Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi

Kanun Teklifi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Sefer Aycan tarafından verildi.

08 Ağustos 2020 - 0:30 'de eklendi ve 1493 kez görüntülendi. A+A-

Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi

TBMM Başkanlığına “Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi” sunuldu.

Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na sevk edilen kanun teklifinin öne çıkan bazı bölümleri şöyle:

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, sağlık personelinin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile bu zararları önleyici ve sağlık hizmetlerini geliştirici mekanizmaları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun, kamuya ve özel hukuk gerçek veya tüzel kişilerine ait ve her ne ad altında olursa olsun hastalıktan korunma, tıbbi teşhis, tedavi ve müdahale ile bu maksatlara yönelik yardımcı faaliyetlerde bulunulan yerlerde, fiili olarak çalışan hekim, diş hekimi, biyolog, eczacı, psikolog, veteriner hekim, fizyoterapist, diyetisyen, sağlık memuru, laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni, diş teknisyeni, hemşire, ebe, çocuk gelişimci, protezci, optisyen ve diğer sağlık personelinin tıbbi amaçlı müdahale ve uygulamaları ile bu işlemlerden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğu kapsar.

Diğer kanunlarda yer alan sorumluluğa ilişkin genel hükümler saklıdır.

Hasta haklarına saygı

Madde 4- Sağlık personelleri, insan hayatına, sağlığına, hastanın kişiliğine, iç hukuktan ve milletlerarası hukuktan doğan haklarına saygı ve mesleklerinin gerektirdiği azami dikkat ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür

Kanun teklifi 8 bölümden oluştu. 7.bölümde Ceza hükümleri yer aldı.

YEDİNCİ BÖLÜM / Ceza Hükümleri

Hasta haklarına uymama

Madde 34- Bu Kanun’un 4 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan altı aya kadar hapis ve on bin liradan otuz bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Ötanazi yapılması

Madde 35- Ötanazi uygulayan sağlık personeline on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ve aynı süre kadar meslekten men cezası verilir.

Çalışma ve çalıştırma kurallarına uymama

Madde 36- Bu Kanun ile öngörülen sigortasını yaptırmayan ve Bakanlıktan gerekli izin almayan kişiler ile kurum ve kuruluşların yöneticilerine, eksik olan işlemleri tamamlayıncaya kadar meslekten men ve elli bin lira idari para cezası verilir ve işyeri, kurum veya kuruluş kapatılır.

Bir yargı mercii kararıyla veya ilgili meslek birliğince ya da Bakanlıkça mesleklerini geçici veya sürekli olarak yapmaktan yasaklananları çalıştıran ve çalışmasına izin veren yerler kapatılır ve bu kurum ve kuruluşların yetkililerine bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Meslek birliklerince verilen meslekten men cezaları, ilgilinin kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermesine engel değildir.

Acil ve icapçı tıbbi hizmetleri vermeme

Madde 37- Mücbir sebepler olmadıkça, acil durumlarda hastaya ilk yardım hizmetini vermeyen ve icapçı olarak çağrıldığı halde davete icabet etmeyen veya tıbbi hizmet vermeyen sağlık personeline, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan iki yıla kadar hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Sırların ve kimliğin ifşası

Madde 38- Bu Kanuncun 10 uncu maddesinde belirtilen sır saklama yükümlülüğüne veya 11 inci maddesinde belirtilen hastanın kimliğinin anlaşılmaması prensibine aykırı hareket edenlere, altı aydan üç yıla kadar hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Sırrın açıklanması basın-yayım araçları yoluyla yapılmış ise ceza üçte ikisi oranında artırılır.

Tıbbi kayıtların muhafaza edilmemesi

Madde 39- Bu Kanun’un 10 uncu maddesinde düzenlenen hasta ile ilgili bilgi ve tıbbi kayıtları saklama yükümlülüğüne uymayanlar ile bu fiillerin vuku bulduğu kurum ve kuruluşların sorumlularına veya yöneticilerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

İzinsiz bilimsel araştırma

Madde 40- Bu Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca hasta üzerinde bilimsel araştırma yapılır iken, denek için tıbbi araştırma dahilinde öngörülemeyen veya deneğin hayatım tehdit edici bir risk şüphesinin varlığı halinde araştırmaya derhal son vermeyenlere, ortaya çıkan netice daha ağır bir cezayı gerektirmiyor ise, bir yıldan iki yıla kadar hapis elli bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para ve aynı süre kadar meslekten men cezası verilir.

Bu Kanun’un 13 üncü maddesinde belirtilen şartlara uymadan hasta üzerinde araştırma yapanlar hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis, on bin liradan yirmi bin liraya kadar ağır para ve aynı süre kadar meslekten men cezası verilir.

Hekim olmadığı halde bu işlemi yapanlar hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis, on beş bin liradan yirmi bin liraya kadar ağır para cezası ve aynı süre kadar kamu hizmetlerinden yasaklama cezası verilir.

İkinci ve üçüncü fıkralarda yazılı hallerde, fiil neticesinde meydana gelen sonuç diğer kanunlar uyarınca daha ağır bir cezayı gerektiriyor ise fail o hükme göre cezalandırılır.

