a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Duyarlı Meslektaşlarımız ACİLDİR !

TASLAK  YÖNETMELİĞİMİZDE REKLAMIN ve KONTAKTLENS İNTERNET SATIŞLARININ ÖNÜNÜ AÇACAK DÜZENLEME, TC Sağlık Bakanlığı, Müsteşarı SAYIN Prof. Dr. Nihat TOSUN ‘un imzasını bekliyor. . Aldığımız bilgilere göre, 5.000 gözlükçünün ve 24 gözlükçü meslek kuruluşunun karşı olduğu reklam ve internet satışlarına izin veren düzenlemenin imza için Sayın Müsteşarımız Prof Dr. Nihat TOSUN un imzasını beklediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli meslektaşlarımız, . […]

22 Ocak 2013 - 2:15 'de eklendi.

Duyarlı Meslektaşlarımız ACİLDİR !

TASLAK  YÖNETMELİĞİMİZDE REKLAMIN ve KONTAKTLENS İNTERNET SATIŞLARININ ÖNÜNÜ AÇACAK DÜZENLEME, TC Sağlık Bakanlığı, Müsteşarı SAYIN Prof. Dr. Nihat TOSUN ‘un imzasını bekliyor.
.
Aldığımız bilgilere göre, 5.000 gözlükçünün ve 24 gözlükçü meslek kuruluşunun karşı olduğu reklam ve internet satışlarına izin veren düzenlemenin imza için Sayın Müsteşarımız Prof Dr. Nihat TOSUN un imzasını beklediğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Değerli meslektaşlarımız,
.
Aşağıdaki metini Sağlık Bakanımız, Sayın Prof Dr. Recep AKDAĞ ve Müsteşarımız Sayın Prof Dr. Nihat TOSUN ‘un mailine ve faksına, Gönderiniz.
.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ
.
mail adresi: ozelburo@saglik.gov.tr
faks: 0 312 431 48 79
.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun
.
mail adresi: nihattosun@yahoo.com
faks: 0312 430 13 90
.
Bimer Başbakanlık
bimer@basbakanlik.gov.tr
.
Sayın Bakana göndereceğiniz dilekçe örneğini yazdırmak için tıklayınız.
.

Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ

TC Sağlık Bakanı.

Konu: Reçete ile satılan ürünlerin Reklâmı, talebi ve Sağlık harcamalarını artırır. Kamu zararı yaratır. Halk sağlığını olumsuz etkiler.

Sayın Bakanım,

TASLAK YÖNETMELİĞİMİZDE REKLAMIN ve KONTAKT LENS İNTERNET SATIŞLARININ ÖNÜNÜ AÇACAK DÜZENLEME, TC Sağlık Bakanlığı, Müsteşarı SAYIN Prof. Dr. Nihat TOSUN ‘un imzasını bekliyor.
Reklam ve kontakt lens internet satışları ile ilgili bir düzenlemenin, yeni hazırlanan yönetmelik içerisinde yer almaması için, Konfederasyon olarak yaptığımız bütün çalışmalar ve itirazlar maalesef dikkate alınmamıştır.

