a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Yeni düzenlenen yönetmelikte yapılan değişiklikler

Optisyenlik müesseseleri hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler hakkında önemli bilgilendirme Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik, uzun süren hazırlık çalışmaları boyunca derneğimizce sunulmuş olan, meslektaşlarımızın sıkıntılarını büyük ölçüde ortadan kaldıracak nitelikteki çalışmalar da dikkate alınarak, Bakanlık bürokratlarının yoğun mesaisi sonucu 18/01/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hazırlık çalışmaları çerçevesinde Bakanlığa sunulan önerilerimiz ve ayrıca genel bir […]

19 Ocak 2014 - 20:17 'de eklendi ve 1144 kez görüntülendi. A+A-

Yeni düzenlenen yönetmelikte yapılan değişiklikler

toomadOptisyenlik müesseseleri hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler hakkında önemli bilgilendirme

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik, uzun süren hazırlık çalışmaları boyunca derneğimizce sunulmuş olan, meslektaşlarımızın sıkıntılarını büyük ölçüde ortadan kaldıracak nitelikteki çalışmalar da dikkate alınarak, Bakanlık bürokratlarının yoğun mesaisi sonucu 18/01/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik hazırlık çalışmaları çerçevesinde Bakanlığa sunulan önerilerimiz ve ayrıca genel bir değerlendirme çalışması önümüzdeki günlerde meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.

Yeni Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Yönetmeliğin eski halinde yapılan değişiklikler hakkında yapılan çalışma aşağıdaki gibidir:

1- Ruhsatname başvurusu ve belgeler
Madde 7/2-e

Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde olan mesul müdürler için optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu.

Yönetmeliğin eski halinde yaş kıstası olmaksızın mesul müdür için sağlık raporu istenmesine rağmen yeni yönetmelikte yaş kıstası getirilmiş ve sadece 65 yaş üzerinde olan mesul müdürlerden sağlık raporu istenmesi, diğerleri için sağlık durum beyanı istenmesi şeklinde düzenleme yapılmıştır.

2- Başvurunun değerlendirilmesi
Madde 8-

Yeni yönetmelikte ruhsat başvuru değerlendirilmesi ve ruhsatname düzenlenmesi hakkında,
İl Müdürlüğünün dosya inceleme süresi 15 iş günü,
Yerinde inceleme süresi başvuru tarihinden itibaren 30 iş günü,
Eksiklik var ise eksikliğin giderilerek tekrar başvuru süresi 45 günlük süreler belirlenmiş.

Maddenin 6. bendinde yer alan “İl Sağlık Müdürlüğünden optisyenlik ruhsatnamesi almış müesseseler, ilgili belediyeden ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda değildir.” hükmü ile 18/01/2014 tarihinden sonra açılarak optisyenlik müessese ruhsatnamesi alan müesseseler için ilgili belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

3- Müessese açılamayacak yerler
Madde 11-

Göz hastalıkları uzmanı tabiplerin mesleğini icra ettiği özel muayenehane, sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bina, müştemilatı ve hizmet veren sağlık tesisine ait, sağlık imarlı alanı ile market ve süpermarket bünyesinde optisyenlik müessesesi açılamaz.

Yönetmeliğin eski halinde sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binalarda müessese açılması için öngörülen, mülkiyetin özel idare, kamu kurum ve kuruluşu vs. gibi kişiliklere ait olması şartı kaldırılarak, içinde özel muayenehane, sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bina, müştemilatı ve hizmet veren sağlık tesisine ait salık imarlı alanlarda müessese açılması yasaklanmıştır.

Market ve süpermarketlerde müessese açılması eski yönetmelikte serbest iken yeni yönetmelik ile yasaklanmıştır.

4- Müessese ismi ve tabelası
Madde 12-

(2) Optisyenlik müesseselerinin isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, aynı ildeki optisyenlik müesseselerinin isimleri ile aynı olamaz. Optisyenlik müessesesinin sahibi aynı ise isimlerine semt, numara ve benzeri ibareler eklenerek ayırt edilmesi gerekir.

