a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

SMYO Optisyenlik eğitim program ve planları

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK EĞİTİM PROGRAM VE PLANLARI Amacı: Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulanmasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş yüksek okul mezunu elemanları yetiştirilmesidir. DERSİN ADI DÖNEMİ TEORİK UYGULAMA KREDİ 105  Fizik 01 2 0 2 106  Temel Kimya 01 3 0 3 107  Fizik […]

SMYO Optisyenlik eğitim program ve planları

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK EĞİTİM PROGRAM VE PLANLARI

Amacı: Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulanmasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş yüksek okul mezunu elemanları yetiştirilmesidir.

DERSİN ADI DÖNEMİ TEORİK UYGULAMA KREDİ
105  Fizik 01 2 0 2
106  Temel Kimya 01 3 0 3
107  Fizik Ve Geometrik Optik-I 01 2 0 2
108  Temel Girişimler 01 2 0 2
109  Tıbbi Biyoloji Ve Genetik 01 2 0 2
110  Fizyoloji 01 2 0 2
112  Bilgisayar 01 2 2 3
121  Davranış Bilimleri 01 2 0 2
123  Temel Matematik 01 2 0 2
114  Fizik Ve Geometrik Optik-II 02 3 0 3
116  Gözlükçülük-I 02 4 4 6
118  Arşiv Bilgisi 02 2 0 2
119  Görme Optiği-I 02 2 0 2
124  Göz Anatomisi 02 1 0 1
126  Göz Fizyolojisi 02 1 0 1
128  Optik Aletler Ve Malzeme Bilgisi 02 2 0 2
101  Türk Dili Y1 2 0 2
102  Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Y1 2 0 2
103  Yabancı Dil Y1 4 0 4
104  Anatomi Y1 2 0 2
201  Gözlükçülük-II 03 4 8 8
202  Görme Optiği-II 03 2 0 2
203  İlk Yardım 03 2 0 2
204  Halkla İlişkiler 03 2 0 2
206  Epidemiyoloji 03 1 0 1
215  İşletme Yönetimi 03 2 0 2
217  Biyoistatistik 03 2 0 2
208  Gözlükçülük-III 04 4 10 9
212  Halk Sağlığı 04 2 0 2
214  Man 111 Muhasebe 04 3 0 3
216  Göz Hastalıkları Ve Kontakt Lensler 04 2 0 2
218  Meslek Etiği 04 1 0 1
120  Yaz Stajı Y1 40 İş Günü

FİZİK : Vektörler, Düzgün ivmeli hareket, Newton’un hareket kanunları, Statik denge, İş ve enerji, Akışkanlar mekaniği.

TEMEL KİMYA :   Madde, özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve atom kuramı, Atomun elektron yapısı, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bileşikler ve adlandırılması, Kimyasal tepkimeler ve kimyasal eşitlikler, Kimyasal bağlar, Sulu çözelti tepkimelerine giriş, Organik kimya.

FİZİK VE GEOMETRİK OPTİK I :   Işığın doğası ve ışık hakkındaki teoriler, Elektromanyetik spektrum, Dalga yüzeyi, ışık ışını, Yansıma ve kırılma, Renk kavramı, Dağıtkanlık ( dispersiyon ) ve prizmalar, Tam yansıma olayı, Yansıtıcı optik elemanlar, Kırıcı optik elemanlar, İnce mercekler.

TEMEL GİRİŞİMLER : Programın açıklanması –  Sağlık ve hastaklık kavramı –  Sağlık ekip tanımı, bireyin temel gereksinimleri ile ilgili kavramların açıklanması  –  İletişim ve iletişim ilkeleri, hasta ve sağlık ekip üyelerinin ilişkileri  –  Sağlığın korunması, hastane enfeksiyonları  –  Asepsi-antisepsi ve sterilizasyon yöntemeleri  –  Yaşamsal belirtiler; nabız, solunum, kan basıncı, beden sıcaklığı  –  Laboratuvar çalışması  –  Beden mekaniği ve pozisyonlar.vücut mekaniği ilkeleri, hastaları hareket ettirme ve çevirme  –  İlaç uygulamaları, ilaç uygulama yerleri, oral yol, parenteral yol ile damar içi sıvı verilişi ve uygulama yöntemleri  –  Kan transfüzyonu.

