a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

Devlet ve kurumlar kulak ile çalışmaz, dilek ve temennilerse ancak sahiplerini bağlar. Günlerdir çeşitli internet sitelerinde hiçbir hukuki dayanağı ve kurum kaynaklı bilgi içermeyen tamamen yoruma dayalı bilgilerle meslektaşlarımız ellerinde bulunan ürünlerle ilgili geçici barkod almaya davet edilmektedirler. Aksi davranışın hak kayıplarına sebep olacağından tutunda, geçici barkod almak suretiyle mallarınızın ve durumunuzun yasal hale geleceğinden […]

10 Nisan 2012 - 21:48 'de eklendi ve 1393 kez görüntülendi. A+A-

GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

Devlet ve kurumlar kulak ile çalışmaz, dilek ve temennilerse ancak sahiplerini bağlar.

Günlerdir çeşitli internet sitelerinde hiçbir hukuki dayanağı ve kurum kaynaklı bilgi içermeyen tamamen yoruma dayalı bilgilerle meslektaşlarımız ellerinde bulunan ürünlerle ilgili geçici barkod almaya davet edilmektedirler. Aksi davranışın hak kayıplarına sebep olacağından tutunda, geçici barkod almak suretiyle mallarınızın ve durumunuzun yasal hale geleceğinden bahis edilmektedir.

Oysaki hiç bir optik müessesesinin bu konu üzerinden yasal durumu tartışılamaz, Konfederasyonunuzun ve bağlı derneklerinizin mevcut sözleşmemize ve kurum kaynaklı duyurulara duydukları güven ve saygı belli çevrelerce kişilik haklarına saldırılara varacak boyuta gelmiş olup, her türlü beyanlarımız “etik“ açıdan eleştiri konusu olmuştur.

Devlet ve kurumlar kulak ile çalışmaz, dilek ve temennilerse ancak sahiplerini bağlar. Federasyonumuz ise sadece resmi belgelere itibar eder. SGK kaynaklı konu ile ilgili sayısız duyuruda 12.2 maddesi son derece açık seçik anlatılırken belli çevrelerin ısrarla gözlük müesseselerini 31.12.2011 envanter kayıtlarının tamamı için geçici barkod almaya davet etmelerindeki niyeti anlamak mümkün değildir.

Her şeye rağmen farklı düşünen hiç kimseyi ve derneği “etik“ açısından değerlendirmeyecek ve bu değerlendirmeyi gözlükçü kamuoyuna bırakacağız. Bu cümleden Federasyonumuz Hukuk Danışmanımızın konu ile ilgili yazısını konunun tüm taraflarına gönderirken, aynı zamanda barkod süreci boyunca SGK kaynaklı resmi duyurularında önem arz edenlerini öncelikle siz değerli üyelerimizle paylaşmak istedik.

Saygılarımızla.

EGE GÖZLÜKÇÜLER ve OPTİSYENLER DERNEKLERİ FEDERASYONU
YÖNETİM KURULU ADINA

Burçin KÜÇÜKÖREN ……………………   ………..Kamil Nuri GİZER
Başkan                                                             Başkan Yardımcısı

Federasyonumuzun hukuk danışmanının TC Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine yaptığı müracaat ve ekleri aşağıdadır. Bilgilerinize.

.

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI,

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,

TIBBİ MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

BAŞVURU SAHİBİ : Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu

Nadir Nadi Cad. No:17 K:5 D:505 Konak İzmir.

SAYI :

KONU : Barkod – Karekod uygulaması hakkında.

AÇIKLAMALAR                      : 15/04/2012 tarihinden itibaren geçerli olacak barkod – karekod uygulaması hakkında meslektaşlarımızda bir takım soru işaretleri mevcuttur. Yaklaşan tarih nazara alındığında soru işaretlerinin giderilmesi için işbu başvuruda bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

1-) Bilindiği üzere, 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Optik Sözleşmesi 12.2 maddesi ile “optisyenlik müesseselerinin tedarikçileri aktif olmayan stokları ile ilgili geçici barkod talepleri vergi dairelerine bildirilen 2011 yılı envanter kayıtları esas alınarak takip edilecektir” hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda barkod – karekod uygulamasına geçilmesi planlanan 15/04/2012 tarihinin, yalnızca, “2011 yılı envanter kayıtlarında bulunmakla birlikte üreticisi tedarikçisi aktif olmayan ürünler” ile ilgili geçici barkod alınabilecek son tarih olduğu hususunu aydınlatmanızı talep ederiz.

