a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNE 21-23 MART 2011 SGK İL MÜDÜRLÜKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı tarafından, 25 SGK İl Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı, İl Müdürlükleri’nin 2011 SGK Optik Sözleşmesi hükümleri uygulamalarında birliktelik sağlanması amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. SGK 2. kat toplantı salonlarında gerçekleştirilen 2 günlük bilgilendirme toplantısına, Derneğimiz Genel Başkanı Sayın Abdullah Aydın da dinleyici olarak katılmıştır. Toplantıda, Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı […]

24 Mart 2011 - 11:12 'de eklendi.

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNE 21-23 MART 2011 SGK İL MÜDÜRLÜKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı tarafından, 25 SGK İl Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı, İl Müdürlükleri’nin 2011 SGK Optik Sözleşmesi hükümleri uygulamalarında birliktelik sağlanması amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

SGK 2. kat toplantı salonlarında gerçekleştirilen 2 günlük bilgilendirme toplantısına, Derneğimiz Genel Başkanı Sayın Abdullah Aydın da dinleyici olarak katılmıştır. Toplantıda, Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sayın Şükriye Vural ve SGK Ankara Beşevler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Optik Servisi Şefi Sayın Dudu Çiçek yapmış oldukları sunumlarla katılımcıları bilgilendirmişlerdir. Toplantının birinci günü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan Sayın Ülkü Çoban, ikinci günü ise Sayın Hakan Horhor Medula-Optik Sistemi’yle ilgili sorulan soruları cevaplamışlardır.

Toplantıda ele alınan önem arz eden yeni gelişmeler, Bağ-Kur 4-b prim borcu yapılandırmaları gerçekleşen sigortalıların ve vatansız-sığınmacıların durumları hakkında bilgilendirme yapılması gerekmiştir.

YENİ GELİŞMELER HAKKINDA

1. Kurum hak sahiplerinin gözlük alma süreleri olan 3 yılı doldurmaları halinde, cam numaraları değişmemiş olsa bile cam ve çerçeve bedelleri Kurum’ca ödenecektir.

Medula-Optik Sistemi’nde gerekli çalışma yapılmaktadır.

2. Kurum hak sahiplerinin çerçeve hakları olmadığı durumlarda, uzak ve yakın gözlük cam hakları reçete arkasında bifokal veya progresif olarak beyan edilmesi halinde Kurum’ca ödenecektir.

Önemli Not: Bilindiği gibi, bazı SGK İl Müdürlükleri sözleşmenin 3.5. maddesini değerlendirerek bifokal veya progresif camları ödememekteydi. SGK İstanbul Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nce, SGK Başkanlığı’na konuya çözüm getirilmesi için gerekli yazı yazılmış olup konu toplantıda gündeme getirilmiş ve SGK Başkanlığı’ndan gerekli cevap yazısı beklenmektedir. SGK Başkanlığı’ndan gelen cevap doğrultusunda, konu çözüme kavuşturulacaktır.

3. Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT’da) 2011 gözlük cam fiyat listesinde, Plan 0-2 olarak sınıflandırıldığı için VP camların ödemelerinin yapılması gerekliliği de ele alınmıştır.

Konu, Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı’nca değerlendirilmeye alınacak olup değerlendirilme sonrası SGK Başkanlığı’nca SGK İl Müdürlükleri’ne bilgi aktarımında bulunulacaktır.

4. Ödeme genelgesi gereği, ödemeler 60 günlük sürede yapılacak olup Kurum’dan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı reçete kontrolleri yapılamamış olması durumunda ise optisyenlik müesseselerine %70’lik avans ödemesi yapılacaktır.

Optisyenlik müesseselerine, sistemde %70 avans ödemelerinin yapılabilmesi çalışmaları sürdürülmekedir. Herhangi bir sebepten dolayı müessese incelemeye alınmış olsa bile %70 avans ödemesi müesseseye yapılacaktır.

 BAĞ-KUR 4-B KAPSAMINDA PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILANLAR   HAKKINDA

 23 Temmuz 2010 tarihli SGK duyurusuyla sağlık kuruluşları  bilgilendirilmişti.

1. Bilindiği üzere, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların, bu borçlarını 6138 sayılı kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmeleri halinde, bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte SGK sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır.

Bu çerçevede Optisyenlik Müesseseleri, ilgili program işletmeye açılıncaya kadar, borçlarını tecil ve taksitlendiren sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin “Tecil ve Taksitlendirmeden Faydalanan Sigortalılara Ait Sağlık Yardımı Müstahaklık Belgesi” ile kendilerine müracaatları halinde reçetelerinde yazılı gözlük cam ve çerçevesini SUT kapsamında vereceklerdir.

Bu maddede belirtilen kişilere ait reçeteler ayrı bir grup olarak, sözleşme ile belirlenmiş reçete eki belgeleri, müstahaklık belgesinin fotokopisi ve kimlik fotokopisi eklenecek, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1 maddesinin (1) alt bendine göre Kurum’a manuel olarak fatura düzenlenecek ve diğer reçeteler ile aynı koli içerisinde Kurum’a teslim edilecektir.

