE YAZILI BEYANI İLE İLGİLİ OLARAK HASTALARDAN ve ÜYELERİMİZDEN GELEN YOĞUN ŞİKÂYETLER
3.2.14 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından gelen görüş doğrultusunda düzenlenmiştir. Ayrıca Başmüfettiş Zakir ÇELİK tarafından düzenlenen 06/12/2010 tarihli 16749710 sayılı Teftiş Kurulu Raporunun idari yönden başlıklı bölümünün 2.maddesinde “…gözlük cam ve çerçevenin alındığına dair imzaların kime ait olduğunun tespiti hususunu kolaylaştırmak maksadıyla bu imzaların, gözlük cam ve çerçevesini optik işletmesinden alan hasta veya yakını tarafından kendi el yazısıyla açık isim ve soy adı ile birlikte yazılması…” denildiğinden sözleşmeye eklenmiştir.

Eczane sözleşmesinin 3.2.3. maddesi ile aynı hükümleri içermektedir.

ÖNERİMİZ: BİR GÖZLÜK REÇETESİNE, HAK SAHİBİNİN 4 İMZASI VE YAZILI BEYANI İLE İLGİLİ OLARAK HASTALARDAN ve ÜYELERİMİZDEN GELEN YOĞUN ŞİKÂYETLER
Reçete arkası işlemleri, eczane uygulamaları ile uyumlaştırılmalıdır.17 katrilyonluk pazarı olan ilaçta, Eczaneler de, kaşe kullanılıyor, hasta sadece ad soyadı, telefon ya da adresini yazarak tek imza atarak ilaçlarını alıyor. Bir yakını aldığında da TC numarası ekleniyor. Bu reçete 10 milyar TL de olsa aynı işlem yapılıyor. 10 Gün sonra gelse yeniden ilaçlarını alabiliyor. Raporlu ilaçlar 3 ayda bir alınabiliyor. En son ilaç reçetelerine rapor eklenmesi bile ilaç medula provizyon sistemi üzerinden sağlanmış, ilaca hastanın ulaşması bürokratik işlemler en aza indirerek kolay ve hızlı hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.

Yıllık tutarı 300 trilyon olan, gözlük ödemlerinin tüm sağlık harcamaları içerisindeki payı binde altılar civarındadır. Gözlük çerçevesi 3 senede bir ödeniyor. Hasta reçete arkasına kendi el yazısı ile “uzak yakın gözlüğümün beyaz camlarını (colormatik ,bifokal,organik) çerçevelerini teslim aldım.Katılım payı fişinin aslını aldım.Garanti belgelerimin aslını aldım Ad ve soyadı telefon numarası,adresini (her ikisi birlikte) ,yakını ise TC numarası reçete arkasına bir müracaatta birde teslim edilirken olmak üzere iki imza atılıyor .Ayrıca garanti belgelerine kuruma gidecek suretlerine iki imza atılıyor.Bir gözlüğün hastaya teslimi adete hasta içinde gözlükçü içinde işkenceye ,kabusa dönüşüyor. İlaca ve tedavi hizmetlerine çok hızlı kolay ulaşan hak sahibi gözlükçüye geldiğinde, tartışmalar şikâyetler yakınmalar başlıyor. Bu ne kardeşim ben ev alırken, evlenirken bir imza attım, bir gözlüğe 4 imza olur mu? Senet mi imzalatıyorsunuz? Bizimi borçlandırıyorsunuz? Sizi şikâyet ederim İlacı bir imza ile alıyorum. Özellikle yaşlılarda okuma yazması yetersiz olan hak sahiplerinde bu problem ülkemizin her bölgesinde yaşanıyor. Bir gözlük reçetesinde tek gözlük yazılı ise 3 imza ( ikisi reçete arkasına bir tanesi garanti belgesine )atılıyor. İki gözlük ise 4 imza atılıyor.

Müracaat için bir imza teslim için ikinci bir imza alınıyor. Optik mesula sistemi incelendiğinde %90 gözlüğün aynı gün teslim edildiği görülecektir. Aynı gün teslim edilen gözlüklerde tek imza alınmalıdır.

Hasta Eczanede olduğu gibi gözlüğünü alırken, isim soy ismini, telefon ya da adresini kendi el yazısı ile yazıp ilaçta olduğu gibi bir imza atmalıdır. Gözlüğü teslim alacak ister yakını ister hak sahibi olsun nüfus cüzdanını fotokopisi eklenerek bu uzun yazdırma işleminden sakınılabilir. Aldığı ürün çerçeve içinde zaten barkod ya da kare kod uygulamasına geçileceği için reçete arkasına barkod yapıştırılması yeterli olmalıdır. Katılım payı fişi için eczanelerde reçete arkasına bir not düşülmemektedir. Katılım payı fişi kesilip kesilmediği TC Maliye Bakanlığı İl Defterdarlıkları tarafından zaten periyodik olarak yapılmaktadır. Kesmeyenlere ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. Bu uzun ve zor prosedür Hükümetimizin ve SGK nun Sağlık politikaları, hastanın kolay hızlı ulaşmasını ve bürokratik işlemlerden mümkün olduğu kadar kaçınmasını tavsiye etmekte ve çelişmektedir.

