Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

TİTCK Uyardı!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türk Optisyen ve Gözlükçüler birliğine göndermiş olduğu yazı ile uyarılarda bulundu.

12 Ocak 2021 - 18:05 'de eklendi ve 2068 kez görüntülendi. A+A-

TİTCK Uyardı!

TİTCK, Odalarca yapılan  bazı icraat ve uygulamaların yanlışlığına vurgu yaptı.

Optisyenlik müesseselerine ilişkin müdürlükçe yapılan denetimlere esas alacak şekilde ilgili odaların denetim yapmasının uygun olmadığı mütalaa edilmiş olup bu tip denetimler, yalnızca Kurumumuz veya ilgili il sağlık müdürlükleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Denetim hususlarına ilave olarak optisyenlik müesselerinin çalışma saatlerine ilişkin mer-i mevzuat hükümlerinde çalışma gün, açılış kapanış saatleri ile nöbetçi optisyenlik müessesesini düzenleyen açık bir hüküm bulunmamakla birlikte optisyenlik müesseseleri bağlı bulundukları belediyenin belirlediği açılış ve kapanış saatlerine göre faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alındığında eczane uygulamalarına benzer şekilde nöbetçi optisyenlik müessesesi uygulamasının hali hazırda uygulanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmiştir.

Mezkur yönetmeliğin birinci maddesinin (g) bendinde yer alan “Diğer” ibaresinden, kabul edilmeyecek reçetelere ilişkin bilgilerin kaydedilmesi hususu ile varsa hastaya ait özel not edilmesi hususunun anlaşılması gerekmekte olup bunun dışında ilgili ibareyi gerekçe göstererek reçete kayıt defterinde farklı veri girişi alanların açılmasının zorunlu tutulmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği mütalaa edilmiştir.

Mesul müdür ve diğer personellerle ilgili ayrıca tanıtıcı bir kimlik kartı düzenlenmesine yer verilmemiştir.

Bakanlık logolarını içermemesi kaydıyla oda veya birlik kimlik kartı düzenlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği mütalaa edilmiştir.

Bakanlığın göndermiş olduğu yazı:

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

04.01.2021

Birliğinize bağlı odalar tarafından optisyenlik müesseselerinin faaliyetlerine ilişkin bazı kararlar aldığı ve bu kararlarında uygulanmasına yönelik gerekliliklerin il sağlık müdürlüklerinden istendiği Kurumumuza iletilmiştir.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi hükmü ile “Optisyenlik müesseseleri, Bakanlığın ve mahallin en yüksek sağlık idaresinin teftiş ve denetimine tabidirler.” hükmü ile müesseselerin denetimleri Kurumumuz ve il sağlık müdürlüklerine verilmiştir.

Diğer taraftan, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan optisyen-gözlükçüler odaları ile Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri, toplantıları, karar alışları, gelirleri, giderleri, organları için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin yapılışı, meslekî sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tespiti, disiplin cezaları ve infaz edilişleri ile odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemler hakkındaki usûl ve esasları belirlemek için Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği tarafından hazırlanmış ve hazırlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği 29/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğin “Denetim” başlıklı 49 uncu maddesi “(1) Yönetim Kurulu, odanın faaliyet bölgesine dâhil yerlerde mesleklerini ve sanatlarını icra etmekte olan meslek mensuplarının ve bunların meslekî sorumluluğu altındaki işyerlerinin meslekî faaliyetlerini, Meslek Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Büyük Genel Kurul, Oda Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarının gereklerinin yerine getirilip getirilmediği yönünden denetler; denetimlerin neticesine göre mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlamak üzere denetimin neticelerini ilgili mercilere intikal ettirir.” hükmü sevk olunmuştur.

Anılan hüküm uyarınca, odanın faaliyet bölgesine dâhil yerlerde mesleklerini ve sanatlarını icra etmekte olan meslek mensuplarının; meslek kanunu, mezkur yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Büyük Genel Kurul, Oda Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarının gereklerinin yerine getirilip getirilmediği yönünden ilgili odalarca denetlenmesi mümkün olmakla birlikte optisyenlik müesseselerine ilişkin müdürlükçe yapılan denetimlere esas alacak şekilde ilgili odaların denetim yapmasının uygun olmadığı mütalaa edilmiş olup bu tip denetimler, yalnızca Kurumumuz veya ilgili il sağlık müdürlükleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Denetim hususlarına ilave olarak optisyenlik müesselerinin çalışma saatlerine ilişkin mer-i mevzuat hükümlerinde çalışma gün, açılış kapanış saatleri ile nöbetçi optisyenlik müessesesini düzenleyen açık bir hüküm bulunmamakla birlikte optisyenlik müesseseleri bağlı bulundukları belediyenin belirlediği açılış ve kapanış saatlerine göre faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alındığında eczane uygulamalarına benzer şekilde nöbetçi optisyenlik müessesesi uygulamasının hali hazırda uygulanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmiştir.

