a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

VİZYON VE ETİK MESELESİ

TÜRKİYE OPTİK VE OPTOMETRİK MESLEKLER DERNEĞI ÜYELERİNİN UYDUĞU İŞ AHLAKI İLKELERİ, TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ ASANSÖRCÜLER, BOYA İMALATÇILARI DERNEĞİ, ÜYELERİNİN UYDUĞU İŞ AHLAKI İLKELERİ TAMAMEN AYNI ECOO mavi Kitap raporunu incelediğimizde, Avrupa’dada kökeni el sanatları olan mesleğimiz el sanatlarından, günümüze geldiğinde, optometri ile bütünleşerek koruyucu sağlık mesleği haline gelmiştir. Mavi kitapta mesleğin tipi, türü ile ilgili […]

22 Mayıs 2012 - 17:54 'de eklendi ve 1255 kez görüntülendi. A+A-

VİZYON VE ETİK MESELESİ

TÜRKİYE OPTİK VE OPTOMETRİK MESLEKLER DERNEĞI ÜYELERİNİN UYDUĞU İŞ AHLAKI İLKELERİ, TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ ASANSÖRCÜLER, BOYA İMALATÇILARI DERNEĞİ, ÜYELERİNİN UYDUĞU İŞ AHLAKI İLKELERİ TAMAMEN AYNI

ECOO mavi Kitap raporunu incelediğimizde, Avrupa’dada kökeni el sanatları olan mesleğimiz el sanatlarından, günümüze geldiğinde, optometri ile bütünleşerek koruyucu sağlık mesleği haline gelmiştir.
Mavi kitapta mesleğin tipi, türü ile ilgili soruda Türkiye dâhil 12 ülke sağlık koruyucu sağlık mesleği kapsamında, bildirilmiş,5193 sayılı meslek kanunumuza göre mesleğimiz sağlık mesleğidir. Kanunun amaç bölümünde “toplumun ve fertlerin sağlığını korumak” bizlere yasa ile emredilmiştir. TC sağlık Bakanlığının gözetim ve denetiminde çalışıyoruz. AB ülkelerinde Ticaret Bakanlığı tarafından gözetim ve denetimi yapılan ülkeler mevcut. Ticaret el sanatı sağlık karma meslek olarak mütalaa edilen ülkeler mevcut.

ECOO Mavi Kitap okumak için tıklayınız

12 ülkede sağlık mesleği, el sanatları ve ticaret mesleği karışımı bildirilmiştir. Özetle her ülkede uygulamaların kanuni mevzuatların farklı olduğunu gözlemlemekteyiz. ECOO ‘nun amacı da, gerek klinik uygulamalarda, gerek eğitim ve kanuni mevzuatta Standard bir uygulamayı tüm ülkelerde sağlamayı hedefliyor. 

Ekte tam metni sunulan resmi web sitenizde yayınlanan AVRUPA OPTOMETRİ VE OPTİK KONSEYİ ETİK KURALLAR MANZUMESİ TEKLİFİ KONULU ARAŞTIRMA, metnini incelediğimizde, amaçlanan üç aşağı beş yukarı, sağlık mesleklerin de olan etik değerleri kapsıyor. Diğer mesleği de sağlık mesleği olan bir meslektaşınız olarak çokta beğendiğimi ifade etmeliyim. Bizlerde mesleğimizle ilgili etik kuralları belirlerken bu ayrıntıya çok dikkat etmek zorundayız. Ancak ECOO ‘ya mesleğimizi koruyucu sağlık mesleği olduğunu ifade ediyorsunuz? (bizde koruyucu sağlık mesleği olduğunu düşünüyoruz),Ancak resmi web sitenizdeki, TOOMD üyelerinin uymak zorunda oldukları, iş ahlakı ilkeleri, bir sağlık mesleğinden çok bir ticaret mesleği gibi algı oluşmasına sebep veriyor.Sağlık mesleğinden çok rekabetçi bir meslek olması yönünde çalışmalar sürüyor.

