a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

SUT Değişikliği

Göz hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak gözlük camları ile çerçevenin temininde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır. 05 Kasım 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28106 Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞ (1) “7.3.8. Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler 7.3.8.A- Gözlük cam ve çerçevesi (1) Göz hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen reçeteye […]

05 Kasım 2011 - 12:57 'de eklendi ve 1351 kez görüntülendi. A+A-

SUT Değişikliği

Göz hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak gözlük camları ile çerçevenin temininde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

05 Kasım 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28106

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞ

(1) “7.3.8. Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler

7.3.8.A- Gözlük cam ve çerçevesi

(1) Göz hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak gözlük camları ile çerçevenin temininde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

(2) Gözlük cam ve çerçeveleri, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdüren ve Kurumla optik sözleşmesi imzalayan sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilecektir.

(3) Gözlük camlarının temininde, SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” (EK–6) esas alınacak ve ödemeler buna göre yapılacaktır. Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte sözleşmeli optisyenlik müesseseleri tarafından Kuruma fatura edilecektir.

(4) Teleskopik gözlük, Kontakt lens ve yakın okuma kepleri nitelikli görmeye yardımcı tıbbi malzeme olarak değerlendirilir. Prizmatik gözlük camları nitelikli görmeye yardımcı tıbbi malzeme olarak değerlendirilmez.

(5) Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla bu fıkrada belirtilen nitelikli görmeye yardımcı tıbbi malzeme bedelleri, SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK–6) yer alan fiyatları aşmamak üzere ödenir.

(6) Hasta tarafından SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” ndeki (EK–6) camlar dışında ayrı çap, cins, marka ve fiyatta cam istenmesi halinde alınan reçeteye göre bu listedeki normal camların tutarı kadarı karşılanır.

(7) Gözlük camı ve çerçeve 3(üç) yılı geçmeden yenilenmez. Ancak görmede 0.5 diyoptrilik değişiklik olması halinde süresinden önce gözlük camı yenilenebilir.

(8) Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklara kullanılması gerekli görülen gözlük cam ve çerçevelerinin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenir.

7.3.8.B-Teleskopik gözlük

(1) Doğuştan var olan bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, yaralanmalar, şeker hastalığı, glokom, katarakt ve yaşlanmaya bağlı az gören (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında) hastalarda kullanılan materyallerden biri olup üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göz hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden teleskopik gözlük bedelleri Kurumca karşılanır.

(2) Sağlık kurulu raporunda zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı olarak görme işlevlerindeki bozulma, reçetede uzak, yakın, uzak-yakın ifadesi olması, büyütme gücü (x olarak), fiks foküs veya fokusable (foküslenebilme) olma durumu belirtilmelidir.

(3) Teleskopik gözlükler sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 3 (üç) yılda bir yenilenebilir. Çocuklarda bu süre sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 1 yıldır.

(4) Gerekli hallerde yakın için kapak (cap) tek veya iki göz için yazılabilir, bu gibi durumlarda ayrıca yakın teleskopik gözlük ödenmez.

7.3.8.C- Kontakt Lensler

(1) Kontakt lens bedelleri sadece;

a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,

b) Keratakonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.

(2) Lenslerin yenilenme süresi 2 (iki) yıldır. Ancak, konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşına kadar olan çocuk olgularda 6 (altı) ayda bir yenilenmesi halinde de bedelleri Kurumca karşılanır. Ayrıca 6 yaşından sonra afakı devam etmesi halinde bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi şartıyla aylık sık replasmanlı kontakt lenslerin bedeli Kurumca karşılanır. İlk verilen afakı raporu 2 yıl geçerlidir.

(3) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan hastalara ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedeli ödenmez.

(4) Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

Liste-3
  
GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ
 

Sıra No

SUT KODU

ÇİFT OLARAK (KDV HARİÇ)

FİYAT (TL)

 

 

 

 

 

 

114

GZ.10215

SPH 8-10 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

115

GZ.10216

SPH 8-10 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

116

GZ.10245

SPH 10-13 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

117

GZ.10246

SPH 10-13 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

118

GZ.10265

SPH 13-16 Kolormatik 65 mm

52,88

 

119

GZ.10285

SPH 16-20 Kolormatik 65 mm

52,88

 

120

GZ.10305

SPH 21 ve daha fazla Kolormatik 65 mm

52,88

 

121

GZ.10495

SPH/CYL 8-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

122

GZ.10525

SPH/CYL 10-2 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

123

GZ.10526

SPH/CYL 10-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

124

GZ.10545

SPH/CYL 13-2 Kolormatik 65 mm

61,02

 

