a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

SGK’dan Meslek hakkı ve fiyat artış talebimiz

Meslek hakkı ve fiyat artış talebimiz, SGK na yazılı olarak rapor edilmiştir.Bizler dezenformasyonla dedikodu üretmiyoruz.  Meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerine yönelik çalışmalarımız projelerimiz devam ediyor. SGK kozmetik cerrahi ve alternatif tıp dışında, Sigortalılarının tüm sağlık hizmetlerinin bedellerini, sosyal devlet anlayışı içerisinde karşılamaktadır. Doğal olarak gözlük cam ve çerçeveleri için ödeme yapması, sanayileşen toplumda daha keskin ve […]

08 Eylül 2011 - 15:55 'de eklendi ve 1378 kez görüntülendi. A+A-

SGK’dan Meslek hakkı ve fiyat artış talebimiz

Meslek hakkı ve fiyat artış talebimiz, SGK na yazılı olarak rapor edilmiştir.Bizler dezenformasyonla dedikodu üretmiyoruz.  Meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerine yönelik çalışmalarımız projelerimiz devam ediyor.

SGK kozmetik cerrahi ve alternatif tıp dışında, Sigortalılarının tüm sağlık hizmetlerinin bedellerini, sosyal devlet anlayışı içerisinde karşılamaktadır. Doğal olarak gözlük cam ve çerçeveleri için ödeme yapması, sanayileşen toplumda daha keskin ve detaylı görme ihtiyacının karşılanması, koruyucu sağlık hizmeti, göz ve görme sağlığının korunması, körlüğe sebep olan hastalıkların erken teşhisi, körlüğün önlenmesi, eğitim ve öğretimde başarı. Trafik kazalarındaki can ve mal kayıplarının azaltılması, şaşılığın bir gözlükle tedavisine imkân vermesi, okuma ve kültür seviyesinin yükseltilmesi, işgücü verimliliğinin artması, özetle çağdaş bir toplum yaratılması gibi fonksiyonlara imkân verir.

Tarih boyu gözlük eğitim ve kültürün sembolü olmuştur. Tasarruf adı altında bu hizmetlerin azaltılması sınırlanması faciaya dönüşür. Kaldı ki gözlük de ilaç gibi bir sağlık ürünüdür. Zaman zaman Yunanistan ve İngiltere dışında gözlük cam ve çerçeveleri için bir ödeme yapılmıyor, biz Almanya’dan zengin miyiz? Avrupa da gözlük ödemeleri kaldırıldı, gözlükçülerin tamamını zan altında bırakan karalamalar ve hamasi nutuklar, belgeye dayanmayan gerçeği yansıtmayan dezenformasyonlar sektörümüzde bazı kesimler tarafından dillendirilmektedir. Bunların hiçbirisi doğru olmadığı gibi, gerçekleri de yansıtmamaktadır.

Sağlık, Avrupa Birliğinde müktesebat değildir. Her ülke sağlık alanında ihtiyaçlarına ve imkânlarına göre düzenleme yapma hakkına sahiptir. Batı ülkeleri ile Gözlük ödemeleri kıyaslanması yanlış örnek olur. Şöyle ki AB ülkelerinde ortamla özel sağlık sigortaları %15-%25 lere ulaşmıştır. Gözlükler bile sigortalanmaktadır. Avrupa ‘daki özel sağlık sigortalarında ödenen gözlük ücreti meblağları çok yüksektir. Ülkemizde özel sağlık sigortaları %1 ler civarındadır. AB ülkelerinde gözlük kullanma oranları %55 lere ulaşmıştır. Toplum görmenin önemini ve değerini anlamış, bir gözlük kültürü gelişmiştir. Optometri ilmi sayesinde görme testine kolay hızlı ve ucuz olarak ulaşabilmektedir. Ülkemizde gözlük kullanma oranı  %15 ler civarındadır.

Göz ve görme sağlığı alanında daha yapmamız gereken çok sorumluluklarımız ve görevlerimiz vardır. Sağlıkla ilgili her alanda uygulama AB birliğinde farklıdır. Kimi ülkelerde Mesul müdürlük sistemi vardır, Kimisinde yoktur, örneğin Eczacılık alanında İngiltere de Danimarka da zincir vardır, Fransa ve İspanyada bizde olduğu gibi Eczanenin ve sahibi ve mesul müdürü aynı kişidir. İspanya’da gözlüğü, görme testini yapanda aynı kişidir. Gözlükle ilgili konuyu da değerlendirirken hem kurumlar hem de sivil toplum örgütleri kendi vatandaşlarımızın göz ve görme sağlığı ihtiyaçlarına ve kamunun imkânlarına bakarak karar vermelidir diye düşünüyoruz. Kaldı ki devamlı örnek verildiği için Almanya incelendiğinde çok yüksek sağlık harcamalarında tasarruf sağlamak amacıyla, hasta katılım paylarını yetişkinlerde yükseltmiştir.

