a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Artık açılmasın!

Nitelikten ödün vermek, halk sağlığından ödün vermektir.

08 Temmuz 2021 - 16:11 'de eklendi.

Artık açılmasın!

YÖK’E ÇAĞRI: YENİ OPTİSYENLİK PROGRAMLARI AÇILMASINI İSTEMİYORUZ.

Nitelikten ödün vermek, halk sağlığından ödün vermektir.

Ülkemizde ilk Optisyenlik Programı, 1992 yılında Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. Bu ilk optisyenlik programında 1992’den 2000 yılına kadar 8 sene, teorik ve pratik derslerde öğretim görevlisi olarak görev yaptım.

2004 yılında çıkarılan 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ile gözlükçülük kursu sertifikaları kaldırıldı. Optisyenler mesleklerini icra etme hakkını kazandılar. Optisyenlik programı bulunan üniversite sayısı 1992’den 2010 yılına kadar 6’ya, 2011 yılında açılan 2 yeni üniversiteyle bu sayı 8’e ulaşmıştır.

2012 yılında ise ilk kez vakıf üniversitelerine optisyenlik programı açma izni veridi. 3 vakıf üniversitesi ile birlikte toplam sayı 11’e ulaştı.

2013 yılında optisyenlik programı açılan 7 devlet üniversitesi ve 13 vakıf üniversitesi ile toplam sayı 31’e ulaştı.

2014 yılında 1 devlet üniversitesi ve 5 vakıf üniversitesinde optisyenlik programı açılarak toplam sayı 37 oldu.

2015 yılına geldiğimizde 2 devlet ve 5 vakıf üniversitesi eklenerek toplam sayı 44’e,

2021 yılı itibariyle Optisyenlik Programı sayısı 90’a ulaştı. 6 Program Kıbrıs’ta bulunmaktadır. 11 Üniversite program açmak için hazırlık yapıyor.

Optisyenlik Programı kontenjanları ilk açıldığı 1992’den 2010 yılına kadar 175 öğrenciye ulaşmıştır.

2011 yılında optisyenlik programı açılan yeni üniversiteler ve ikinci öğretimle birlikte bu sayı 265’e ulaştı.

2012 yılında Optisyenlik programı açılan 3 vakıf üniversitesi ve bunların ikinci öğretimleriyle toplam kontenjan 525’e ulaştı.

2013 yılında Optisyenlik programı açılan toplam 20 yeni üniversite ile kontenjan 1850’yi bulmuştur.

2014’te 2445’e ulaşan kontenjan sayısı

Bugün 4980’e ulaşmış durumdadır.

Şu anda sahada 8.000 optisyenlik müessesi faaliyet göstermektedir. İki yılda sahada faaliyet gösteren müessese sayısından fazla mezun verilmesi kabul edilir, sürdürülebilir bir durum değildir.

Neler yapılmalıdır?

1)Bütün Üniversitelerde ortak müfredat programı uygulamasına geçilmelidir. Hocalarımız tarafın ortak bir müfredat hazırlanmalıdır.

2)Başarılı öğrencilerin teşvik edilerek öğretim görevlisi olmak üzere okullarda kalması özendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

3)Bütün Optisyenlik programlarında Standard Laboratuvar uygulaması sağlanmalıdır.

4)Stajlar düzenli yapmalı ve takip edilmelidir.

5)Kamuda istihdam mutlaka çözülmelidir. Kamuda istihdam, problemimize kökünden çare olmayacaktır. Âmâ mesleki itibar, güven, saygı ve kurumsallaşma ve standart sağlık hizmet sunumu açısında çok önemli bir adımdır.

6) Optisyenlik müesseselerinde istihdam;

Optisyenlerin istihdamlarının sağlanacağı en önemli imkân, bizatihi optisyenlik müesseseleridir. Çalışanlarımız artık optisyen olmalıdır. Optisyenlerin istihdam edecekleri yer optisyenlik müesseseleridir. Eczacıların %93’serbest Eczacılık yapmaktadır. Optisyenlerin Sorumlu müdür olabilmelerinin önü açılmalıdır. Cam çerçeve fabrikalarında ve depolarında mesul müdür olarak çalışma imkânı sağlanmalıdır.

7) Birbirine yakın Optisyenlik programlar birleştirilmeli, istihdam ve insan gücü planlaması yapılarak kontenjanların sınırlandırılmalı ve düşürülmelidir.(her program için kontenjan öğrenci sayısı 20) insan gücü planlaması yapılarak nitelikli meslektaş istiyoruz. Var olan üniversitelerin eğitim kadro ve seviyesinin yükseltilmesi gerekir.

