Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Optometri Eğitiminin Sağlık Harcamalarına Katkısı

Ülkemizde olmayan Optometri eğitimi, İngiltere, Almanya başta olmak üzere ve tüm Avrupa’da bir asır önce başlayarak ülke insanlarının hizmetine sunulmuştur. Bu sayede hastalar kolay hızlı ve ucuz olarak görme testine ulaşmaktadırlar. BİRİNCİ BASAMAK GÖZ BAKIM VE GÖRME KONUSUNDA, KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ OPTOMETRİ GÜNDEME ALINMADAN, YAPILAN TEDAVİ HİZMETLERİ HER ZAMAN PAHALI OLACAKTIR Ülkemizde olmayan Optometri eğitimi, […]

13 Eylül 2011 - 10:28 'de eklendi ve 1136 kez görüntülendi. A+A-

Optometri Eğitiminin Sağlık Harcamalarına Katkısı

Ülkemizde olmayan Optometri eğitimi, İngiltere, Almanya başta olmak üzere ve tüm Avrupa’da bir asır önce başlayarak ülke insanlarının hizmetine sunulmuştur. Bu sayede hastalar kolay hızlı ve ucuz olarak görme testine ulaşmaktadırlar.

BİRİNCİ BASAMAK GÖZ BAKIM VE GÖRME KONUSUNDA, KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ OPTOMETRİ GÜNDEME ALINMADAN, YAPILAN TEDAVİ HİZMETLERİ HER ZAMAN PAHALI OLACAKTIR
Ülkemizde olmayan Optometri eğitimi, İngiltere, Almanya başta olmak üzere ve tüm Avrupa’da bir asır önce başlayarak ülke insanlarının hizmetine sunulmuştur. Bu sayede hastalar kolay hızlı ve ucuz olarak görme testine ulaşmaktadırlar.

Avrupa vatandaşlarının bir optometriste veya optisyene başvurması için birçok neden vardır. Çünkü Dünya çapında görme kusurlu nüfus sayısı artmaktadır. Bu nedenlerden biriside sanayileşmiş bir dünyanın değişen görme keskinliği ihtiyacıdır.

Optometri bağımsız, Eğitim ve Mevzuat düzenlenmiş lisanslı, kayıt ve tescili yapılmış bir Sağlık Koruma mesleğidir.

Optometrist; Göz ve Görme Bakımı ve Korunmasında Birinci basamak Koruyucu sağlık mesleği pratisyenidir. Mesleki uygulaması, Refraksiyon(Görme testi) ve Dipensing işlevini, (Hastalıkların Teşhis ve tespitini Gözdeki Hastalıkların Yönetimini, Görme sistemindeki koordinasyon ve rehabilitasyonu) içermektedir.

. Avrupa ülkelerinin bir kısmında Göz doktoru sayısının azalması, Göz bakım tedavi hizmetlerin pahalı olması nedeni ile koruyucu görme sağlığı hizmetleri artan bir şekilde optometristlere ve oftalmik optisyenlere aktarıldığı bildirilmektedir. Optometri sayesinde ülke insanları kolay hızlı ve ucuz olarak refraksiyon testine ulaşmakta, körlüğe sebep olabilecek bir hastalık durumunda tedavi için göz hekimine sevk edilmektedir. Körlük oranı DSÖ verilerine göre Batı ülkelerinde binde dörtten azdır. Ülkemizde ise TUİK verilerine göre binde altıların üzerindedir. Yaşlılarda bu oran %2 ile facia boyutundadır. Trafik kazaları facia boyutundadır. Mal kayıpla yıllık 20 milyarın üzerindedir. İlköğretimin 8 yıl olmasına rağmen okuma yazma oranı hala arzu edilen seviyeye ulaşmamıştır. Gazete tirajları akıl almaz promosyonlara rağmen bir milyona ulaşmamıştır. Bu durum insanlarımızın okuma yazma alışkanlığı yoktur diyerek komik bir gerekçe ile izah edilmektedir. Batıda gözlük kullanımı %55, ülkemizde %15 ler civarındadır. Gözlük kullanma oranın artırılması milyar dolarlık iş gücü kayıplarını da önleyecektir.

 

ECOO ya üye olan ülkelerin Mavi kitapta verilen rapordan yola çıkarak, Tüm optik sektörünün Batılı ülkeler düzeyine yükseltilmesi için, nasıl politikalar izlemesi, mesleki eğitim, modern bir optometri ve optik meslek konunu ve optik meslek mensuplarının istihdam ve faaliyet alanlarında ne gibi çalışmalar yapması ortaya konulmaktadır.

