a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. PERFORMANSA DAYALI ÖDEMELERİN (PDÖ) BİRİNCİ BASAMAK VE HASTANE HİZMETLERİNE ETKİSİ VE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU VE GELİŞİMİ  KONULARINDA DETAYLI ANALİZ VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI İÇİN KISA SÜRELİ BİREYSEL […]

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır.

PERFORMANSA DAYALI ÖDEMELERİN (PDÖ) BİRİNCİ BASAMAK VE HASTANE HİZMETLERİNE ETKİSİ

VE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU VE GELİŞİMİ 

KONULARINDA DETAYLI ANALİZ VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI İÇİN KISA SÜRELİ BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

İkraz No: 7717-TU

Proje Adı: Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi 

Proje Süresi: Haziran 2009 – Temmuz 2013

Proje Referans No:  A.4.3.2/TUSAK/23/28-31

İhale Referans No: HTSSRP/TUSAK/2011/INDIVIDUAL/IC/61-62

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.07.2011

Son Başvuru Tarih ve Saati: 22.07.2011 – 18.00

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü (TUSAK) tarafından;

Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması kapsamında liderlik etme, düzenleme, planlama ve denetleme rolünü belirgin hale getirme.
Bakanlığın Genel Sağlık Politikalarının Oluşturulmasında eğitim, araştırma, yayıncılık ve danışmanlık görevlerini yürütme.
Sağlıkta “insan kaynakları yönetimi” anlayışını geliştirmek ve bu yaklaşımı esas alan uygulamalarını hayata geçirme.
2010-2014 yılları arasını kapsayan beş yıllık sağlık insangücü planını yapma ve geliştirme, sağlık personeli sayısının yıllar içinde yeterli hale getirilmesini sağlama.
Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla, çalışanların yetkinliğini artırmaya yönelik eğitimleri planlama, uygulama, izleme, koordinasyonunu ve akreditasyonunu gerçekleştirme.
Sağlık hizmeti sunan, sağlık için araştırma yapan ve bilgi üreten kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretkenlik, etkinlik ve hizmet kalitelerini artırmaları için işbirliği yapılarak ve gerekli alanlarda destek verilerek bakanlık kapasitesi ve ülke sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlama.
Sağlıkta Dönüşüm Programının desteklenmesini sağlamak ve çok sektörlü sağlık sorumluluğu politikasını geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla kullanılacaktır.

 Bu kapsamda, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetler içinden öncelikli olarak belirlenmiş aşağıda belirtilen konulara yönelik araştırma çalışmalarının planlanarak yapılması, bu çalışmaların ileri analizi, teknik/bilimsel değerlendirilmesi, raporlanması ve yayınlanması amacıyla kısa dönemli bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Hizmet süresi yaklaşık altı (6) ay olup, hizmetin Ağustos 2011 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 Konu Başlıkları

 1.Performansa dayalı ödemelerin (PDÖ) birinci basamak ve hastane hizmetlerine etkisi
2.Yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin organizasyonu ve gelişimi
 

 Beklenen hizmetler:

 Danışmandan beklenen hizmetler:

Çalışma konusuyla ilgili her türlü araştırma faaliyetini planlamak, uygulamak, analizini yapmak, Türkçe ve İngilizce olarak raporlamak, bu amaçla çalışmaya liderlik etmek, elde ettiği teknik sonuçları Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğünün ve Sağlık Bakanlığının ilgili birimleriyle ortak yazarlı olarak bilimsel rapor haline getirmek, bu bilimsel raporları SSCI, SCI veya SCI-Expanded gibi Bakanlığın belirleyeceği hakemli uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmasını sağlamak;
Belirtilen konularda yapılan çalışma, veri ve araştırma sonuçlarının ileri analizlerini ve raporlama faaliyetlerini Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü tarafından belirlenen ayrıntıda gerçekleştirmek;
Bu çalışma için hem ulusal ihtiyaçları hem de uluslararası talepleri de göz önüne alarak, analiz ve raporlama çalışmalarını bu çerçevede yürütmek,
Yukarıda belirtilen standartlardaki uluslararası hakemli dergilerde yapılacak yayına ek olarak, aynı konuda ulusal kongrelerde sunum yapılması veya yaptırılması ile ilgili bilimsel destek sağlamak.
Hizmet kapsamında belirtilen tüm konularda Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinde kapasite geliştirilmesine katkı sağlamak, bu kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmak, hem raporların hem de makalenin/makalelerin ilgili birimlerin teknik destek ve katılımıyla ortak yazarlı olarak hazırlanmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
 

