a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

2013 Sut yayınlandı.(Yeni cam fiyat listesi)

Gözlük cam ve çerçevenin temininde göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak işlem yapılacaktır.

24 Mart 2013 - 14:47 'de eklendi ve 12846 kez görüntülendi. A+A-

2013 Sut yayınlandı.(Yeni cam fiyat listesi)

2013 Sut yayınlandı. Gözlük maddeleri değişti. Mevzuat kısmı 3.3.3 oldu.

24.03.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Sağlık Uygulama Tebliği yayınlandı.

6.5- Yürürlük

(1) SUT’un;

a) 4.2.2(3) fıkrası 18/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2.3(6) fıkrası  11/3/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 2.5 ve 2.6 maddeleri  4.1.4(5) ve 4.3(3) fıkraları ve 6.3 maddesi yayımı tarihinde,

ç) 3.1.3(1) fıkrasının ı ve i bentlerinde belirtilen tıbbi malzemelere ait fiyatlar  1/7/2013 tarihinde,

d) 3.1.3(2) fıkrasının h ve ı bentleri  1/1/2014 tarihinde,

e)  Diğer hükümleri  1/5/2013 tarihinde,

yürürlüğe girer.

3.3.3 – Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler

(1) Gözlük cam ve çerçeve bedelleri ile göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilen nitelikli görmeye yardımcı tıbbi malzeme bedelleri SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler” (EK-3/D) Listesinde yer alan fiyatları aşmamak üzere Kurumca karşılanır.

(2) Reçetenin/sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde yapılan hasta müracaatları optisyenlik müesseseleri tarafından kabul edilecektir. Süresi içerisinde kabul edilen sağlık kurulu raporu ve/veya reçetelerin sisteme kaydı nitelikli malzemelerde 45 gün, diğer reçeteli malzemelerde ise 30 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içinde yapılmayan hasta müracaatları ve/veya sistem kayıtlarına ilişkin reçete/sağlık kurulu raporu ile kullanılması gerekli görülen görmeye yardımcı tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz.

3.3.3.A – Gözlük cam ve çerçevesi

(1) Gözlük cam ve çerçevenin temininde göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak işlem yapılacaktır.

(2) Gözlük cam ve çerçeveleri, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdüren ve Kurumla görmeye yardımcı tıbbi malzeme sözleşmesi imzalayan optisyenlik müesseselerinden temin edilecektir.

(3) Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte sözleşmeli optisyenlik müesseseleri tarafından Kuruma fatura edilir.

(4) SUT eki EK-3/D Listesinde yer alan camlar ile hasta tarafından talep edilen farklı özelliklere sahip camlar arasında oluşacak fark ücreti Kurum tarafından karşılanmaz.

(5) Gözlük camı ve çerçevelerinin yenilenme süresi 3 yıldır. Ancak, görme bozukluğunda 0,5 diyoptrilik değişiklik olması halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir.

(6) Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların kullanması gereken gözlük cam ve çerçeveleri çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığının ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenebilir.

3.3.3.B – Teleskopik gözlük

(1) Konjenital nedenlere, kalıtsal hastalıklara, yaralanmalara, şeker hastalığına, glokoma, katarakta ve yaşlanmaya bağlı göz bozukluğu olan ve iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında olan hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen ve en az bir göz sağlığı ve hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bedelleri Kurumca karşılanır.

(2) Sağlık kurulu raporunda zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı olarak “görme işlevlerindeki bozulma”, “uzak”, “yakın”, “uzak-yakın” ifadesi olması, büyütme gücü (x, diyoptri olarak), fiks foküs veya fokusable (foküslenebilme) olma durumu ve niteliği (prizmatik, galileon veya keplerin) belirtilmelidir.

(3) Teleskopik gözlükler sağlık kurulu raporuyla 3 yılda bir yenilenir. Ancak, gerekliliğinin sağlık kurulu raporuyla belirtilmesi şartıyla, çocuklarda bu süre 1 yıl olarak uygulanır.

(4) Sağlık kurulu raporu ile gerekli görülen hallerde, yakın görme bozukluğu olan hastalara tek veya iki göz için kapak kep reçete edilebilir. Bu kişiler için ayrıca yakın teleskopik gözlük bedeli Kurumca karşılanmaz.

3.3.3.C – Kontakt lensler

(1) Kontakt lens bedelleri;

a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,

b) Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda,

c) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda ve bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunda, teşhis, hastaya uygun görülen lensin çapı (BC), derinliği (DİA), diyoptri değeri (POW) ile lensin niteliğinin (sert, yumuşak, gaz geçirgenliği v.b.) belirtilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki EK-3/D Listesinde yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.

