Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
br/>
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Bumerang

Tüm Fenni Gözlükçüler Derneği Yönetim Kurullarında; Görevlerde bulunduğum uzun süreçte mesleki kanun ve birlik teşekkülü konusunda tüm meslek dernekleriyle ortak yoğun mesai harcadık.

24 Kasım 2019 - 21:10 'de eklendi ve 1629 kez görüntülendi. A+A-

Bumerang

Bumerang ilk kez Avustralya yerlileri Aborjinler tarafından kullanılan ve ağaçtan yapılan kıvrık bir av aleti olup, ne kadar şiddetli fırlatılırsa fırlatılsın, hedefindeki avı vuramaması durumunda, dönüp dolaşıp fırlatanı vurmasıyla ya da avlamasıyla ün yapmış bir alettir.

1980’li yılların başlarında başlayan “Mesleki Oda & Birlik” macerası siyasal istikrarsızlıkların etkisiyle 20 yıl sürüncemede kaldıktan sonra güçlü AKP iktidarına etki edebilen meslektaşlarımızın kişisel ağırlıklarıyla meclis genel kurulunda kanunlaşarak yayımlanabilmiştir.

Bu vesile ile özellikle Sayın Mahmut Aydın’a, Sayın Mustafa Uma’ya geçmişte bu mücadelenin içinde olmuş kişi olarak kendim ve camiamız adına tekrar teşekkür ederim.

Bilindiği üzere; 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan TÜRK OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Mayıs 2019 tarih, 30783 Sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Meslek kanunumuzun yasalaşmasının üzerinden 15 yıl geçtikten sonra ancak yayınlanabilen Oda & Birlik Yönetmeliği ne yazık ki arzulanan birlik ve beraberliği sağlamaktan ziyade beklenmedik bölünmelere yol açtığına tanık olmaktayız..

Yönetmeliğin yayınlanması neden 15 yıl gecikti?
Yayınlanan yönetmelik sonrası neden “post kavgası” yaşanıyor?
Birliği ele geçirmenin arkasındaki amaç nedir?
Amaç mesleki birlik ve beraberliği sağlamaksa bu ayrışma neden? Gözler “özgül ağırlığı” nedeniyle 1.Bölge İstanbul odasına yoğunlaşmış durumda!…
Peki Birlik Yönetmeliğine göre İstanbul odasının özgül ağırlığının Birlik üzerindeki etkisi nedir?
Erk mücadelesi verilen İstanbul odası yönetimine ve delegasyonuna seçilenlerin Birlik genel kurulundaki temsil gücü belirleyici midir?

Meslektaşlar olumsuz ekonomik koşulların etkisinde mesleğini sürdürebilme mücadelesi verirken Oda ve Birlik kurucularının aralarındaki kıyasıya mücadeleyi sadece izlemekle yetinmekte.

Resmi doğru okuyabilmek için öncelikle “sorgulayan” olmak gerekiyor.

Ne yazık ki bu gibi konularla ilgilenecek, inceleyecek kadar yeterli vakit bulamayanlar yakın çevresinin etkisinde pozisyon almakta.

Tüm Fenni Gözlükçüler Derneği Yönetim Kurullarında; Üye, Genel Sekreter ve Genel Başkanlık görevlerinde bulunduğum uzun süreçte mesleki kanun ve birlik teşekkülü konusunda tüm meslek dernekleriyle ortak yoğun mesai harcadık. Hazırlanan taslak metinlerde ortak imzalarımız dernek arşivlerinde duruyor.

Yasa tasarılarında sakınca arz eden bazı maddelere tarihe not düşmek adına çekince koyduk, ama çoğunluğun iradesine saygı duyduk ve imzaladık. Yıllarca Tüm Fenni Gözlükçüler Derneği yöneticilerini Meslek ve Oda &Birlik Kanununa karşı çıkmakla suçlayanların yıllar sonra meslektaşları nasıl yanılttıkları ortaya çıktı ve bizzat yandaşlarınca görevden azil yoluyla uzaklaştırıldıklarına tanık olduk.

Özellikle “Oda & Birlik” tasarısında sakıncalı dört maddeye yıllarca çekince koyduk.
Konu meclis gündemine geldiği dönemde bu çekincelerimi “Kim Robin Hood olacak” başlıklı yazı ile 2017 yılında “optisyenin sesi” haber portalında tekrar yayınladım.

Ön yargılarına teslim olmuş “odacılar”, her zaman olduğu gibi konuyu anlamaya çalışmak yerine temcit pilavını ısıtma kolaycılığına kaçtılar.

Oda & Birlik yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımı sonrası 2019 başında yazdığım “Pirus Zaferi” başlıklı yazımda durum değerlendirmesi yapıp emeği geçenlere samimi teşekkürümü bildirdim.

Ve Allah’ın takdiri çekince koyduğum o dört madde kapsamında yaşanan gelişmeler tıpkı “Bumerang” gibi avcıyı avladı.

