a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

TİTCK Uyardı!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türk Optisyen ve Gözlükçüler birliğine göndermiş olduğu yazı ile uyarılarda bulundu.

12 Ocak 2021 - 18:05 'de eklendi.

TİTCK Uyardı!

TİTCK, Odalarca yapılan  bazı icraat ve uygulamaların yanlışlığına vurgu yaptı.

Optisyenlik müesseselerine ilişkin müdürlükçe yapılan denetimlere esas alacak şekilde ilgili odaların denetim yapmasının uygun olmadığı mütalaa edilmiş olup bu tip denetimler, yalnızca Kurumumuz veya ilgili il sağlık müdürlükleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Denetim hususlarına ilave olarak optisyenlik müesselerinin çalışma saatlerine ilişkin mer-i mevzuat hükümlerinde çalışma gün, açılış kapanış saatleri ile nöbetçi optisyenlik müessesesini düzenleyen açık bir hüküm bulunmamakla birlikte optisyenlik müesseseleri bağlı bulundukları belediyenin belirlediği açılış ve kapanış saatlerine göre faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alındığında eczane uygulamalarına benzer şekilde nöbetçi optisyenlik müessesesi uygulamasının hali hazırda uygulanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmiştir.

Mezkur yönetmeliğin birinci maddesinin (g) bendinde yer alan “Diğer” ibaresinden, kabul edilmeyecek reçetelere ilişkin bilgilerin kaydedilmesi hususu ile varsa hastaya ait özel not edilmesi hususunun anlaşılması gerekmekte olup bunun dışında ilgili ibareyi gerekçe göstererek reçete kayıt defterinde farklı veri girişi alanların açılmasının zorunlu tutulmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği mütalaa edilmiştir.

Mesul müdür ve diğer personellerle ilgili ayrıca tanıtıcı bir kimlik kartı düzenlenmesine yer verilmemiştir.

Bakanlık logolarını içermemesi kaydıyla oda veya birlik kimlik kartı düzenlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği mütalaa edilmiştir.

Bakanlığın göndermiş olduğu yazı:

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

04.01.2021

Birliğinize bağlı odalar tarafından optisyenlik müesseselerinin faaliyetlerine ilişkin bazı kararlar aldığı ve bu kararlarında uygulanmasına yönelik gerekliliklerin il sağlık müdürlüklerinden istendiği Kurumumuza iletilmiştir.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi hükmü ile “Optisyenlik müesseseleri, Bakanlığın ve mahallin en yüksek sağlık idaresinin teftiş ve denetimine tabidirler.” hükmü ile müesseselerin denetimleri Kurumumuz ve il sağlık müdürlüklerine verilmiştir.

Diğer taraftan, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan optisyen-gözlükçüler odaları ile Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri, toplantıları, karar alışları, gelirleri, giderleri, organları için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin yapılışı, meslekî sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tespiti, disiplin cezaları ve infaz edilişleri ile odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemler hakkındaki usûl ve esasları belirlemek için Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği tarafından hazırlanmış ve hazırlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği 29/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğin “Denetim” başlıklı 49 uncu maddesi “(1) Yönetim Kurulu, odanın faaliyet bölgesine dâhil yerlerde mesleklerini ve sanatlarını icra etmekte olan meslek mensuplarının ve bunların meslekî sorumluluğu altındaki işyerlerinin meslekî faaliyetlerini, Meslek Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Büyük Genel Kurul, Oda Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarının gereklerinin yerine getirilip getirilmediği yönünden denetler; denetimlerin neticesine göre mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlamak üzere denetimin neticelerini ilgili mercilere intikal ettirir.” hükmü sevk olunmuştur.

Anılan hüküm uyarınca, odanın faaliyet bölgesine dâhil yerlerde mesleklerini ve sanatlarını icra etmekte olan meslek mensuplarının; meslek kanunu, mezkur yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Büyük Genel Kurul, Oda Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarının gereklerinin yerine getirilip getirilmediği yönünden ilgili odalarca denetlenmesi mümkün olmakla birlikte optisyenlik müesseselerine ilişkin müdürlükçe yapılan denetimlere esas alacak şekilde ilgili odaların denetim yapmasının uygun olmadığı mütalaa edilmiş olup bu tip denetimler, yalnızca Kurumumuz veya ilgili il sağlık müdürlükleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Denetim hususlarına ilave olarak optisyenlik müesselerinin çalışma saatlerine ilişkin mer-i mevzuat hükümlerinde çalışma gün, açılış kapanış saatleri ile nöbetçi optisyenlik müessesesini düzenleyen açık bir hüküm bulunmamakla birlikte optisyenlik müesseseleri bağlı bulundukları belediyenin belirlediği açılış ve kapanış saatlerine göre faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alındığında eczane uygulamalarına benzer şekilde nöbetçi optisyenlik müessesesi uygulamasının hali hazırda uygulanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmiştir.