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK :   Tıbbi biyolojiye giriş, ışık ve elektron, Mikroskobu tipleri, Hücrenin genel özellikleri, Hücre bölünmesi, Canlılarda üreme tipleri, Genetik materyalin yapısı, transkripsiyon, translasyon, Protein sentezi, protein sentezinin düzenlenmesi, Anormal hücre farklılaşması, Mendel yasaları, Genler arasındaki ilişkiler, Kalıtsal nitelikler ve kalıtım kalıpları, aile ağacı, Temel kromozon düzensizlikleri, genetik hastalıkları inceleme yöntemleri.

FİZYOLOJİ :   Fizyolojiye Giriş, Hücre Membramı ve Transport, Membran Potansiyelleri, Kas Fizyolojisi, Sinir Sistemi I, II, III, IV, V, Dolaşım Fizyolojisi, Boşaltım Fizyolojisi, Endokrin Sistem, Kan Fizyolojisi, Sindirim Sistemi, Solunum Sistemi.

BİLGİSAYAR :   1- Bilgisayar sistemi : Hardware ve Software kavramları, 2- Hardware, * Bilgisayarın tanımı, yapısı, ve işleyişi * Ana donanım birimleri, * Çevre birimleri, * Bilgisayar ağları, * Bilgisayar çeşitleri, * Klavye kullanımı ve tuşların işlevleri 3- Software * Sistemin yazılımları, uygulama yazılımları, * DOS işletim sistemi, * Windows işletim sistemi, * Temel ofis programları ve işlevleri, * Explorer programı, internet adresleri, Microsoft Outlook,

DAVRANIŞ BİLİMLERİ : İnsan ve davranışı ( His, korku, kaygı, haz – Algı; duygusal mekanizma, nesne algılama, algısal değişmeler – Dürtü, güdü, içgüdü, birincil güdüler, sosyal güdüler – İnsanın 5 temel ihtiyacı ( Maslow ), bilinç, bilinç dışı, bilinç öncesi kavramları )  –  Davranış gelişimi ( Psikoanalitik teoriye göre davranışsal gelişim, kognitif yaklaşıma göre davranışsal gelişim )  –  Benlik kavramı ( Benlik kavramı ve işlevleri, benliğin savunma düzenekleri )  –  Öğrenme ( Davranışsal yaklaşıma göre öğrenme; klasik koşullanma-edimsel koşullanma, bilişsel öğrenme, hatırlama, unutma, kısa ve uzun süreli bellek )  –  İletişim ( Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran faktörler, empati ve sempati kavramları, sağır-kör-sakat-yabancı hasta ile iletişim, çocuk-ergen-yaşlı hasta ile iletişim )  –  Öfke ve saldırganlık ( Öfke ve saldırganlığın tanımlanması, öfke ve saldırganlığın nedenleri, engellenme ve tahrik edilme, saldırgan hasta ile iletişim )  –  Anksiyete – korku ( Anksiyetenin tanımı, nedenleri, psikolojik nedenlere göre anksiyete kavramı, anksiyete belirtileri, anksiyeteli hastaya yardım )  –  Tutumlar ( Tutumların tanımı, gelişimi, değiştirilebilirliği )  –  Soru sorma-dinleme teknikeleri ( Soru sorma yöntemleri, dinleme çeşitleri, iyi bir dinleyicinin özellikleri )  –  Stres ve stresle başetme yöntemleri ( Stres tanımı, nedenleri, başetme yöntemleri )  –  İş doyumu-tükenmişlik  ( Tükenmişliğin tanımı, nedenleri, başetme yöntemleri ).

