a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Sağlık Uygulama Tebliği SUT da değişikliğini talep ettiğimiz düzenlemeler

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına ANKARA Sağlık Uygulama Tebliği SUT da yapılmasını talep ettiğimiz düzenlemeler ve iyileştirmeler aşağıdaki gibidir. SUT 7.3.8. Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler, Sağlık harcamaları, 2002’den günümüze kadar 4 kat artarak devasa miktarlara (46 katrilyon) ulaşmıştır. 2013 bütçesinde sağlık harcamalarına ayrılan pay, Milli Eğitim Bakanlığından […]

20 Aralık 2012 - 15:58 'de eklendi ve 1430 kez görüntülendi. A+A-

Sağlık Uygulama Tebliği SUT da değişikliğini talep ettiğimiz düzenlemeler

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına

ANKARA

Sağlık Uygulama Tebliği SUT da yapılmasını talep ettiğimiz düzenlemeler ve iyileştirmeler aşağıdaki gibidir.

SUT 7.3.8. Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler,

Sağlık harcamaları, 2002’den günümüze kadar 4 kat artarak devasa miktarlara (46 katrilyon) ulaşmıştır. 2013 bütçesinde sağlık harcamalarına ayrılan pay, Milli Eğitim Bakanlığından sonra ikinci sırayı almaktadır. Gelecek 10 yılda sağlık harcamalarının 100 milyar TL yi aşması öngörülmektedir. Sağlık harcamaları içerisinde, gözlük için ödenen bedel yıllık %1’den azdır (400-450 trilyon). Bu bedel, diğer sağlık harcamaları ile kıyaslandığı zaman oldukça düşük bir rakam olduğu ortaya çıkacaktır. Bütün gözlükçülere ödenen bir yıllık bedel, 6 günlük ilaç ya da 6 günlük hastane tedavi giderleri kadardır.

Her yıl ortalama %9 enflasyon olan ülkemizde, 2004 yılından beri gözlük cam ve çerçeve bedellerine zam yapılmamıştır. (Sadece Gözlük Camları için  %20 oranında bir artış sağlanmıştır). Çerçeve için 35, cam için ortalama 10 TL ödenmektedir. Bütçeleri farklı olsa da, vatandaşa 40 TL, milletvekillerimize 400 TL gözlük yardımı yapılmaktadır. Uygulanan fon, döviz artışları ve enflasyon sebebi ile Optisyenlik müesseselerinin hizmet ve işçilik maliyetleri arttığı gibi girdi maliyetleri de katlanarak artmıştır.

Optisyenlik müesseseleri görme kusuru olan bir hastanın gözlüğü ile ilgili olarak çerçeve cam seçimi, cam ve çerçevenin nasıl kullanılacağı, camın teknik ve kimyasal özelikleri, çerçeveye tespit edilirken görmenin optik merkezden sağlanması, pupilla mesafelerinin ve montaj yükseklikleri vb. bir dizi sağlık danışmanlığı hizmeti vermenin yanında reçete muhteviyatındaki görmeye yardımcı optik camlarını yine reçete içeriğine uygun bir şekilde çerçeveye montajını yaparak kişiye özel bir gözlük üretirler ve ürettikleri bu gözlükler için 2 senelik garanti ve servis hizmeti verirler. Tüm bu verilen hizmet ve işçilikler bu mesleğin bir formasyon mesleği olduğunun zaten ispatıdır.

Eczacılıkta ilaç ve hizmet bedelleri kurumunuz tarafından SUT ta ayrı ayrı fiyatlandırılmıştır. Eczacılara 01.03.2012 tarihinden itibaren kurumunuz tarafından her reçete başına 25 (yirmi beş) kuruş hizmet bedeli ödenmektedir. Optik Cam bedeli ile hizmet bedelleri yeni yapılacak fiyatlandırmada ayrı ayrı ele alınmalı ve Eczacılıkta olduğu gibi optik müesseselerinin hizmet bedelleri ayrıca belirlenmelidir. Bütün bu işçilik ve hizmet bedelinin gözlükçülere yüklenmesi adil değildir. Optisyenlik müesseselerinin Eczanelerde olduğu gibi hizmet bedellerini talep etmeleri en doğal haklarıdır.

Cam, çerçeve ve hizmet bedellerinin kamu imkânları da gözetilerek iyileştirilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır.

Kurumunuzdan talebimiz yeni yapılacak SUT düzenlemesinde cam, çerçeve ve hizmet bedellerinin günümüz şartlarına göre yeniden iyileştirilmesi ve fiyat tespit komisyonuna meslektaşlarımızı temsilen Konfederasyonumuzun davet edilmesidir.

7.3.8.A- Gözlük cam ve çerçevesi,

2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, 7.3.8A ilgili maddenin ‘’ (5) Gözlük camı ve çerçeve 3 (üç) yılı geçmeden yenilenmez. Ancak görmede 0.5 diyoptrilik değişiklik olması halinde süresinden önce gözlük camı yenilenebilir. ‘’ Hükmü yer almaktadır.

