a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

GOK, TİTCK Karekod Görüşmesi

Sağlık Bakanlığımız duyurularından da anlaşılacağı gibi Gözlük çerçevesi ve gözlük camlarını Tıbbi cihaz yönetmeliğinin yürürlüğe giriş tarihini esas alınarak üç ana grupta tasnif ediliyor.

04 Mayıs 2012 - 10:03 'de eklendi ve 4650 kez görüntülendi. A+A-

GOK, TİTCK Karekod Görüşmesi

Hiçbir sorun onu meydana getiren nedenler ortadan kaldırılmadan çözümlenemez, ancak şekil değiştirir.

GÖZLÜKÇÜLERİN UBB YE ÜRÜN GİRİŞLERİ KONUSU SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCU NETLEŞMİŞTİR.

SGK Tıbbi Malzeme Daire Başkanımız Sayın Namık Kaya ile 07/03/2012 de yaptığımız görüşmede 29/02/2012 tarihli SGK duyurusunu ve bu duyurudaki çekincelerimizi,  ayrıca barkod /karekod a geçiş sürecindeki önerilerimizi  sunmuştuk. Daha sonra da bu konuları mail ortamında yazılı bir şekilde kuruma göndermiştik.

15.03.2012 tarih ve 5132147 sayılı Kurumumuzdan Konfederasyonumuza gelen cevabi yazıda konularımızın ve sorularımızın tamamının Sağlık Bakanlığımız ile görüşülmesi  gerektiği  sonucu çıkmıştı.

Bu doğrultuda

24.04.2012 tarihinde TC Sağlık Bakanlığı  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Ercan Şimşek, Daire Başkanı Sayın İsmet Köksal  ve Ruhsatlandırma Müdürü Sayın İsmail Başyayla ile Konfederasyonumuz arasında bir toplantı gerçekleşmiştir.

 Toplantı sonucunda;

1) Sağlık Bakanlığımız duyurularından da anlaşılacağı gibi Gözlük çerçevesi ve gözlük camlarını Tıbbi cihaz yönetmeliğinin yürürlüğe giriş tarihini esas alınarak üç ana grupta tasnif ediliyor.

a- 31.12.2003 öncesi piyasaya arz olunmuş ürünler. (Bunlar Tıbbi cihaz yönetmeliğine girmeyen CE siz fakat TSE li ürünler )
b- 31.12.2003 sonrası piyasaya arz olunmuş ürünler.(Bunlar Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında CE li ve üreticisi veya ithalatçısı tarafından Tıbbi cihaz yönetmeliğine uygunluğu beyan edilmiş gözlükçünün elindeki ürünler.)
c- Henüz piyasaya arz olmamış ürünler.(Bunlar Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında CE li ve üreticisi veya ithalatçısı tarafından Tıbbi cihaz yönetmeliğine uygunluğu beyan edilmiş tedarikçinin stokundaki veya stokuna girecek  ürünler.)

2) Yine SGK ve Sağlık Bakanlığı duyurularından anlaşılacağı gibi Gözlükçülerin temin ettiği  bu ürünlerin tedarikçilerde iki ana başlıkta toplanıyor.

a- Halen ticari faaliyetini sürdüren yaşayan firmalar (tedarikçisi aktif firmalar)
b- Hala hazırda ticari faaliyetini bitirmiş kapanmış firmalar (tedarikçisi aktif olmayan firmalar)

3) SGK,TC Sağlık Bakanlığı UBB ile kuracağı entegre yeni sistemde TC Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gereği UBB da tanımlanmamış ve SUT de karşılığı olmayan hiç bir tıbbi cihaza ödeme yapmayacaktır.

