a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Türk Oftalmoloji Dernegi Genel Başkanı Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Türk Oftalmoloji Dernegi Genel Başkanı Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik ••• Bu haftaki konuğumuz, Türk Oftalmoloji Dernegi Genel Başkanı Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Derneginiz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız? Türk Oftalmoloji Dernegi (TOD), Türkiye’deki bütün göz hekimlerini bünyesinde barındıran tek göz bilimi dernegidir. 16 Temmuz 1928 tarihinde; Sokrat Aleksiadis, Nuri Fehmi Ayberk Hakkı Hayri Ayrı, […]

21 Şubat 2011 - 17:08 'de eklendi ve 2513 kez görüntülendi. A+A-

Türk Oftalmoloji Dernegi Genel Başkanı Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Türk Oftalmoloji Dernegi Genel Başkanı Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik
•••
Bu haftaki konuğumuz, Türk Oftalmoloji Dernegi Genel Başkanı Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Derneginiz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türk Oftalmoloji Dernegi (TOD), Türkiye’deki bütün göz hekimlerini bünyesinde barındıran tek göz bilimi dernegidir. 16 Temmuz 1928 tarihinde; Sokrat Aleksiadis, Nuri Fehmi Ayberk Hakkı Hayri Ayrı, Salih Sait Aytun, Ömer Kaşif Baştug, Şakir Ahmet Ediz, İsmet Niyazi Gözcü, Misakyan, Ahmet Münir, Kemal Tarkan ve İsmet Ulug adlı göz hekimleri tarafından İstanbul’da kurulmuştur.

Derneginizin genel faaliyet alanları nedir?

Dernegimizin amacı; egitim, araştırma, hasta bakımı, halk saglıgı alanlarında ülke çapında standartlar ve ulusal politikalar oluşturarak göz hastalıklarından korunma ve tedavi olanaklarında gelişmeler saglamak yoluyla ulusal göz saglıgına katkıda bulunmaktır. Dernegimiz bu amaçlarla mesleki, bilimsel faaliyetlerde bulunur ve üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri geliştirir. Tüm bu faaliyetlerde organizasyonu saglar, üyelerin haklarını korur. Halkın göz saglıgını ve meslegin gelecegini tehdit eden etik dışı uygulamalarla mücadele eder. Tüm etkinliklerinde en yüksek mesleki, bilimsel ve etik standartların yerleşmesi için çaba gösterir.
Derneginize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Dernegimize, göz hastalıkları uzmanları ve göz hastalıkları uzmanlık egitimi almakta olan hekimlerimiz üye olabilir. Şu anki aktif üye sayımız 3 bin 200’dür.
Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneginize üye?

Oftalmoloji alanında hekimlerin yüzde 90’ı Dernegimize üyedir.
Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Olagan Genel Kurulumuz her iki yılda bir kasım ayında (tekli yıllarda) genel merkezin bulundugu il olan İstanbul’da yapılmaktadır. Bu yılki Genel Kurul seçimleri 22 Kasım 2009 tarihinde yapılmıştır.
Derneginiz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Dernegimiz tarafından periyodik olarak iki ayda bir Türk Oftalmoloji Gazetesi (TOG) adlı bilimsel dergimiz yayınlanmaktadır. Bu dergi üyelerimize ücretsiz olarak dagıtılmaktadır.
Derneginizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Birçok Batılı ülkede uzmanlık egitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve egitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonun koordine edilmesi amacıyla egitim değerlendirme kurulları (diğer adıyla “board” veya yeterlik kurulları) oluşturulmuştur. Bu baglamda, Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu (TOYK) 2001 yılında kurulmuştur ve halen mesleki ve egitsel standartları geliştirerek oftalmoloji alanında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve üst düzeyde sürdürülmesi idealine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. TOYK sınavları yapılmaktadır.
Sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

TOYK sınavları yazılı ve pratik olmak üzere iki sınavdan oluşmaktadır. Ülkemizde ilk yazılı TOYK sınavı 2003 yılında yapılmıştır. Daha sonra bu yazılı sınav, dünyada 61 ülkede 92 merkezde her yıl Nisan ayında, eş zamanlı ve aynı sorularla oftalmoloji sınavı yapan “International Council of Ophthalmology (ICO)” sınavı ile birleştirilmiştir. Temel ve klinik oftalmoloji konularını içeren bu sınav, 1996 yılından beri ülkemizde yapılmaktadır.

