a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Optisyenlik müesseseleri stoklarındaki sorunlar için çözüm

Yapılandırma için başvurulduğu takdirde ödenecek, tahsilinden vazgeçilecek vergi ve ceza ile gecikme faiz ve zam tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

31 Mart 2011 - 11:56 'de eklendi ve 1582 kez görüntülendi. A+A-

Optisyenlik müesseseleri stoklarındaki sorunlar için çözüm

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA
31 Mart 2011

Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz OPTİSYENLİK MÜEESESELERİ stoklarındaki sorunlar konusunda bu kanun çerçevesinde gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Bunun dışında diğer bazı mali konularda da çeşitli kolaylıklar bulunmaktadır.
Meslektaşlarımızın mali müşavirleri ile görüşerek bu kanun hükümlerinden yararlanmaları tavsiye edilmektedir.

Konu ile ilgili örnek açıklamaları aşağıdaki yazı içerisinde inceleyebilirsiniz.

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN UYGULAMASI

Kamuoyunda torba yasa olarak da bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.02.2011 tarih 27857 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Kanun hükümleri aşağıdaki gibidir;

1-OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNE AİT VERGİ, SGK PRİM ve ODA AİDAT BORÇLARININ 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASI

Optisyenlik müessesi sahipleri; Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi borçlarını. (2010 yılına ilişkin olanlar ise 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi borçlarını) 02 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvuru yaparak yeniden yapılandırabilirler. Yapılandırma için başvurulduğu takdirde ödenecek, tahsilinden vazgeçilecek vergi ve ceza ile gecikme faiz ve zam tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

KAPSAMA GİREN ALACAKLAR ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR ÖDEME PLANI
Vadesi Geldiği Halde Ödenememiş Olan yada Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Olan Vergiler

Vergilerin Ödenmemiş Kısımların Tamamı

+

TEFE/ÜFE  Oranına Göre Hesaplanan Faiz Tutarı

Vergi Asılana Bağlı Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı Peşin veya Kanunun Yürürlüğü Girdiği Tarih Olan 25.02.2011 Tarihini İzleyen 3’ ncü Aydan İtibaren İkişer Aylık Dönemler İtibariyle 36 Ay Süreyle Ödenecek 18 Taksite Kadar Ödeme İmkanı
Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilen Vergi Cezaları (Usulsüzlükler)

Cezanın %50’si

+

TEFE/ÜFE  Oranına Göre Hesaplanan Faiz Tutarı

Cezanın %50’si ile Gecikme Faizi ve  Zammının Tamamı Peşin veya Kanunun Yürürlüğü Girdiği Tarih Olan 25.02.2011 Tarihini İzleyen 3’ ncü Aydan İtibaren İkişer Aylık Dönemler İtibariyle 36 Ay Süreyle Ödenecek 18 Taksite Kadar Ödeme İmkanı
2010 Yılına İlişkin 1, 2 ve 3’ncü Dönem Geçici Vergilere Bağlı Gecikme Faizi + Gecikme Zammı TEFE/ÜFE Oranına Göre Hesaplanan Faiz Tutarı Gecikme Faizi ve Zammının Tamamı Peşin veya Kanunun Yürürlüğü Girdiği Tarih Olan 25.02.2011 Tarihini İzleyen 3’ ncü Aydan İtibaren İkişer Aylık Dönemler İtibariyle 36 Ay Süreyle Ödenecek 18 Taksite Kadar Ödeme İmkanı
Vadesi Geldiği Halde Ödenememiş Olan yada Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Olan S.G.K. Prim Borçları ( bu madde gayrı faal Eczaneler için geçerlidir.)