Almanya da özel sağlık sigortası%25 ler civarındadır. Almanya göz ve görme sağlığı alanında, Optometride dâhil geldiği bugünkü yüksek noktaya ulaşana kadar gözlükçülere yılda 1,7 katrilyondan fazla ödeme yaptığı dönemler olmuştur. (SGK nın bugün gözlükçülere ödediği miktarın 7 katını Alman Sağlık sistemi Alman gözlükçülerine ödüyordu. SGK nun talebi halinde bu bilgileri sunabiliriz) Almanya’da şu andaki uygulamalara göre Okul çağı çocukların ve yaşlı vatandaşlarının, her türlü gözlük yardımını, görme testi ücretlerini yine karşılamaktadır. Sadece yetişkinler için katkı payını yükseltmiştir. Aslında AB içerisindeki diğer birçok ülkede de uygulama bu şekildedir. Görme testi ücretleri tüm ülkelerde karşılanmaktadır. Ülkemizde körlük oranı AB ülkelerinden fazladır. Kör bir insanın bakım masrafları, ailesine verdiği acı para ile ölçülmez. Şaşı bir çocuk 6 yaşına kadar 50 TL lik basit bir gözlükle çoğu zaman tedavi edilebilir. Aksi takdirde cerrahi işlemin maliyeti ve riski daha fazladır. Tasarruf yapacağız derken sağlık harcamalarından misli ile fazlasını ödersiniz.

Bu yanlış ve eksik bilgilendirmeler, dezenformasyonlar, kimler tarafından?  Ne amaçla yapılıyor? bunu anlamış değiliz. Sağlık harcamaları her alanda misli ile artarken, gözlük ödemeleri %1,5 lardan, Dramatik şekilde binde altılara kadar gerilemiştir.

Tabiî ki SGK ‘nun tüm Eczaneleri tüm gözlükçüleri finanse etmesini beklemekte haksızlık olur. Ancak kurumun ve devletin bütçesi elverdiği oranda hakkaniyet ve adalet ölçülerinde iyileştirmelerin sağlanması sosyal devlet olmanın gereğidir. Sivil toplum örgütleri olarak bizlerin görevi, sadece üyelerimizin değil kamunun hak ve menfaatlerini de korumaktır. Tasarruf sadece sürekli fiyatları düşürerek sağlanamaz.

 Bizlerin bir görevi de Devletin ilgili kurumlarına tasarruf sağlayacak çözüm ve projeleri, sahadaki istismarları önleyecek önlemleri tespit ederek çözüm önerileri ile sunmaktır. Bu proje, bu rapor bu amaçla hazırlanmıştır.

  SGK Başkanımız, Sayın Fatih ACAR ın bir önceki başkanlığı döneminde, GSS Genel müdürümüz Sayın Sami TÜRKOĞLU idi. Gözlük cam ve çerçevelerinin artırılması için SGK salonlarında, 3 saatlik bir toplantı yapmıştık. Katılımcılara çok nazik, sıcak ve samimi davrandılar. Toplantı bitiminde bizlere öğle yemeği de ikram ettiler, yüksek iyi niyetlerinde zerre kadar kuşkumuz yoktur. Bu toplantıda gözlükçüleri temsilen uzun bir konuşma yapmış ve cam çerçeve fiyatlarda için artış istemiştim. Sayın Fatih ACAR ,”Sayın hocam söylediklerinizde haklısınız söylediklerinize katılmakla birlikte ,siz zam istiyorsunuz ,bazı arkadaşlarınız da geliyor Biz Almanya ‘dan zengin miyiz. Gözlük ödemelerini tamamen kaldırın diyorlar “demişti.

Allah’tan basiretli, bürokratlarımız var, bu tip söylemlere itibar etmiyorlar. Halk sağlığı adına doğru karar veriyorlar. Bu anlamda kendilerine sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 

Eczacılar meslek hakkı istiyor, AB ülkeleri örnek göstererek bunu dillendiriyorlar. Bizlerde Eczacılar gibi Sağlık mesleğiyiz. Eczacılarda Gözlükçülerde TC Sağlık Bakanlığının gözetim ve denetiminde çalışıyor, Eczacıların da gözlükçülerinde özel meslek kanunları vardır. Her iki meslekte de meslek adamları Üniversitelerden mezun oluyor.