Delillerde tahrifat

Madde 41- Tıbbi kötü uygulama ile ilgili bir suçun delillerini ortadan kaldıran, değiştiren, bu belgeleri gerçeğe aykırı düzenleyen veya değiştirenler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis, on beş bin liradan yirmi bin liraya kadar ağır para ve aynı süre kadar meslekten men ve kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası verilir.

Yetkili merciin izni olmaksızın cinsel muayene

Madde 42- Bu Kanun’un 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere üç aydan altı aya kadar hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Hastalıklarda ihbar mecburiyetine uymama

Madde 43- Hastalığın, hastanın yakınları ve kamunun sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu hallerde, salgm hastalıklarla ilgili diğer bildirim yükümlülükleri saklı kalmak üzere, durumu en çabuk şekilde yakınlarına ve Bakanlığa bildirmeyenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve aynı süre kadar meslekten men cezası verilir.

Tıbbi hizmetlere ticari yön verilmesi

Madde 44- Hasta veya yakınlarından haksız çıkar sağlayan veya bu amacı gözeterek başka kişi veya kuruluşlara hasta gönderen veya görevli bulunduğu kurum ve kuruluşun hizmetlerini aksatarak özel işyerlerine yönlendiren veya özel işyerinde teşhis veya tedavi ettiği hastaya görevli olduğu kurumda ayrıcalık tanıyan veya belli şirketlerden malzeme ve ilaç almayı öneren, özel işyerlerine hasta gönderen veya ticari kuruluşlarla çıkar ilişkisi içinde bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis, beş bin liradan on bin liraya kadar ağır para ve ayrıca aynı süre kadar meslekten men cezası verilir.

Para cezaları

Madde 45- Bu Kanun’da öngörülen idari para cezaları, gerekçesi gösterilmek suretiyle Sağlık Bakanı ve İl Sağlık Müdürünce verilir.

İdari para cezalanna karşı yedi gün içerisinde yetkili sulh ceza mahkemesinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Bu cezalar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tahsil olunur.

Bu Kanun uyarınca verilen para cezaları, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na 7.12.1988 tarih ve 3506 sayılı Kanun ile eklenen Ek Madde 2 uyarınca artırıma tabidir.

Kanun teklifi Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Sefer Aycan tarafından verildi.

Kanun teklifinin tam metni için tıklayınız

 

Kaynak: https://eczaciyiz.net/

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İş güvenliği e sertifika sınavında başarısız olanların dikkatine! İş güvenliği e sertifika sınavında başar...

Daha önceki sınavında başarısız olup tekrar sınava girecek adayların kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir....

Göz doktorlarının optisyen istihdamına yorumu Göz doktorlarının optisyen istihdamına y...

Göz doktorlarının en iyi yardımcısı kimler olabilir? Yeterli bilgiye sahip optisyenlerin hastanelerde istihdamı hem kamu sağlığı adına,...

İstanbul Odası olağanüstü genel kurula gidiyor İstanbul Odası olağanüstü genel kurula g...

İstanbul Optisyen ve Gözlükçüler Odası, gelecek dönemin bütçesinin onaylatmak için olağan üstü genel kurula gidiyor....

Kontakt Lensler Kontakt Lensler

Kontakt lensler görme amaçlı kulanınım ile birlikte kozmetik ve göz tedavisi amacıyla birlikte kullanılan bir protezdir....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
İş güvenliği e sertifika sınavında başarısız olanların dikkatine! İş güvenliği e sertifika ...

Daha önceki sınavında başarısız olup tekrar sınava girecek a...

İstanbul Odası olağanüstü genel kurula gidiyor İstanbul Odası olağanüstü...

İstanbul Optisyen ve Gözlükçüler Odası, gelecek dönemin bütç...

Kontakt Lensler Kontakt Lensler

Kontakt lensler görme amaçlı kulanınım ile birlikte kozmetik...

Öküz öldü, Ortaklık bitti mi? Öküz öldü, Ortaklık bitti...

Odaların kurulmasıyla işlevselliğini yitiren meslek dernekle...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri sınavı İş Sağlığı ve Güvenliği H...

İş güvenliği sertifikası ile İSG uzmanının az riskli müesses...

Aidat Aidat

Sivil Toplum Kuruluşlarına yaptığınız aidatlar size kazanım ...

30 Eylül’e kadar denmişti… Ek vergi süresi uzatıldı 30 Eylül’e kadar de...

17 Nisan tarihinde getirilen ve ekim ayından sonra indirilme...

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, Cam...

E İmzalarınızın süresi bitti E İmzalarınızın süresi bi...

Bilindiği üzere; 12.06.2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz k...

İzmir Optisyen ve Gözlükçüler odasından açıklama! İzmir Optisyen ve Gözlükç...

3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Ersan Tüye...

Magazin HABERLERİ
Web TV
Daha fazla Gündem, Haberler
Göz Anatomisi/ Doç. Dr. İbrahim Şahbaz

Her biri kendi konusunda uzman, eğitim camiamızın ve sektörümüzün seçkin isimlerinin bilgi ve birikimlerini aktaracağı eğitim programımızın beşincisi konuğu Doç....

Kapat