2. Aynı şekilde Optisyenlik Müesseseleri, Genel sağlık Sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu Kurum sağlık yardımlarına müstahak olan yabancı ülke vatandaşları için İl/Merkez Müdürlüklerimizce düzenlenen “Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kimselere ait sağlık belgesi” ile kendilerine müracaatları halinde reçetelerinde yazılı gözlük cam ve çerçevesini SUT kapsamında vermeleri ve bu kişiler ile ilgili olarak reçete ekine yukarıda belirtilen sağlık belgesinin aslını da ekleyerek Kurum’a manuel fatura etmeleri gerekmektedir.
Bu maddede belirtilen kişilere ait reçeteler ayrı bir grup olarak, sözleşme ile belirlenmiş reçete eki belgeleri, sağlık belgesinin fotokopisi ve kimlik fotokopisi eklenecek,  manuel olarak fatura düzenlenecek ve diğer reçeteler ile aynı koli içerisinde Kurum’a teslim edilecektir.

Bu iki konuyla ilgili olarak, Medula-Optik Sistemi’nde çalışmalar devam etmektedir.

    VATANSIZ VE SIĞINMACILAR HAKKINDA

3. Vatansızlar ve Sığınmacılara verilecek sağlık hizmetleri, SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’nca yayımlanan 13/10/2008 tarih ve 2008/86 sayılı Genelge’nin 6 ıncı maddesi ile düzenlenmiştir.

 Vatansızlar ve Sığınmacılar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 2 numaralı alt bendi ile vatansızlar ve sığınmacılar 01/10/2008 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

5510 sayılı yasanın 61 inci maddesinin (b) bendi gereğince, vatansız ve sığınmacıların, vatansız ve sığınmacı sayıldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nce SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı yasanın 3 üncü maddesinin 10 numaralı bendi gereğince vatansızlar ve sığınmacıların eş, çocuk, ana ve babaları, bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle eş, çocuk ana ve babalar dahil tüm vatansızlar ve sığınmacıların genel sağlık sigortasına tescilleri kuruma verilen genel sağlık sigortası giriş bildirgelerine göre yapılacak ve bu kişilere sosyal güvenlik sicil numarası verilecektir.

Kendilerine sosyal güvenlik sicil numarası verilmiş olan vatansızlar ve sığınmacılardan gelen reçeteler optisyenlik müesseselerince kabul edilecek ve Medula-Optik Sistemi’ne diğer reçeteler ile aynı şekilde girişi yapılacak ve diğer reçeteler ile birlikte Kurum’a faturalandırılacaktır.

KaynaK :    http://www.gozder.com/news.asp?id=1656

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Nisan ayı SGK Reçete bedelleri ödemesi Nisan ayı SGK Reçete bedelleri ödemesi...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık bankalar gelen ödemeleri bir gün bekletemeyeceklerdir. Ödemelerinizi almanız g...

Sağlık Bakanlığı reklamlar konusunda uyardı Sağlık Bakanlığı reklamlar konusunda uya...

İç alanında olsa dahi vitrin camına yapıştırma vb. yöntemlerle sadece dış alandaki tüketicileri hedefleyen ve reklam unsuru içeren broş...

Mayıs Ayı Katılım Payı Ödemesi Mayıs Ayı Katılım Payı Ödemesi

Mayıs ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalıştığınız banka hesaplarınıza gönderilmesi planlanmaktadır....

Anma Töreni Duyurusu Anma Töreni Duyurusu

İstanbul-Başıbüyük Mezarlığındaki kabri başında, 27.06.2024 günü saat 16:00’da tüm meslektaşlarımızı Sn. Abdullah Aydın'ı anma merasimi...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
“Köylerde Gözlük Bakımı” İsimli Sosyal Sorumluluk Projesi “Köylerde Gözlük Ba...

Gözlük tamiri, gözlük temizleme işlemi, gözlük kullanırken d...

50’den fazla göz sorununu teşhis eden yapay zeka geliştirildi 50’den fazla göz so...

Yeni bir makine-öğrenme sistemi, 50’yi aşkın göz hastalığını...

Dünya Çapındaki Gözlük Müzeleri Dünya Çapındaki Gözlük Mü...

Gözlüklerin büyüleyici tarihi, dünyanın dört bir yanındaki g...

Mezunların istihdam oranı yüzde 75,6 Mezunların istihdam oranı...

Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022'de ...

EssilorLuxottica Supreme’i 1,5 milyar dolara satın aldı EssilorLuxottica Supreme&...

Sokak giyim markası Supreme'i VF Corporation'dan 1,5 milyar ...

OptisyeninSesi e dergi/ 128.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Avrupa: satın alma gücünde büyük farklılıklar Avrupa: satın alma gücünd...

Kişi başına 12.067 Euro ile Lüksemburglular perakendeye en ç...

SGK emeklilere indirim yapan kurum ve kuruluşları açıkladı SGK emeklilere indirim ya...

SGK, emeklilere yönelik olarak indirim yapan kurum ve kurulu...

Sizinde sekiz zekanız var! Sizinde sekiz zekanız var...

Herkes sekiz zeka ile doğar desek ne düşünürsünüz?...

15 Temmuz Günümüz Kutlu Olsun. 15 Temmuz Günümüz Kutlu O...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz Kutlu Olsun....

Magazin HABERLERİ
Web TV