(2) Kontakt lenslerin yenilenme süresi 2 yıldır.

(3) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşından küçük çocuklarda 6 ayda bir yenilenmesi halinde sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.

(4) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş ve afakı 6 yaşından sonra da devam eden olgularda kontakt lensin sağlık kurulu raporu ile “aylık sık replasmanlı” olarak kullanılacağının belirtilmesi halinde 6 ayda bir, “yıllık” olarak kullanılacağının belirtilmesi halinde ise yılda bir yenilenebilir.

(5) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan hastaların ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(6) Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.

5.2.3 – Optisyenlik müesseseleri faturalarının düzenlenmesi

(1) Optisyenlik müesseseleri, hem kendi sistemleri üzerinden Kurum adına basılı olarak (üçer nüshalı), hem de MEDULA-Optik sisteminden elektronik olarak; Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin tümünü kapsayan tek bir fatura düzenleyeceklerdir.

(2) Ancak;

a) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan ve sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi (aslı veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilere ait faturalar ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere ve MEDULA-Optik sisteminde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar manuel düzenlenecektir.

b) SUT’ta sağlık raporu ile temin edileceği belirtilen görmeye yardımcı tıbbi malzemeler  için diğer reçetelerden ayrı tek bir fatura düzenlenecektir.

c) İş kazası veya trafik kazası nedeniyle Kurumumuzca karşılanacak görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için diğer reçetelerden ayrı tek bir fatura düzenlenecektir.

ç) İş kazası ve/veya trafik kazası nedeniyle Kurumumuzca karşılanacak görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ait reçeteler, örneklemeye tabi tutulmadan tamamı incelenir.

5.3.3 – Eczane ve optisyenlik müesseseleri için fatura eki belgeler

(1)     Eczane ve optisyenlik müesseseleri için SUT’ta ve Kurumun yapacağı sözleşmelerde belirtilen belgeler faturaya eklenecektir.

2)     SUT’un 5.2.2 ve 5.2.3 maddelerinde ayrı fatura edileceği belirtilen reçeteler ayrı ayrı tasnif edilmiş olmalıdır..

Yeni Cam fiyat Listesini indirmek için tıklayınız. EK-3D

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Yakın gözlüğüne alternatif damla eczane raflarında yerini aldı Yakın gözlüğüne alternatif damla eczane ...

Damlanın 40 yaş üstü bireylerde daha etkili olduğu ve 6 ile 10 saat arasında görme bozukluğunu giderdiği belirtildi....

Dikkat, konjonktivit mevsimi başladı! Dikkat, konjonktivit mevsimi başladı!

İçimizi ısıtan bahar aylarına geçiş döneminde uyanan doğa, mucizelerinin yanında beklenmedik sorunları da beraberinde getirebiliyor....

2024 yılı stajyer maaşı ne kadar? 2024 yılı stajyer maaşı ne kadar?

İş dünyasına adım atmak, öğrenmek ve deneyim kazanmak isteyen birçok genç için staj, kariyer yolculuğunun en önemli adımlarından biridi...

Mesul Müdürlerin İzin Hakkı Mesul Müdürlerin İzin Hakkı

Ve yaz geldi. Optisyenler izini hakketti. Şimdi izinler nasıl kullanılacak? Bilinen adıyla işçi olanlar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamınd...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(14 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

14 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
yusuf yazıcı
yusuf yazıcı
27 Mart 2013 16:36

sgk ile hiç kimse sözleşme yapmasın..herkes kendi fiyatıyla müşteriye hizmet versin.sgk ile sözleşme yapılmazsa vatndaş da sgk ya baskı yapsın…varmı böyle baba yiğit sözünün eri esnaf..kendi aramızda dayanışma olsaydı bu meslek çok ilerilerde olurdu…odamız olmaz sa koridorlarda döner dürürüz

vasfiye ünal
vasfiye ünal
29 Mart 2013 00:17
Reply to  yusuf yazıcı

oda çözüm değil ki arkadaşım sadece reçeteyle mağzalarını götüren arkadaşlar var biyerde mecbur kalıyoruz devlete boyun eğmeye ama sizede bi taraftan katılmıyor değilim ama bizim biraraya gelmeye ve mesleğimiz için bişeyler yapmaya ihtiyacımız var

