a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Zeyilname-2 Maddeleri neler içeriyor?

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ .  2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun, optisyenlik müesseseleri ile yapmış olduğu sözleşme maddelerinde, 2015 yılında yeni medula optik sisteminde e-reçete, e-rapor ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı, Zeyilname-2 de bulunan maddeler ne değişiklikler getirmiştir?   ZEYİLNAME-2    E-reçete: SUT’un ilgili maddeleri kapsamında, göz hastalıkları uzmanları tarafından MEDULA üzerinden elektronik olarak düzenlenen, […]

11 Temmuz 2015 - 2:13 'de eklendi ve 2777 kez görüntülendi. A+A-

Zeyilname-2 Maddeleri neler içeriyor?

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ

MALZEME SÖZLEŞMESİ

.

 2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun, optisyenlik müesseseleri ile yapmış olduğu sözleşme maddelerinde, 2015 yılında yeni medula optik sisteminde e-reçete, e-rapor ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı, Zeyilname-2 de bulunan maddeler ne değişiklikler getirmiştir?

 

ZEYİLNAME-2

 

 E-reçete: SUT’un ilgili maddeleri kapsamında, göz hastalıkları uzmanları tarafından MEDULA üzerinden elektronik olarak düzenlenen, görmeye yardımcı tıbbi malzemeyi içeren reçeteyi,

 

E-rapor: SUT’un ilgili maddeleri kapsamında, MEDULA üzerinden elektronik olarak düzenlenen görmeye yardımcı tıbbi malzemeyi içeren raporu,

 

İş günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı günü,1 Mayıs günü ve hafta sonu tatil günleri ve idari izin günleri dışındaki çalışma günlerini,

 

6.3.1.Hastanın müracaatında;

 

a)Elektronik ortamda düzenlenen reçete ile başvuru yapılması halinde, e-reçete numarası ve hastanın T.C. kimlik numarası ile reçete sisteme kaydedilecektir. Reçete içeriği malzemenin hasta yakını tarafından teslim alınması halinde, ekranındaki ilgili alana teslim alan hasta yakınının T.C. kimlik numarası da, kimlikten kontrol edilmek suretiyle girilerek malzeme teslim edilecektir.

 

  1. b) Manuel düzenlenen reçete ile başvuru yapılması halinde, reçete MEDULA-Optik Provizyon Sistemine kaydedilecek, reçetenin arka yüzüne müessese ve mesul müdür kaşesi basılarak mesul müdür tarafından imzalanacaktır. Reçetenin arkasına; kimlikten kontrol edilmek suretiyle malzeme/malzemeleri alan hasta/hasta yakınının; adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, müracaat ve teslim tarihi, telefon numarası, adresi, malzeme/malzemeleri teslim aldığına ilişkin ibare ve imzasını almak suretiyle malzeme/malzemeler verilecektir.
  2. c) E-reçete şeklinde düzenlenen reçetelerde hasta beyanına dayalı işlemlerde ( Hastanın reçete içeriği gözlük camı yerine, daha ucuz gözlük camı tercih etmesi ya da bu sözleşmenin (6.3.8) maddesinde düzenlenmiş olan haklardan faydalanmak istemesi v.b.hallerde), Ek-2 de yer alan hasta bilgilendirme formu müessese tarafından sistem üzerinden doldurularak çıktısı alınır ve hasta/hasta yakınına bilgi amaçlı verilir.

 

d)MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde, e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi el yazısı ya da kaşe ile belirtilmeli ve bu ibare reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylanmalıdır.

 

6.3.2. Yurt dışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler hariç yurt dışı sigortalıları için, Kurumca düzenlenmiş “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”nin fotokopisi ve karekod bilgisi veya belgesi reçeteye eklenecektir.

 

6.3.4. Elektronik ortamda düzenlenen e-raporlar hariç olmak üzere, SUT’ta sağlık kurulu raporu ile verilmesi gerektiği belirtilen nitelikli görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için düzenlenen sağlık kurulu raporu veya fotokopisi, reçete çıktısına eklenecektir.

 

6.3.5. Elektronik ortamda düzenlenen reçeteler hariç olmak üzere, reçeteler MEDULA-Optik Provizyon Sistemine kaydedilir, sistemden alınan çıktı reçeteye eklenir.

 

Madde 3- (6.6 ) Müesseseye İlişkin Değişiklikler başlıklı bölümünün (6.6.3) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (6.6.7) maddesi eklenmiştir.

 

6.6.3.Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi ve benzeri hallerde, durum müessese sahibi ve/veya mesul müdür tarafından, kaybediş tarihini takip eden 5 (beş) iş günü, mesul müdürün vefatı halinde ise müessese sahibi tarafından vefatı takip eden 10 (on) iş günü içerisinde Kuruma bildirimde bulunulur. Kurum tarafından bu tarihler dikkate alınarak MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır. Mesul müdürün ayrılışının veya vefatının Kuruma bildirilmediğinin tespiti halinde, mesul müdürün ayrılış tarihi veya vefatından itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez.