Pratik (sözlü) sınav bölümü ise “nesnel örgün klinik sınav” (objective structured clinical examination) formatında yapılmaktadır. Bu format, sınavlarda adayların bilgi ve becerilerinin objektif olarak ölçülmesini saglamaktadır. Bu sınav teorik agırlıklı olmayıp, adayın çeşitli oftalmolojik problemleri çözmek için bilgi, beceri ve tutumunu sınamaktadır.
Derneginizin düzenledigi kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Dernegimiz her yıl; ulusal çapta yapılan büyük bir kongre (TOD Ulusal Kongresi), şubelerimiz tarafından gerçekleştirilen beş sempozyum ve birimlerimiz tarafından organize edilen canlı cerrahi sempozyumları düzenlemektedir (glokom, katarakt, vitreoretinal ve oküloplastik canlı cerrahi sempozyumları gibi).
Dernegin bilimsel çalışma grupları var mı?

TOD bütün bilimsel aktiviteleri planlayan ve düzenleyen 16 tane egitim birimine sahiptir. Bunlar; Egitim Planlama Birimi, Elektrodiaygnostik Birimi, Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi, Glokom Birimi, Oküler Enfeksiyonlar Birimi, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi, Kontakt Lens Birimi, Kornea Birimi, Nörooftalmoloji Birimi, Oküler Onkoloji Birimi, Oküloplastik Cerrahi Birimi, Optik, Refraksiyon ve Rehabilitasyon Birimi, Şaşılık Birimi, Tıbbi Retina Birimi, Uvea-Behçet Birimi ve Vitreoretinal Cerrahi Birimi’dir
Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Ülkemizde göz alanında tek dernek olmamızın verdigi bir avantajla hem bilimsel hem de sosyal açıdan ulusal ve uluslararası platformda oldukça etkiliyiz. Dünyadaki birçok büyük dernekle iş birligi içindeyiz. Bu konuda birkaç faaliyetimizi belirtecek olursam; uluslararası kongrelerde stand açmak ve ülkemizi, Dernegimizi tanıtan posterler asmak, bazı kongrelerde Türk günü yapmak (Dünya Glokom Kongresi’nde Türk Günü gibi), Amerikan Akademi ile ortak bir e-bülten (Academy Express) çıkarmak, birçok dernegin “board”ında yer almak Avrupa’daki “board” Sınavlarına gözetmen göndermek (EBO Sınavı) dünya çapında kabul edilmiş bazı sınavları eş zamanlı olarak ülkemizde yapmak (ICO Sınavı), uluslararası dergilerde hakemlik görevinde bulunmak, ayrıca karşılıklı olarak yapılan toplantılarda görev almak vs.
Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmedigi takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Her üye yıllık aidatını ödemek zorundadır. Aidat borcunu o yılın bitiminde ödememiş olan üyeye, izleyen yılın ilk ayı içinde kayıtlı olduğu şube tarafından bir kez iadeli taahhütlü uyarı mektubu gönderilir. Borcun altıncı ayın son gününe kadar ödememesi halinde, üyenin durumu şube yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülerek üyeligi askıya alınır. Üyeligin askıda kalma süresi altı aydır ve askıda kaldıgı süre boyunca dernekle ilgili bütün aktiviteleri de askıya alınır. Üyeligin askıya alınma süresi içinde (12. ayın son günü) üyenin borcunu ödememesi halinde Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısında üyelikten çıkarılma kararı alınır ve üye TOD üyeliginden çıkarılır.
Branşınızla ilgili uzmanlık egitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Branşımızla ilgili uzmanlık egitimi süresi yeterlidir.
Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Şu anki uzman sayısı Avrupa standartlarına göre oldukça normaldir. Sadece, ülke dagılımında bütün mesleklerde olduğu gibi bir miktar dengesizlik vardır.
Derneginizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündügü hedefleri nelerdir?

Dernegimiz ve meslegimiz ile ilgili her konu bizim için çok önemlidir ve hedeflerimizi buna göre planlamaktayız. Yakın vadede birkaç hedefimizi özetleyecek olursak;

Bilimsel çalışmaları teşvik etmek, Meslegimizin gelecegine yönelik çalışmalar yapmak, (Meslegimizi olumsuz yönde etkileyecek bazı mesleklerin ülkemizde uygulanmasını önlemek, örnegin; optometri vs.), Üyelerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak (SGK’nın fiyatlandırma politikasının düzeltilmesi, tam gün yasa tasarısının iptal edilmesi), Uluslararası platformda Dernegimizi daha iyi tanıtmak, halka yönelik çalışmalar yapmak, halkı göz saglıgı konusunda bilgilendirmek, ülkemizde bazı hastalıkların erken tanısını saglamak için halkı göz hastalıkları yönünden taramak ve bazı göz hastalıklarının profilini çıkarmak için prevalans çalışmalar yapmaktır.