TEMEL MATEMATİK : Doğal Sayılar, Tam Sayılar – Bölünebilme, OBEB – OKEK – Rasyonel Sayılar, Reel Sayılar – Üslü Sayılar – Köklü sayılar – Açılar, Üçgenler – Trigonometriye giriş – Oran – Orantı – 1.Derece Denklemler – 2.derece Denklemler

FİZİK VE GEOMETRİK OPTİK II :   Geometrik optik, Işık dalgalarının girişimi, Kırınım ve kutuplanma.

GÖZLÜKÇÜLÜK I :   Gözlüğün tanımı, tarihçesi ve kullanım alanları, Optisyenin tanımı, görevleri ve yetkileri, Gözlük çerçevelerinin üretiminde kullanılan hammaddeler ve özellikleri, Gözlük çerçevelerinin düşey ve yatay eksende denge konumuna getirilmesi ve insan yüzüne göre ayarlanması, Gözlük çerçevelerinin ölçümleri, kısımları, yüze göre seçimi, Merceklerin dioptrik güçleri, fokus noktası ve fokus mesafeleri, merceklerin genel sınıflandırılması, Konveks ve Konkav merceklerin özellikleri, kullanım alanları, sferik ve slindirik merceklerin özellikleri ve çeşitleri, Reaksiyon kusurlarına göre merceklerin kullanıldığı yerler, Fokometrenin tanınması ve kullanımı, merceklerin dioptrik güçlerinin bulunması, optik merkez tayini, Mineral ve organik merceklerin tanınması, çeşitleri, termal fiziksel ve kimyasal özellikleri, Merceklerin marküllenmesi, çizilmesi, traşlanması ve kesme çalışmaları, merceklere kenar traşlanmasının yapılması ve çerçevelere montaj aşamaları.

ARŞİV BİLGİSİ : Arşivin tanımıi önemi, görev ve fonksiyonları, türleri  –  Bilgi, belge ile ilgili tanımlamalar, arşiv belgesinde bulunması gereken bilgiler, belge sunumu yapan kurumlar  –  Tıbbi dökümanlar ve temel özelliklerinin anlatılması, dökümantasyon ve hasta dosyası ve tıbbi arşiv tanımlamaları  –  Hasta dosyaları, önemi, kullanıcılar ve kullanım alanları  –  Hasta dosyalarının kapsamı ve düzenlenmesi  –  Hasta dosyalarının numaralanması, sıralanması, gizliliği, saklama zamanları  –  Hasta dosyaları arşivinin bölüm ve fonksiyonları  –  Hasta dosyalarının mülkiyeti ve mahkemelerde delil olarak kullanılması.’’Sigorta, tazminat, kişisel zarar, yanlış tedavi, vasiyetname davaları ile diğer adli vakalar”  –  Arşiv malzemesinin korunması ve tahrip unsurları  –  Bilgi saklama ortamları  –  Film arşivi  –  Hastalık ve ameliyatların uluslar arası sınıflandırılması hakkında genel bilgiler

GÖRME OPTİĞİ I :   Gözün optik özellikleri, Gözün dioptrik elemanları, Gözün kırıcı yüzeylerinin optik özellikleri, Şematik göz, Şematik gözde ışık yolları, Retinada hayal teşekkülü, Görme keskinliği, Görme keskinliğine etki eden faktörler, Fokus derinliği, Pupilla – pupilla refleksleri, Görme alanındaki eksiklikler, Emetropi, Emetropide hayal teşekkülü.

GÖZ ANATOMİSİ :   Göz küresi, Göz küresinin tabakaları, Işığı kıran yapılar, Gözün yardımcı oluşumları, N.opticus ve görme yolları, Görme ile ilgili refleksler.

GÖZ FİZYOLOJİ :   Göz fizyolojisine giriş, Göz optiği, Retine ve fonksiyonları, Santral sinir sisteminde görme ile ilgili işlemler.