Uygulamanın reçete arkasına, sözleşmemizde ve eczanelerde olduğu gibi Ad soy ad Yalnız sadece telefon ya da yalnız sadece adres yazılarak imzalatılması, gözlüğü teslim alanın nüfus cüzdanının fotokopisinin alınması, barkod yapıştırılması, karmaşık bürokratik işlemleri azaltacaktır.
(3) GÖZLÜKÇÜLERİN ŞİKÂYETÇİ OLDUKLARI KONU, MEDULA OPTİK PROVİZYON SİSTEMİNE GARANTİ BELGESİ SERİ NUMARALARININ YANLIŞ GİRİLMESİ DURUMUNDA YAŞADIKLARI BÜYÜK MADDİ KAYIPLAR.

Gözlük hastanın yüzünde, hastanın bir şikâyeti, bir kamu zararı yok ama garanti belgesinin bir numarasını yanlış girildiğinde, örnekleme ile meslektaşlarımız ekonomik mağduriyetler yaşamaktadır.

Garanti belgesinin reçeteye eklenmesi uygulanmasının kaldırılması çok doğru ve isabetli olmuştur.
Garanti belgesi uygulamasının Dünya’da başka bir örneği yoktur. Yaptığımız sektörsel ankete göre, Garanti belgesi uygulamasından meslektaşlarımızın tamamı reçeteye eklenerek optik medula provizyon sistemine girilmesi ve zor bürokratik işlemler yüzünden bezmiş bıkmış ve şikâyetçidir. Üyelerimiz bir garanti belgesi numarasını eksik girmiş olsa dahi, örnekleme ile çok büyük kesintilere uğramasına sebep olmaktadır. Garanti belgelerinde seri numarasının bulunması ayrıca yasal bir zorunluluk değildir.

Avrupa Birliği standartları CE harfleri ile temsil edilmektedir. CE harfleri Fransızca “Conformité Européenne”, İngilizce “Conformity of Europe”, Türkçe “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelmektedir. CE, ürünlerin sağlık ve güvenlik şartlarına uyduğunu belirten işarettir. CE logosu taşıyan bir ürün; insan emniyeti, can ve mal emniyeti, insan sağlığı, çevre koruması ve enerji tasarrufunu öngörmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE “GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ İÇİN BİR GARANTİ BELGESİ UYGULAMASI “ YOKTUR. SADECE “CE” YE UYGUNLUK ARANMAKTADIR. KULLANIM KILAVUZU VERİLMEKTEDİR.

T.C Sağlık Bakanlığı bünyesinde Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Hiz. Daire Başkanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şubesi kurulmuştur. CE ‘ye uygunluk bu birim tarafından kontrol edilebileceğine göre garanti belgesi uygulaması AB ülkelerinde olduğu gibi Ülkemizde de kaldırılmalıdır. Bu yönde konfederasyonumuz gerekli girişimleri yazılı olarak yapmış sonuçlarını beklemektedir.

SGK Optisyenlik müesseselerine ait reçeteleri bile örnekleme yöntemi ile incelemektedir. Reçetelerin tamamının incelenmediği bir durumda,4–5 milyon reçetedeki garanti belgelerinin kullanıcı yüzündeki çerçeve ile uyumluluğu, garanti belgelerinin seri numaralarının uyumluluğu nasıl kontrol edilecektir? Bu kontrolü yapacak karşılaştırmalı bir veri medulada mevcut değildir. Konulan kural SGK tarafından denetlenemiyorsa, bu fazladan yapılan uygulanmanın gözlükçüye ve kuruma sağlayacağı bir yararda yoktur.
Kaldı ki, Garanti belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bünyesinde bulunan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğünün görev alanını içerisindedir. Şikâyetler bu kurum üzerinden sonuçlandırılma ve takip edilmektedir. Garanti belgesini takip ve etmek SGK ‘nun sorumluluğu ve görevi değildir.
Garanti belgesi tamamen kaldırılana kadar, bizler garanti belgelerini reçetelere eklemeyeceğiz. Medulaya da girmeyeceğiz. Ama hastaya vermeye devam edeceğiz. Bu yasal zorunluluğumuz devam ediyor. Dolayısıyla, garanti belgesi ve garanti hizmetleri yönünden hak sahibinin ve SGK ‘nun endişe etmesini, sigortalılarının mağdur olmasını, garanti belgesini takip etmesini gerektiren bir durum yoktur.

Esasen gözlükçülerin şikâyeti garanti servis ve sağlık danışmanlığı hizmetleri değildir. Gözlükçüler sağlık danışmanlığı ve servis hizmetlerini, garanti belgesi olmadığı dönemlerde de, görevi olarak bilmiş ve bu tür servis hizmetlerini sigortalılarınıza ücretsiz sunmuştur. Bundan sonra da sunacaktır. Gözlükçülerin şikayetçi oldukları konu, medula optik provizyon sistemine garanti belgesi seri numaralarının yanlış girilmesi durumunda yaşadıkları büyük maddi kayıplar ve mağduriyettir.

(4)GARANTİ BELGESİNİN REÇETEYE EKLENMESİ FAZLADAN BİR İŞLEMDİR.
2012 protokolü ile birlikte, garanti belgelerinin seri numaralarını medula ya girmeyeceğiz ve reçetelere de eklemeyeceğiz. Ancak hak sahibine vermeye devam edeceğiz. Bu yasal zorunluluğumuz devam ediyor. Dolayısıyla, garanti belgesi yönünden hak sahibinin ve SGK ‘nun endişe etmesini, hak sahibinin mağduriyetini, garanti belgesini medula üzerinden takip etmesini gerektiren bir durum yoktur.