Aldığımız bilgilere göre, 5.000 gözlükçünün ve 24 gözlükçü meslek kuruluşunun karşı olduğu reklam ve internet satışlarına izin veren düzenlemenin imza için Sayın Müsteşarımız Prof Dr. Nihat TOSUN un imzasını beklediğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Sınırlı sayıda sermaye gurubunun, teşkil ettiği, üye sayısını çok göstermek amacıyla, firma çalışanlarının ve firma sahiplerinin de üye olduğu, bizleri temsil etmeyen, tedarikte ve perakende de tekel oluşturmak isteyen, mesleğimizi bir sağlık mesleği değil de.  “teknik ve ticari bir meslek olarak” algılayan ve düzenlemek isteyenlerin talep ve isteklerin dikkate alındığı görülüyor.
Orta ve uzun vade de, reçete ile yapılan ve satılan optik ürünlerin reklamları ile Halk sağlığı göz ve görme sağlığı olumsuz etkilenir. Mesleğimize olan saygı ve güven azalır. Reklam sektör pazarının gelişmesini de sağlamaz. Bu sadece reklamı yapan firmanın pazarını genişletir. Kamunun tasarruf etmeye çalıştığı kıt kaynakları, sermaye sahiplerine aktarılması sağlanır. Reklam maliyetleri ile ürün fiyatı ve harcamaları artar. Devletin sağlık ödemesi yaptığı bir alanda reklam yönlendirme, talep yaratarak kamu zararı, haksız rekabet ve haksız kazanca sebep olur. Geleneksel müesseselerin bu reklamları verecek finans kaynağı olamayacaktır. Reklamla yaratılacak rekabet, orantısız güç kullanımına sebep verecek geleneksel müesseselerin olumsuz etkilenmelerine yüzlercesinin kapılarına kilit asmalarına neden olacaktır. Ayrıca tartışılan konunun öznesi insan sağlığıdır. Ticari değildir.   Gözlükçüler Eczacılar, Tabipler gibi kamuda istihdam dahi edilmemektedirler.

SİGORTA REÇETEM LE GELDİM HEMDE İKİ GÖZLÜĞÜ BEDAVAYA ALDIM diye reklamlar yapılmaktadır. Bu reklamın yapılmasına izin  verilmesi sürdürülmesi kamu zararı yaratacak düzenlemelere izin verilmesi, mesleğimizi itibarsızlaştırır  saygınlığını ve güvenilirliğini azaltır.Halk sağlığını olumsuz etkiler.
.
1994 yılında Türkiye’nin taraf olduğu ‘Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’ uyarınca, ülkeler arası yayıncılıkta reçeteye tabi ilaç ve reçeteye tabii tedaviler için reklâm yapılması kesin olarak yasaklanmıştır.
Reklama Gerekçe olarak 5193, deki 11 ci madde reklama izin verdiğini söylüyorlar.
.
Bize gerekçe olarak şu söyleniyor ne yapalım kanunu 11 ci maddesinde gerçeğe uygun reklam yapamaz yazıyor. Bu gerekçeyi kabul edemeyiz. Hekim tarafından reçete ile yazılan ilaç ve TEDAVİLERİN reklamı yapılamaz bu genel hüküm bizim reklamlarında bu hüküm çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir. Başka bir ifade ile  11 ci madde de kastedilen, gerçeğe uygun olmayan reklam, hekim reçetesi ile yazılan yapılan tedavi reklamının yapılmasına izin vermektir.
Gözlük mutlaka hekim reçetesine göre kullanılabilen sadece gözlükçü tarafından üretilebilen ve satılabilen bir sağlık gerecidir. Sağlık alanında yapılan reklamların sektörün gelişimine, bir yararı yoktur. Reklamı yapanın pazarını genişletir, talep oluşturur tüketimi artırır kamu zararı yaratır. Yaptığımız meslek sağlık mesleği midir? Bunda şüphe yoktur. 5193 sayılı meslek kanunumuzun amaç bölümünde TOPLUMUN VE FERTLERİN SAĞLIĞININ KORUNMASI YASA İLE GÖZLÜKÇÜLERE EMREDİLMİŞTİR.

Reklam yapılarak toplumun sağlığı ve yasa hükmü nasıl uygulanacaktır?
.
Türkiye de sadece göz hekimi gözlük reçetesi yazmakla yetkilidir. Hekim tarafından yazılan cam numaraları meslek bilgimizi de katarak gözlük üretilmekte göz ve görme sağlığının korunması ve devamlılığı sağlanmaktadır. Biz bu ürünlerin raftan alarak sadece satıcısı değiliz aynı zamanda üreticisi ve Sağlık danışmanıyız. Bu ürünlere 2 sene garanti servis hizmeti sunmaktayız.
.
SUT alternatif tıp ve estetik cerrahi dışında her tedavi için ödeme yapmaktadır. Yaptığımız hizmet sağlık hizmet sunumu olduğu içinde ödeme yapılmaktadır.
Örneğin çocuklarda şaşılık, göz 6 kas ile hareket eder. Kaslardaki bu uyumsuzluk 6–7 yaşına kadar 50 TL lik bir gözlükle düzeltilebilir. Aksi takdirde cerrahi işlem pahalı ve risklidir. Keretokonus korneanın öne doğru bonbelenmesidir. Sert kontakt lenslerle tedavi edilebilir, bu lensleri SGK kurumu da öder, kornea yanıkları, binoküler görme bozuklukları prizmatik camlarla tedavi edilebilir. Az görenler için teleskopik gözlükler tedavidir. Esasen görme kusurları da DSÖ tarafından hastalık olarak tanımlanmaktadır.  Bu örnekler sayısız çoğaltılabilir.