2-) 2011 yılı envanter kayıtlarında bulunmakla birlikte üreticisi ve tedarikçisi halen aktif olan ürünler ile ilgili olarak T.C Sağlık Bakanlığı’nın geçici barkod vermeyeceği, bu ürünlerin barkodlarının üretici ve tedarikçilerinden temin edileceği ve yine bu ürünlerin barkodlandırılması ile ilgili olarak şu an itibari ile bir tarih belirlenmemiş olduğu yazılarınızdan anlaşılmaktadır.

Zaten aksi düşüncenin sözleşmenin 12.2 ve 4.7.1 maddelerine aykırı olacağı çok açıktır. Zira 12.2 maddesi ile sadece üreticisi tedarikçisi aktif olmayan ürünlerin geçici barkodlandırılması hüküm altına alınmış ve 4.7.1 maddesine uygun olarak da sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamış iken böyle bir uygulamaya gidilmesi sözleşmeye aykırılık oluşturur. Böyle bir durum, üretici ve tedarikçilerin bu ürünlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırır ve süreci tamamen optisyen müesseselerine yükler. Yine bu durumda, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yapılacak optisyen müesseseleri denetimlerinde optisyen müesseselerinin üretimine hiçbir şekilde müdahalesi olmamasına rağmen, geçici barkod alınan tüm ürünlerde tek başına sorumlu olarak kalacağı sabit hale gelecektir. Bu durumun ise hukuka ve hakkaniyete aykırı olacağı aşikardır.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı;

1-) Geçici barkod uygulamasının sözleşmenin 12.2 maddesi gereği yalnızca tedarikçileri aktif olmayan stoklara şamil olduğu,

2-) Tedarikçisi aktif olan stoklara T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geçici barkod verilmeyeceği ve bu ürünlerin barkodlarının yalnızca tedarikçilerinden temin edilebileceği,

3-) Tedarikçisi halen aktif olan stokların barkodlandırılması ile ilgili olarak ise henüz bir tarihin kurum tarafından belirlenmemiş olduğu,

Hususlarının kurumunuz tarafından aydınlatılması hususları arz ve talep olunur.

Saygılarımla. 10.04.2012

Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekler Federasyonu Başkanı

Burçin KÜÇÜKÖREN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN 05.12.2011 TARİHLİ DUYURUSU:
D U Y U R U

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen numaralı gözlük camı ve gözlük çerçeve ürünlerinin, UBB ve barkod müracaatlarının Sağlık Bakanlığınca onaylanması neticesinde “Tıbbi Cihaz Kayıt Bildirimi, Barkod ve Kurumumuz tarafından istenilen belgelerin SGK Pricat sayfasında tanımlanıp Kurumumuzca onaylandıktan sonra MEDULA- Optik Sisteminde tanımlanmasının yapılacağı, TİTUBB’da kayıtlı ve onaylı olmayan ürün bedellerinin Kurumca karşılanmayacağı, bu nedenle şu an Kurumumuz Medula Optik Sisteminde kayıtları bulunan ancak TİTUBB’da onaylı kayıtları bulunmayan malzemelerin 1/1/2012 tarihinden itibaren kayıtlarının pasif hale getirileceği hususu 21/10/2011 tarihli duyuruda bildirilmiş idi.
Ancak, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçeve ürünlerinin tedarikçisi firmalar ile optisyenlik müesseseleri arasında, söz konusu sürenin uzatılacağı yönünde duyumlar alındığından, Kurumumuzca belirlenen süre uzatılmayacak olup;
1) Numaralı gözlük camı ve gözlük çerçeve ürünlerinin tedarikçisi firmaların orijinal ürünlerine barkod almaları,

2) Optisyenlik müesseselerinin ellerinde stoklarının bulunması halinde tedarikçilerden barkodlarını almaları,

3) Kapanmış firmalar olması halinde ise geçici barkod alarak 1/1/2012 tarihine kadar TITUBB’a kayıtlarını,

Yukarıda belirtilen maddelerdeki işlemlere ilave olarak stok adetlerini bildirerek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Kurumun orjinal yazısını okumak için tıklayınız.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN 14.12.2011 TARİHLİ DUYURUSU:

GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELERİN (GÖZLÜK CAM VE ÇERÇEVE) TİTUBB KAYITLARINDA GEÇİCİ BARKOD TEMİNİNE İLİŞKİN DUYURU

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki tüm ürünlerin TİTUBB’a kayıt bildirimi zorunludur. Gözlük cam ve çerçeveleri de anılan yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. TİTUBB’a kayıt edilen tüm ürünler için EAN-13 veya HIBC türünde benzersiz ürün numarası talep edilmektedir. Ancak bazı ürünlerin numaralarının olmaması nedeniyle sistem tarafından (237) ile başlayan geçici bir ürün numarası verilerek kaydı sağlanmaktadır.