Esasen gözlükçülerin şikâyeti, sigortalılarınıza sunulan, garanti servis ve sağlık danışmanlığı hizmetleri değildir. Gözlükçüler sağlık danışmanlığı ve servis hizmetlerini, garanti belgesi olmadığı dönemlerde de, görevi olarak bilmiş ve bu tür servis hizmetlerini hastalara sunmuş, bundan sonra da sunacaktır.

Gözlükçülerin şikayetçi oldukları konu, medula optik provizyon sistemine garanti belgesi seri numaralarının yanlış girilmesi durumunda yaşadıkları büyük maddi kayıplar ve mağduriyettir.
Garanti belgesinin reçeteye eklenmesi işleminin sözleşmeden çıkarılması, doğru ve isabetli bir uygulamadır.
(5) OPTİK PROTOKOLÜN (5.3) MADDESİ, ECZANE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMAMAKTADIR.

(5.3) numaralı maddede sayılan fiiller dışında, müessesenin kuruluş ve/veya faaliyeti ile ilgili tabi olduğu mevzuat hükümlerine aykırı davranıldığının tespiti halinde 2.000,00 (ikibin) TL cezai şart uygulanır. Ayrıca müessesenin bağlı bulunduğu ilin Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

ÖNERİMİZ: Eczane sözleşmesi içerisinde böyle bir madde ve cezai müeyyide yoktur. Bu madde sözleşmeden tamamen çıkarılmalıdır.

Kalması gerekiyorsa, para cezası 2.000 TL kaldırılmalıdır.

İl sağlık müdürlüğüne ve bağlı bulunduğu derneğe bildirmesi yeterli olacaktır.
Optisyenlik müesseselerinin kuruluş ve faaliyetleri, 5193 sayılı optisyenlik hakkındaki meslek kanunumuzla düzenlenmiştir. Tıpkı Eczacılarda olduğu gibi, TC Sağlık Bakanlığının gözetim ve denetiminde çalışmaktadır. İl sağlık müdürlükleri Optisyenlik müesseselerini senede iki kez rutin olmak üzere, şikâyet ve ihbar halinde ise derhal denetlemekte, ilgili mesleki mevzuat hükümlerini uygulamaktadır.

SGK yaptığı denetimlerde aşağıdaki hususları incelemesi kamu yararına olacaktır.
•Optisyenlik müessesesi sahibi mesul müdürü işinin başında mı?•Çalışanları sigortalı mı?•Aylık prim ve hizmet belgesi asılı mı?•Çalışan mevcut personel ile sigorta bildirimi uyumlu mu?•Reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapılıyor mu?•Reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sistemine kayıt edilen reçetesinde yer alan standartta gözlük verilip verilmediği •Mesul müdür, Optisyenlik müessesesi çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler hariç bu protokol kapsamındaki kişilere ve diğer kurumlara mensuplarına ait sağlık karneleri bulunduruluyor mu?•Mesul müdür, Optisyenlik müessesesi çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler hariç, Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopileri ile TC kimlik numarasının yazılı olduğu diğer belgeler mevcut mu? •Sözleşmesi feshedilen müesseselerde reçete kabul edilerek, reçete ticareti yapılıyor mu? Sözleşmesi fesih edilen Optisyenlik müessesesi reçeteleri, Kurum ile sözleşmeli Optisyenlik müessesesi tarafından Kuruma fatura ediliyor mu ?(Reçete ticareti)•Hasta katılım payları tahsil ediliyor mu? Katılım payı için fatura yada fiş düzenleniyor mu ?•Gözlükçü tarafından müessese unvanının ve /veya mesul müdürünün değişmesi halinde unvanın değiştiği veya mesul müdürün ayrıldığı gün yazılı olarak mevzuat hükümlerine göre zamanında Kuruma bildirim yapılmış mı?•Sahte kalitesiz garanti belgesi olmayan çerçeve var mı?•Sahte reçete bulunuyor mu?•Simsar, taşıma, İnternet faks kurye komisyoncu ve benzeri yollarla Optisyenlik müessesine yönlendirme yapılarak haksız kazanç sağlanıyor mu?•Gözlükler müessese dışında yapılıyor mu? (Fason ya da ortak atölyede)SGK denetçileri, Eczanelerde reçete kayıtlarını incelemezler. Eczanelerde, ilaç provizyon sisteminde kayıtlı olan reçeteler reçete kayıt defterine de kayıt edilmiş sayılır. Reçete kayıt defterine, uyuşturucu ve takibi yapılan ilaçların reçeteleri, kaydedilir. SGK denetçileri optisyenlik müesseselerinde yukarda önerdiğimiz konular dışında retçe kayıtlarını da incelemektedir. Reçeteler Optik medula provizyon sisteminde zaten kayıtlıdır. Sonlandırma yapıldıktan sonra, gözlükçünün müdahalesi söz konusu değildir.
(6)-MESUL MÜDÜRÜN GÖREVDEN AYRILIŞI YA DA İŞ YERİNİN KAPATILMASI DURUMUNDA KURUMA YAPILAN BİLDİRİM SÜRESİNİN UZATILMASI VE CEZA MİKTARININ AZALTILMASI

(3.2) Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde mesul müdürün ayrılışı, müessese sahibi ve/veya mesul müdür tarafından ayrılış tarihini takip eden iş günü Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır. Mesul müdürün ayrılışının Kuruma bildirilmediğinin tespiti halinde mesul müdürün ayrıldığı tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez.