Mevcut durum sürdürülebilir değildir.90 Üniversite, 4980 mezunda ısrarcı olunursa, Optisyenlik programları açılmaya devam ederse, İşsiz Optisyenler ordusu oluşması kaçınılmazdır. Bu uygulamalar mesleğimize olan güven saygıyı azaltmakta ve itibarsızlaştırmaktadır. Optisyenlik programı sayısının fazla olması, sağlık hizmeti sunumunun kalitesini artırmaz.

8) Optisyenlik programı müfredatına, İşletme, Etik ve Deontoloji, Optisyenlik meslek mevzuatı, Optisyenlik meslek tarihi, Optik Kimya gibi Derslerinin eklenmesi,

9) OPTİSYENLİK MESLEĞİ YEMİN TASLAĞI

Çoğunlukla yasal bir zorunluluğu ve yaptırımı olmayan yeminler sayesinde, mesleklerine yeni başlayacak kişilere, mesleklerinin amacı ve temel kuralları yeniden hatırlatılmış olmaktadır. Pek çok meslekte olduğu gibi OPTİSYENLİK mesleğinde de yeminin önemli bir yeri vardır.

Mesleğe başlayanlara yapacakları işin önemini hatırlatan ve onları motive eden yeminlerin okullara veya kurumlara göre farklılık göstermesi akıllarda çeşitli kural farklılıklarının olup olmadığına yönelik soruların oluşmasına neden olabileceği düşünülmektedir.

Bu nedenle “Optisyenlik Yemininin standartlaştırılmasının uygulama ve anlayış farklılıklarını ortadan kaldırması açısından önem taşımaktadır. Optisyenlik öğrencilerine yeminin kökeni ve öneminin aktarılmasının da mesleki bağlılığı arttıracağı düşünülmektedir.

Aşağıda odamız tarafından hazırlanan taslak metnini 90 Optisyenlik programına Görüş ve incelemelerine sunuyoruz. Bu sayede tüm Üniversitelerde mezun olan Optisyenler aynı yemini yaparak meslek hayatına başlayacaklar.

OPTİSYENLİK MESLEĞİ YEMİNİ TASLAĞI

OPTİSYENLİK mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren

Hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma

İnsanın (SAĞLIĞINA) göz görme sağlığına, mutlak surette saygı göstereceğime

Bilgilerimi insanlık yararına kullanacağıma

Mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma

Hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime

Din, milliyet, ırk, cinsiyet, kültür ve politik görüş farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime

Sağlık çalışanları ile güven ilişkisi ve etik iş birliği içinde çalışacağıma

Mesleğimin gelecekteki üyelerinin yetiştirilmesine katkıda bulunacağıma

İnsanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mesleki bilgilerimi sürekli güncelleyeceğime

Mesleğimi dürüstlük ve şerefle yapacağıma

Namusum ve vicdanım üzerine ant içerim.

10) Optisyenlik Programında okuyan öğrenciler için, 2004 ‘de Gözlükçülük kurs müfredat kitabının 21 ünitesini hazırladım. Bu 21 ünite isteyen okullarımıza talep edilmesi halinde ücretsiz göndereceğiz.

taylankucuker@hotmail.com

11) MÜZE;

Uygun olan Optisyenlik Yüksek Okulu bünyelerinde müze kurulması,

Optisyen/Gözlükçülük mesleğinin tarihi gelişimini araştırmak, Optisyen/Gözlükçülük tarihi ve alanına ait gözlük, cam vb ürünler, hammaddeleri, araç, gereç, resim, belge ve eşyaları toplamak, korumak ve değerlendirmek, teşhir edilmesini bu konularda araştırma yapanlara yardımcı olmak amaçlanmalıdır. Geçmişe takılarak yaşayamayız. Geleneklerini kültürünü günümüze taşımalıyız. Mesleğin geçmişini bilmeden geleceğini kuramayız.

Müzelerin bir amacı da, Optisyen/Gözlükçülere, Optisyenlik ile ilgili kurum ve kuruluşlara meslek odaları ve birliğine, hocalara, araştırmacılara, halka, Optisyenlik/gözlükçülük mesleği tarihini gelişiminin anlatılmasına imkân verir.

12) TÜRK OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ GENÇLİK KOMİSYONU-TOGBGK Nedir?

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Gençlik Komisyonu, Optisyenlik programı öğrencilerinin bir araya gelebileceği, birlikte çalışabileceği ülkemizin değişik düşünce ve kültürlerinin bir arada tartışabileceği bir zemin yaratmak için teşkil edilmelidir.

TOGBGK bünyesinde Optisyenlik programlarını temsil etmek togbgk faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak adına 90 Optisyenlik Yüksek Okulundan,2 şer öğrenci toplam 156 temsilci yer alır. TOGBGK tüm faaliyetleri düzenleyen ve yürüten, mevcut yüksekokul optisyenlik programlarından seçilmiş 11 kişilik “üst komisyon “ vardır.