Bizler gözlükçüler olarak, cam çerçeve eğitimini aldığımız bilgilerimizi de katarak hak sahiplerinin gözlüklerini yapıyoruz, Hastalara sağlık danışmanlığı hizmeti, gözlüklerine servis hizmeti sunuyoruz.

Üniversite bir meslek için meslek bilgilerini öğretir, mezuniyetinde de bu bilgileri icra etmesi için diploma verir. Dolayısıyla her meslekte olduğu gibi yaptığımız, Camın çerçeveye tespiti ve Sağlık Danışmanlığı hizmetleri için bir meslek hakkı istemek doğal hakkımızdır. 10 TL ye sattığımız cam, meslek bilgimizi katarak 50 milyarlık yüksek teknolojik makinelerde gözlük çerçevesine tespit etme işleminden camdan elde ettiğimiz kar, SUT da işçilik ve hizmetler dâhil diye fiyatlandırılmaktadır. Bunun hakkaniyetle adaletle bağdaşır yönü yoktur. Bu bedel bu işçilik ve sağlık danışmanlığı hizmetinin karşılığı değildir. Ayrıca gözlük camının çerçeve tespiti ile iş kalmıyor, verdiğimiz hizmetler arasında sağlık danışmanlığı var. Bunun içinde bir ücret almıyoruz, Hastanın gözlüğü ile ilgili, görme kusuru, camları, çerçevesi, çerçeve cam seçimi, cam ve çerçevenin nasıl kullanılacağı, camın teknik kimyasal özelikleri, camların. Çerçeveye tespit edilirken görmenin optik merkezden sağlanması, pupilla mesafelerinin ve montaj yükseklikleri, burada yazmaya ve saymaya kalkarsak sayfalar dolduracak bir dizi sağlık danışmanlığı hizmeti yapıyor ve sunuyoruz. Bununla da kalmıyor gözlük çerçeveleri ve gözlük için 2 senelik garanti ve servis hizmeti sunuyoruz. Pat değişimi, kötü kullanım yüzünden, sapların geri dönüşüm açılarında meydana gelen ayar bozuklukları, sap uçlarının değişimi, kulak arkası ayarları, çerçeve içi misina değişikliği, nilör çerçeve misina değişikliği, gözlük kılıfı, silme bezi, pantoskopik,retroskopik açı ayarları, kırılan sap deşiklikleri ,kaplama bozukluklarında çerçeve değişimi, vs

Hak sahibi reçetelerinin medula optik provizyon sistemi üzerinden sorgulamasını yaparak, hak edişlerini alıyoruz. Kuruma fatura ediyoruz. Reçetelerini kayıt ediyoruz. Bu kazanç üzerinden vergi veriyoruz, İşçi çalıştırıyoruz, geçimizi temin ediyoruz.

Bütün bu işçilik ve hizmet bedelinin gözlükçülere yüklenmesi adil değildir.
 

MESLEK HAKKI NEDİR?
 

Hastalarımıza sağlık hizmeti, Garanti ve servis veriyoruz. Aslında bu sağlık hizmetini kamu yararına bedelsiz verdiğimizi söylemek yanlış olmaz. Eğitimimizin ve Diplomamızın bize verdiği meslek bilgi ve becerileri yok saymak, bunun bir bedelinin olması gerektiğini şimdiye kadar savunmamak bizlerin eksikliği ve hatasıdır.

MESLEK HAKKI: Bir meslek erbabının, mesleğini icra ederken, mesleki bilgi ve becerilerini ya da sanatını ortaya koyarak yarattığı değerin maddi karşılığıdır. Meslek hakkı sabit bir paydır.
 

KAR: Bir işletmenin, belli bir dönem içinde yaptığı ticari faaliyetleri sonrasında, tüm giderleri düşüldükten sonra geriye kalan net değerdir.
Her iki değer de bir faaliyetin sonucunda ortaya çıkmakla birlikte aralarındaki temel fark “Meslek Hakkının” aksine “Kar” sabit bir marj değildir. İşletmenin ilgili dönemdeki göre değişen bir %X değeridir. Meslek hakkı ise sabit bir marjdır.
 

Bizler için meslek hakkı, optisyenlik müessesi işlettiğimiz için değil, sağlık danışmanlığı, gözlükçülük bilgi ve becerilerimizle ürettiğimiz ve üreteceğimiz optik sağlık gereci için talep ettiğimiz bir hak olarak görmekteyiz.
 