125

GZ.10565

SPH/CYL 16-2 Kolormatik 65 mm

61,02

 

126

GZ.10585

SPH/CYL 20-2 Kolormatik 65 mm

61,02

 

127

GZ.10605

SPH/CYL 21 ve daha fazla Kolormatik 65 mm

61,02

 

128

GZ.10825

SPH/CYL 10-4 Kolormatik 65 mm

52,88

 

129

GZ.10826

SPH/CYL 10-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

130

GZ.10827

SPH/CYL 10-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

131

GZ.10845

SPH/CYL 13-4 Kolormatik 65

52,88

 

132

GZ.10865

SPH/CYL 16-4 Kolormatik 65 mm

52,88

 

133

GZ.10885

SPH/CYL 20-4 Kolormatik 65 mm

52,88

 

134

GZ.10905

SPH/CYL 21 ve daha fazla Kolormatik 65 mm

52,88

 

135

GZ.10996

SPH/CYL 21 ve daha fazla Organik 65 mm

76,27

 

136

GZ.10925

SPH/CYL 2-6 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

137

GZ.10926

SPH/CYL 2-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

138

GZ.10955

SPH/CYL 4-6 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

139

GZ.10956

SPH/CYL 4-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

140

GZ.10971

SPH/CYL 6-6 Kolormatik 65 mm

52,88

 

141

GZ.10981

SPH/CYL 8-6 Beyaz 60 mm

61,02

 

142

GZ.10982

SPH/CYL 8-6 Kolormatik 65

52,88

 

143

GZ.10991

SPH/CYL 10-6 Beyaz 60 mm

61,02

 

144

GZ.10992

SPH/CYL 10-6 Kolormatik 65 mm

52,88

 

145

GZ.11091

Kontakt Lens Aylık Sık Replasmanlı* (1 Kutu 6 adet)

50,00

 

146

GZ.11101

Kontakt Lens Aylık Sık Replasmanlı* (2 Kutu 12 adet)

100,00

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Uzağı görememek küresel bir sorun haline geldi? Uzağı görememek küresel bir sorun haline...

Çocuklarda uzağı görememe sorunu küresel bir sağlık krizine dönüştü. Vakalar neden yükseliyor? Yükseliş önlenebilir mi?...

Dijital Tabelalar Hakkında Bakanlık Görüşü Dijital Tabelalar Hakkında Bakanlık Görü...

Müessese vitrininde faaliyeti ile ilgili bilgileri, satışını yaptığı optik ürünler ile bu ürünlerin fiyatları ve anlaşma yapılan kuruml...

Üniversite hastaneleri Covid-19 uyarısı yaptı Üniversite hastaneleri Covid-19 uyarısı ...

Ankara’daki üniversite hastanelerinin yönetimlerinin alt birimlerine gönderdiği yazıda vakaların arttığı belirtildi....

Neden lazer olmamalı? Neden lazer olmamalı?

Göz hassas bir organdır, önce bozmayın, sonra lütfen dokunmayın....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Uzağı görememek küresel bir sorun haline geldi? Uzağı görememek küresel b...

Çocuklarda uzağı görememe sorunu küresel bir sağlık krizine ...

Dijital Tabelalar Hakkında Bakanlık Görüşü Dijital Tabelalar Hakkınd...

Müessese vitrininde faaliyeti ile ilgili bilgileri, satışını...

Üniversite hastaneleri Covid-19 uyarısı yaptı Üniversite hastaneleri Co...

Ankara’daki üniversite hastanelerinin yönetimlerinin alt bir...

Neden lazer olmamalı? Neden lazer olmamalı?

Göz hassas bir organdır, önce bozmayın, sonra lütfen dokunma...

1 milyar kişide görme bozukluğu bulunuyor 1 milyar kişide görme boz...

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın, önlenebilecek vey...

Üretim kapasitesini artıran firma ihracata başladı Üretim kapasitesini artır...

Üretim kapasitesini ve istihdam sayısını artıran firma, yurt...

Ağustos ayı katılım payı ödemesi Ağustos ayı katılım payı ...

Ağustos ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalışt...

İzmir Ticaret Odası fuara gönderiyor! İzmir Ticaret Odası fuara...

İzmirli Meslektaşlarımız Silmo Fuarına İzmir Ticaret Odası k...

Gözlük Cinsi Eşyaların Sınıflandırılması Gözlük Cinsi Eşyaların Sı...

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif bilgilerden, gözlük çerç...

Gümrük kaçakçılarına fırsat verilmedi! Gümrük kaçakçılarına fırs...

Hakkari'de gümrük kaçağı gözlük 804 litre akaryakıt ve telef...

Magazin HABERLERİ
Web TV