Esas olarak zaten belli hedeflerimiz vardır, ancak bazı hedeflerimizi günün şartlarına göre belirlemekteyiz.
Teşekkürler
Dernegin Kuruluş Tarihi: 16 Temmuz 1928
Üye Sayısı: 3200
Yayınlar:  Türk Oftalmoloji Gazetesi (TOG)
Derneğin Şubeleri:

TOD İstanbul Şubesi

TOD Ankara Şubesi

TOD İzmir Şubesi

TOD Çukurova Şubesi

TOD Bursa Şubesi

TOD Diyarbakır Şubesi

TOD Konya-Antalya Şubesi

TOD Erzurum-Trabzon Şubesi
Adres:

Milliyet Cad. Gülşen Apt.

No: 21/7, B Blok, Kat: 4

Yusufpaşa-Aksaray/İstanbul
Telefon:

0 212 632 99 98
Faks:

0 212 529 78 30
Web Adresi:

www.tod-net.org
Türk Oftalmoloji Dernegi Yönetim Kurulu
Genel Başkan:

Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik
Genel Sekreter:

Op. Dr. Gülcan Kural
Mali Sekreter:

Prof. Dr. Ömer Kamil Doğan
Web Sorumlusu:

Prof. Dr. T. Reha Ersöz
Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Halil Ateş

Prof. Dr. İsmet Durak

Prof. Dr. Sait Erda

Prof. Dr. Murat Karaçorlu

Prof. Dr. Merih Önol

Prof. Dr. Emin Özmert

Prof. Dr. M. Kaan Ünlü
Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Suphi Acar

Prof. Dr. Nezir Suyugül

Op. Dr. Kadir Eltutar

KaynaK:  http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-oftalmoloji-dernegi-74-0-119.html

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İtalyan OEM grubu Henry Jullien’i satın aldı İtalyan OEM grubu Henry Jullien’i ...

İtalya merkezli OEM gözlük tedarikçisi iVisionTech, Fransız Ticaret Mahkemesi tarafından yönetilen rekabetçi bir satış sürecinin ardınd...

50’den fazla göz sorununu teşhis eden yapay zeka geliştirildi 50’den fazla göz sorununu teşhis e...

Yeni bir makine-öğrenme sistemi, 50’yi aşkın göz hastalığını teşhis edebiliyor, bu sayede tanı ve tedaviyi hızlandırabiliyor....

Meslektaş Meslektaş

Meslektaş ta, misafir de bizim için önemlidir. Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bir coğrafyanın en ucunda bir yerdesiniz, ne piyas...

Kahramanmaraş SGK Duyuru Kahramanmaraş SGK Duyuru

Eylül 2023 (dahil) döneminden itibaren sözleşmelerinin yürütümü, teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi ve ödeme işlemleri...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
emine çam
emine çam
4 Şubat 2012 18:45

nevbahar hanım ben 15 yaşnda reyhanlıda yaşayan bir kızım bende doğuştan göz tansiyonu war size nasıl ulaşabilirim acaba

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
İtalyan OEM grubu Henry Jullien’i satın aldı İtalyan OEM grubu Henry J...

İtalya merkezli OEM gözlük tedarikçisi iVisionTech, Fransız ...

50’den fazla göz sorununu teşhis eden yapay zeka geliştirildi 50’den fazla göz so...

Yeni bir makine-öğrenme sistemi, 50’yi aşkın göz hastalığını...

Meslektaş Meslektaş

Meslektaş ta, misafir de bizim için önemlidir. Akdeniz'e bir...

Kahramanmaraş SGK Duyuru Kahramanmaraş SGK Duyuru

Eylül 2023 (dahil) döneminden itibaren sözleşmelerinin yürüt...

Safilo Group ve Amazon yeni Carrera Akıllı Gözlüklerini piyasaya sürüyor Safilo Group ve Amazon ye...

Küresel gözlük şirketi Safilo Group ve çok uluslu teknoloji ...

Siber dolandırıcılar gözlükçüleri hedef alıyor Siber dolandırıcılar gözl...

Almanya da internet üzerinden satış yapan bir gözlük firması...

AB ve Türkiye arasında tıbbi cihazların serbest dolaşımı AB ve Türkiye arasında tı...

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitr...

20 milyar dolarlık taklit 20 milyar dolarlık taklit...

Dünyada taklit pazarının büyüklüğü 350 milyar doları aştı. T...

Seyretme uzaklığı ne kadar olmalı? Seyretme uzaklığı ne kada...

Körlüğün öncelikli ve yaygın sebepleri arasında ırsiyet oldu...

Modo, İtalya’nın Independent Markasını Satın Aldı Modo, İtalya’nın In...

Italia Independent koleksiyonunun Modo Group'un yörüngesinde...

Magazin HABERLERİ
Web TV