Temsilde adalet dengesi kurgulanırken “yanlışı” örnek alma kolaycılığı ve 20 ilde oda kurmanın rasyonellikten uzak bir yapılanma olduğu yönünde yıllar öncesinden beri koyduğumuz çekincelerimiz ne yazık ki göz ardı edildi ve daha kuruluş aşamasında Birlik mahkemelere düşürüldü!.

Büyük Genel Kurulun teşkilini düzenleyen 83. maddenin nasıl bir amaca hizmet etmek için kurgulandığı ancak similasyonla anlaşılabilir. Şimdiden belirtmeliyim ki Birlik Genel Kurulunda oluşacak tablo kimseyi şaşırtmamalıdır.

MADDE 83
(1) Büyük Genel Kurul, odaların genel kurullarında gizli oy ile seçilen temsilcilerden teşekkül eder.
(2) Odalardan;
a) 100 üyesi olanlar, beş,
b) 250’ye kadar üyesi olanlar, beş temsilciye ilâveten 100’den fazla her tam 75 üye için birer,
c) 250’den fazla üyesi olanlar, yedi temsilciye ilâveten 250’den fazla her tam 250 üye için birer,

18 Kentimiz, “Bölge Odası merkezi” olarak belirlenmiş durumda;

Ekteki similasyonda şehirlerin nüfus yapıları, bağlandığı Bölge odasına uzaklığı ve ilgili bölgedeki meslektaş popülasyonu dikkate alındığında bazı bölge odalarının neden? Hangi amaca yönelik oluşturulduğu doğru sorgulanmalıdır!.

Delegasyon tablosunu okurken Birliğin Genel Kurul Delegasyonuna seçilenlerin nasıl gruplaşacağı ve kimin kimlerle ortak hareket edeceğini kestirmek güç olsa da en az 2 grubun güç mücadelesi vereceğini şimdiden tahmin etmek mümkün.

Birlik Yönetim Kurulunun oluşumunda seçimleri hangi bölge delegelerinin etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz ve bölge odalarının neden bu şekilde dizayn edildiğini daha iyi anlayabileceğiz.

Mesleki Birliğin 5 ana bölge odası şeklinde yapılandırılmasını, kuruluşunu tamamladıktan sonra Birliğin Genel Kurul Delegasyonunun görüşleri doğrultusunda coğrafi koşullara ve gelişmelere uygun olarak uygun görülecek şehirlerde uygun zaman diliminde oda kurulmasını savunurken başta yönetim giderlerini karşılayacak aidat tespitinde yaşanacak sıkıntı olmak üzere dikkat çektiğim bir çok hususu göz ardı edenler bugün ne yazık ki o gerçeklerle yüzleşmekte ve hatta mahkemelerde hesaplaşmakta….
Hizmetin ayağa götürülmesi gerekçesinin ardına saklanarak bu garabet tablonun oluşmasına neden olanlara cevabım Birlik yönetmeliğinde mevcut;

Yönetmeliğin 47 – 49 – 50 Maddeleri bize ülke genelinde yaygın yapılanmanın ne kadar gereksiz olduğunu göstermektedir. Ama niyet farklı olunca rasyonellik doğal olarak rafa kalkıyor!.

Oda temsilcilikleri
MADDE 47 – (1) Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulduğu takdirde odanın faaliyet bölgesine dâhil il ve ilçe merkezleri ile gerek görülecek olan diğer yerlerde Kurulun görev süresince çalışmak üzere oda temsilcileri atayabilir. Atanan temsilciler, görevde bulunacakları bölgenin mülkî amirliklerine ve ilgili bulunan diğer kurum ve kuruluşlara bildirilir.

(2) Temsilciler, atayan Yönetim Kurulunun yazılı talimatları çerçevesinde çalışırlar. Yönetim Kurulunca, görevli ve yetkili olduklarını belirten resimli bir belge temsilcilere verilir.

(3) Gerek görüldüğünde, temsilcilerin görevi Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir; durum, yazılı olarak kendilerine bildirilir.

Denetim
MADDE 49 – (1) Yönetim Kurulu, odanın faaliyet bölgesine dâhil yerlerde mesleklerini ve sanatlarını icra etmekte olan meslek mensuplarının ve bunların meslekî sorumluluğu altındaki işyerlerinin meslekî faaliyetlerini, Meslek Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Büyük Genel Kurul, Oda Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarının gereklerinin yerine getirilip getirilmediği yönünden denetler; denetimlerin neticesine göre mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlamak üzere denetimin neticelerini ilgili mercilere intikal ettirir.

Denetçi optisyen-gözlükçüler
MADDE 50 – (1) 49 uncu maddede belirtilen denetim işleri, Yönetim Kurulunun seçilmesinden sonra yapacağı ilk toplantıda alınan karar ile atanacak olan denetçi optisyen-gözlükçüler tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, gerek görülen hâllerde yeni denetçiler atayabilir. Denetçilere, görevli ve yetkili olduklarını gösteren resimli bir belge verilir.

(2) Denetçi optisyen-gözlükçüler, meslekte en az üç yıl çalışmış olan meslek mensupları arasından atanır. Denetçilerin sayısı, ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Denetçiler, Yönetim Kurulunun yazılı talimatı çerçevesinde görev yaparlar ve gerek görüldüğünde, Yönetim Kurulunun kararı üzerine görevden alınırlar.