ÖNERİMİZ
Uygulamalar da görülmüştür ki, Ayrılış tarihini takip eden iş günü kuruma bildirim yapılmadığı için 2.000 TL ceza alarak mağdur olan meslektaşımız mevcuttur. Bu maddenin. Vefat eden bir gözlükçünün yakınları sözleşmedeki bu ayrıntıyı nereden bilecektir? Eczane sözleşmesi ile uyumlaştırılması gerekmektedir

Ayrılış tarihini takip eden iş günü….hükmünün , Ayrılış tarihini takip eden 15 iş günü ……olarak düzenlenmesi, ayrıca ceza miktarı 100 TL ye düşürülmesini önermekteyiz.2000 TL ceza miktarı çok yüksektir. Neredeyse bir müessesenin aylık hak edişinin yarısı kadardır. Hata ve Kasıt ayırt edilmelidir. Tüm ceza miktar ve oranlarının Eczane sözleşmesi ile uyumlaştırılması makul ve doğru bir yöntem olarak kabul edilebilir.

Bakanlığı Tarafından tutulmaktadır.
SGK 2012 yılı protokolü ile birlikte, gözlük çerçevesi içinde barkod uygulamasına geçmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu uygulamada temel amaç ilaçta olduğu gibi, kaçakçılık sahtecilik, haksız kazanç, kamu zararını önlemek ve kalitesiz üründen korunmak içindir.

BARKOD UYGULAMASINDAKİ OLASI TEREDDÜTLERİMİZ
· Stok düzeltilmesi-STOK AFFI
Bu uygulamada önümüzdeki en büyük engel stok affının gerekliliğidir. Çünkü barkod uygulaması hayata geçtiğinde envanterde ki ürünlere de uygulanacaktır. Envanterin resmi kayıtlı envanterle uyumlaştırılması çok önemlidir. Envanter, sadece optisyenlik müesseseleri için değil, ithalatçı ve üreticiler içinde çok önem ahzediyor. Aksi takdirde mali açıdan müesseseler çok büyük mağduriyetler yaşayabilir.
· Barkod gözlüğün neresine yapıştırılacaktır? İlaç gibi bir kutu içerisinde satılmıyor! Poşetler üzerine yapışacaksa bunlar müessesede nasıl tasnif edilip arşivlenecek ve saklanacaktır? Bu pratiğin geliştirilmesi gereklidir.
· Envanterdeki ürünlerin satışı nasıl sağlanacaktır? Nasıl barkodlanacaktır? Eczane envanterlerinde yaşanan G2D uygulamasındaki olumsuzluklar gözlükçülük alanında da yaşanabilir mi?
· Barkod tahsisi nasıl yapılacaktır? İstismar ve Taklit edilmesinin önüne nasıl geçilecektir?
· Neden ilaçta olduğu gibi uygulamaya karekod ile başlanmıyor da? Barkot tercih ediliyor?
· Eczaneler İTS onayı aldıktan sonra, karekod u kesip reçeteye yapıştırmıyor, Gözlükte barkodun reçeteye yapıştırılması isteniyor. Bizde barkod için TC Sağlık Bakanlığından onay alacağımıza göre neden tekrar reçeteye yapıştırıyoruz?
Barkod ve kare kod uygulaması için, Uygulamaya sorunsuz geçmek amacıyla, SGK ile Gözlükçü dernekleri ve Türkiye Gözlük sanayicileri arasında eşgüdümlü toplantılar, sürdürülmelidir Garanti belgesi uygulamasından çektiğimiz mağduriyet ve sıkıntıları, barkod uygulamasında yaşamak istemiyoruz.

8) ÖRNEKLEMEYİ TERCİH EDENLERİN %5 OLAN ORANI %3 e İNDİRİLMELİDİR.
4.3.5 (Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının % 5’ in üzerinde olması halinde provizyon sisteminden, müessesenin ekranına 5 (beş) iş günü süreyle süresince kırmızı bantlı uyarı yapılacaktır. Mesul müdür tarafından reçetelerin tamamının kontrol edilmesinin uyarının yapıldığı günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde, ilgili fatura dönemine ilişkin tüm reçeteler incelenir. Bu madde gereği işlem yapılan müesseseye, fatura tutarı için daha önce ödeme yapılmamış ise, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde alacaklarından mahsuben fatura tutarının %75’i oranında avans ödemesi yapılır, fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde de reçetelerin tamamı incelenerek, geri kalan tutar ödenir. Bu madde kapsamında ve sözleşme hükümleri doğrultusunda müesseseye yapılan her türlü yersiz ödemeler, müessesenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan müesseseler için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.