Yine yönetmeliğin 19 uncu maddesinde kayıt defteri ile ilgili hususlar düzenlenmiş olup ilgili mevzuat uyarınca asgari gereklilikler tanımlanmıştır. Bu minvalde optisyenlik müessesesinde, Ek-4’de gösterilen ve il sağlık müdürlüğü tarafından yaprak adedi tasdik edilmiş reçete kayıt defteri kullanılması zorunluluğu bulunmakla birlikte ilgili hususta reçete kayıt defterinin Yönetmelik Eki Ek-4’ü karşılaması yeterlidir.

Mezkur yönetmeliğin birinci maddesinin (g) bendinde yer alan “Diğer” ibaresinden, kabul edilmeyecek reçetelere ilişkin bilgilerin kaydedilmesi hususu ile varsa hastaya ait özel not edilmesi hususunun anlaşılması gerekmekte olup bunun dışında ilgili ibareyi gerekçe göstererek reçete kayıt defterinde farklı veri girişi alanların açılmasının zorunlu tutulmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği mütalaa edilmiştir.

Yukarıdaki hususlara ilave olarak mezkur yönetmelik eki Ek – 2 de; Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi, Ek – 3 de ise Personel Çalışma Belgesi düzenlenmiş olup ilgili mevzuatta tıbbi cihaz satış merkezlerinden farklı olarak mesul müdür ve diğer personellerle ilgili ayrıca tanıtıcı bir kimlik kartı düzenlenmesine yer verilmemiştir. Dolayısıyla halihazırdaki hükümler uyarınca müdürlüklerce ilgili kişilere tanıtıcı bir kimlik kartı düzenlenmesi mümkün olmamakla birlikte ilgili oda veya birlikçe, yalnızca üyesi olan kişiler için düzenlenmiş olması ve bakanlık logolarını içermemesi kaydıyla oda veya birlik kimlik kartı düzenlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği mütalaa edilmiştir.

Sonuç olarak birliğiniz ve bağlı odalarınızca yürütülen iş ve işlemlerde yukarıda yer verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak işlem tesis edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Tolga KARAKAN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

Yazının aslını görmek için tıklayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idari yükümlülükleri tartışılıyor İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idar...

Türkiye de Optisyenlik müesseselerinde bulunan kullanılmamış gözlük çerçevelerine milad biçilirken, Fransa' da kullanılmış çerçevelerin...

Görme Mucizesi Görme Mucizesi

Göz beynin dış dünyaya açılmasını sağlayan bir penceredir. Ancak görme duyusunun oluşumunda göz yalnızca bir aracıdır. Görmenin gerçekl...

Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR Alliance’...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLED, son on iki ay içinde AR Alliance'a kurucu üye olarak katıldılar. Birkaç ...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder kurucusu devam...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idari yükümlülükleri tartışılıyor İkinci el çerçeveler: göz...

Türkiye de Optisyenlik müesseselerinde bulunan kullanılmamış...

Görme Mucizesi Görme Mucizesi

Göz beynin dış dünyaya açılmasını sağlayan bir penceredir. A...

Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR ...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLE...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışı...

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel G...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük kol...

Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kullanımı Ülkelere göre gözlük ve k...

Ülkelere Göre Gözlük Ve Kontakt Lens Kullanan Nüfusun Yüzdes...

SGK Reçete bedelleri ödemesi SGK Reçete bedelleri ödem...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Her Kurban, Lösemili Çocuklara Can! Her Kurban, Lösemili Çocu...

“O saçları dökülmüş, soluk yüzlü lösemili çocukları görünce ...

En stressiz meslekler belli oldu! En stressiz meslekler bel...

Amerikan ve Türk iki şirketin yaptığı araştırmalardan elde e...

OptisyeninSesi e dergi/ 127.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Magazin HABERLERİ
Web TV