S.G.K.Ödenmemiş Kısımların Tamamı

+

TEFE/ÜFE  Oranına Göre Hesaplanan Faiz Tutarı

 

 

Vergi Asılana .Bağlı Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı

Peşin veya Kanunun Yürürlüğü Girdiği Tarih Olan 25.02.2011 Tarihini İzleyen 3’ ncü Aydan İtibaren İkişer Aylık Dönemler İtibariyle 36 Ay Süreyle Ödenecek 18 Taksite Kadar Ödeme İmkanı
İdari Para Cezaları (Trafik Kanunu, Askerlik Kanunu, Referandum Kanunu gibi…) ile bunlara bağlı Gecikme Faizi ve Gecikeme Zammı Ana Paranın Tamamı ile TEFE/ÜFE Oranına Göre Hesaplanan Faiz Tutarı Gecikme Faizi ve Zammının Tamamı Peşin veya Kanunun Yürürlüğü Girdiği Tarih Olan 25.02.2011 Tarihini İzleyen 3’ ncü Aydan İtibaren İkişer Aylık Dönemler İtibariyle 36 Ay Süreyle Ödenecek 18 Taksite Kadar Ödeme İmkanı
Eczacıların, Eczacı Odalarına Olan ve Odaların Birliğe Olan Aidat Borçları Ana Paranın Tamamı

Gecikme Faizi ve Zammının Tamamı

 

01 Mart 2011 tarihinden 31 Ağustos 2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

NOT: Taksitlendirmede uygulanacak tecil faiz oranları taksit sayısına göre değişmekte olup  ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

TAKSİT SAYISI TECİL FAİZ ORANI
6 Taksit (12 ayda) 1,05
9 Taksit(18 ayda) 1,07
12 Taksit(24 ayda) 1,10
18 Taksit(36 ayda) 1,15

Örnek :Gözlüküçü A’ nın vadesi 31.03.2007 olan 50.000,00.-TL Gelir Vergisi ve bu borca bağlı olarak tahakkuk eden (25.02.2011 tarihi esas alınmıştır) 53.400,00.-TL gecikme faizi  olmak üzere toplam 103.400,00.-TL borcu bulunmaktadır. 6111 sayılı yasa kapsamında bu borcunu yapılandırmak istediğinde yapılacak aşağıdaki gibi olacaktır;

– Vergi aslı borcu olan 50.000,00.-TL üzerinden herhangi bir indirim bulunmamaktadır.

– Gecikme Faizi borcu olan 53.400,00.-TL tamamen silinecek, gecikeme faizi yerine vade tarihinden borcun yapılandırıldığı döneme kadar yayınlanan TEFE/ÜFE oranları üzerinden hesaplanacak gecikme faizi esas alınacaktır. Bu işlem sonucunda 53.400,00.-TL olan gecikme faizi borucu tamamen silinecek yerine 14.668,75.-TL TEFE/ÜFE oranına göre hesaplanacak gecikme faizi ödenecektir.

– Bu durumda Gözlükçü A’ nın toplam 103.400,00.-TL olan borcu, yapılandırma sonunda 64.668,75.-TL olarak yeniden hesaplanmıştır. Bu tutar üzerinden ikişer aylık dönemler halinde en az 6, en çok 18 taksit (36 ay) olmak üzere taksitlendirme yapılabilir. Borcun 12 taksit halinde ödenmesinin talep edilmesi durumunda yukarıdaki tablo ile tespit edildiği üzere 1.10 katsayısı esas alınarak her taksitte ödenecek tutar tespit edilecektir. Buna göre: ödenecek taksit tutarı (64.668,75 x 1,10= 71.135,63) 71.135,63.- TL / 12= 5.927,97.-TL olarak hesaplanacaktır.

2- MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULMASI DURUMUNDA 2009 YILI VE ÖNCEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAMASINA DÖNÜK KANUN HÜKMÜ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

2.1. Gelir Vergisinde Artırım

Gelir vergisi mükellefi Gözlükçüler , yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (02 Mayıs 2011  tarihi mesai saati bitimine kadar) 2006 takvim yılı için % 30, 2007 takvim yılı için % 25, 2008 takvim yılı için % 20, 2009 takvim yılı için % 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde bu yıllar için yıllık gelir vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacaktır.