OPTİK ALETLER VE MALZEME BİLGİSİ :   Optik aletlerin tanıtımı  –  Fokometre parçaları, kullanımı, küçük arızalarda fokometre tamiri  –  El taşı parçaları, kullanımı, bazı arızalarda tamiri  –  Yarı otomatik, tam otomatik, şablonlu, şablonsuz otomatik makinaların tanıtımı  –  Şablonlu makinalarda şablon kesimi  –  Şablonlu makinalarda manuel markörleme  –  Video görüntüleme makinalarıyla merkezleme, sipariş verme  –  Pupilametre tanıtımı, kullanımı, manuel, otomatik pupilametre çeşitleri  –  Isıtıcı tanıtımı, kullanımı  –  Nylor makinesi tanıtımı, kullanımı, yarı otomatik, tam otomatik çeşitleri  –  Nylor makinelerinde elmas disk değişimi  –  Matkap kullanımı, tanıtımı, uç değişimi, uç çeşitleri  –  El pensleri tanıtımı, kullanımı, çeşitleri ve nerelerde kullanılacağı  –  Elmas diskler ve çeşitleri, kullanım yerleri  –  Bilgisayarda optik program ve kullanımı  –  Resmi reçeteler, kabulu, tasnifi ve faturalanması  –  Gözlükçü mağazası resmi açılışı, resmi kurumlarla ilgili gerekli evraklar  –  Gözlükçü mağazası tutulması gerekli defter ve evraklar.

TÜRK DİLİ :   A – Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti  –  Türk Dili  –  Konuşma dili, yazı dili, Türk yazı dili ve Türkiye Türkçesi  –  Dil ve kültür  –  Dilekçe  –  Noktalama işaretleri, imla ve uygulaması  –  Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları  –  Ortak dil, ortak kültür  B – Türkçenin yapısı ve kelime türetilmesi  –  Dilin zenginleşmesi ve bunun önemi  –  Dilde gelişme  –  Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi, sağlam cümle ve unsurları  –  Türler ( makale, fıkra, sohbet, deneme, Hikaye ve roman, mülakat ve röportaj, konferans, açıkoturum, sempozyum, brifing, seminer, tebliğ )  –  Atatürk ve Türkçe, Güneş-dil teorisi  –  Dilde sadeleşme ve Türkçeleşme  –  Mesleki yazışmalar ( mektup, rapor, tutanak, karar, özgeçmiş vb… )
C – Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk kültüründe gelişmeler  –  Türk Edebiyatında tipler  D – Türk Edebiyatından örnekler.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ : I.Yarıyıl : Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersini okutmanın amacı ve İnkilap kavramı  –  Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış ( İç sebepler, dış sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun jeopolitik durumu, 19.yy’da Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumu )  –  Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları ( Osmancılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık )  –  Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması ( Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı )  –  Mondros Ateşkes Antlaşması  –  İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi  –  Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı  –  Milli Mücadele için ilk adım, Kongreler yolu ile Teşkilatlanma ( Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi )  –  Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli ( Meclis-iMebusan’ın açılması ve Misak-ı Milli’nin kabulü )  –  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması  –  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması ( İç isyanlar ve bunlara karşı tedbirler, Milli cepheler, San Remo Konferansı, Sevr Antlaşması, Ermeni Meselesi, Sevr Antlaşmasında Kürdistan konusu ve bölücü unsurlar  –  Gümrü Barış Antlaşması, T.B.M.M. Hükümeti ile İstanbul Hükümeti arasındaki münasebetler, Teşkilatlı ordu kurma Teşebbüsü ve Çerkez Ethem olayı, Yunan Taaruzunun durdurulması ve Birinci İnönü Zaferi )  –  Sakarya Zaferine kadar Milli Mücadele ( Türk-Rus münasebetleri ve Moskova Antlaşması, Türk-Afgan Antlaşması, Londra Konferansı, Yunan Taaruzunun durdurulması ve İkinci İnönü Zaferi, Teşkilatı Esasiye Kanunu, T.B.M.M. içinde  “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun Kurulması”  –  Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz ( Sakarya Savaşı, Kars Antlaşması, Ankara İtilafnamesi, Büyük Taarruz )  –  Eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele ( Ankara’da Maarif Kongresinin toplanması, Kültür alanında Milli Mücadele )  –  Sosyal ve İktisadi alanda Milli Mücadele ( Ülkemizin Bayındırlık ve İmarına ilişkin yatırımlar, Sanayi ve Ticaret alanında tedbirler, Milli Mücadelenin Ekonomi Politikasının esasları, Yeni Türk Devleti’nin Ekonomi Politikasının tesbiti ve İzmir İktisat Kongresi )  –  Mudanya’dan Lozan’a ( Mudanya Mütarekesi, Osmanlı Saltanatının kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması )

II.Yarıyıl : Atatürk’ün hayatı , Türk İnkılabı’nın stratejisi  –  Siyasi alanda iki büyük inkılap ( Ankara’nın başkent olması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması )  –  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükün Dönemi ( Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması, Şeyh Sait isyanı, Atatürk’e suikast teşebbüsü )  –  Türk hukuk inkılabı ve gelişimi, İktisat alanında inkılaplar, Aşar vergisinin kaldırılması  –  Eğitim ve kültür alanında inkılap ( Eğitim inkılabı, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Yüksek öğretim alanında faaliyetler ve Üniversite Reformu, Türk Tarih Kurumu’nun kurulması ve faaliyetleri, Türk Dil Kurumu’nun kurulması ve faaliyetleri, Güzel Sanatlar alanında inkılap )  –  Çok partili hayata geçme denemesi ve reaksiyonları ( Serbest Cumhuriyet fırkası’nın kurulması, Menemen Olayı, Bursa Olayı )  –  Atatürkçü Düşünce Sistemi ( Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin tanımı ve kapsamı, Çağdaşlık )  –  Atatürk İlkeleri ve bu ilkelere yönelik tehditler ( Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetin temel özellikleri, Milliyetçilik, Laiklik, Halkçılık, Devletçilik, İnkilapçılık, Atatürk İlkelerine yönelik tehditler )  –  Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılap  –  Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış Politikası ( 1938-1950) ( 1932-1938 yılları arasında Türk Dış Politikası, İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi İç ve Dış Politika )  –  Demokrat Parti Dönemi ( 1950-1960 )  –  1960 sonrası Türkiye’nin İç ve Dış Politikası ( 1960-1970 yılları arasında Türkiye’nin İç ve Dış Politikası, 1970-1980 yılları arasında Türkiye’nin İç ve Dış Politikası, 1980’den günümüze Türkiye’nin İç ve Dış Politikası )  –  Jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu, Üniversite Gençliği’ne yönelik psikolojik tehdit, 21.yy’da Çağdaş Türkiye.

YABANCI DİL :   Güz Dönemi : Routınes  The present Simple Tense ( The verb “to be”, Telling the time )  –  Adjectives, “Should / shouldn’t”  –  The Present Continuous Tense; have got / has got  –  Time Prepositions; Present Continuous Tense ( future )  –  The Simple Past Tense ( Would you mind…? / Would you mind if I…? )  –  Would you like me to…? / Shall I…?  –  Will; fist conditional  –  Sorry / I am afraid… / it’s allright  –  Comparative and superlative adjectives  –  Must / have to / have got to / need ( necessary )  –  The Past Continuous Tense, Adjectives and Adverbs  –  a little / only a little / a few / only a few / much / many / two – third ten percent  –  The Present Perfect Tense  –  imperatives / ordinal numbers
Bahar Dönemi : countable and uncountable nouns; some and any  –  “used to”; How many…? / How much…?  –  would; second conditional  –  Polite requests  –  going to  –  making suggestions  –  have to / can  –  telephone expressions  –  passive voice  –  oh really ?  –  The Past Perfect Tense  –  Time Expressions  –  Arranging a time  –  Work Tense Revision.