4) Madde 1 deki gözlükçünün elindeki ” a” grup ürünler (31.12.2003 öncesi piyasaya arz olunmuş ürünler. ) için;  Eğer gözlükçü bunları SGK lı hak sahiplerine vermeyi düşünüyorsa  (vermeyi düşünmüyorsa UBB ye girmesine gerek yok) bir kereye mahsus 31.12. 2011 envanterini dikkate alarak(dikkate alınması demek; 31.12.2012 de elinde olan ürünler  girilmeyecek.  31.12 2011 den  sonra satılanlar düşülecek,  yeni sistem açıldığında en son durumu ile kalan ürünler girilecek) mesul müdürlere gönderilen şifrelerle mesul müdürler üzerinden varsa orijinal barkodları ile yoksa 237 ile başlayan geçici barkod ile UBB girilecek. Bu ürünlerin tedarikçilerinin aktif olup olmaması Tıbbi Cihaz Yönetmeliği bu tarihten sonra yürürlüğe girdiği için sorgulanmayacaktır.

5) Madde 1 deki gözlükçünün elindeki “b” grup ürünler (31.12.2003 sonrası piyasaya arz olunmuş ürünler)

a) Halen ticari faaliyetini sürdüren yaşayan firmalar(tedarikçisi aktif aktif firmalar)ın ürünleri ise orijinal barkodları ile firmalar tarafından UBB ye girilecek. Gözlükçülere ulaştırılacak.
b) Hali hazırda ticari faaliyetini bitirmiş kapanmış firmalar(aktif olmayan firmalar)ın ürünler ise;  Eğer gözlükçü bunları SGK lı hak sahiplerine vermeyi düşünüyorsa  (vermeyi düşünmüyorsa UBB ye girmesine gerek yok) bir kereye mahsus 31.12. 2011 envanterini dikkate alarak(dikkate alınması demek; 31.12.2012 de elinde olan ürünler  girilmeyecek.  31.12 2011 den  sonra satılanlar düşülecek,  yeni sistem açıldığında en son durumu ile kalan ürünler girilecek) mesul müdürlere gönderilen şifrelerle mesul müdürler üzerinden varsa orjinal barkodları ile yoksa 237 ile başlayan geçici barkod ile UBB ye girilecektir.

6) Tıbbi cihaz yönetmenliğine göre, TC Sağlık Bakanlığı sadece üretici ve ithalatçıların takibini yaptığından dolayı  SGK ile sözleşmeye yapmayan Gözlükçüler UBB sına ürün girmeyeceklerdir.

7) Aslen Gözlükçü UBB nin muhatabı değildir. SGK nın isteği üzerine bir kereye mahsus yapılacak bir uygulamadır. Girişlerdeki sorumluluk SGK ile yapılan sözleşmeye göre gözlükçünündür.

8) SGK nın konfederasyonumuza gönderdiği cevabi yazıda çözüm önerimiz olan geçiş sürecinde şu anda kullandığımız Medula sistemi ile yeni kurulacak sistemin belli bir süre aynı anda çalışması talebimizin TİTUBB  Kayıt /bildirim Başvurusu hakkında duyuruya atıf yapılarak mümkün olmadığı bildirilmişti. Bu konu hakkında TC Sağlık Bakanlığı yetkilililerinin bir resmi yazı almadıkları ve görüş bildirmedikleri bilgileri alınmıştır.

Bu Bilgiler Işığında:

1) Bu güne kadar Gözlükçülerimiz bazı meslek örgütleri ve SGK optik servisi tarafından envanterler dikkate alınarak giriş konusunda yanlış yönlendirilmiştir. Şimdi 31.12.2011 envanterine göre giriş yapanlar yürütmesi durdurulan 2012 sözleşmesi gereği büyük cezalar yememek için yeni sistem açılana kadar sattıklarını silmek zorundalar. Yoksa beyanları yanlış olacaktır.
2) Hiç bir kurumun  duyurusunda olmadığı halde gözlükçü elindeki firması aktif olsun olmasın ürünlerin hepsini sanki firması kapanmış gibi UBB ye girmeye yönlendirilmiştir. 2012 sözleşmesinin 12/2 maddesi de aldığımız bilgilerle tam örtüşüyor. Bu bilgiler ışığında aktif firmaların ürünlerini de giren  gözlükçü girişlerinden silmek zorundadır. TC Sağlık Bakanlığının hiçbir duyurusunda CE li üreticisi aktif ürünleri gözlükçüler girecektir şeklinde br duyurusu mevcut değildir.
3) SGK optik servisi tarafından çeşitli bilendirme toplantılarında SGK ile anlaşma yapın ya da yapmayın ürünlerin hepsini girin yönlendirmesi yapılıyor. Alınan bilgi öyle değil. SGK ile anlaşma  yapmayan gözlükçünün ürün girmesine gerek yoktur. Anlaşma yapmış olsa dahi SGK lı hak sahibine vermeyi düşünmediği ürünlerini girmesine gerek yoktur.

KONFEDERASYONUN YORUMU

Hiçbir sorun onu meydana getiren nedenler ortadan kaldırılmadan çözümlenemez, ancak şekil değiştirir.
2012 sözleşmesinin yürütmesinin durdurulması ve mahkeme süreci bütün taraflar için halk sağlığı ve kamu yararına faydasına inandığımız karekod uygulamanın daha düzgün ve sorunsuz kurgulanması için bulunmaz fırsat olacaktır.

Mesul müdürler üzerinden ürün girişi tamamen yanlış bir uygulamadır. Hukuki boyutları vardır. TC Sağlık Bakanlığı duyurusunda mesul müdürlerin mali bir sorumluluğu olmayacağı yazıyor. Bu maaşlı çalışan bir mesul müdürse belki ama müeesese sahibi kendisi ise ne olacaktır? 

Mesul müdürler çok sık firma değiştirebiliyorlar. Şifreleri ne olacak? Müessese devir edilirken kendi adına geçici barkodlanmış ürünleri devir ettiği kişiye nasıl devir edecektir?

Doğacak hukuki sıkıntı mali boyutta değil idari boyuttadır. Sözleşmede bilgiler, beyan doğru olacağı ifade ediliyor. Yanlış envanter kayıt ve girişler olursa idari para cezası kaçınılmaz olacaktır.2011 envanteri girişi referans alındığı için ,giriş yapanla meslektaşlarımızın girişleri yanlış olmuştur.

Tedarikçi firmaların gözlükçünün elindeki  31.12.2003 sonrası ürünleri barkod/karekodlaması zordur. Hem onların elini rahatlatmak hem de bizim ürünlerimizi eritebilmemiz için iki sistemin açık kalması en akılcı çözümdür.

Son olarak  Sayın Genel Müdür Yardımcımız Dr. Ercan Şimşek toplantımızda bir öneri getirdi. Bu uygulamayı SGK ve TC SAĞLIK BAKANLIĞI olarak Genel Müdürler düzeyinde yeniden kurgulamak gerekiyor açıklamasını yapmıştır. Kendisine  bu duyarlılığından dolayı meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz.

Sektörümüz ve kamuoyuna  net bir biçimde ifade etmeliyiz ki, karekod  uygulamasını başından beri önemseyen ve destekleyen  konfederasyonumuz, Kayseri,Samsun Mersin,Konya,Gaziantep illerinde, SGK bürokratımızla birlikte, geniş katılımlı toplantılar tertip ederek üyelerimizi karekod konusunda bilgilendirmiştir.
TİUBB mevzuatına uygun giriş ve kayıt işlemleri ile tüm alt yapısının sağlamlaştırıldıktan sonra uygulamaya geçirilmesini ivedilikle talep ediyor, karekod uygulamasını kamu ve halk sağlığı yararına bir çalışma olduğu için desteklediğimizi kamuoyuna meslektaşlarımıza saygılarımızla duyururuz.

