a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)YAYIMLANDI.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)YAYIMLANDI     Sayın Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 01.MART.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Değişen “Görmeye  Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinize.     MADDE 31- SUT’ un “Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ve göz protezleri” başlıklı 7.3.8 numaralı maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. […]

01 Mart 2011 - 10:42 'de eklendi ve 1954 kez görüntülendi. A+A-

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)YAYIMLANDI.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)YAYIMLANDI
   
Sayın Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 01.MART.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Değişen “Görmeye  Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinize.

 
 
MADDE 31- SUT’ un “Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ve göz protezleri” başlıklı 7.3.8 numaralı maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(4) Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla görmede yardımcı olan tıbbi malzemeye ait bedeller, SUT eki EK–6 Kurum tıbbi malzeme listesinde yer alan fiyatları aşmamak üzere ödenir.
 
a) Prizmatik gözlük camı: Prizmatik camlar, gözlerinde kayma olan hastalarda yani şaşılık tedavisinde, az gören hastalarda (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında), göz tümörleri ve optik sinirle beyin arasındaki baskılarda kullanılmaktadır. Prizmatik gözlük camı Üniversite Hastaneleri veya Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerinde düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göz hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden 3 yılda bir yenilenebilir. Ancak prizmatik cam ve fresnel prizması, şaşılığı ve diplopisi olan hastalarda, kayma miktarı değişkenlik gösterebileceği için sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla 6 ayda bir verilebilir.
 

b) Teleskopik gözlük camı: Doğuştan var olan bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, yaralanmalar, şeker hastalığı, glokom, katarakt ve yaşlanmaya bağlı az gören (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında) hastalarda kullanılan materyallerden biri olup, Üniversite Hastaneleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerinde düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göz hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden teleskopik gözlük bedelleri Kurumca karşılanır. Sağlık kurulu raporunda zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı olarak görme işlevlerindeki bozulma, reçetede uzak, yakın, uzak-yakın ifadesi olması, büyütme gücü (x olarak), fiks foküs veya fokusable (foküslenebilme) olma durumu belirtilmelidir. Teleskopik gözlükler sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 3 (üç) yılda bir yenilenebilir. Çocuklarda bu süre sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 1 yıldır. Gerekli hallerde yakın için kapak (cap) tek veya iki göz için yazılabilir, bu gibi durumlarda ayrıca yakın teleskopik cam ödenmez.

 
(8) Kontakt lens bedelleri sadece;
 
a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda veya,
 
b) Keratakonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

bu durumların üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır. Kontakt lens kullanan hastalara ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedeli ödenmez. Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.

 
Lenslerin yenilenme süresi 2 (iki) yıldır. Ancak,  6 yaşına kadar olan çocuk olgularda 6 (altı) ayda bir yenilenmesi halinde de bedelleri Kurumca karşılanır. Ayrıca 6 yaşından sonra afakı devam etmesi halinde bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi şartıyla aylık sık replasmanlı kontakt lenslerin bedeli Kurumca karşılanır. İlk verilen afakı raporu 2 yıl geçerlidir.

Yeni gözlük cam bedellerinin düzenlenmiş halini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

 http://www.kogd.org/haber/resimler/haber/2011_EK-6.pdf

İŞÇİLİK DAHİL,  %8 K.D.V. HARİÇ

 GÖZLÜK CAM FİYAT LİSTESİ

ÇİFT

OLARAK

Beyaz Kolormatik Bifokal-Progresif Organik
Beyaz Kolormatik
  60 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
A) SPH          
Plan  0-2 10,16 12,20 61,02 61,02 10,16
2-4 11,18 15,25 63,05 76,27 17,29
4-6 14,42 25,43 65,09 76,27 22,37
6-8 15,25 28,48 71,18 76,27 30,50
8-10 20,34 42,71     40,68
10-13 23,39 52,88     50,84
13-16 25,43       76,27
16-20 28,48       76,27
21 ve daha fazla 61,02       76,27
B) SPH/CYL          
2/2 14,23 16,27 71,18 76,27 14,23
4/2 15,25 16,27 71,18 76,27 20,34
6/2 18,30 27,46 71,18 76,27 28,48
8/2 26,44 45,77 71,18   35,59
10/2 28,48 61,02     40,68
13/2 31,52       55,93
16/2 42,71       76,27
20/2 55,93       76,27
21 ve daha fazla 61,02       76,27
C) SPH/CYL          
2/4 20,34 30,50 71,18 76,27 36,61
4/4 25,43 35,59 71,18 76,27 38,64
6/4 27,46 44,75 71,18 76,27 44,75
8/4 30,50 52,88 71,18 76,27 52,88
10/4 35,59       61,02
13/4 42,71       66,10
16/4 50,84       76,27
20/4 55,93       76,27
21 ve daha fazla 61,02        
D) SPH/CYL          
2/6 53,90 52,88     76,27
4/6 55,93 52,88     76,27
6/6 61,02       76,27
8/6         76,27
10/6         76,27