Yine yönetmeliğin 19 uncu maddesinde kayıt defteri ile ilgili hususlar düzenlenmiş olup ilgili mevzuat uyarınca asgari gereklilikler tanımlanmıştır. Bu minvalde optisyenlik müessesesinde, Ek-4’de gösterilen ve il sağlık müdürlüğü tarafından yaprak adedi tasdik edilmiş reçete kayıt defteri kullanılması zorunluluğu bulunmakla birlikte ilgili hususta reçete kayıt defterinin Yönetmelik Eki Ek-4’ü karşılaması yeterlidir.

Mezkur yönetmeliğin birinci maddesinin (g) bendinde yer alan “Diğer” ibaresinden, kabul edilmeyecek reçetelere ilişkin bilgilerin kaydedilmesi hususu ile varsa hastaya ait özel not edilmesi hususunun anlaşılması gerekmekte olup bunun dışında ilgili ibareyi gerekçe göstererek reçete kayıt defterinde farklı veri girişi alanların açılmasının zorunlu tutulmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği mütalaa edilmiştir.

Yukarıdaki hususlara ilave olarak mezkur yönetmelik eki Ek – 2 de; Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi, Ek – 3 de ise Personel Çalışma Belgesi düzenlenmiş olup ilgili mevzuatta tıbbi cihaz satış merkezlerinden farklı olarak mesul müdür ve diğer personellerle ilgili ayrıca tanıtıcı bir kimlik kartı düzenlenmesine yer verilmemiştir. Dolayısıyla halihazırdaki hükümler uyarınca müdürlüklerce ilgili kişilere tanıtıcı bir kimlik kartı düzenlenmesi mümkün olmamakla birlikte ilgili oda veya birlikçe, yalnızca üyesi olan kişiler için düzenlenmiş olması ve bakanlık logolarını içermemesi kaydıyla oda veya birlik kimlik kartı düzenlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği mütalaa edilmiştir.

Sonuç olarak birliğiniz ve bağlı odalarınızca yürütülen iş ve işlemlerde yukarıda yer verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak işlem tesis edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Tolga KARAKAN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

Yazının aslını görmek için tıklayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Reklam vergisi alınmasın! Reklam vergisi alınmasın!

Yönetmelik gereği zorunlu olarak kullandığı tabelalardan vergi alınmaması için hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu....

Optisyenler neden atanmıyor? Optisyenler neden atanmıyor?

Sağlık Bakanlığının Optisyenleri yeterli sayıda atama yapmamasıyla oluşan mağduriyeti ilgili Bakanlığa yönelttiği 3 ayrı soru önergesiy...

Yapay Kornea büyük umut oldu! Yapay Kornea büyük umut oldu!

İsrail'deki Corneat firması, KPro adını verdikleri yapay kornea geliştirmeyi başardı. İlk olarak 78 yaşında görme engelli bir hastada d...

Yeni tebliğ! Yeni tebliğ!

İthalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedi...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Reklam vergisi alınmasın! Reklam vergisi alınmasın!...

Yönetmelik gereği zorunlu olarak kullandığı tabelalardan ver...

Optisyenler neden atanmıyor? Optisyenler neden atanmıy...

Sağlık Bakanlığının Optisyenleri yeterli sayıda atama yapmam...

Yapay Kornea büyük umut oldu! Yapay Kornea büyük umut o...

İsrail'deki Corneat firması, KPro adını verdikleri yapay kor...

Yeni tebliğ! Yeni tebliğ!

İthalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın...

Hazin Tarih Hazin Tarih

GÖZLÜKÇÜLÜK MESLEĞİNİN GELİŞİMİ ve HAZİN TARİHİ...

KVKK yükümlülükleriyle ilgili duyuru KVKK yükümlülükleriyle il...

KOCAELİ OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASINDAN KVKK YÜKÜMLÜLÜKLERİYL...

OptisyeninSesi e dergi/ 86.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 8...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ziyareti İçişleri Bakanı Süleyman ...

Zamanı geldiğinde oda olmanın sektöre kazandırdıklarını hep ...

Blokaj Gözlükleri Blokaj Gözlükleri

Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir derler. Artık reklam...

Değerlendirme Değerlendirme

Anılan dosyanın incelenmesi neticesinde konuya ilişkin bir h...

Magazin HABERLERİ
Web TV
Daha fazla Gündem, Haberler
Belgelerin elektronik ortamda alınması

Reçetelere ait fatura ve eki belgelerin taranarak Kurumumuza teslim edilmesi zorunludur.

Kapat