Furkan
Furkan
26 Mart 2013 18:18

En önemlisi çapulcuların bu mesleğe girişinin engellenmesidir. Etik birikime sahip olmayan kültürsüzler piyasayı mahvedip 1 veya 2 sene içinde kendilerini de batırarak, çevrelerinde ki birikimli gözlükçüleri de canından bezdirmektedirler. Diğer bir mevzu ise, halkın bilinçlendirilmesidir. Bu ülkede en iyi para hastane açarak kazanılır. Çünkü hasta gözlüğe 100 TL vermek istemez ve bunun sonucunda şu hastaneye 3000 TL verdim derken garip bir gururlu hal takınır 🙂 Bunların dışında; başımızda ki maharet sahibi olamayan optik dernek yöneticileri, özür dileyerek bir kenara çekilmeliler veya işlerini layığı ile yapmalılar! Son olarak devlete şu soruyu sormak lazım gelir; Vekillerimiz gözlüklerinin üstüne otururlarsa ve 1 sene… Read more »

Hanifi
Hanifi
26 Mart 2013 16:36

Tüm meslektaşlar kızmakta haklı, hepsinin yorumları ve bakış açıları farklı olsa da sorun sgk’ nın verdiği fiyatlar değil sgk’ nın bu fiyatlara işçilik ve hizmet ücretlerini katmasıdır. Ben sgk’ nın bu fiyatlardan ayrı olarak işçilik ve hizmet bedelinin taraflarca oluşturulan komisyon sonucu belirlenmesi gerektiğinie inananlardanım. çerçeveye 35,00-TL ödüyebilir, camlara 10-tl falan ödeyebilir ama meslek hakkını, işçilik veya hizmet bedeli belirleyemez, belirlememelidir. Bu bedeller meslek örgütlerinin görüşü olmadan elde edilecek rakamlar değillerdir. Derneklere düşen bu fiyatların ne kadarının işçilik, ne kadarının hizmet bedeli olduğunun tespiti için resmi başvuru yapmaktır.(belki de yapılmıştır) İnanın Sgk düz bir cevap verecektir ancak hizmet ve işçilik… Read more »

ergün karaçanak
ergün karaçanak
26 Mart 2013 10:16

Sayın meslek mensuplar SUT ta yayınlanan fiyatlar Devletin SGK.kapsamındaki hak sahiplerine yapmış olduğu ödemedir.. Bu ödemeleri neden bizim satış fiyatımız olarak kabul ediyorsunuz.Devlet bu fiyatların üzerinde satamazsınız demiyor.Her işletmenin bir maliyeti vardır.Maliyet hesabınızı yapın satış fiyatınızı belirleyin aradaki farkı hak sahibinden talep edin.Ayrıca bizim müessese sahibi olarak devletten fiyat artışı isteme hakkımız yoktur.Ancak sgk lı bir vatandaş olarak sağlık yardımlarıın artırılmasını isteyebiliriz.
Bu istekte tek başımıza değil sivil toplum kuruluşları,sendikalar gibi kuruluşlar aracılığı ile olur.

orhun
orhun
25 Mart 2013 20:14

Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler!!! Sn Göray ve Tugrul Uğurlu Bey Sn.Turgut Çakar ,Sn.Taylan Küçüker ve mesleğe yıllardır hizmet ettiğini düşünen saygıdeğer meslek büyükleri. Sizler maalesef birbirinizin kuyusunu kazmaya çalışırken,koltuk peşinde koşarken yok optometri gelmesin,optisyenlik bölümleri açılmasın edebiyatı yaparken mesleğin değeri ortadadır. Şapkanızı artık önünüze koyun ve düşünün, yıl 2013 kaç senedir bu meslektesiniz ve bu sektörde iktidar sahibisiniz yada akil adam olarak bilinirsiniz.Fiyatlar ortada ,mesleğin itibarı ortada,zincir mağzaların durumu malum v.s. Bana sorarsanız yapmanız gereken çoktan belli,bulunduğunuz koltuklarda artık oturmayın,sektörle alakalı dergilerde ve internet sitelerinde yazmayın,artık sizin adlarınızı unutmak ve yerlerinize gerçekten hizmet edecek fikir üretecek genç insanların gelme… Read more »

yılmaz şimşek
yılmaz şimşek
25 Mart 2013 16:56

camlarda yazarsa 60 tl cam cerceve, kurumda yazar fiyat listesine.
gelin beraber olalım vermeyelim varmısınız