Meslek hakkı Cam ve çerçeve fiyat artışları ile ilgili talebimizi ortadan kaldırmaz. Cam ve çerçeve fiyatları ile ilgili artış talep hakkımız saklıdır.
 

Meslek Hakkı nasıl uygulanacak?
Bu projede kurumun gözlük sağlık harcamalarını artıracak bir talep söz konusu değildir.
SGK hak ettiğimizden az ödeme yaptığı için, fark almamıza izin veriyor. Meslek hakkımızı almamıza da YASAL düzenleme ile izin verirse, problemlerimiz tamamen çözümlenmese de önemli bir katkı sağlamış olacaktır.

Medula optik provizyon sistemi üzerinde bir buton açılarak buraya

Çalışanlarda “Hak sahibinin Optisyenlik müessesesine ödeyeceği “meslek hakkı “………….TL dir “
Emeklilerde “Hak sahibinin maaşından kesilecek “meslek hakkı” ……….TL dir

Sigortalının Optisyenlik müessesine ödeyeceği toplam tutar  Katılım payı +Meslek hakkı……….TL  diye tek buton haline de getirilebilir.
Biz daha önce kuruma sunduğumuz bilimsel fiyat analizi raporunda görüleceği üzere bir gözlüğün 19 TL müesseseye işçilik getirdiğini tespit ettik. Bu projede de reçete başına MESLEK HAKKI =19 TL meslek hakkı talep ediyoruz. Bu hak sahiplerinden tahsil edilmesine imkân verilirse devlete getireceği bir yük olmayacaktır.

Bu çalışanda katılım payı gibi peşin, emeklilerde maaştan kesilerek tahsil edilebilir.

Kurum, meslek hakkı bedelini SGK ‘bütçesinden de üstlenerek ödeyebilir. Ya da okul çağı çocuklarla, yaşlılarda Avrupa’da olduğu gibi meslek hakkı payını SGK üstlenebilir. Bu ve benzeri konular, meslek hakkı bedeli, görüşmelerle projelerle geliştirilebilir.

Meslek hakkımızı artık istiyoruz SGK tek alıcı durumuna gelmiştir. Verdiği ücretlerle bu hizmetin karşılanabilmesi mümkün değildir. Bizim mesleğimizde Eczanelerden farklı olarak mesul müdürlük sistemi mevcuttur. Meslektaşlarımız bu orantısız rekabetle mücadele edemiyor bu fiyatlarla yaşamını sürdüremiyor ve bocalıyorlar. Fiyat ve hizmette rekabet var. Bir sermaye birikimi olmadığı için fiyat ta rekabet edemiyor. Devlet sadece hak sahiplerinin hakkını değil, hizmet aldığı müesseselerinde kendi vatandaşları olduğundan hareketle hak ve menfaatlerini bütçe imkânlarına göre iyileştirmek görevidir.

2002’DEN BERİ CAM VE ÇERÇEVE FİYATLARI ‘NA BİR ZAM YAPILMADIĞI GİBİ SÜREKLİ TASARRUF GEREKÇESİ İLE GERİ ÇEKİLMİŞTİR. ARTAN DÖVİZ FİYATLARI, ENFLASYON VE GİRDİLERİMİZDEKİ ARTIŞLAR, FİYATLARIMIZIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ ZORUNLU HALE GETİRMİŞTİR.

TBMM Başkanlık Divanı, Eski Başkanımız Mehmet Ali Şahin başkanlığında toplanarak, Milletvekillerinin aldığı gözlük camı ve çerçeve ücretleri de artırıldı. Buna göre, milletvekillerine 1999′dan itibaren ödenen 80 TL’lik gözlük camı ücreti 150 TL’ye, çerçeve için ödenen 100 TL ise 250 TL’ye çıkarıldı .Haberini yazılı basından öğrenmiş bulunuyoruz 

BÜTÇELERİ FARKLI OLSADA, VEKİLE BİR GÖZLÜK İÇİN 400 TL, SGK MENSUBUNA 40 TL SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI HAKKANİYETLE ADALETLE BAĞDAŞIR DEĞİLDİR.