Avrupa’da kökeni el sanatlarına dayanan mesleğimiz, geldiğimiz süreçte, iyi bir eğitimle optometri ile bütünleşerek, birinci basamak koruyucu göz ve görme (toplum ve halk sağlığı koruma) mesleğine dönüşmüştür. Türkiye’de mesleğimizde koruyucu sağlık mesleği olduğu halde toplum ve kamu tarafından sadece gözlük yapıp sattığımız için, el sanatları ve ticaret mesleği algılamasından ve kimliğinden kurtulamamıştır. ECOO mavi kitap raporunda mesleğin statüsü başlığı altında, mesleğin tipi(koruyucu sağlık hizmeti),el sanatları ticaret sağlık mesleği olarak sınıflandırılmada Türkiye Koruyucu sağlık mesleği olarak bildirilmektedir. Optometrinin ülkemizde tesisi, toplumun hizmetine sunumu, sağlık alanında çok büyük bir tasarruf sağlayacaktır.
Konfederasyonun Sağlık Bakanlığıyla Yaptığı Optometri Çalışmaları

 08.07.2010 TARİHLİ SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE  “SAĞLIK MESLEKLERİ KANUNU”  VE YÖNETMELİKLERİNDE YER ALMAK ÜZERE OPTİSYEN VE OPTOMETRİ MESLEKLERİNİN TANIM, GÖREV VE SORUMLULUKLARINA DAİR ÇALIŞMA RAPORU HAZIRLANMIŞTIR.
T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü,”Sağlık Bakanımız Sayın Recep AKDAĞ’ın emirleri ile “SAĞLIK MESLEKLERİ KANUN TASLAĞI” nı hazırlamaya başlamıştır. Taslağın 2010 yılında yasalaşması hedeflenmektedir. T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü, Konfederasyonumuzu resmi görevlendirme ile bu çalışma komisyonuna 5 temsilci ile katılmak üzere davet edilmiştir. Sağlık meslekleri kanunu Fizyoterapistler ,psikiyatrist,diyetisyen,Optisyen , OPTOMETRİ, Eczacı vb meslekleri kapsamaktadır.
Komisyon toplantı T.C Sağlık Bakanlığı Sosyal tesisleri hekimevi binasında gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda komisyonu bilgilendiren bürokratlarımız, Sağlık meslekleri ile ilgili Standard hazırlama yetkisinin T.C Sağlık Bakanlığına ait olduğunu ifade etmiştir.
Toplantıya konfederasyonu temsilen, Taylan KÜÇÜKER, Nejat KAYIN, Av.Opt Engin KARAMAN, Öğr Gör. Hayrettin KATİPOĞLU, Turgut ÇAKAR, Oftalmolog ları temsilen Op.Dr. Dilek İLERİ, Op. Dr. Ayşe ALTIOK katılmıştır. Komisyon Başkanlığını Taylan KÜÇÜKER yürütmüştür. Komisyon  Optisyen ,Optometrist tanım ve sorumlulukları ile ilgili çalışmasını başarı ile tamamlayarak kuruma teslim etmiştir. Ayrıca Nejat Kayın ‘ın 13 kitabı, Taylan KÜÇÜKER’in bir kitabı, Turgut Çakar’ın bir kitabı, ECOO mavi kitap, örnek kanun taslakları, ECOO haber bültenleri tercümeleri T.C Sağlık Bakanlığına arşiv amacıyla hediye edilmiştir.

Optometri eğitimin ülkemizde başlaması amacıyla, Çalışmalarımız üyesi olmasak ta ECOO tüzüğüne ve Avrupa’daki inkişafına göre yürütülmektedir.
Konfederasyonumuzun T.C Sağlık Bakanlığı işbirliği ile yaptığı bu çalışma ilerleyen dönemde de eşgüdümlü devam edecektir. Ülkemize Optometri Eğitiminin gelmesini isteyen sorumlu ,her meslektaşımızın ve meslek örgütünün destek ve katkı vermesini bekliyoruz.
T.C. Sağlık Bakanı Sn. Prof.Dr. Recep AKDAĞ’,a  Sağlık Eğitimi Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcısı ve  Şube Müdürlerimize mesleğimize yaptıkları katkılarından dolayı meslektaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunarız.

Seçimden önceki torba kanununda, optometri dikkate alınmadı. Optometrinin tanınmama Gerekçesini bilemiyoruz. Ülkemizde optometrinin mesleki taassupla engellenmesini geciktirilmesini kabul etmiyoruz.