Ekte sunulan, TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ, ASANSÖRCÜLER, BOYA İMALATÇILARI DERNEĞİ ÜYELERİNİN UYDUĞU İŞ AHLAKI İLKELERİ ile aynı olması bize göre etik olmayan, mesleğimizin kimliği tipi statüsü ile bağlaşmayan bir uygulamadır. Bizim mesleğimizin müteahhitlikle, asansörcülükle, boya imalatçılığı ile ne ilgisi ve ne alakası vardır? Etik kurallarımızı belirlerken referans alacağımız meslek grupları bunlar mı olmalıdır? Bu kabul edilir bir durum değildir.

ECOO da koruyucu sağlık mesleği olarak nitelendireceğiz, ama Sınırlarımız içerisine girince sağlık koruma el sanatı, ticaret mesleği gibi uygulamalar yapacağız. Bunlar tutarlı ve doğru değildir. Soru? Mesleğimiz Koruyu sağlık mesleğimidir? Koruyucu sağlık el sanatı /Ticaret mesleğimidir? Müteahhitler birliği ile bizim mesleğimiz arasındaki bağlantı nedir? Müteahhitler birliğinin iş ahlakı ilkelerini, TOOMD derneğinin iş ahlakı ilkeleri olarak açıklamanız etik midir?

Taylan KÜÇÜKER

AVRUPA OPTOMETRİ VE OPTİK KONSEYİ ETİK KURALLAR MANZUMESİ TEKLİFİ KONULU ARAŞTIRMA

Mesleki Hizmetler Komitesi Bayan Tone Garaas tarafından İstanbul’da düzenlenen Genel Kurul esnasında sunulan raporu takiben üyelerimiz, etik kurallar manzumesi teklifi hakkında görüşlerini bildirmeye davet edilmektedirler. Hazırlık, ekli iki belgeye dayanmaktadır:

Avrupa Etik Kurallar Manzumesinin rolü

Avrupa Birliği dahilindeki liberal mesleklerde ortak değerler

Lütfen örgütünüzün üyeleri ile görüşerek, görüşlerinizi 16 Ocak 2009’a kadar Mesleki Hizmetler Komitesi Sekreterine bildiriniz.

Manzumenin nihai sürümü, Mayıs 2009 tarihinde Lozan’da düzenlenecek olan Genel Kurul’a sunulacaktır.

ETİK KURALLAR (taslak) MANZUMESİ

1.1   Bu Etik Kurallar Manzumesi, ECOO üyesi olan herhangi bir üye örgüte bağlı olan tüm meslek mensuplarını ilgilendirmektedir. Bu Manzume, optometri ve optik mesleklerini uygulayan meslek mensuplarının davranışlarına ilişkin etik prensipleri ortaya koymakta, söz konusu meslek mensupları için zorunluluklar ve davranışsal görevler belirlemektedir.

1.2   Bu Manzuma, optometri ve optik mesleklerinin yasal mevzuatla belirlenmiş olduğundan yola çıkmamakta, ancak optisyenlik mesleğinin yasal mevzuatla belirlenmiş olduğu ülkelerde meslek mensuplarının bağlı bulundukları resmi mercilerin gerekliliklerine uygunluk göstermelerini şart koşmaktadır.

1.3   Bu Manzume, AB Kanununa ve özellikle İç Pazar ve Rekabet Kanununa uygunluk göstermektedir. Aynı zamanda bu Manzume, AT Anlaşması Madde 43 ve 49 ve ilgili Yönetmelikler doğrultusunda garantilenen kuruluş ve hizmet verme konusundaki temel hakları gözetmektedir.

Manzume

1.   Hastanın bakımı
Hastanın tedavisi, ilk ve sürekli önceliğiniz olmalıdır.

2.   Meslek mensubunun dürüstlüğü ve güvenilirliği
Günlük çalışmanız esnasında dürüst ve güvenilir olun.

3.   Optometristin ve optisyenin mesleki terbiyesi
Diğer sağlık meslek mensuplarına karşı profesyonel davranın.

4.   Meslek mensubunun yetkili mercilere kayıtlı olması
Eğer mümkünse, ülkenizdeki yetkili mercilere kaydınızı yaptırın ve kayıtlı olmaya devam edin.

Soru : Manzumenin içeriği ile hemfikir misiniz? Eğer değilseniz, hangi değişiklikleri önerirdiniz?