Optisyenlik müesseselerinin stoklarında bulunan gözlük cam ve çerçevelerin tedarikçisi firma(imalat, ithalat, pazarlama) faaliyetine devam etmiyorsa; optisyenlik müessesesi, TİTUBB kayıt sayfasında cam ve çerçevenin marka, model, türü vs. stok bilgileri ile müracaat ederek geçici barkod numaralarını temin edeceklerdir.

Optisyenlik müesseselerinin stoklarında bulunan gözlük cam ve çerçevelerin tedarikçisi firma (imalat, ithalat, pazarlama) faaliyetine devam ediyorsa; optisyenlik müesseseleri;stoklarındaki ürünler kadar tedarikçi firmadan barkod numarası temin edecektir.

Tedarikçi firmalar (ithalat, pazarlama) tarafından daha önceden ithalatı/pazarlaması yapılan ancak hali hazırda ithalatı/pazarlaması yapılmayan (optisyenlik müesseselerinin stoklarında mevcut olanlar da dahil) ürünler ile ilgili olarak tedarikçi (ithalat, pazarlama) firmalar tarafından geçici barkod numarası temin edilecektir. Ancak, söz konusu stoklardaki ürünlerin ithalat/pazarlamasına devam edilmesi halinde geçici barkodların orijinal barkodlara dönüştürülmesi gerekmektedir.

Kurumun orjinal yazısını okumak için tıklayınız.


SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN 29.12.2011 TARİHLİ DUYURUSU:

Kurumun resmi yazısı teknik bir problemden dolayı sitemize eklenememiştir.

Aşağıdaki linki tıkladığınız takdirde orjinal yazıyı okuyabilirsiniz.

Kurumun orjinal yazısını okumak için tıklayınız.


KaynaK : http://www.izgozder.com/haber-detay.php?id=785

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
2024 yılı stajyer maaşı ne kadar? 2024 yılı stajyer maaşı ne kadar?

İş dünyasına adım atmak, öğrenmek ve deneyim kazanmak isteyen birçok genç için staj, kariyer yolculuğunun en önemli adımlarından biridi...

Mesul Müdürlerin İzin Hakkı Mesul Müdürlerin İzin Hakkı

Ve yaz geldi. Optisyenler izini hakketti. Şimdi izinler nasıl kullanılacak? Bilinen adıyla işçi olanlar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamınd...

Sivas’ ta Bayramlaşma Sivas’ ta Bayramlaşma

Valimiz Sn. Yılmaz Şimşek'in ev sahipliğinde, düzenlenen bayramlaşma törenine katıldık....

‘Gözlük’lere dikkat! ‘Gözlük’lere dikkat!

Ülkemizde gözlük sektörü milyonlarca dolarlık önemli bir sektör. Nüfusumuz bu yazı yazıldığında 86 milyon 154 bin 607. İşte bu kadar ki...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
2024 yılı stajyer maaşı ne kadar? 2024 yılı stajyer maaşı n...

İş dünyasına adım atmak, öğrenmek ve deneyim kazanmak isteye...

Mesul Müdürlerin İzin Hakkı Mesul Müdürlerin İzin Hak...

Ve yaz geldi. Optisyenler izini hakketti. Şimdi izinler nası...

Sivas’ ta Bayramlaşma Sivas’ ta Bayramlaş...

Valimiz Sn. Yılmaz Şimşek'in ev sahipliğinde, düzenlenen bay...

‘Gözlük’lere dikkat! ‘Gözlük’lere dikkat!...

Ülkemizde gözlük sektörü milyonlarca dolarlık önemli bir sek...

Gözlük takmak kazancı artırıyor! Gözlük takmak kazancı art...

Bangladeşli işçilerin katıldığı bir araştırmada gözlük kulla...

Güneş gözlüğünüzü 2-3 yılda bir değiştirin! Güneş gözlüğünüzü 2-3 yıl...

Nasıl ki lens veya numaralı gözlüklerinizi yeniliyorsanız, g...

Kadir Gecesi Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafında...

2024’te fuarcılık hizmetlerine 83 milyon TL bütçe 2024’te fuarcılık hizmetl...

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 2023 yılında fuarcılık hizmetleri...

Bazı insanlar daha yüksek hızda görüyor Bazı insanlar daha yüksek...

Yapılan araştırmalar sonucunda bazı insanların daha yüksek h...

Optisyen adayları nerede staj yapacak? Optisyen adayları nerede ...

Stajyer öğrenciler; eğitim gereği uygulamalı öğrenim yapmala...

Magazin HABERLERİ
Web TV