(4) Denetçilerin görev süresi, atamada bulunan Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.

(5) Denetçiler tarafından yapılan denetim görevinin yerine getirilmesinde, Birlik tarafından bastırılmış üç nüsha denetim formu kullanılır.

(6) 18 inci madde hükmü, denetçi optisyen-gözlükçüler hakkında da geçerlidir.

Kamyon devrildikten sonra yol gösteren çok olur denir. Marifet kamyonu devirmemektir. Tüm uyarılara rağmen kamyon devrilmiştir.

Yaşanılanları bir kenara bırakıp “nedamet gösteren” kişilerin etki alanına girmeden liyakati gözeterek, gençleri sistemin içine çekip gelecek yönetimlere hazırlayacak, menfaat peşinde koşmayan doğru bir delegasyon seçerek, Birlik Genel Kurulunun tek vücut olup, sağlıklı bir yönetim kurgulayabilmesi için tarafların egolarından sıyrılarak diyaloglarla konsensüs sağlanmalıdır.

Birliğin Kuruluş aşamasında yaşanan bu bölünmüşlüğün devlet bürokrasisi karşısında saygınlığı ağır bir darbe almıştır. Önümüzdeki süreçte zedelenen saygınlığın tekrar sağlanması ve mesleki birlik ve beraberliğin tesisi için ülke genelinde tüm tarafların büyük bir fedakârlık gösterip bir araya gelerek ortak akıl sergilemesi “Eleğini asmış, farklı sosyal sorumluluk projelerine odaklanmış, emekli formatında mesleğini sürdüren kişi olarak” arzum ve beklentimdir.

Saygılarımla. 22.11.2019 12:30

 

Hakan Ertunk/ Gözlükçü
Tüm Fenni Gözlükçüler Derneği eski Genel Başkanı
MDYIK Başkanı
Türk Yelken Vakfı Bşk. Yrd.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
“Türkiye de Optisyenlik” konferansı yapıldı “Türkiye de Optisyenlik” kon...

Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO Optisyenlik Programı öğrencilerinin katılımı ile “Türkiye’de Optisyenlik “konulu bir konferans düzenlenmi...

SGK, TİTUBB/ ÜTS kaydı hakkında duyuru SGK, TİTUBB/ ÜTS kaydı hakkında duyuru...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TİTUBB/ÜTS bayilik kaydı hakkında bir duyuru yaptı. TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi ...

Samsun Odası kayıtları tamamladı Samsun Odası kayıtları tamamladı

Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası'na kayıt olma mecburiyeti olduğunu ve 3 aylık süre içinde 440 üye kaydı yaparak kurulma çalışmalarını...

‘NOVAX, Silmo İstanbul’da yine yoğun ilgi gördü. ‘NOVAX, Silmo İstanbul’da yine yoğun ilg...

Silmoİstanbul 2019 Uluslararası Optik Fuarı başarıyla tamamlandı. 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında İFM’de düzenlenen fuarda, Beta Op...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
“Türkiye de Optisyenlik” konferansı yapıldı “Türkiye de Optisye...

Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO Optisyenlik Programı öğrencile...

SGK, TİTUBB/ ÜTS kaydı hakkında duyuru SGK, TİTUBB/ ÜTS kaydı ha...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TİTUBB/ÜTS bayilik kaydı hakkı...

Samsun Odası kayıtları tamamladı Samsun Odası kayıtları ta...

Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası'na kayıt olma mecburiyeti ...

‘NOVAX, Silmo İstanbul’da yine yoğun ilgi gördü. ‘NOVAX, Silmo İstanbul’da...

Silmoİstanbul 2019 Uluslararası Optik Fuarı başarıyla tamaml...

OptisyeninSesi e dergi/ 74.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 7...

Dijital platform da optik sektörünün sesi olmaya devam eden ...

Eczacılar başkanını seçti Eczacılar başkanını seçti...

Türk Eczacıları Birliği 42 Olağan Büyük Kongresinde seçimler...

2020 yılı OptikKoop yılı olacak! 2020 yılı OptikKoop yılı ...

2012 yılında kurulan Optik Koop aradan geçen sekiz yıl içind...

“Türkiye’de Optisyenlik “Konulu Konferans “Türkiye’de Optisye...

Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO Optisyenlik Programı öğrencile...

Alcon Vision Care İş Birimi Direktörlüğü’ne Özge Yaprak Arslanalp atandı Alcon Vision Care İş Biri...

Alcon Vision Care İş Birimi Direktörlüğü’ne yeni atama gerçe...

Yakan, Birlik Genel başkanlığına aday Yakan, Birlik Genel başka...

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Genel Baş...

Magazin HABERLERİ
Web TV
Daha fazla Haberler, Yazarlar
Hawk Plus Gözlük Camları

Merve Gözlük Camı, 5000 m² kapalı alan üzerine kurduğu üretim laboratuvar merkezinde ‘kişisel numaralı gözlük camı’ üretimini başarıyla gerçekleştirmektedir.

Kapat