Bilânço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefi gözlükçülerin yukarıda belirtilen oranlarda artırdıkları matrahlar 2006 takvim yılı için 9.550 liradan, 2007 takvim yılı için 10.320 liradan, 2008 takvim yılı için 11.220 liradan, 2009 takvim yılı için 12.230 liradan az olamaz.

Örnek: Gözlükçü A  2008 takvim yılında 50.000,00.-TL olarak beyan ettiği Gelir Vergisi Matrahını 6111 sayılı yasa kapsamında  artırmak istediğinde yapılacak işlem aşağıdaki gibi olacaktır;

2008 Yılı Gelir Vergisi Matrahı x 2008 Yılı İçin Belirlenen Artırım Oranı

50.000,00 x 0,20= 10.000,00.- TL hesaplanan bu tutar 6111 sayılı yasada belirlenen asgari matrah artırımı tutarının (Bu tutar 2008 yılı için 11.220,00.-TL olarak belirlenmiştir.) altında olduğundan, matrah artırımında esas alınacak tutar 11.220,00.-TL olacaktır.

Bu tutar üzerinden %20 oranında vergi hesaplanarak vergi dairesine ödenecektir.

11.220,00.-TL x 0,20 = 2.240,00.-TL

*NOT: 2008 yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyanı ve Ödemesi yasal süresinde yapılmışsa vergi hesaplamasında esas alınacak oran %15 olarak dikkate alınacaktır.

2.2.Katma Değer Vergisinde Artırım

Katma Değer Vergisi mükellefi gözlükçülerin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için % 3, 2007 yılı için % 2,5, 2008 yılı için % 2 ve 2009 yılı için % 1,5 oranına göre belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (02 Mayıs 2011  tarihi mesai saati bitimine kadar) kadar beyan etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.

Örnek: Gözlükçü A, 2008 takvim yılına ait satışları üzerinden toplam 20.000,00.-TL hesaplanan KDV beyan etmiştir. 6111 sayılı yasa kapsamında Katma Değer Vergisi yönünde artırımda bulunmak istediğinde yapılacak işlem aşağıdaki gibi olacaktır;

2008 Yılı Toplam Hesaplanan KDV Tutarı x 2008 Yılı İçin Belirlenen Artırım Oranı

20.000,00 x 0,02 = 400,00.-TL Gözlükçü A 2008 yılında KDV yönünden 6111 sayılı yasa kapsamında artırımda bulunduğunda 400,00.-TL ilave KDV ödemesi halinde KDV yönünden 2008 yılına ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ile muhatap olmayacaktır.

2.3.Gelir Vergisi Stopajında Artırım

Gelir vergisi mükellefi Gözlükçülerin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için % 5, 2007 yılı için % 4, 2008 yılı için % 3 ve 2009 yılı için % 2 oranında hesaplanacak gelir vergisini, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (02 Mayıs 2011  tarihi mesai saati bitimine kadar)  kadar idareye başvurarak artırımda bulunmayı kabul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak ücret yönünden gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.

Örnek: Gözlükçü A 2008 takvim yılına ait aylık brüt 1.000,00.-TL olan iş yeri kira ödemesine ilişkin yaptığı gelir vergisi kesintisi tutarında eksik bildirimde bulunduğunu tespit etmiştir. 6111 sayılı yasa kapsamında Gelir Vergisi Stopajı yönünden matrah artırımda bulunmak istediğinde yapılacak işlem aşağıdaki gibidir;

2008 Yılı Toplam Brüt İşyeri Kira Tutarı x 2008 Yılı İçin Belirlenen Artırım Oranı

12.000,00*0,03 = 360,00.-TL Gözlükçü A 2008 yılında Gelir Vergisi Stopajı yönünden 6111 sayılı yasa kapsamında artırımda bulunduğunda 360,00.-TL ilave Gelir Vergisi Stopajı ödemesi halinde Gelir Vergisi Stopajı yönünden 2008 yılına ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ile muhatap olmayacaktır.

3- STOK AFFI

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA

 Kanunla Gelir vergisi mükellefi Gözlükçülerin isletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtiaları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine imkan sağlanmıştır.