ÖNERİMİZ: Örnekleme yöntemi aşağıda izah edilen gerekçelerle optisyenlik müesseselerinde uygulamadan kaldırılmalıdır. Örneklemeyi tercih eden optisyenlik müesseselerinin mağduriyet yaşmamaları için %5 oranı, Eczane A grubu gibi %3 ‘e düşürülmelidir. Gözlükçülerde her gözlük fiyatımız nerdeyse aynıdır. İlaçta farklı fiyatlarda reçeteler olabilmektedir. %5 oranı gözlükçüler için çok yüksektir. Fatura tutarları düşüktür.% 5 i aşmak çok nadir mümkün olmaktadır. Eczanelerle aynı eşit %5 oranının baz alınması adil bir uygulama değildir.

(10)KATILIM PAYININ TAHSİL EDİLMEMESİ DURUMUNDA, HÜKMEDİLEN CEZA MİKTARI DÜŞÜRÜLMELİDİR.
5.3.6Sözleşmenin (3.8) (3.9) numaralı maddesi gereği müessese tarafından tahsil edilmesi gereken katılım payının eksik tahsil edildiğinin ve/veya tahsil edilmediğinin tespit edilmesi halinde, tahsil edilmeyen katılım payının 20 (yirmi) 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır ve optisyenlik müessesesinin bağlı bulunduğu vergi dairesine yazı ile bildirilir. Aynı fiilin tekrarı halinde 40 (kırk) 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşmesi feshedilir ve 3 (üç) ay süreyle sözleşme yapılmaz. Optisyenlik müessesesinin bağlı bulunduğu vergi dairesine yazı ile bildirilir

ÖNERİ: Katılım payının 5 katı ceza müessese yazılı olarak uyarılır, fiilin tekrarı halinde 5 katı ceza uygulanır sözleşmesi 3 ay fesih edilir. Şeklinde Eczane sözleşmesi ile uyumlu hale getirilmelidir.
Eczanelerde cezai hükümler genelde reçetenin 5 katı olarak düzenlenmiştir. Optik protokolde reçete katı olarak düzenlenecek ceza hükümleri 3–5 katı olarak, yeniden düzenlenmelidir. 10–20–40 katı gibi orantısız rakamlar sözleşmeden çıkarılmalıdır. Para olarak düzenlenen ceza oranları çok çok yüksektir.(2000.10000.20000.40000 TL) Eczanelerde en yüksek para cezası 250 Tl ile en yüksek 10.000 Tl arasındadır. 2012 protokolünde ceza hükümlerinin Eczane protokolü ile uyumlaştırılması gözlükçülerinde kabul edeceği bir uygulama olacaktır.

Yeni Optik Sözleşmemizin, Eczane protokolü ile uyumlaştırması kurum adına çok isabetli ve doğru bir karar olmuştur. Ceza hükümlerinde Eczane ceza oranları ile uyumlaştırması bizler tarafında da desteklenen doğru ve adil uygulama olacaktır. Optisyenlik müesseseleri ortalama 5 .000 TL fatura hak edişi almaktadır. Örnekleme ya da para cezalarıyla müesseseler telafisi mümkün olmayan m(15)

KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN MÜEESESELERİN REÇETE TİCARETİ
5.3.8Müessese tarafından SUT eki görmeye yardımcı tıbbı malzemeler EK 6 listesinde belirtilen malzemelere ait reçetelerin başka bir müesseseye yaptırıldığının tespiti halinde, reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) 3 (üç) katı tutarında cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 10 (on) 8 (sekiz) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. Reçeteleri yapan müessesenin de Kurumumuzla sözleşmesi olması halinde yukarıda belirtilen cezai şartlar aynen uygulanır, sözleşmesi olmaması halinde ise müessesenin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğüne yazı ile durum bildirilir ve bu müessese ile de diğer müesseseye uygulanan fesih süresi boyunca sözleşme imzalanmaz.

ÖNERİMİZ: İl sağlık müdürlüğüne, İl defterdarlık müdürlüğüne, Varsa bağlı bulunduğu derneğe bildirilir ve bu müessese ile de diğer müesseseye uygulanan fesih süresi boyunca sözleşme imzalanmaz. Şeklinde düzenlemesi (Yapılan işlem mali açıdan da suçtur)

mağduriyetler yaşamaktadır.

(17) MUVAZAALI MÜESSESE AÇILMASI

Muvazaalı olarak optisyenlik müessesesi işlettiği tespit edilen müessese sahibi/mesul müdür ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilir ve 5 (beş) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

“Sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilir ve bir daha sözleşme yapılmaz.” Şeklinde düzenlenmesi “Eczanenin 6.3.27 maddesi ile aynı hükümleri içermektedir.

Aynı sözleşme maddesi Eczane protokolünde de bulunmaktadır. Ülkemizde Eczanenin, sahibi ve mesul müdürü aynı kişi olduğu için, muvazaa konusu eczacılıkta çok açık anlaşılmakta ve bilinmektedir. Tüm Eczacılar bunun ne anlama geldiğini, muvazaanın başına ne işler açacağını çok iyi bilir.

Optisyenlik alanında, faaliyet gösteren müesseselerden bazılarında müessese sahibi ve mesul müdürü Eczanelerde olduğu gibi aynı kişidir. Ama buna mukabil, mesleki mevzuatımız izin verdiği için, bir müteşebbis bir mesul müdür istihdam ederek optisyenlik müessesesi faaliyetinde bulunabilir. Başka bir ifadeyle müessese sahibi olmayan mesul müdürlerde bulunmaktadır.

