a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)YAYIMLANDI.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)YAYIMLANDI     Sayın Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 01.MART.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Değişen “Görmeye  Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinize.     MADDE 31- SUT’ un “Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ve göz protezleri” başlıklı 7.3.8 numaralı maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. […]

01 Mart 2011 - 10:42 'de eklendi ve 1452 kez görüntülendi. A+A-

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)YAYIMLANDI.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)YAYIMLANDI
   
Sayın Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 01.MART.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Değişen “Görmeye  Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinize.

 
 
MADDE 31- SUT’ un “Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ve göz protezleri” başlıklı 7.3.8 numaralı maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(4) Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla görmede yardımcı olan tıbbi malzemeye ait bedeller, SUT eki EK–6 Kurum tıbbi malzeme listesinde yer alan fiyatları aşmamak üzere ödenir.
 
a) Prizmatik gözlük camı: Prizmatik camlar, gözlerinde kayma olan hastalarda yani şaşılık tedavisinde, az gören hastalarda (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında), göz tümörleri ve optik sinirle beyin arasındaki baskılarda kullanılmaktadır. Prizmatik gözlük camı Üniversite Hastaneleri veya Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerinde düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göz hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden 3 yılda bir yenilenebilir. Ancak prizmatik cam ve fresnel prizması, şaşılığı ve diplopisi olan hastalarda, kayma miktarı değişkenlik gösterebileceği için sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla 6 ayda bir verilebilir.
 

b) Teleskopik gözlük camı: Doğuştan var olan bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, yaralanmalar, şeker hastalığı, glokom, katarakt ve yaşlanmaya bağlı az gören (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında) hastalarda kullanılan materyallerden biri olup, Üniversite Hastaneleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerinde düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göz hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden teleskopik gözlük bedelleri Kurumca karşılanır. Sağlık kurulu raporunda zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı olarak görme işlevlerindeki bozulma, reçetede uzak, yakın, uzak-yakın ifadesi olması, büyütme gücü (x olarak), fiks foküs veya fokusable (foküslenebilme) olma durumu belirtilmelidir. Teleskopik gözlükler sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 3 (üç) yılda bir yenilenebilir. Çocuklarda bu süre sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 1 yıldır. Gerekli hallerde yakın için kapak (cap) tek veya iki göz için yazılabilir, bu gibi durumlarda ayrıca yakın teleskopik cam ödenmez.

 
(8) Kontakt lens bedelleri sadece;
 
a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda veya,
 
b) Keratakonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

bu durumların üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır. Kontakt lens kullanan hastalara ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedeli ödenmez. Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.

 
Lenslerin yenilenme süresi 2 (iki) yıldır. Ancak,  6 yaşına kadar olan çocuk olgularda 6 (altı) ayda bir yenilenmesi halinde de bedelleri Kurumca karşılanır. Ayrıca 6 yaşından sonra afakı devam etmesi halinde bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi şartıyla aylık sık replasmanlı kontakt lenslerin bedeli Kurumca karşılanır. İlk verilen afakı raporu 2 yıl geçerlidir.

Yeni gözlük cam bedellerinin düzenlenmiş halini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

 http://www.kogd.org/haber/resimler/haber/2011_EK-6.pdf

İŞÇİLİK DAHİL,  %8 K.D.V. HARİÇ

 GÖZLÜK CAM FİYAT LİSTESİ

ÇİFT

OLARAK

Beyaz Kolormatik Bifokal-Progresif Organik
Beyaz Kolormatik
  60 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
A) SPH          
Plan  0-2 10,16 12,20 61,02 61,02 10,16
2-4 11,18 15,25 63,05 76,27 17,29
4-6 14,42 25,43 65,09 76,27 22,37
6-8 15,25 28,48 71,18 76,27 30,50
8-10 20,34 42,71     40,68
10-13 23,39 52,88     50,84
13-16 25,43       76,27
16-20 28,48       76,27
21 ve daha fazla 61,02       76,27
B) SPH/CYL          
2/2 14,23 16,27 71,18 76,27 14,23
4/2 15,25 16,27 71,18 76,27 20,34
6/2 18,30 27,46 71,18 76,27 28,48
8/2 26,44 45,77 71,18   35,59
10/2 28,48 61,02     40,68
13/2 31,52       55,93
16/2 42,71       76,27
20/2 55,93       76,27
21 ve daha fazla 61,02       76,27
C) SPH/CYL          
2/4 20,34 30,50 71,18 76,27 36,61
4/4 25,43 35,59 71,18 76,27 38,64
6/4 27,46 44,75 71,18 76,27 44,75
8/4 30,50 52,88 71,18 76,27 52,88
10/4 35,59       61,02
13/4 42,71       66,10
16/4 50,84       76,27
20/4 55,93       76,27
21 ve daha fazla 61,02        
D) SPH/CYL          
2/6 53,90 52,88     76,27
4/6 55,93 52,88     76,27
6/6 61,02       76,27
8/6         76,27
10/6         76,27