Gözlükçüler ve Optisyenler konfederasyonu 24.02.2011 tarihinde 11/30 sayılı yazısı ile TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık genel Müdürlüğüne şöyle bir soru soruyor?
5193 sayılı Optisyenlik Hakkında kanuna göre, reçete ile satılan gözlük camı ve çerçeveleri ile ilgili Optisyenlik müesseseleri İNTERNET, GÖRSEL VE YAZILI basında reklâm yapıp yapamayacağı konu alan yazımıza Bakanlığın 19 Nisan 2011 tarih ve B.10.0.IEG. 0.17.00.04 sayılı Bakan Adına imzalı, Doç Dr Levent Altun imzalı verdiği cevapta, “REÇETE İLE SATILAN ÜRÜNLERDE KAMPANYA YAPILAMAYACAĞI İFADE EDİLİYOR. ”

İlaç Eczacılık genel müdürlüğünün reklâmlarla ilgili hukuki görüşünü okumak için lütfen aşağıdaki linkli tıklayınız.

http://haber.optisyeninsesi.com/haberler/recete-ile-satilan-optik-urunler-icin-bir-kampanya-duzenlenemez-14005.html

TC Sağlık Bakanlığımız Reklamlarla ilgili hukuki görüşünden neden ve hangi gerekçe ile geri adım atıyor? 5.000 gözlükçünün, 24 gözlükçü meslek kuruluşunun istemedi reklâmları neden sektöre dayatıyor, ısrar ediyor?

Reçete ile satılan ürünlerin Reklamı talebi ve Sağlık harcamalarını artırır. Kamu zararı yaratır. Halk sağlığını olumsuz etkiler.

Bizler birer sağlık çalışanıyız. Gözlüğün Optisyenlik müesseseleri tarafından reklamının yapılmasının halk üzerinde yanlış anlaşılmalara sebep olacağını, halk sağlığının ciddi şekilde zarar göreceğini, özellikle son yıllarda gelişen teknoloji ile reklamın son derece yanıltıcı bir hal alacağını, büyük kamu zararına neden olacağına inanıyoruz. Yeni düzenlemenin de hayata geçirilmeden durdurulmasını taraflarca yeniden müzakere edilmesi için ilgililere emir ve müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz.  ../01/2013

Adı Soyadı

…..…..Optik

İmza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
“Köylerde Gözlük Bakımı” İsimli Sosyal Sorumluluk Projesi “Köylerde Gözlük Bakımı” İsi...

Gözlük tamiri, gözlük temizleme işlemi, gözlük kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaptılar....

50’den fazla göz sorununu teşhis eden yapay zeka geliştirildi 50’den fazla göz sorununu teşhis e...

Yeni bir makine-öğrenme sistemi, 50’yi aşkın göz hastalığını teşhis edebiliyor, bu sayede tanı ve tedaviyi hızlandırabiliyor....

Dünya Çapındaki Gözlük Müzeleri Dünya Çapındaki Gözlük Müzeleri

Gözlüklerin büyüleyici tarihi, dünyanın dört bir yanındaki gözlük müzeleri ile güzel bir şekilde korunmaktadır....

Mezunların istihdam oranı yüzde 75,6 Mezunların istihdam oranı yüzde 75,6

Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022'de yüzde 67,3 iken 2023'te yüzde 67,7 olarak hesaplandı....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(4 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

4 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
levent
levent
22 Ocak 2013 23:20

şimdi yolladım.eline,emeğine sağlık nuri abi.izmir e selamlar.

volkanoptik
volkanoptik
22 Ocak 2013 20:44

umarım çektiğimiz ve gönderdiğimiz faksların sonuçları olumlu olur.