156 temsilci, yüksekokul temsilcisi, Eğitim bilgilendirme koordinatörü, Mali sorumlu ve sosyal projeler Koordinatörü, Uluslararası ilişkiler koordinatörü gibi görevler üstlenebilirler.

90 Optisyenlik yüksel okulu yönetimlerinin TOGB ‘den TOGBGK kurulması için talepte bulunmalıdır. Genel kurulda bir karar alınmalıdır. TOGBGK için bir tüzük çalışması yapılmalıdır.

Bilimsel araştırmaların, pratikteki değişik uygulamaların tanınması ve yayılmasını desteklemek, müfredat öğretim kalitesini yükseltmek ve Standard hale getirmek, çeşitli yayın ve etkinliklerle üyeler arası iletişimi geleneği sağlamak, staj programlarını geliştirmek, burs konusunda proje geliştirilmesi vb konularda çalışmalar yapmak hedeflenmelidir. (Kaynak: TEB )

13) MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI (MİSEP)

Standart sağlık hizmet sunumunu, iyi optisyenlik uygulamalarının sağlanması amacı ile MİSEP programları planlanmalıdır.

14) Eczacılarda olduğu gibi, optisyenler mezun olduktan sonra 1 yıl bir optisyenlik müessesesinde yardımcı optisyen olarak çalıştıktan sonra, mesleğini icra etme yetkisi tanınmalıdır.

İstihdam ve İnsan gücü planlaması yapılmadan Optisyenlik programları sağlıksız bir şekilde açıldı, açılmaya da devam ediyor. Kurulan yüksekokullarda yeterli altyapı, laboratuvar olanakları, öğretim görevlisi maalesef yok. Optisyenlik program sayısı 90, mezun sayısı 4980 ‘i aşmıştır. Bu sayının katlanarak artacağı öngörülüyor. Optisyenlik programlarından mezun olan Optisyen meslektaşlarımız, işsizlik gerçeği ile karşı karşıya kalıyor. Bu durum endişe verici hale geldi. Toplumun ve fertlerin sağlığını korumakla görevli bir meslekte nitelikten çok niceliğe önem veriliyor. Bu sağlıksız yapılanma ülkemize, mesleğimize, mesleki geleceğimize zarar verir. Yine halk sağlığını koruyacak olan nitelikli ve donanımlı bir şekilde mezun olacak sağlık çalışanlarıdır.

Birbirine yakın Optisyenlik programlar birleştirilmeli, istihdam ve insan gücü planlaması yapılarak kontenjanların sınırlandırılmalı ve düşürülmelidir.(20 öğrenci) insan gücü planlaması yapılarak nitelikli meslektaş yetiştirilmesini istiyoruz.

Nitelikten ödün vermek, halk sağlığından ödün vermektir.

 

20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası

Başkan Taylan KÜÇÜKER

 

Kaynak: TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YAYINLARI

Öğretim görevlisi Lütfi Bilal Taşyürek/ İnönü Üniversitesi, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idari yükümlülükleri tartışılıyor İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idar...

Türkiye de Optisyenlik müesseselerinde bulunan kullanılmamış gözlük çerçevelerine milad biçilirken, Fransa' da kullanılmış çerçevelerin...

Görme Mucizesi Görme Mucizesi

Göz beynin dış dünyaya açılmasını sağlayan bir penceredir. Ancak görme duyusunun oluşumunda göz yalnızca bir aracıdır. Görmenin gerçekl...

Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR Alliance’...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLED, son on iki ay içinde AR Alliance'a kurucu üye olarak katıldılar. Birkaç ...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder kurucusu devam...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idari yükümlülükleri tartışılıyor İkinci el çerçeveler: göz...

Türkiye de Optisyenlik müesseselerinde bulunan kullanılmamış...

Görme Mucizesi Görme Mucizesi

Göz beynin dış dünyaya açılmasını sağlayan bir penceredir. A...

Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR ...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLE...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışı...

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel G...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük kol...

Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kullanımı Ülkelere göre gözlük ve k...

Ülkelere Göre Gözlük Ve Kontakt Lens Kullanan Nüfusun Yüzdes...

SGK Reçete bedelleri ödemesi SGK Reçete bedelleri ödem...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Her Kurban, Lösemili Çocuklara Can! Her Kurban, Lösemili Çocu...

“O saçları dökülmüş, soluk yüzlü lösemili çocukları görünce ...

En stressiz meslekler belli oldu! En stressiz meslekler bel...

Amerikan ve Türk iki şirketin yaptığı araştırmalardan elde e...

OptisyeninSesi e dergi/ 127.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Magazin HABERLERİ
Web TV