(5) Alış veriş merkezlerinde faaliyet gösteren optisyenlik müesseseleri, alış veriş merkezinde faaliyet gösteren işyerlerinin isimlerinin yer aldığı panoda, müessesenin ve sahibinin ismi yer alır.

Aynı il sınırları içerinde açılacak olan müesseseler için, daha önce alınmamış müessese ismi belirlemeleri zorunluluğu getirilmiştir.

5- Mesul müdürün kısa süreli işten ayrılması
Madde 14-

Mesul müdür için yıl içerinde kullanılmak üzere toplam izin süresi olarak 30 gün belirlenmiştir.

Mesul müdürün bir aydan fazla olmamak üzere müesseseden hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı ayrılması durumunda il müdürlüğüne durumun bildirilmesi için 48 saatlik süre belirlenmiştir.

6- Mesul müdürün değişmesi
Madde 16-

Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde müessese sahibi tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren beş gün, vefatta ise on beş gün içerisinde il müdürlüğüne bildirimde bulunulması ve en geç bir ay içerisinde de yeni bir mesul müdür görevlendirilmesi gerekir.

Yönetmeliğin eski halinde bildirim için süre belirlenmemişken yeni yönetmelikte bildirim süreleri 5 ve 15 gün olarak düzenlenmiştir.

7- Reçete kayıt defteri
Madde 19-

(3) Kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Hastaların bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilememesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması halinde, birinci fıkrada belirtilen yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli olarak yedeklenir.

(4) Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya başkaca resmi amaçla istendiğinde, bilgisayar ekranında izlenen verilerle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.

Reçete kayıt defterinin Elektronik Ortamda da tutulabilmesi düzenlemesi yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre reçete kayıtlarını elektronik ortamda tutmak isteyen müesseselerin reçete kayıt defteri tutma zorunlulukları bulunmayacak, elektronik ortamda tuttukları kayıtlar reçete kayıt defteri yerine geçecektir.

Reçete kayıtlarının elektronik ortamda tutulması durumunun, SGK Medula-Optik Sistemi’ne kaydedilen reçetelerin durumları ile karıştırılmaması gerekmektedir.

8- Tanıtım ve reklam
Madde 24-

Yeni yönetmeliğin tanıtım ve reklamı düzenleyen maddesi ile optisyenlik müesseselerinin yapacakları reklamların gerçeğe aykırı olmaması koşulu düzenlenmiş ve eski yönetmelikten farklı olarak müessese vitrinleri düzenlenmiştir.

Yeni düzenlemede müessese vitrinlerinde; müessesenin faaliyeti ile ilgili bilgilerin, satışı yapılan optik ürünler ile bu ürünlerin fiyatlarının ve anlaşma yapılan kurumların isimlerinin belirtilebileceği düzenlenmiştir.

Genel kanaatin aksine, eski yönetmelik hükümleri ve yeni yönetmelik hükümleri çerçevesinde reklam yasağı söz konusu değildir, müesseselerin reklam yapmaları serbesttir.

9- Denetim
Madde 26/4–

İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, mesul müdür tarafından bildirimde bulunulmadan, bir aydan fazla süre ile kapalı olduğu tespit edilen optisyenlik müessesesinin ruhsatı iptal edilir.

Ruhsatlandırılmış olan bir müessesenin bildirimde bulunulmadan bir aydan fazla süre ile kapalı olduğu tespit edildiğinde müessese ruhsatnamesinin iptal edileceği düzenlenmiştir.

Bu yazıda Yeni Yönetmelik ile değişen hükümler incelemesi yapılmış olup tüm meslektaşlarımıza Yönetmeliği dikkatle incelemelerini tavsiye ediyoruz.