ANATOMİ :   Hareket sitemi ( kemikler, eklemler, kaslar ), Sindirim sistemi, Dolaşım sistemi, Sinir sistemi, Üriner sistem, Erkek genital sistem, Kadın genital sistem, duyu organları.+

GÖZLÜKÇÜLÜK II :   Tek odalı merceklerin gözlük çerçevesine montajı ve gözlük yapımı, Silindirik merceklerin gözlük çerçevesine montajı ve aks tayini, Gözlük çerçevelerinin insan yüzüne ayarlanması, Gözün görme ekseninin gözlük çerçevesi üzerine düşen izdüşümünün vertikal ve horizantal eksende işaretlenmesi, odak noktası alma usulleri, Tek ve çok odaklı mercekler için gözden odak noktası alma usulleri, pupilla mesafesinin ölçüm şekilleri, Bifocal merceklerin çeşitleri, üretim aşamaları, segment yapısı, visible ve invesible tip bifocalmercekler, Bifocal, trifocal ve progresivve merceklerin tanımı ve montajı, Bifocal, trifocal ve progresivve merceklerin yapısal özellikleri, Merceklerin yüzeysel işlemleri, işaretleme, blokaj, genaratörleme, düzgünleştirme, polisaj ve temizleme, Merceklerin kenar formları ve biçimleri, gözlük cam ve çerçevelerinin çeşitlerine göre kullanım alanları, Merceklerin verteks güçleri ve foküs mesafesi ve yüzeysel dioptri güçleri, Mercek traşlama disklerinin yapısı, özellikleri ve çeşitleri, Çeşitli hammaddelerden yapılmış çerçevelere mercek montaj usulleri, Merceklerin geometrik ve optik merkezleri.

GÖRME OPTİĞİ II :   Ametropi, ametropi çeşitleri, Hipermetropi, Miyopi, Astigmatizma, Afaki, Anizometropi, Anizokoni hesaplamaları ve rölatif anizokoni, Akomodasyon, Yaşla ilgili refraktif değişiklikler.

İLK YARDIM :   Toplum felaketleri nedenleri ve bu konu ile ilgili kurumlar ve sağlık personelinin rolü, İlkyardımın önemi hedefleri ve ilkyardım gereçleri, Kalp, akciğer canlandırması ( CPR ), Solunum durmasında ilkyardım ve uygulaması, Kanamalarda ilkyardım, Şokta ilkyardım, Zehirlenmelerde ilkyardım, Kırık – çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yaralanmalarda ilkyardım, Komalarda ilkyardım, Kafa – omurga ve abdominal bölge travmalarında ilkyardım, Ani bilinç kaybı ve epilepsi, Yanıklar

HALKLA İLİŞKİLER :   Halkla ilişkiler kavramı ( tanımlar, ilkeler, amaçlar ), Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, İletişim kavramı ( İletişim sürecini meydana getiren unsurlar, iletişimin fidilitesi ), İletişim türleri, Beden dili, Halkla ilişkilerde hedef kitle, Halkla ilişkilerde iki temel aşama : tanıma ve tanıtma, Kurum kültürü, kurum kimliği, kurum imajı ve halkla ilişkiler, Toplam kalite yönetimi ve halkla ilişkiler, Kriz yönetimi ve halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler kampanya planlama modeli (örnek kampanyaların irdelenmesi)

EPİDEMİYOLOJİ : Halk Sağlığı’nı Tanımlamak,Hastalıklardan Korunma,Sağlık Hizmeti Değerlendirmesi,Sayılar ve Grafikler l,Sayı ve Grafikler II,Örneklem ve İzlem Araştırmaları

İŞLETME YÖNETİMİ : İşletme Kavramı – İşletmecilikteki ağırlıklı kavramlar – İşletmecilik uğraşısının kronolojik trendi – İşletmeciliğin diğer disiplinlerle bağlantısı – İşletmeler ve çevreleri – İşletmeciliğin amaçları – Rasyonelleşme ilkeleri – Kişileri işletme kurmaya yönlendiren motivler – İşletmeciliğe başlangıç faaliyetleri – İşletmelerin kuruluş şekilleri – İşletmeler arası işbirliği şekilleri ve yönleri
İşletmeciliğin işlevleri : Yönetim, pazarlama Yönetimi , Üretim Yönetimi, Finansman ve muhasebe , Halkla ilişkiler , İnsan kaynakları , Ar-Ge Yönetimi, Verimlilik Yönetimi, Örgüt Geliştirme.