Aranılan temel nitelikler:

 Tıp Fakültesi ya da belirlenmiş çalışma konusuyla ilgili bir lisans programından mezun olmak, kendi alanında uzmanlık veya doktorasını tamamlamış ve üniversitede uzman kadrosunda veya en az Yardımcı Doçent düzeyinde akademik unvana sahip olmak,
Araştırma yapılması planlanan konularda akademik düzeyde çalışıyor/çalışmış olması tercih nedenidir,
Araştırma yapılması planlanan konularda kitap, makale ve benzeri yayınlar yapmış olması tercih nedenidir.
Araştırma yapılması planlanan konularda eğitim, seminer, kongre gibi etkinliklere katılmış olmak tercih nedenidir,
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetler konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
Bilgisayarda ofis programları ile raporlama sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
Yazılım kullanarak istatistik hesaplar yapma konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
Raporlama ve veri analizi alanlarında daha önce özel ya da kamu sektörde deneyimli olmak,
Sağlık Bakanlığı’nda daha önce bu konularda çalışmış olmak tercih nedenidir,
10.  İngilizce raporlama yapabilecek veya raporu başkasına tercüme ettirdiyse söz konusu raporu İngilizce olarak inceleyip gerekli düzeltmeleri yapabilecek ve son halini verebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

11.  Ek’teki her bir konu başlığında belirtilen ilave nitelikleri karşılıyor olmak

Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan temel nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun/pozisyonların Referans Kodunu/Referans Kodlarını *:

Konu *Referans Kodu
  1. Performansa dayalı ödemelerin (PDÖ) birinci basamak ve hastane hizmetlerine etkisi
HTSSRP/TUSAK/2011/INDIVIDUAL/IC/61 – Performansa Dayalı Ödeme
     2. Yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin organizasyonu ve gelişimi HTSSRP/TUSAK/2011/INDIVIDUAL/IC/62 – Yenidoğan Yoğun Bakım

içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 22.07.2011 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese elden, postayla, e-mail ile veya faksla ulaştırmaları gerekmektedir:

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen danışmanlar, yerel saatle 09:00-18:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

T.C. Sağlık Bakanlığı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü (TUSAK)

Rüzgarlı Cad. İbrahim Müteferrika Sok. No:5 Kat 4

Ulus/ANKARA

Faks: +90 312 309 42 11

E-mail: satinalma@tusak.saglik.gov.tr

Bilgi için: Satın Alma Birimi

Tel: +90 312 309 12 24/1406-1407

kAYNAk  :    http://haber.optisyeninsesi.com/haberler/saglikta-donusum-ve-sosyal-guvenlik-reformu-projesi-7176.html

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR Alliance’...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLED, son on iki ay içinde AR Alliance'a kurucu üye olarak katıldılar. Birkaç ...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder kurucusu devam...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor....

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin ...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük koleksiyonlarını tasarlamak, üretmek ve dünya çapında dağıtmak için münhasır l...

Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kullanımı Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kul...

Ülkelere Göre Gözlük Ve Kontakt Lens Kullanan Nüfusun Yüzdesi:...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR ...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLE...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışı...

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel G...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük kol...

Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kullanımı Ülkelere göre gözlük ve k...

Ülkelere Göre Gözlük Ve Kontakt Lens Kullanan Nüfusun Yüzdes...

SGK Reçete bedelleri ödemesi SGK Reçete bedelleri ödem...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Her Kurban, Lösemili Çocuklara Can! Her Kurban, Lösemili Çocu...

“O saçları dökülmüş, soluk yüzlü lösemili çocukları görünce ...

En stressiz meslekler belli oldu! En stressiz meslekler bel...

Amerikan ve Türk iki şirketin yaptığı araştırmalardan elde e...

OptisyeninSesi e dergi/ 127.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Fielmann ABD’de daha da genişliyor! Fielmann ABD’de dah...

Fielmann Group'un iştiraki Fielmann USA, ABD'li gözlükçü zin...

Göz doktorları canlı yayında 70 göz ameliyatı yapacak Göz doktorları canlı yayı...

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Türk Oftalmoloji Derneği i...

Magazin HABERLERİ
Web TV