Yönetmelik hükümleri ile ilgili sorularınızı derneğimize e-posta ya da faks yolu ile ulaştırmanız halinde sorularınız incelenerek hukuk servisimizce cevaplanacaktır.

TOOMAD Yönetim Kurulu

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Gözlerinizi ovuşturunca daha net görüyorsanız dikkat! Gözlerinizi ovuşturunca daha net görüyor...

Gözlerinizi ovuşturduğunuzda ya da göz kapaklarınıza dokunup kenara çektiğinizde görmeniz kısa süreli de olsa düzeliyor mu? Bu durumun ...

Göz Anatomisi/ Doç. Dr. İbrahim Şahbaz Göz Anatomisi/ Doç. Dr. İbrahim Şahbaz...

Her biri kendi konusunda uzman, eğitim camiamızın ve sektörümüzün seçkin isimlerinin bilgi ve birikimlerini aktaracağı eğitim programım...

Antik Çağdan, Günümüze Gözlük Antik Çağdan, Günümüze Gözlük

Yüzyıllardır insanlarda görme kusuru olmuştur. 13. Yüzyılda gözlük ortaya çıkıncaya kadar gerek doğuştan gerekse sonradan göz bozukluğu...

İŞKUR – Staj Portalı Yayında İŞKUR – Staj Portalı Yayında

Lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize staj yapma imkanı sağlayan platform...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(3 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

3 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Neşat ÇAĞLI
Neşat ÇAĞLI
20 Ocak 2014 11:28

reklam ile alakalı net bir karar verilmiş reklam yapılabilecek.

ali
ali
20 Ocak 2014 00:47

reklam ve sirketlerin yeni muessese acmasi zincir magazalari ve bilgisayar ortaminda kayit tutulabilir ile de ….. optigi destekleyen daha doğrusu aydınlatan bir yonetmelik olmus.

Çağatay Gülümser
Çağatay Gülümser
19 Ocak 2014 23:57

Zorunlu bulundurulması gereken araç ve gereç listesine “okuma eşeli” eklenmiş. Peki bu bizim bildiğimiz Snellen Eşeli mi? Yoksa farklı puntolardaki çıktı yazısı mı kastedilmiş?

Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Gözlerinizi ovuşturunca daha net görüyorsanız dikkat! Gözlerinizi ovuşturunca d...

Gözlerinizi ovuşturduğunuzda ya da göz kapaklarınıza dokunup...

Antik Çağdan, Günümüze Gözlük Antik Çağdan, Günümüze Gö...

Yüzyıllardır insanlarda görme kusuru olmuştur. 13. Yüzyılda ...

İŞKUR – Staj Portalı Yayında İŞKUR – Staj Portalı Yayı...

Lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize s...

Mesleki Sorunlarımız, Müşterek toplantıda ele alındı Mesleki Sorunlarımız, Müş...

20. dönemin son ortak toplantısı 20 Eylül 2022 tarihinde İTO...

Seyretme uzaklığı ne kadar olmalı? Seyretme uzaklığı ne kada...

Körlüğün öncelikli ve yaygın sebepleri arasında ırsiyet oldu...

Ulusal görme tarama programı Ulusal görme tarama progr...

Görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini sap...

Sektör açıklama bekliyor! Sektör açıklama bekliyor!...

Ağustos ayı başından bu yana Johnson&Johnson firmasının üret...

Gözlük imparatoru geride ne kadar miras bıraktı? Gözlük imparatoru geride ...

Bir yetimhaneden gözlük imparatorluğuna giden çarpıcı yaşamı...

Arıkan İş ortakları ile buluşuyor Arıkan İş ortakları ile b...

Kurulduğu 1985 yılından bu yana saat ve gözlük sektöründe is...

Katkı payı revize edilmeli! Katkı payı revize edilmel...

Türkiye'de devletin gözlük çerçevesi ve camı için verdiği de...

Magazin HABERLERİ
Web TV