BİYOİSTATİSTİK :   Sağlık hizmetleri ve biyoistatistik, Veri, veri toplama, veri çeşitleri, Verilerin sınıflandırılması, Tablo ve grafikler, Tanımlayıcı istatistikler, Dağılımlar ( Normal dağılım), Hipotez testleri hakkında genel bilgiler, Hipotezler, Hipotez testlerinin seçiminde önemli noktalar, Parametrik ve nonparametrik testler, İstatistiksel karar, T testi, Varyans analizi, Yinelenen ölçümlerde varyans analizi, Kruskal Wallis varyans analizi, Korrelasyon analizi, Regresyon analizi, Spearman sıra korrelasyonu

GÖZLÜKÇÜLÜK III :   Çok odaklı ve prizmatik merceklerde fakometre ile odak noktası tayini ve marküllenmesi, oftalmik prizmalar, prizmatik etki, prizma yönünün ve miktarının hesaplanmaı, prizma kullanım ilkeleri, alanları  –  Teleskobik gözlüklerin tanınması  –  Tek ve çok odaklı merceklerin çeşitli materyallerdeki çerçevelere montaj çalışmaları  –  Kontakt lensler hakkında genel bilgi  –  Transpoze işlemleri ve adisyon değerinin hesaplanması, gözlük reçetesinin yazılımı ve uygulamasında yapılan hatalar  –  Düşük görme araçları, özel amaçlı çerçeveler, gözlük tamiratı, şablon çıkarma ve merkezleme yapılması  –  Gözlük cam ve çerçeve imalatçılarıyla mağaza ziyaretleri  –  Otomatik cam traşlama makinelerinin tanınması, mağaza ziyaretlerinde bu makinelerin işleyişini görme  –  Merceklerin nylor ve glazan gözlüklere montajı hakkında bilgi verme  –  Merceklerdeki yansımalar ve kaplamalar, yansımanın önlenmesi ve faydaları, absorbisyon, polerizan gözlük camları ve montajı  –  Sag miktarının ve merceklerin kenar ve merkez kalınlıklarının hesaplanması, merceklerin nominal ve gerçek dioptrik güçlerinin bulunması  –  Yüksek dioptrili ve lentiküler mercekler, afak lensler  –  Gözlük camlarına ait standartlar, gözlük mağazasının resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkileri ve gözlükçülük kanunun hakında bilgi  –  Gözlük mağazalarındaki işleyiş, gözlükçülük mesleği kuralları ve ahlakı.

HALK SAĞLIĞI :   Sağlık ve hastalık kavramı, Sağlığın korunması, Sağlık hizmetleri, Sağlık örgütlenme biçimleri, Çevre ve sağlık ilişkisi, Konut sağlığı, Atıklar ve atık yönetimi, tıbbi atıklar, Su hijyeni, Hava kirliliği ve sağlık, Gürültü kirliliği ve sağlık, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma, Radyasyon ve sağlık, Sağlık eğitimi ve sağlık eğitiminin esasları, Bireysel hijyen, Aile planlamasının AÇS ve toplum sağlığına etkisi, Bulaşıcı hastalıklarla savaş, Yeterli – Dengeli beslenme ve besin sanitasyonu, Bağışıklık.

MUHASEBE : Muhasebenin tanımı, muhasebe ile ilgili gruplar, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve uygulamaya yön veren temel kavramlar, muhasebe kayıt araçları, muhasebede hesap kavramı ve gruplandırılması, hesap planı ve hesapların işleyişi, dönen varlıklarla ilgili muhasebe uygulamaları, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarla ilgili ve ayrıca gelir tablosu hesapları, maliyet ve nazım hesapları ile ilgili muhasebe uygulamaları, muhasebe kayıtlarında yapılan hataların düzeltilmesi.