 Enflasyon artışı ve döviz kurlarındaki değişiklik, bu iyileştirilmeyi zorunlu kılmaktadır.
2002’den bu yana devletin sağlık harcamalarının 4 kat artarak 36 milyara ulaştı. Medula ilaç provizyon sitemine günde 1.200.000 ilaç reçetesi girilerek hak edişi onaylanıyor. Buna karşın Medula Optik provizyon siteminden girilen günlük gözlük reçetesi sayısı 13–14 bin adet. Gözlüğün Sağlık harcamaları içerisindeki payı %1 birden az.  4500 gözlükçüye ödenen gözlük fatura tutarı aylık 23–25 trilyon civarında. İlaçta bu rakam bir katrilyon civarında. Bir o kadarda tedavi hizmetlerine gidiyor. Yayınlanan istatistik tablolar incelendiğinde, İlaç Hastane ve tedavi hizmetleri 4 misli artarken gözlük harcamaları, giderek düşmektedir. Tüm gözlükçülere ödenen bir yıllık bedel 4–5 günlük ilaç ya da tedavi yardımı kadardır. 2002 den 2009 ‘a kadar gözlük fiyatlarında bir zam olmadığı gibi, tersine sürekli dramatik fiyat düşüşleri yaşanmıştır. Bu uygulamadan sadece gözlükçüler değil vatandaşlarımızda mağdur olmaktadır. Diğer sağlık harcamaları 4 misli artarken, Gözlük Fiyatları sürekli neden tasarruf gerekçesi ile baskı altında tutuluyor ve aşağı çekiliyor? Son SUT ‘da gözlük camlarında %20 lik bir artış sağlanmıştır. Buda tüm sektör mensupları tarafından son derece yetersiz karşılanmıştır.

Vekile bir gözlük için 400 TL, SGK mensubuna 40 TL sağlık yardımı yapılması hakkaniyetle adaletle bağdaşır değildir. Bütçeleri farklı olsa da, Vekillerimize sağlanan bu ayrıcalığın vatandaşlarımızdan esirgenmesini bizler gibi toplumunda hoş karşılamayacağı açıktır. Artan enflasyon, döviz kurları nedeniyle fiyatlarda bir iyileştirme ihtiyacı açıktır. Bu iyileştirme ayrıcalık olarak sadece vekillere değil toplumun tüm katmanlarına kamunun imkânları oranında sağlanmalıdır.

Bu konuda çok geniş gerekçeli bir çalışmamız Sayın Mehmet KAHRAMAN tarafından yapılarak, konfederasyonumuz adına SGK ‘daha önce teslim edilmişti. Aynı çalışmanın yeni bir versiyonu çok kısa süre sonra kurumunuza, ayrı bir rapor halinde sunulacaktır.

Taylan KÜÇÜKER

KaynaK :  http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?id=498860

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sevdandan Bulasın Sevdandan Bulasın

Biz ah etmeyi asırlar önce bıraktık. Bizim buranın insanları içerler, kavga ederler, küfür ederler ama beddua etmezler dedi....

Optisyenlik mevzuatı hatırlatmaları Optisyenlik mevzuatı hatırlatmaları

Optisyenlik müessesesi açıp işletmek isteyenler, müessesenin açılacağı ilin sağlık idaresinden optisyenlik müessesesi ruhsatı almak zor...

Vefat ve başsağlığı Vefat ve başsağlığı

Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, Camiamıza Sabır ve Başsağlığı Dileriz....

Şubat 2024 SGK Reçete bedelleri ödemesi Şubat 2024 SGK Reçete bedelleri ödemesi...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık bankalar gelen ödemeleri bir gün bekletemeyeceklerdir. Ödemelerinizi almanız g...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Sevdandan Bulasın Sevdandan Bulasın

Biz ah etmeyi asırlar önce bıraktık. Bizim buranın insanları...

Optisyenlik mevzuatı hatırlatmaları Optisyenlik mevzuatı hatı...

Optisyenlik müessesesi açıp işletmek isteyenler, müessesenin...

Vefat ve başsağlığı Vefat ve başsağlığı

Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, C...

Şubat 2024 SGK Reçete bedelleri ödemesi Şubat 2024 SGK Reçete bed...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Ehliyet reformu: Gönüllü öz değerlendirme işe yarayabilir mi? Ehliyet reformu: Gönüllü ...

Araştırmalar ve kazalar, 70 yaş ve üzeri kişilerin en azında...

Sağlık İstatistikleri yıllığı yayınlandı Sağlık İstatistikleri yıl...

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl hazırlanan Sağlık İstati...

Taklitlerine dikkat! Taklitlerine dikkat!

Konuşma dilindeki sahte veya kopya (kopya) terimleri, yasal ...

Sektörün gelişimi için bu anketi cevaplayın! Sektörün gelişimi için bu...

Sektörün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve çözüm öneril...

Sektör istişare toplantısı Sektör istişare toplantıs...

Toplantıda, tıbbi cihaz sektörüne yönelik genel değerlendirm...

Kaçak gözlük operasyonu Kaçak gözlük operasyonu...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir yolcu otobüsünün bagajınd...

Magazin HABERLERİ
Web TV