Taylan Kucuker
22 Ocak 2013 19:25

TÜM OPTİSYENLER ve GÖZLÜKÇÜLER FEDERASYONU NUN MAİL VE FAKS İÇİN HAZIRLADIĞI ÇALIŞMA METNİ Tarih : 21/01/2013 Sayı : 21 Konu : Optisyenlik Müesseselerinde Reklâm ve E-Ticaret Hk. TC. SAĞLIK BAKANI Sn. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sayın Bakanım, Sağlık bakanlığımızın 22596 sayılı yönetmelikle ilgili yaptığı yeni yönetmelik çalışmasında aldığımız bilgilere göre sona gelindiği, reklâm ve internet satışlarına izin veren düzenlemenin imza için müsteşarımız Sayın Prof Dr. Nihat TOSUN un imzasını beklediğini öğrenmiş bulunmaktayız. Yeni yönetmelik çalışmalarında Tıbbi Cihaz Kurum Başkanlığı tarafından Konfederasyonumuzdan görüş talep edilmiş, yönetim kurulumuz konunun önemine istinaden toplum ve halk sağlığı, kamunun menfaatleri gözetilerek bir çalışma yapmıştır. Fakat… Read more »

Taylan Kucuker
22 Ocak 2013 10:56

Bugün Sabah, çok sevdiğim değerli meslektaşım sayın Nuri GİZER den aşağıdaki maili aldım. Çok sade açık, akıcı bir Türkçe ile kaleme alınmış Çokta beğendim. Ben bu metini hem Bakanımıza hem de müsteşarımıza gönderdim. Elelrinize sağlık sayın meslektaşım .Teşekkür ederim Saygılarımla Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ TC Sağlık Bakanı Bakanlığınız ilgili birimlerince hazırlanan, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanunumuzun yeni taslak yönetmeliği içinde, yürürlükte bulunan yönetmeliğimizde uygulamada tartışmalara neden olan reklam konusunun hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde önünün açıldığı ve Bakanlığınız Müsteşarlığında imzada olduğu duyumu almış bulunmaktayım. Bakanlığınız Kanun ve Mevzuatına bağlı çalışan bir işyeri sahip ve mesul müdürü olarak, reçete ile… Read more »

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
“Köylerde Gözlük Bakımı” İsimli Sosyal Sorumluluk Projesi “Köylerde Gözlük Ba...

Gözlük tamiri, gözlük temizleme işlemi, gözlük kullanırken d...

50’den fazla göz sorununu teşhis eden yapay zeka geliştirildi 50’den fazla göz so...

Yeni bir makine-öğrenme sistemi, 50’yi aşkın göz hastalığını...

Dünya Çapındaki Gözlük Müzeleri Dünya Çapındaki Gözlük Mü...

Gözlüklerin büyüleyici tarihi, dünyanın dört bir yanındaki g...

Mezunların istihdam oranı yüzde 75,6 Mezunların istihdam oranı...

Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022'de ...

EssilorLuxottica Supreme’i 1,5 milyar dolara satın aldı EssilorLuxottica Supreme&...

Sokak giyim markası Supreme'i VF Corporation'dan 1,5 milyar ...

OptisyeninSesi e dergi/ 128.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Avrupa: satın alma gücünde büyük farklılıklar Avrupa: satın alma gücünd...

Kişi başına 12.067 Euro ile Lüksemburglular perakendeye en ç...

SGK emeklilere indirim yapan kurum ve kuruluşları açıkladı SGK emeklilere indirim ya...

SGK, emeklilere yönelik olarak indirim yapan kurum ve kurulu...

Sizinde sekiz zekanız var! Sizinde sekiz zekanız var...

Herkes sekiz zeka ile doğar desek ne düşünürsünüz?...

15 Temmuz Günümüz Kutlu Olsun. 15 Temmuz Günümüz Kutlu O...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz Kutlu Olsun....

Magazin HABERLERİ
Web TV