GÖZ HASTALIKLARI VE KONTAKT LENSLER :  Göz Hastalıkları : Göz anatomisi  –  Görme fizyolojisi  –  Oftalmik muayene ve semiyoloji  –  Oftalmolojik aciller  –  Lens hastalıkları  –  Kapak ve konjonktiva hastalıkları  –  Kornea hastalıkları  –  Orbita hastalıkları  –  Şaşılık  –  Glokom  –  Üvea hastalıkları  –  Diabetes mellitus ve göz  –  Sistemik hastalıklarda retina
Kontakt Lensler : Kornea anatomisi  –  Kornea fizyolojisi  –  Kontakt lens muayenesi  –  Kontakt lens kullanım alanları  –  Kontakt lens terminolojisi  –  Kontakt lens tipleri  –  Kontakt lens uygulama teknikleri  –  Kontakt lens bakımı  –  kontakt lens komplikasyonları.

MESLEK ETİĞİ : Tıp Etiğinin önemi ve ifade ettiği anlam  –  Tıp Etiği-Felsefe ilişkisi  –  Felsefe-Etik-Ahlak sisteminde tıbbın etik boyutunu ilgilendiren bazı kavramlar  –  Tıpta Etik-Hukuk birlikteliği  –  Günlük tıp pratiğinde bizi ilgilendiren bazı hukuksal kavramlar  –  Etik ikileme ilişkin örnekler  –  Sağlık hizmetindeki yönetim anlayışında etiğin rolü  –  Klinik görüşmeye başlarken  –  Hasta haklarına ilişkin Uluslar arası çalışmaların ifade ettiği anlamların özeti  –  Ötenazinin tarihsel geçmişi  –  Ötenazi çeşitleri  –  Tıbbi ötenaziye ilişkin bazı koşullar  –  Dünyada ötenazinin hukuki boyutu  –  Ötenazi olgu örnekleri   –  Dünyada tıbbi ekibin ve kamuoyunun ötenaziye bakış açısı  –  Terminal dönem hastalarının bakımı  –  Organ Transplantasyonlarında donör sorunu  –  Fetal doku / hücre transplantasyonu ile ilgili etik sorunlar  –  Organ transplantasyonunda donör kaynakları  –  Xenotransplantasyon  –  Suni döllenme  –  Kiralık anne  –  IVF yönteminin ortaya çıkaracağı etik sorunlar  –  İnsan genom projesi  –  Son yıllarda gelişme kaydeden bir konu:Klonlama  –  Genetik şifrenin çözülmesinin ortaya çıkaracağı etik sorunlar  –  Hastaya kötü haberi verirken  –  Hastaya kötü haberi verirken yardımcı olabilecek faydalı teknikler  –  AIDS tanısına ilişkin bazı temel etik sorunlar  –  Hastane etik kurulları.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR Alliance’...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLED, son on iki ay içinde AR Alliance'a kurucu üye olarak katıldılar. Birkaç ...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder kurucusu devam...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor....

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin ...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük koleksiyonlarını tasarlamak, üretmek ve dünya çapında dağıtmak için münhasır l...

Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kullanımı Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kul...

Ülkelere Göre Gözlük Ve Kontakt Lens Kullanan Nüfusun Yüzdesi:...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR ...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLE...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışı...

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel G...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük kol...

Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kullanımı Ülkelere göre gözlük ve k...

Ülkelere Göre Gözlük Ve Kontakt Lens Kullanan Nüfusun Yüzdes...

SGK Reçete bedelleri ödemesi SGK Reçete bedelleri ödem...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Her Kurban, Lösemili Çocuklara Can! Her Kurban, Lösemili Çocu...

“O saçları dökülmüş, soluk yüzlü lösemili çocukları görünce ...

En stressiz meslekler belli oldu! En stressiz meslekler bel...

Amerikan ve Türk iki şirketin yaptığı araştırmalardan elde e...

OptisyeninSesi e dergi/ 127.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Fielmann ABD’de daha da genişliyor! Fielmann ABD’de dah...

Fielmann Group'un iştiraki Fielmann USA, ABD'li gözlükçü zin...

Göz doktorları canlı yayında 70 göz ameliyatı yapacak Göz doktorları canlı yayı...

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Türk Oftalmoloji Derneği i...

Magazin HABERLERİ
Web TV