Gözlük reçetesindeki ilk sferik numara (Sph.) gözün konkav ya da konveks lensle düzeltileceğini ve dioptrik gücünü gösterir. İkinci silindirik değer (Cyl.) astimatizma olup olmadığını ve dioptrik gücünü gösterir. Üçüncü sayı (Aks) astigmatın açısını belirtir. Sph. ile gösterilen bölüm sferik (küresel) merceği tanımlar burada yazılan artı değerler hipermetropi, eksi ile yazılan değerler miyopiyi gösterir. Gözlük reçetesinde Yakın görme ile ilgili olan ikinci satır genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkan presbiyopiyi ifade eder. Cyl. ile gösterilen bölüm cylinder (silindirik) merceği tanımlar ve burada yazılan değerler astigmatizmayı gösterir. Aks ise astigmatizma meridyeninin açısını verir. Bu aynı zamanda reçetedeki şematik resimde de belirtilir.

Sferik (Sph), Silindirik (Cyl) lensler 0,25 Diyoptri aralıklarla üretilir. Görme kalitesi ve keskinliğini bu kadar küçük değerlerle değişebilir. Silindirik (Cyl) lenste açılar (aks) değerleri (1*, 180*) arasında değişir. Her derece camın diyoptri sistemini yani kırma gücünü değiştirir.

0.25 diyoptri’lik numara farklılığı özellikle astigmatizm de görme keskinliği ve görme kalitesinin artırılmasında çok önemlidir. Astigmatizm de açıların değişmesi dahi görme keskinliği ve görme kalitesini etkilemektedir.

Dünya da ki tüm optik cam üreticileri 0.25 diyoptri’ lik aralıklarla 0.25 diyoptri den 30.00 diyoptri ye kadar üretim yaparlar. Fakat tüm dünya da yaygın ve geçerli olan stoklama ve üretim sistemi 0.25 diyoptriden 5.00 e kadar 0.25 derece aralıklarla üretim ve stok yapmak, 5.00 diyoptri den sonra ise 0.50 diyoptrilik aralıklarla üretim ve stok yapmaktır. Oftalmologlar göz muayenesini yaptıktan sonra gözlük reçetelerini dünyadaki bu yaygın ve geçerli olan üretim ve stoklama sistemine göre 5.00 diyoptri’ ye kadar 0.25 aralıklarla, 5.00 diyoptri’ nin üzerindeki görme kusurlarını ise 0.50 diyoptrilik aralıkla reçete ederler.

Tüm dünya da geçerli olan bu sistemin ülkemizdeki uygulaması kurumunuz tarafından tasarruf amaçlı değiştirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, AB ülkelerinde körlük oranı binde dört’ ün altındadır. TUİK verilerine göre ülkemizde körlük oranı binde altı ve üzerinde verilmektedir. AB ülkelerinde gözlük kullanımının nüfusa oranı %55 Ülkemizde ise bu oran %18 dir. Ülkemizde körlük oranın fazla olması ve gözlük kullanma oranının düşük olmasının sebebi, göz sağlığına toplum ve yöneticilerimizin gereken önemi vermemesinden kaynaklanmaktadır.

Gözlük alım ve kullanım süresinin uzatılmasıyla göz muayeneleri geciktiği gibi glokom, retina dekoltmanı gibi körlüğe sebep olacak hastalıkların teşhisi de gecikmektedir. Daha sonra görmeyen, kör insanlara tedavi hizmeti masrafları, eğitim masrafları ve vb.. diğer masrafları için kamunun harcayacağı bedel cam ve çerçeve giderlerinden sağlayacağı küçük tasarruftan kat kat fazla olacaktır.

Sağlık harcamalarının artmasında gözlükçülerin hiçbir müspet yâda menfi katkısı yoktur. Yıllardır üzerilerine düşeni hiçbir fiyat artışı almadan üstlenmişlerdir. İlaç harcamaları %45, Tedavi harcamaları %52 lerin üzerindedir. İlaç harcamaları için her sene kurumunuz Eczacılara 16 katrilyonun üzerinde ödeme yapmaktadır. Bu rakam 2013 de 20 katrilyon civarında olacaktır. Sağlık harcamaları 2002 den beri 4 katı artarak 46 katrilyona ulaşmıştır. Önümüzdeki 10 yıl bu rakamın 100 katrilyonu bulacağı öngörülmektedir. İlaç provizyon sistemine günde bir milyondan fazla reçete girilmektedir. Gözlük harcamaları 2002 yılından itibaren hiç artmadığı gibi tersine fiyatlar düşürülerek sağlık harcamaları içerisindeki payı binde altıların altına çekilmiştir. Gözlükçüler SGK tarafından ödenen gözlük fatura bedelleri aylık ortalama 35-40 milyon TL civarındadır. Tasarruf amacıyla reçete hak ediş süreleri 3 yıla çıkarılmıştır. Oysa bir sigortalı bir yılda 6 kez ilaç ve tedavi için muayene olmaktadır. Gözlük hak edişini ise 3 senede kazanmaktadır. Sağlanan çok küçük tasarruf, daha büyük tedavi masrafları olarak geri dönmektedir. Gözlükçülerin sağlık harcamalarından aldığı pay küçük olmasına rağmen kurumunuz sigortalılarına sunduğumuz hizmetin fonksiyonu çok büyük ve kutsaldır. 46 katrilyonluk sağlık harcamasından gözlükçülerin aldığı pay yüzde birden azdır.

Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle, (Ancak görmede 0,50 diyoptri değişik olması halinde cam yenilenir hükmünün), 5.00 diyoptriye kadar 0.25 diyoptrilik değişik olması durumunda, 5.00 diyoptri nin üzerinde ise 0.50 diyoptrilik değişiklik olması halinde yenilenir şeklinde düzeltilmesini, çerçeve hak ediş süresinin de eskiden olduğu gibi 2 yıla çekilmesini talep ediyoruz. Gereğini saygılarımızla, arz ederiz.

Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan                                                                                   Genel Sekreter

Rıfat KÜPELİ                                                                                   Gökhan GÖRKEN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Gözlük! Gözlük!

Görmek ne kadar güzel bir duygu. Görebilme yeteneğine sahip olmak, etrafımızda ki güzellikleri görebilmek, görerek yaşayabilmek…...

SUT ve EK 3D Değişiklik Talebi SUT ve EK 3D Değişiklik Talebi

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği olarak optisyenlik müesseseleri adına Kurumunuzdan talep ettiğimiz SUT ve EK3D değişiklik...

Çocuklarda güneş gözlüğü kullanmalıdır Çocuklarda güneş gözlüğü kullanmalıdır...

ABD’de camı yüzde 100 UV filtreli olmasına rağmen çerçeve boyasında yüksek oranda kurşun içerdiği saptanan market gözlükleri piyasadan ...

Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırıl...

Türkiye'de özellikle son yıllarda atağa geçen geri dönüşüm sektöründe kağıt ve plastiğin yanında atık camlar da değerlendiriliyor....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(2 Yorum)
Abonelik
Bildir
guest
2 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
buğra
buğra
9 yıl önce

Güzel yazı olmuş,bizim hakkımız bizden başkası arayamaz

sinan
sinan
9 yıl önce

Değerli Sektör;
Biz Optisyenlerin reçete yazma ve hastayı muayene yapma yetkisi olmadığımız, yani KANUNEN TEKNİSYEN olduğumuz için, bu gibi İNSAN/HALK sağlığını ilgilendiren konular OFTALMOLOJİ konususunda ilgililere soruluyor.. Geçmiş yıllarda Sağlık Bakanlığının bu konudaki sorusuna OFTALMOLOJİ gerekli yorumunu yapmış ve sözleşme mevzuatına +,- 0,50 dioptri aralığı kazınarak yerleşmiştir. NAFİLE BOŞUNA.. Yazılan yazı 10 numara, ama bu konuda teknisyen olarak(DİREKT İNSAN SAĞLIĞINA MÜDAHALE VE MUAYENE YAPMA YETKİSİ OLMAYAN KİŞİLER OLARAK) yetkiniz yok ki, yazı işe yarasın..
Öneri; Oftalmoloji, bu konuda Sağlık Bakanlığına , tıbbi gerekliliği yazsın, sektörün talebi gün ağarırken gerçekleşir.

Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Gözlük! Gözlük!

Görmek ne kadar güzel bir duygu. Görebilme yeteneğine sahip ...

SUT ve EK 3D Değişiklik Talebi SUT ve EK 3D Değişiklik T...

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği olarak optisye...

Çocuklarda güneş gözlüğü kullanmalıdır Çocuklarda güneş gözlüğü ...

ABD’de camı yüzde 100 UV filtreli olmasına rağmen çerçeve bo...

Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor Atık camlar yeniden ekono...

Türkiye'de özellikle son yıllarda atağa geçen geri dönüşüm s...

Her Kurban, Lösemili Çocuklara Can! Her Kurban, Lösemili Çocu...

“O saçları dökülmüş, soluk yüzlü lösemili çocukları görünce ...

Koronavirüs vakaları arttı Koronavirüs vakaları artt...

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında kısıtlamaların tam...

Sağlık Alanında Reklam Yasağı ve Nedenleri Sağlık Alanında Reklam Ya...

Sağlık alanında reklamın neden yasak olduğunun yanıtı, rekla...

Gece görüşleri artık daha güvenli! Gece görüşleri artık daha...

Avustralyalı araştırmacılar, son derece hafif, ucuz ve seri ...

Güneş gözlüğünde zaman aşımına dikkat! Güneş gözlüğünde zaman aş...

Gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş ...

İş yaptıkları şirketi satın aldılar İş yaptıkları şirketi sat...

Gazi, gözlük camlarının iç pazarda satışının yanı sıra Porte...

Magazin HABERLERİ
Web TV
2
0
Fikirlerinizi bekliyoruz. Lütfen yorum yapınx