(21)- PROFESÖR NİCK BOSANQUET’in ARALIK 2010 RAPORU EKTE GÖRÜŞ VE İNCELEMELERİNİZE SUNULMUŞTUR- RAPOR SAĞLIKTA TASARRUF İMKÂNLARINI AÇIKLIYOR.( Sağlık Çıktılarının İyileştirilmesi – daha iyi göz sağlığı hizmeti, daha az körlük, daha az kamu gideri)
 
47 sayfanın üzerindeki rapor ECOO web sitesinde elde edilmiş http://www.ecoo.info/   .Prof Nick Bosanquet Raporu Aralık 2010 raporu ekte görüş ve incelemelerinize sunulmuştur.
Rapor İngiltere Ulusal sağlık sistemi NHS yi yeniden düzenlemek üzere 2010 yılında hazırlanmıştır. Raporun Türkçesi incelendiğinde içeriğinin son derece önemli olduğu görülecektir. Göz bakımında adalet ve erdem adı altında liberalleşmeyi ve eski ile yeninin ekonomik yönden mukayesesini yaparak, Sağlıkta tasarruf imkânlarını açıklıyor. Bu raporun nerdeyse aynı nüfusa sahip ülkemiz içinde örnek bir referans oluşturacağı düşüncesi ile TC Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmiştir.
Raporun Türkçesi için tıklayınız

http://haber.optisyeninsesi.com/haberler/profesor-nick-bosanquet-aralik-2010-raporu-7423.html
Raporun İngilizcesi için tıklayınız
http://www.epolitix.com/fileadmin/epolitix/stakeholders/liberating_NHS.pdf

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Megalomani Megalomani

Kişinin kendisini olduğundan daha büyük görmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan büyüklenme egosu şeklinde tanımlanan, sosyal psikoloj...

Hasta-Hekim ve Müşteri-Tüccar Hasta-Hekim ve Müşteri-Tüccar

Gözlükçüler hastalarını müşteri olarak mı görmelidir? Hastayı müşteri, gözlüğü mal, optisyenlik müessesesini ticarethane olarak mı nite...

Kayıt Defteri Onay Ücretleri güncellendi! Kayıt Defteri Onay Ücretleri güncellendi...

Reçete kayıt defterlerine, reçete kaydı yapmaya başlamadan önce mutlaka il sağlık müdürlüklerince onaylattırılması gerekmektedir....

Kurum Ödemeleri Güncelleme ! Kurum Ödemeleri Güncelleme !

Yeni yılın gelmesi ile birlikte bir çok banka, çalışan ve emeklilerine yapmış olduğu gözlük yardımı fiyatlarında değişikliğe gitmektedi...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)

Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Megalomani Megalomani

Kişinin kendisini olduğundan daha büyük görmesi ve buna bağl...

Hasta-Hekim ve Müşteri-Tüccar Hasta-Hekim ve Müşteri-Tü...

Gözlükçüler hastalarını müşteri olarak mı görmelidir? Hastay...

Kayıt Defteri Onay Ücretleri güncellendi! Kayıt Defteri Onay Ücretl...

Reçete kayıt defterlerine, reçete kaydı yapmaya başlamadan ö...

Kurum Ödemeleri Güncelleme ! Kurum Ödemeleri Güncellem...

Yeni yılın gelmesi ile birlikte bir çok banka, çalışan ve em...

Cam ve Çerçeve, Fire Randıman Oranları Cam ve Çerçeve, Fire Rand...

Dönem sonunda işletme stoklarının fiili envanteri çıkartılır...

İlan ve Reklam Vergisi İlan ve Reklam Vergisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, mükellefl...

2021 Yılı Reçete Kayıt Defteri! 2021 Yılı Reçete Kayıt De...

18 Ocak 2014 tarih ve 28886 sayılı Optisyenlik Müesseseleri ...

“Makula Dejenerasyonu” Yapraklı yeşillikler ve pancar “Makula Dejenerasyo...

Yeni yapılan bir araştırma, sebze nitratları açısından zengi...

SGK Reçete tesliminde bu hataları yapmayın! SGK Reçete tesliminde bu ...

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aşağıdaki hususlara...

Gözlük kullanmamanın bedeli 227 milyar! Gözlük kullanmamanın bede...

Küresel Kalkınma İçin Gözlük Kullanımı’ raporunu hazırlayan ...

Magazin HABERLERİ
Web TV
Daha fazla Haberler, Optisyen
Lazerle göze takılan implant

ABD'de geliştirilen ve lazerle göze takılan implantlarla yakını görmek için gözlük takma gerekliliği ortadan kalkıyor. Orta yaş ve üzeri insanların...

Kapat