 

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Genel Başkanı

Rıfat KÜPELİ

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Ray-Ban’in sahibi 87 yaşında hayatını kaybetti Ray-Ban’in sahibi 87 yaşında hayat...

Güneş gözlüğü markası Ray-Ban'in sahibi Leonardo Del Vecchio, 87 yaşında vefat etti....

Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu Van’da gümrük kaçakçılığı operasyo...

Van’da polis ekiplerince düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda gözlük ele geçirildi....

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, Camiamıza Sabır ve Başsağlığı Dileriz....

Müesseselerde Fiyat Etiketi zorunluluğu Müesseselerde Fiyat Etiketi zorunluluğu...

Satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin satış fiyatı, birim fiyatı, malın ayırıcı özelliği ve üretim yeri hususlarının belirtiliği Fiy...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(2 Yorum)
Abonelik
Bildir
guest
2 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
ZAFER COŞAR
ZAFER COŞAR
10 yıl önce

SAYIN TAYLAN KÜÇÜKER, BÖYLE BİR UYGULAMA OLMAYACAĞINI VE HATTA OLAMAYACAĞINI DEFALARCA YAZMIŞTIM. AMAÇ NEDİR ? BİLGİLENDİRİRSENİZ MEMNUN OLURUM.

Taylan KÜÇÜKER
Taylan KÜÇÜKER
10 yıl önce

Kaç trilyon? Değerli meslektaşlarım, Hiçbir kurum duyurusunda CE li üreticisi aktif ürünler, gözlükçüler tarafından UBB kayıtları yapılacaktır diye bir resmi duyuru mevcut değildir. 2011 envanteri referans alınarak tüm ürünlerin girilmesi yönünde bir derneğimizin yönlendirmesi ile yapılan tüm giriş işlemleri hatalı ve yanlış olmuştur. sistem aktif olduğunda güncel envanter referans alınmalıdır. Kaç trilyon? UBB giriş zor karmaşık ve profesyonel destek isteyen bir uygulamadır. Bir derneğin yönlendirmesi ile bir bilgisayar firması program satmakta, girişleri 118 TL ye gerçekleştirmektedir. Bu şekilde toplanan para miktarı nedir? Yanlış girişleri düzeltmek için ya da sistem aktif olana kadar satılanları silmek içinde bir ücret alacak mıdır? Sağlanan… Read more »

Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Ray-Ban’in sahibi 87 yaşında hayatını kaybetti Ray-Ban’in sahibi 8...

Güneş gözlüğü markası Ray-Ban'in sahibi Leonardo Del Vecchio...

Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu Van’da gümrük kaçak...

Van’da polis ekiplerince düzenlenen gümrük kaçakçılığı opera...

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, Cam...

Müesseselerde Fiyat Etiketi zorunluluğu Müesseselerde Fiyat Etike...

Satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin satış fiyatı, birim...

Avrupa Sağlık Sistemleri Avrupa Sağlık Sistemleri...

En temel insan haklarından biri olan sağlık, birçok ülkede a...

Seyretme uzaklığı ne kadar olmalı? Seyretme uzaklığı ne kada...

Körlüğün öncelikli ve yaygın sebepleri arasında ırsiyet oldu...

Gözlük! Gözlük!

Görmek ne kadar güzel bir duygu. Görebilme yeteneğine sahip ...

SUT ve EK 3D Değişiklik Talebi SUT ve EK 3D Değişiklik T...

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği olarak optisye...

Çocuklarda güneş gözlüğü kullanmalıdır Çocuklarda güneş gözlüğü ...

ABD’de camı yüzde 100 UV filtreli olmasına rağmen çerçeve bo...

Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor Atık camlar yeniden ekono...

Türkiye'de özellikle son yıllarda atağa geçen geri dönüşüm s...

Magazin HABERLERİ
Web TV
2
0
Fikirlerinizi bekliyoruz. Lütfen yorum yapınx