Çok önemli muvazaa maddesi, optisyenlik müesseseleri açısından açık ve anlaşılır değildir.Hangi durumların optisyenlik müesseseleri için muvazaa teşkil edebileceğinin açıklanarak maddenin genişletilmesi, daha net anlaşılır şekilde düzenlenmesi gereklidir.Ancak bu şekilde optik protokolle amaçlanan caydırıcılık işlevi sağlanabilir.

(19) MESLEKİ MEVZUATA AYKIRI REKLAM YAPARAK, YÖNLENDİRME HAKSIZ REKABET YAPILMASI, KAMU ZARARI
Son zamanlarda MEVZUATA aykırı reklam yolu ile yönlendirme faaliyetleri artmıştır. TC Sağlık Bakanlığının Hukuki görüşüne göre Optisyenlik müesseseleri reçete ile satılan ürünler için reklam yapılamaz “ Reklam yolu ile talep yaratılması da kamu zararıdır. Mesleki mevzuatımıza aykırı reklam yapılarak talep yaratılmasının da, reklam yoluyla yönlendirme bir sözleşme maddesi olarak düzenlemesi ihtiyaç olmuştur.(TC Sağlık Bakanlığının hukuki görüşü yazı ekinde sunulmuştur. )

(26)MEDULA OPTİK PROVİZYON SİSTEMİNİN SIK SIK ARIZALANMASI
Medula optik provizyon sisteminin sık sık arızalanması, sağlık hizmeti sunumunun aksamasına meslektaşlarımızın da mağduriyetine neden olmaktadır. Aynı konudan Eczacılar da çok şikâyetçi olmaktadırlar.SGK ‘dan sorunsuz çalışan bir medula optik provizyon sistemi istiyoruz. Bayramdan sonraki günlerde, yoğunluktan dolayı medulanın işleyişinde aksamalar olmuştur.

(27)SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA ECZACILARDA OLDUĞU GİBİ OPTİSYEN İSTİHDAMI TALEBİMİZ NEDEN DİKKATE ALINMIYOR?
Eczaneler medula üzerinden aldıkları provizyonla ilaç reçetelerini kontrol için bağlı bulundukları bölge müdürlüklerine göndermektedirler. Bu reçeteler her bölgede Baş Eczacı altında çalışan Eczacılar tarafından inceleme ve denetimleri yapılmaktadır. Müfettiş olarak dahi eczacı istihdam edilmektedir.
Gözlük cam çerçeve fiyatlarının belirlenmesinde; Optik-medula hataları ile ilgili yürütülen çalışmalara; Kurumunuzun gözlükçülerle yaptığı sözleşmelerle ilgili çalışmaları yürüten birimlerinde; Optik medula üzerinde aldığımız reçetelerin kontrol ve denetiminde, bölge müdürlüklerinde denetim ve inceleme yapacak birer optisyen istihdam edilmesi kamu yararına bir uygulama olacağını kanısındayız.
Optisyenlik /Gözlükçülük tıpkı Eczacılar gibi özel meslek kanunu olan, Sağlık Bakanlığının gözetim ve denetiminde çalışan bir sağlık formasyon mesleğidir. Cam ve çerçeveden meslek bilgimizi de katarak yaptığımız gözlük görmeyi temin eden optik sağlık gerecidir. Aynı zamanda sağlık danışmanlığı ve gözlükler için servis hizmeti de vermekteyiz.

Optisyen meslektaşlarımız ilki 1992 de Sivas’ta açılan ve 6 üniversitemizde ortalama 1500 saat sağlıkla ilgili çeşitli konularda mesleki dersleri alarak ön lisans programlarından Opitsyen olarak mezun olmaktadırlar. Optisyenlerin öncelikli, reçete inceleme birimlerinde bölge ve il müdürlükleri, kurumunuzun uygun göreceği ünitelerde istihdam edilmesi. Sigortalılarınız için sosyal yönü ağırlıklı olan sağlık programlarınız da göz ve görme sağlığı açısından kalitesi daha yüksek bir sağlık hizmeti sunumuna imkân vereceği gibi, kamu kayıp ve kaçakları ile de daha etkili bir mücadelenin yürütüleceği kanısındayız.

(28)YASALARLA BELİRLENMESİNE RAĞMEN, MÜNFERİTTE OLSA GÖZLÜK FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİNDEKİ GECİKMELER
SGK nun 60 günde ödeme yapması sistemi oturmuştur. Bu sene İstanbul ve Erzurum bölgemizde bazı aksamalar münferitte olsa olmuştur. Kanuna uygun olarak 60 günde fatura bedellerinin Optisyenlik müesseselerinin hesaplarına yatırılmasının gözlükçüler için çok önemli hale gelmiştir. Genel olarak kurumun ödemlerinden şu anda meslektaşlarımız memnundur.

30)SAĞLIK HARCAMALARINDA EN ÇOK İSTİSMAR EDİLEN EN BÜYÜK KARA DELİK YEŞİL KARTTIR
Yeşil kart, kullanan hak sahibi elbette olacaktır. Devletimizin onlara da sağlık hizmeti sunması sosyal devlet olma sorumluluğundan kaynaklanmaktadır.