İŞÇİLİK ve %8 K.D.V. DAHİL

GÖZLÜK CAM FİYAT LİSTESİ

ÇİFT

OLARAK

Beyaz Kolormatik Bifokal-Progresif Organik
Beyaz Kolormatik
  60 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
A) SPH          
Plan  0-2 10,97 13,18 65,90 65,90 10,97
2-4 12,07 16,47 68,09 82,37 18,67
4-6 15,57 27,46 70,30 82,37 24,16
6-8 16,47 30,76 76,87 82,37 32,94
8-10 21,97 46,13     43,93
10-13 25,26 57,11     54,91
13-16 27,46       82,37
16-20 30,76       82,37
21 ve daha fazla 65,90       82,37
B) SPH/CYL          
2/2 15,37 17,57 76,87 82,37 15,37
4/2 16,47 17,57 76,87 82,37 21,97
6/2 19,76 29,66 76,87 82,37 30,76
8/2 28,56 49,43 76,87   38,44
10/2 30,76 65,90     43,93
13/2 34,04       60,40
16/2 46,13       82,37
20/2 60,40       82,37
21 ve daha fazla 65,90       82,37
C) SPH/CYL          
2/4 21,97 32,94 76,87 82,37 39,54
4/4 27,46 38,44 76,87 82,37 41,73
6/4 29,66 48,33 76,87 82,37 48,33
8/4 32,94 57,11 76,87 82,37 57,11
10/4 38,44       65,90
13/4 46,13       71,39
16/4 54,91       82,37
20/4 60,40       82,37
21 ve daha fazla 65,90        
D) SPH/CYL          
2/6 58,21 57,11     82,37
4/6 60,40 57,11     82,37
6/6 65,90       82,37
8/6         82,37
10/6         82,37

 c) 31 ve 46 ncı maddesi 01/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.
 

MADDE 50- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
2024 yıllık genel kurul toplantısı kararları 2024 yıllık genel kurul toplantısı karar...

EssilorLuxottica'nın Paris'teki Yıllık Genel Kurul Toplantısında hissedarlar, 2023 mali yılı için hisse başına 3,95 Avro temettü dağıtı...

2024/2 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine ilişkin Genelge 2024/2 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri...

Tıbbi Cihazlara ilişkin Genelge yürürlükten kaldırılmış, 20/5/2024 tarihli ve 2024/2 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine ilişkin Genelg...

Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona...

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 100 metre finalinde 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altı...

Sivas SGK il müdürüne ziyaret Sivas SGK il müdürüne ziyaret

Mesleki problemlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
ZAFER COŞAR
ZAFER COŞAR
1 Mart 2011 14:05

lutf etmişler. %20 lik bir zam yapacaklarına katılım payı adı altında kesintiyi kaldırsalar daha iyi olurdu.

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
2024 yıllık genel kurul toplantısı kararları 2024 yıllık genel kurul t...

EssilorLuxottica'nın Paris'teki Yıllık Genel Kurul Toplantıs...

2024/2 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine ilişkin Genelge 2024/2 sayılı Tıbbi Cihaz...

Tıbbi Cihazlara ilişkin Genelge yürürlükten kaldırılmış, 20/...

Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Görme engelli Serkan Yıld...

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 10...

Sivas SGK il müdürüne ziyaret Sivas SGK il müdürüne ziy...

Mesleki problemlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü ...

Çanakkale Savaşı kahramanı olan Mustafa Kemal kurtuluşun Ana...

OptisyeninSesi e dergi/ 126.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Sevdandan Bulasın Sevdandan Bulasın

Biz ah etmeyi asırlar önce bıraktık. Bizim buranın insanları...

Optisyenlik mevzuatı hatırlatmaları Optisyenlik mevzuatı hatı...

Optisyenlik müessesesi açıp işletmek isteyenler, müessesenin...

Vefat ve başsağlığı Vefat ve başsağlığı

Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, C...

Şubat 2024 SGK Reçete bedelleri ödemesi Şubat 2024 SGK Reçete bed...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Magazin HABERLERİ
Web TV