 

6.6.7. Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, vefatı mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi ve benzeri hallerde müessese sahibi,  Mesul müdürün ayrılış tarihi itibariyle, yeni mesul müdür ataması için başvuru yaptığı süreçte, mesul müdürlük şartlarını kaybetmiş olan söz konusu mesul müdür üzerinden Kuruma fatura gönderemez, gönderdiği takdirde ilgili reçete bedelleri ödenmez. Mesul müdürün ayrılması ile var olan sözleşme Kurumca tek taraflı feshedilmiş sayılır. Yeni ruhsatla başvurulması halinde Kurum ilgili birimi uygun görürse sözleşme imzalanır.

 

Madde-4 (7.3)  Fatura ve Ödeme Esasları başlıklı bölümünün  (7.3.1) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (7.3.10) ve (7.3.11) maddesi eklenmiştir.

 

7.3.1.Kurum mevzuatı ve sözleşme hükümleri doğrultusunda, müesseseye yapılan yersiz ödemeler, ödeme tarihinden itibaren,  sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ceza koşulu ise tebliğ tarihinden itibaren hesaplanacak avans faizi ile birlikte müessesenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan müesseseler için Kurum alacağı, genel hükümlere ve 5510 sayılı kanunun 103. maddesindeki hükümlere göre tahsil edilir.

 

7.3.10.Sözleşmenin (6.3.1/d) maddesinde düzenlenmiş olan sistemden kaynaklanan sorunlar ile (6.3.2) ve (6.3.3) maddesinde yer alan, özel hallerde düzenlenen manuel reçetelerde istenen bilgi ve belgeler (manuel düzenlenmiş reçete, MEDULA-Optikprovizyon sistemi çıktısı, YUPASS numarası ile sorgulama yapılan sigortalılar hariç, yurt dışı için reçete ekinde karekod bilgisi v.s.) fatura eki olarak Kuruma ibraz edilecektir.

 

7.3.11.Müessese, sözleşme yapılması/yenilenmesi aşamasında, faturalarının kontrolünde örnekleme yönteminin kullanılıp kullanılmaması hakkındaki tercihini Kuruma vereceği dilekçe ile bildirir. Yapılan bildirim sözleşme dönemi süresince geçerli olup ilgili dönem içinde değiştirme talep edilemeyecektir.

 

Madde 5-  8.1 Uygulanacak Cezai Şartlar ve Fesih Süreleri başlıklı bölümüne (8.1.24) maddesi eklenmiştir.

 

8.1.24. Bu sözleşmenin  (8.1.23.)  maddesine göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.

 

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde taksitlendirme bozulur kalan borcun tamamı defaten tahsil edilir.

 

Madde-6 Ek-2 Hasta Bilgilendirme Formu düzenlenmiştir.

hastabilgform

 optis3

 

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Kar körlüğüne dikkat! Kar körlüğüne dikkat!

Göz uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner Öztürk, soğuk hava dalgasıyla birlikte ülkemizi etkisi altına alan kar yağışının, göz sağlığı için tehli...

İngiltere’de sektör anketi İngiltere’de sektör anketi

Yapılan bir anket, pandeminin geniş kapsamlı etkisinin yanı sıra endüstri profesyonellerinin kalıcı olarak benimsediği yenilikleri ve u...

Gözler ne zaman ölüneceğini gösteriyor Gözler ne zaman ölüneceğini gösteriyor...

British Journal of Ophthalmology isimli dergide yayınlanan bir bilimsel çalışma ile gözlerin insanın biyolojik yaşını, dolayısıyla da g...

İmtiyaz İmtiyaz

İmtiyaz; Haksız Kazancın Kanun Gücüyle Kazanımıdır....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Kar körlüğüne dikkat! Kar körlüğüne dikkat!

Göz uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner Öztürk, soğuk hava dalgasıyla...

İngiltere’de sektör anketi İngiltere’de sektör...

Yapılan bir anket, pandeminin geniş kapsamlı etkisinin yanı ...

Gözler ne zaman ölüneceğini gösteriyor Gözler ne zaman ölüneceği...

British Journal of Ophthalmology isimli dergide yayınlanan b...

İmtiyaz İmtiyaz

İmtiyaz; Haksız Kazancın Kanun Gücüyle Kazanımıdır....

SGK Sözleşme Ücreti Ödeme İşlemleri SGK Sözleşme Ücreti Ödeme...

2022 yılı SGK Sözleşmesi için Kurum tarafından daha önceden ...

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, Cam...

Müessese çalışanlarına eğitim semineri Müessese çalışanlarına eğ...

50 kişi ile sınırlanan toplantıya tam katılım sağlandı. Prog...

Zodyak 3 – Hayat bazen tatlıdır! Zodyak 3 – Hayat bazen ta...

Herkese merhabalar! Sonbaharın burçlarına geldiğimizi hisset...

Mavi ışık ve Fotobiyolojik ürün güvenliği Mavi ışık ve Fotobiyoloji...

Mavi ışık korumasını öne çıkararak Kimi? Neyi? Kimden? korum...

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, Cam...

Magazin HABERLERİ
Web TV
0
Fikirlerinizi bekliyorum lütfen yorum yapınx
()
x