Yeşil kartlılar hala sağlık harcamalarında en büyük kara deliktir. 10 milyonun üzerinde yeşil kartlı mevcuttur

Optisyenlik müesseseleri açısından yeşil kartlılar analiz edilecek olursa; SGK kurumuna yeşil kartlıların 01.01.2012 de dâhil olması çok olumlu ve doğru bir uygulama olacaktır. İlaç tedariki ve hak edişleri şu anda java çıktısı alınabilirken, gözlük için böyle bir program mevcut değildir. Hak edişler bazı illerde il sağlık müdürlükleri üzerinden manuel olarak takip edilmektedir. Bu konuda mükerrer gözlük alımlarını ve kamu zararının önlenmesi amacı ile SGK na ve TC Sağlık Bakanlığına yapmış olduğumuz başvurulardan müspet bir cevap alamadık. Yeşil kartlıların 2012 de SGK kurumuna devredilmesi ve belli kriterlere göre yeşil kart dağıtılması, İlaç, tedavi hizmetleri ve diğer sağlık hizmeti sunumlarında çok büyük bir tasarruf sağlayacaktır.
(31)YÖNLENDİRME VE HAKSIZ KAZANÇ
•3 kurumun birleşmesinden önce SSK,( 2005 sözleşmesi) “OPTİSYEN/ GÖZLÜKÇÜ REÇETEYİ DÜZENLEYEN GÖZ HEKİMİ İLE ARASINDA 1.DERECEDE YAKINLIK BULUNMADIĞINI TAAHÜT EDER. BU HUSUSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KURUMCA TESPİTİ HALİNDE SÖZLEŞME TEK TARAFLI OLARAK 2 YIL SÜREYLE FESHEDİLİR.” madde 23’ e göre
Göz doktoruyla birinci dereceden akrabası olan optisyenlik müesseseleri ile sözleşme yapmamaktaydı. Bu uygulama ile kurum tarafından amaçlanan yönlendirme, kamu zararı ve haksız kazancın önüne geçmek içindi. Aynı uygulamanın ,”GÖZ DOKTORLARI, ÖZEL DAL MERKEZİ SAHİBİ, ORTAKLARI, DOKTORLARINI” kapsayacak şekilde yeni protokolde yer alması, bu tip yönlendirme haksız kazanç ve kamu zararını önemli miktarda önleyecektir. Bu yönlendirmeler ile ilgili mesleğimize olan saygı ve güveni azaltan üzücü haberleri yazılı ve görsel basınımızdan üzülerek izlemekteyiz.

Mesul müdürlük sistemi ile isteyen istediği kadar Optisyenlik müessesesi açmaktadır. Sözleşmesi fesih edilen bir müteşebbis, bir yakını üzerinden mesul müdür değiştirerek tekrar işyeri açıp SGK kurumu ile protokol imzalayabilmektedir. Bu muvazaa uygulamalarının yeni protokolde engellenmesi kamu yararına olacaktır.

Şu anda SGK tarafından ceza almış, sözleşmesi fesih edilmiş yasaklanmış diploma-ruhsatname yi “ben SGK ile antlaşma yapmayacağım ” diyerek il sağlık müdürlüklerinden optisyenlik müessesesi açma ruhsatı alabilmektedirler. SGK ile yapılan sözleşme diğer kurumlarla da sözleşme yapmış olmak kabul edildiği, iptal edilen ruhsat il sağlık müdürlüğüne bildirilmediği için sözleşmesi fesih edilerek ceza almış Optisyen /Gözlükçü –diploması tekrar mesul müdür olarak sağlık sektörüne dönmektedir. Resmi reçete yapmayacağım söylemine rağmen SGK reçeteleri kabul edilerek reçete takası ve ticareti yapılmaktadır.
Sözleşmesi fesih cezası alanlar TC Sağlık Bakanlığına ve il Sağlık müdürlükleri ve bağlı bulunduğu derneğe bilindirilmelidir.

Bir müteşebbise ait çok sayıda şubesi olan Optisyenlik müesseselerinin, tek ortak bir laboratuarda gözlüklerinin yapılması, 5193 sayılı özel Meslek kanunumuza göre suçtur. Gözlüğün sözleşmeli Optisyenlik müessesesinde yapılıp yapılmadığının takibi yapılmalıdır.

Yönlendirme konusu çok acil çözüm bekleyen kamu zararı, israf, suiistimal, haksız rekabet ve haksız kazanç sağlayan, kurumunuz ve bizlerinde istemediği, ortak işbirliği ile çözmesi gereken en önemli etik dışı pazarlama uygulamalardır.
(37)SAYIN BAŞBAKANIMIZIN CARİ AÇIĞI DÜŞÜRMEK İÇİN, YERLİ ÜRETİMİ ARTIRMAK AMACIYLA YAYINLADIĞI TEŞVİK GENELGESİ İLE BAŞLATTIĞI ÇALIŞMAYI DESTEKLİYORUZ.

İthalatın ateşlediği cari açığa çözüm arayan hükümet, yerli malı kullanımını teşvik etmek için düğmeye bastı. Başbakan Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği ihalelerde Türkiye’de üretilen mallardan yana tercih kullanılacak. Aksi yönde düzenleme yapılamayacak.
http://yenisafak.com.tr/Ekonomi/?t=07.09.2011&c=3&i=339473

http://www.ismailpala.com/gazeteler/dunya/dunya-2011-08-15.jpg

Sayın Başbakanımızın cari açığı düşürmek için, yerli üretimi artırmak amacıyla yayınladığı teşvik genelgesi ile başlattığı çalışmayı destekliyoruz.