İŞÇİLİK ve %8 K.D.V. DAHİL

GÖZLÜK CAM FİYAT LİSTESİ

ÇİFT

OLARAK

Beyaz Kolormatik Bifokal-Progresif Organik
Beyaz Kolormatik
  60 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
A) SPH          
Plan  0-2 10,97 13,18 65,90 65,90 10,97
2-4 12,07 16,47 68,09 82,37 18,67
4-6 15,57 27,46 70,30 82,37 24,16
6-8 16,47 30,76 76,87 82,37 32,94
8-10 21,97 46,13     43,93
10-13 25,26 57,11     54,91
13-16 27,46       82,37
16-20 30,76       82,37
21 ve daha fazla 65,90       82,37
B) SPH/CYL          
2/2 15,37 17,57 76,87 82,37 15,37
4/2 16,47 17,57 76,87 82,37 21,97
6/2 19,76 29,66 76,87 82,37 30,76
8/2 28,56 49,43 76,87   38,44
10/2 30,76 65,90     43,93
13/2 34,04       60,40
16/2 46,13       82,37
20/2 60,40       82,37
21 ve daha fazla 65,90       82,37
C) SPH/CYL          
2/4 21,97 32,94 76,87 82,37 39,54
4/4 27,46 38,44 76,87 82,37 41,73
6/4 29,66 48,33 76,87 82,37 48,33
8/4 32,94 57,11 76,87 82,37 57,11
10/4 38,44       65,90
13/4 46,13       71,39
16/4 54,91       82,37
20/4 60,40       82,37
21 ve daha fazla 65,90        
D) SPH/CYL          
2/6 58,21 57,11     82,37
4/6 60,40 57,11     82,37
6/6 65,90       82,37
8/6         82,37
10/6         82,37

 c) 31 ve 46 ncı maddesi 01/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.
 

MADDE 50- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İlk optik kadını! İlk optik kadını!

Tüm kariyeri boyunca, gözlük camı tasarımı alanındaki tek kadın bilim insanıydı. Şimdi, ölümünden kırk yıl sonra, Glancy yenilikçi çalı...

İTO Gözlükçülük meslek komitesinin talebi! İTO Gözlükçülük meslek komitesinin taleb...

Optik sektörü olarak pandemi sürecinden ekonomik anlamda da en fazla zarar gören sektörlerin başında yer almaktadır....

İTO Geleneksel Sektör Buluşması İTO Geleneksel Sektör Buluşması

İstanbul Ticaret Odası Gözlükçülük meslek komitesinin organize ettiği geleneksel sektör buluşma toplantısı 16 Ocak 2022 tarihinde Cemil...

Zodyak 2 – Kahveler hazır mı? Zodyak 2 – Kahveler hazır mı?

Haftaya terazi, akrep ve yay burcuyla devam ediyoruz! Belki sonra önemli birkaç kişinin de haritasına bakarız. Özellikle istenilen ünlü...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest
1 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
ZAFER COŞAR
ZAFER COŞAR
10 yıl önce

lutf etmişler. %20 lik bir zam yapacaklarına katılım payı adı altında kesintiyi kaldırsalar daha iyi olurdu.

Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
İlk optik kadını! İlk optik kadını!

Tüm kariyeri boyunca, gözlük camı tasarımı alanındaki tek ka...

İTO Gözlükçülük meslek komitesinin talebi! İTO Gözlükçülük meslek ko...

Optik sektörü olarak pandemi sürecinden ekonomik anlamda da ...

Zodyak 2 – Kahveler hazır mı? Zodyak 2 – Kahveler hazır...

Haftaya terazi, akrep ve yay burcuyla devam ediyoruz! Belki ...

Müessese çalışanlarına eğitim semineri Müessese çalışanlarına eğ...

Pandemi gerekçesiyle ertelenen ATO Akademi Optisyenlik Müess...

SGK, 2021 Ekim Ayı Reçete Bedelleri Ödemesi SGK, 2021 Ekim Ayı Reçete...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Atilla Karip davayı kazandı! Atilla Karip davayı kazan...

Anayasa Mahkemesi Kararı sonrası anılan kararı esas alarak y...

Meleklerin Cinsiyeti Meleklerin Cinsiyeti

Örgütlü toplum siyaset için de sermaye için de tehdittir, SE...

Lütfen tuzağa düşmeyelim Lütfen tuzağa düşmeyelim...

Bazı grup mağaza ve kişilerin aşağıdaki örnek dilekçeleri do...

Neden lazer olmamalı? Neden lazer olmamalı?

Göz hassas bir organdır, önce bozmayın, sonra lütfen dokunma...

Bu söyleşiyi kaçırmayın! Bu söyleşiyi kaçırmayın!...

Sektörümüzü 2022 yılında neler bekliyor? Birlik ne gibi çalı...

Magazin HABERLERİ
Web TV
1
0
Fikirlerinizi bekliyorum lütfen yorum yapınx
()
x