Detaylandırma

ECOO web sitesinin üyelere özel bölümünde detaylandırma yayınlanması ve bu içeriğin üyeler haricindeki ziyaretçilere açık olmaması teklif edilmektedir.

Soru : Web sitesinin üyelere özel bölümünde detaylandırma yayınlanması konusunda hemfikir misiniz?

1.   Hastanın tedavisi, ilk ve sürekli önceliğiniz olmalıdır.

Detaylandırma

Vermekte olduğunuz hizmetlerin alıcısı olan hasta ile ilişkiniz, bir etik çerçeve içinde yürütülmelidir. Hastanıza, vermekte olduğunuz hizmetle ilgili objektif bilgilendirme sunmak zorundasınız. Hastalarınızın, mevcut durumun değerlendirilmesinde ve verilen kararlarda tarafsız ve objektif davranılmasını, dış etkenlerden baskı altında kalınmamasını, menfaat çakışması olmamasını bekleme hakkına sahip olmaları gerekir.

Mesleki hizmetlerinizi sunarken ilk önceliğiniz, en ağır basan yasal zorunlulukların konusu olan hastanızın menfaati olmalıdır.

Soru : Bu detaylandırma ile hemfikir misiniz? Eğer değilseniz, hangi değişiklikleri önerirdiniz?

2.  Günlük çalışmanız esnasında dürüst ve güvenilir olun.

Detaylandırma

Meslek mensuplarının mesleki gizlilik şartlarına kesin olarak uymaları gereklidir. Sırdaşlık, meslek mensubu ve hastası arasındaki güvenin oluşturulmasına yarayacak temel taşlardan bir tanesidir. Mesleki hizmet verme sürecinde alınan bilgilerin gizliliğine saygı duymanız, bu bilgilerin belli şartlar haricinde başkalarına ifşa edilmemesini sağlamanız, ve eğer mümkünse, bireyin bu konuda onayını almanız zorunludur.

Mesleki hizmetleri kullananların, kendilerine nezaket ve saygı ile davranılmasını bekleme hakları vardır. Aynı şekilde, anlayacakları terimlerle ifade edilen eksiksiz mesleki danışmanlık almaya, hem amaçlanan hedefe ulaşmak için uygulanmasına niyetlenilen süreç, hem de ilgili ücretlendirme konusunda hizmetleri almadan önce ve sonra bilgilendirilmeye hakları bulunmaktadır.

Hiçbir şekilde, mesleğin adına leke sürecek veya toplumun mesleğe güvenini sarsacak bir eylemde veya davranışta bulunmamalısınız.

Soru  : Bu detaylandırma ile hemfikir misiniz? Eğer değilseniz, hangi değişiklikleri önerirdiniz?

3.   Diğer sağlık meslek mensuplarına karşı profesyonel davranın.

Detaylandırma

Siz ve meslektaşlarınız arasındaki ilişkilerin ihtiyatlı ve ahlaklı bir şekilde yönetilmesi gerektiği gibi, meslektaşlarınızı haksızlığa meydan verecek şekilde engellememelisiniz. Hastalarınızın, hizmet erbabını seçmek konusunda özgür olmaları gerekmektedir.

Soru: Bu detaylandırma ile hemfikir misiniz? Eğer değilseniz, hangi değişiklikleri önerirdiniz?

4.   Mümkünse, ülkenizdeki yetkili mercie kayıt yaptırın ve bu kaydı sürdürün.

Detaylandırma

Mevzuatla belirlenmiş olmak, Devletin kurumları yetkilendirmesi ve mesleğin takibi amaçlı kuralları belirleme ve denetim yapma görevlerini vermesi anlamına gelmektedir. Mevzuatla belirlenmiş olma durumunda, meslek örgütleri genellikle mesleki faaliyetlerin takibinde merkezi bir role sahiptirler. Etik kurallar manzumesi bulunan sektörlerin büyük çoğunluğu, mevzuatla belirlenmiş meslekler kategorisine girmektedir. Bunun ana nedeni, çoğu zaman mevzuatla belirlenmiş mesleklerde bir meslek örgütüne üye olmanın kanunen zorunlu tutulmasıdır.