vasfiye ünal
vasfiye ünal
29 Mart 2013 00:12

kesinlikle haklısınız biz beraberliğini 60 tl leri camlarımıza yazarak yapıyoruz sonrada yakınıyoruz yazık arkadaşlar bu işe emek veren pek çok insan var cefasını onlar sefanı başkaları sürüyor ekranlarda bangır bangır reklamları dönüyor bizde seyrediyoruz beraber olmaya ihtiyacımız var

emin sami
emin sami
25 Mart 2013 16:14

Bu fiatları verenler acaba senelerce aynı maaşı alsalar ne yaparlardı. Bu listeyi yeni liste diye nasıl hazırladınız.sanki camlar depodan gelirken kendileri kesilip çedçevelerdeki yerlerini alıyorlarmış gibi düşünüyorlar.devlet elektrige ,suya telefona vergilere petrole niye zam yapıyor o zaman.

Ertuğrul
Ertuğrul
25 Mart 2013 15:43

gözlükcülerle dalgamı geçiyorlar , neler oluyor memlekekette benzine , mazota , gelen zamlardan acaba birilerinin haberi varmı yada dükkan kiralarından mağazalarda kullanılan alet edavat makinaların fiatlarından haberi olan varmı neden iyileştirme yolunda herhangi bir çalışma yapılamıyor.bizler ticareti niçin yapıyoruz amaç ticarette para kazanmak değilmidir yoksa bizler yanlışmı biliyoruz yoksa kurum nezdinde amme hizmeti veren çalışanlarmıyız şayet öyleyse neden bizlere maaaş gibi bir bedel yada yıpranma ücreti ödenmiyor bizler artık vergimizi kdv mizi ödeyemez duruma getirildik arkadaşlar ne olur bu acı gerçekleride gündeme taşıyalım memlekette ben yaptım oldu politikası mı uygulanmaya çalışılıyor yoksa Tuna kardeşimizin yazdığı gibi YENİ OLAN SADECE LİSTENİN… Read more »

ünsal ata
ünsal ata
25 Mart 2013 14:49

cok güzel olmuş böyle devam, dandik bir antibiyotiğe 2 ayda bir 40 lira öde bizim gözlüklere 3 senede… adaletmidir bu soruyorum arkadaşlar.

tasrali
tasrali
25 Mart 2013 12:36

Vekillere 400 tl senede 1 hakkı var, Vatandaş 3 sene 35 tl ……

Furkan
Furkan
26 Mart 2013 18:48
Reply to  tasrali

Senede 1 mi yoksa 3 senede 1 mi vekillere? Kaynağı nedir her sene olduğunun?

Tuna
Tuna
25 Mart 2013 10:27

🙂 BURDA YENİ OLAN SADECE LİSTENİN ADI OLMUŞ. FİYATLAR DEMEKKİ TÜRKİYE ŞARTLARINA UYGUNMUŞ.

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Yakın gözlüğüne alternatif damla eczane raflarında yerini aldı Yakın gözlüğüne alternati...

Damlanın 40 yaş üstü bireylerde daha etkili olduğu ve 6 ile ...

Dikkat, konjonktivit mevsimi başladı! Dikkat, konjonktivit mevs...

İçimizi ısıtan bahar aylarına geçiş döneminde uyanan doğa, m...

2024 yılı stajyer maaşı ne kadar? 2024 yılı stajyer maaşı n...

İş dünyasına adım atmak, öğrenmek ve deneyim kazanmak isteye...

Mesul Müdürlerin İzin Hakkı Mesul Müdürlerin İzin Hak...

Ve yaz geldi. Optisyenler izini hakketti. Şimdi izinler nası...

Sivas’ ta Bayramlaşma Sivas’ ta Bayramlaş...

Valimiz Sn. Yılmaz Şimşek'in ev sahipliğinde, düzenlenen bay...

‘Gözlük’lere dikkat! ‘Gözlük’lere dikkat!...

Ülkemizde gözlük sektörü milyonlarca dolarlık önemli bir sek...

Gözlük takmak kazancı artırıyor! Gözlük takmak kazancı art...

Bangladeşli işçilerin katıldığı bir araştırmada gözlük kulla...

Güneş gözlüğünüzü 2-3 yılda bir değiştirin! Güneş gözlüğünüzü 2-3 yıl...

Nasıl ki lens veya numaralı gözlüklerinizi yeniliyorsanız, g...

Kadir Gecesi Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafında...

2024’te fuarcılık hizmetlerine 83 milyon TL bütçe 2024’te fuarcılık hizmetl...

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 2023 yılında fuarcılık hizmetleri...

Magazin HABERLERİ
Web TV