Daha önce yerli üretimi artırmak için Gözlük üreticilerimizin perakendecileri de mağdur eden, sonuç alınamamış birçok çalışması olmuştur. Sektörümüzün gözlük alanında Çin istilasını kota, sektöre sesleniş, provizyonla, garanti belgesi, çerçeve başına 3 dolar fon uygulaması ile durdurması mümkün değildir. Çin de bir işçi 20 -25 dolara 12 saat haftanın 7 günü çalıştırılıyor. Yılda 25 milyon vatandaşına iş imkânı sağlıyor. Çin de enerjide vergide üreticilere büyük kolaylıklar sağlanıyor. İşçi ücretleri ucuz, enerji ucuz maliyetlerde çok düşük. Bizde asgari ücretin işverene maliyeti 800 TL. Enerji pahalı. Sektörün İtalya, Almanya Fransa da bulunan dev firmaları fabrikalarını Çin’e taşıdı. Eğer ürününüz markaysa Çin fırsat, değilse Çin tehlikedir. Sektörün %90 ihtiyacı ithalatla karşılanmaktadır.9 sene önce başlayan Çin istilasını durdurmak için tedarikçiler çeşitli yöntemleri denediler.
•Önce kota uygulamasın başlattılar. Ne gariptir ki, Çin de üretilen ürünler Bulgaristan İtalya gibi ülkelerden (made in italy) markası ile Türkiye’ye girdi ve kota kaldırıldı.•AB ülkelerinde olmayan perakendeci gözlükçüleri mağdur eden, garanti belgesi uygulamasını denediler, Bundan da arzu edilen sonuç elde edilemedi.•Sektöre sesleniş gibi güzel yazılarda maalesef etkili olmadı. •SSK provizyon uygulamasının bu sorunu çözeceğini söylediler, buda etkili olmadı, •Çerçeve üreticileri son olarak çerçeve başına 3 dolar fon uygulaması getirdiler. Bunu hükümetimizden isterken de 3 dolar fon uygulaması ile sektörün Türkiye de Avrupa’nın Çin’i olacağını, ihracat yapacaklarını iddia ettiler. Bu konuyu “memleket meselesi, ülke menfaati “olarak lanse ettiler.•Aradan geçen 3,5 sene göstermiştir ki, 3 dolar fon uygulaması ile açıklanan hedefler gerçekleştirilememiştir. Fon uygulamasının devam edip ya da kaldırılmasına kasım ayı içerisinde karar verilecektir.3 dolar fon uygulamasında kaldırılması gereklidir. •Şimdide SGK ‘da barkod uygulaması için çalışmalar yürütmektedirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Opak Lens deposunda yangın çıktı Opak Lens deposunda yangın çıktı

Opak Lens firmasının İstanbul Beykoz da bulunan merkez deposunda elektrik kontağından kaynaklandığı ön görülen bir yangın çıkmıştır....

Ben neymişim be! Ben neymişim be!

Ben her bahar aşık olurum diyor ya Sezen Aksu, ben de her bahar 18 yaşımda olurum. 18 yaşımı hatırlarım....

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz....

Sektörün nabzı bu fuar da atacak! Sektörün nabzı bu fuar da atacak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir'i fuarlar kenti yapma hedefi doğrultusunda çalışan IZFAS, bu yıl ilk kez optik gö...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
seza_aydıncık
seza_aydıncık
23 Aralık 2011 23:44

2012 sözleşmesinde değişen sadece garanti belgesi olacak reçete arkaları yazımları aynen devam parası olan mesul müdürlerle muvazalı çalışmaya devam edecek mesul müdürler sadece denetimlerde işyerlerinde olacak para cezaları ve diğer cezai işlemler aynı kalacak kısac değişen sadece 2012 yılı olacak dernekler tek çatı altına gelmedikçe tek söz olmadıkça sadece biz yorum yaparız sizler bu yazıları yazarsınız

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Opak Lens deposunda yangın çıktı Opak Lens deposunda yangı...

Opak Lens firmasının İstanbul Beykoz da bulunan merkez depos...

Ben neymişim be! Ben neymişim be!

Ben her bahar aşık olurum diyor ya Sezen Aksu, ben de her ba...

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz....

Sektörün nabzı bu fuar da atacak! Sektörün nabzı bu fuar da...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir'i fuar...

2024 Yılı Ocak Ayı Katılım Payı Ödemesi 2024 Yılı Ocak Ayı Katılı...

Ocak ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalıştığı...

OptisyeninSesi e dergi/ 123.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Fuarlar Fuarlar

Fuarlar, ticareti geliştirmek amacıyla belli bir süre için k...

SUT Değişiklik Tebliği İşlemiş Güncel 2013 SUT SUT Değişiklik Tebliği İş...

25/02/2024 SUT Değişiklik Tebliği İşlemiş Güncel 2013 SUT...

508 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi 508 milyon lira değerinde...

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştiri...

Optic World İzmir Fuarına sayılı günler kaldı Optic World İzmir Fuarına...

Ege bölgemizde ilk defa böylesine kapsamlı Uluslararası nite...

Magazin HABERLERİ
Web TV