Mevzuatla belirlenmiş olmama durumunda, meslek mensuplarının yerel temsili daha az etkin olabilmektedir. Ancak söz konusu yerel temsilci kurumun, kendi kurallarını betimleyebilme imkanına sahip olabilmesi, üyeleri tarafından denetlenebilir olabilmesi, Manzumede belirtilen kuralların şeffaflığının ve hastanın bu konudaki bilincinin arttırılmasıyla hizmet erbabının kalite düzeyinin yükseltilmesi amacını gütmesi önemlidir. Dolayısıyla mesleğin mevzuatla belirlenmiş bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren örgütlerin, mesleğin mevzuatla belirlenmesi mümkün olan yönlerini kapsayan yerel kurallar oluşturmaları tavsiye edilmektedir. Bu kurallar arasında, mesleki eğitim gereklilikleri ve hasta için güvensiz olabilecek tarzda davranışlar gösteren meslek mensupları için cezalar bulunmaktadır.

News Release

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Gözlük harcaması vergiden düşer mi? Gözlük harcaması vergiden düşer mi?

Beyannamedeki kazançtan indirilebilecek olan bu giderlerin, mükellefe, eşine ve küçük çocuklarına ait olması gerekmektedir....

E Reçete sıkıntısı devam ediyor! E Reçete sıkıntısı devam ediyor!

Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde optik sektörünü daha duyarlı olmaya davet ediyorum....

Gözde Uçuşan Cisimler Görmek Gözde Uçuşan Cisimler Görmek

Uçuşan cisimcikler retina yırtığı veya retina dekolmanının habercisi olabilir. Yeni başlayan uçuşmalar tehlikelidir....

Zamlar gözlükçüleri de vurdu! Zamlar gözlükçüleri de vurdu!

Gözlük fiyatlarındaki artış işlerindeki problemleri de beraberinde getirdiğini belirten optisyenler sattıkları ürünleri yerine koyamama...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
timuçin
timuçin
20 Haziran 2012 17:25

Sayın Taylan Küçüker, Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler derneğinin iş ahlakı ilkelerini eleştiriyorsunuz, acaba yöneticisisi olduğunuz derneğin iş ahlakı ve etik ilkeleri nelerdir? Bu yazınızda onu da görmek isterdik……

Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Gözlük harcaması vergiden düşer mi? Gözlük harcaması vergiden...

Beyannamedeki kazançtan indirilebilecek olan bu giderlerin, ...

E Reçete sıkıntısı devam ediyor! E Reçete sıkıntısı devam ...

Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde optik sektörünü daha duyar...

Gözde Uçuşan Cisimler Görmek Gözde Uçuşan Cisimler Gör...

Uçuşan cisimcikler retina yırtığı veya retina dekolmanının h...

Zamlar gözlükçüleri de vurdu! Zamlar gözlükçüleri de vu...

Gözlük fiyatlarındaki artış işlerindeki problemleri de berab...

UV indeksi nedir, ultraviyole radyasyondan nasıl korunmalı? UV indeksi nedir, ultravi...

UVI değeri ne kadar yüksekse güneş ışınlarının cilde ve gözl...

Yakın gözlüğüne alternatif damla eczane raflarında yerini aldı Yakın gözlüğüne alternati...

Damlanın 40 yaş üstü bireylerde daha etkili olduğu ve 6 ile ...

Hani denetlenecekti! Hani denetlenecekti!

Geçtiğimiz ay içinde sektörümüzde çokça konuşulan konuların ...

Yurt dışı denklik belgesi alan optisyenler Yurt dışı denklik belgesi...

Sağlık Bakanlığı yurt dışında öğreni̇m gören ve denklik belg...

EssilorLuxottica, kalan Shamir hisselerini satın aldı EssilorLuxottica, kalan S...

Essilor, 2011 yılında İsrailli gözlük camı üreticisi Shamir'...

İstanbul’da dev kaçakçılık operasyonu! İstanbul’da dev kaç...

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda piyasa değerleri topla...

Magazin HABERLERİ
Web TV
1
0
Would love your thoughts, please comment.x