 Uygulama kapsamında olan mükellefler, isletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın son is günü olan 31/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar 1 Seri No’lu 611 Sayılı Kanun Hakkındaki tebliği ekinde yer alan (Ek:20/A) beyanname ve ekinde verecekleri envanter (Ek:20/B) listesi ile katma değer vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildireceklerdir.

 Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecektir. Rayiç bedel, o kıymetin değerleme günü itibarıyla normal alım satım bedelidir. Dolayısıyla bu bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edebileceği gibi bağlı olduğu meslek kurulusuna da tespit ettirilebilecektir. Bildirilen kıymetler yasal kayıt suresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecektir.

 Gözlükçülerin kendileri veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecek;

– Teslimleri genel orana (%18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden %10 oranı,

 — Teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle KDV hesaplanarak, örneği bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek:20/A) KDV stok beyanına ilişkin beyanname ile elektronik ortamda sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

 Beyanname, en geç 31.5.2011 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir.

 Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır.

 Örnek : Gözlükçü B stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) GÖZLÜĞE  ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 20/5/2011 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. İndirimli oranda katma değer vergisine tabi olan bu gözlüğün rayiç bedeli 50.000 TL’dir. Bu işlemin GÖZLÜKÇÜYE vergisel maliyeti şu şekildedir;

Rayiç Bedel x (KDV oranı / 2) = Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV

 50.000,00 x 0.04 = 2.000.-TL

 Not: Sorumlu sıfatıyla ödenecek 2.000,00.-TL tutarındaki KDV eczacının 1 No.lu KDV beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA

          Kanunla Gelir vergisi mükellefi GÖZLÜKÇÜLERİN kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan  31 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

 Kanun kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır.

           Faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia (GÖZLÜK vb.) ile aynı neviden olan emtiaların gayri safi kar oranı dikkate alınarak tespit edilecektir.         Gayri safi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.

           Yukarıda açıklanan şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen emtia ile ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. Faturada emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır. Fatura bedeli “600 Yurtiçi Satışlar”, faturada hesaplanan katma değer vergisi de “391 Hesaplanan KDV” hesabına alacak yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilecektir.

                         Örnek: Gözlükçü A kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Gözlükçünün kayıtlarında yer alan stok tutarı 110.000,00.-TL’dir. Optisyenlik müessesesi stoklarında fiilen mevcut olan stok değeri 70.000,00.-TL’dir. Bu durumda Kayıtlarda yer aldığı halde Optisyenlik müessesesi stoklarında mevcut olmayan gözlüklerin değeri 40.000,00.-TL olacaktır. Söz konusu mevcut olmayan gözlüklerin değerine % 20 (Bu oran örnek olarak verilmiş olup, uygulanması gereken oranın gözlükçünün yasal kayıtlarından tespit edilmesi gerekmektedir.) gayri safi karlılık oranı ilave edilerek hesaplanan satış değeri (40.000,00 x 1.20) 48.000,00.-TL olarak tespit edilecektir. Bu durumda 48.000,00.-TL – 40.000,0.-TL = 8.000,00.-TL satış karı oluşacaktır. Söz konusu satış karı dikkate alındığında kaydi stok tutarı ile fiili stok tutarı eşitlenmiş olacaktır. Bu işlemin Gözkülçüye vergisel maliyeti ise KDV ve Gelir vergisi yönünden ayrı ayrı hesaplanacaktır.

-KDV Yönünden; Satış Değeri x KDV oranı

 48.000,00 x 0.08 = 3.200,00.-TL

-Gelir Vergisi Yönünden; İlave Satış Karı x Artan Oranlı Gelir Vergisi Tarifesinde Belirtilen Oran

Gelir Vergisinin artan oranlı bir tarifeye göre hesaplanması nedeniyle satış karı üzerinden doğacak gelir vergisi gözlükçünün 2011 yılındaki vergi matrahına göre değişiklik arz edecektir.

Stok beyanı nedeniyle ortaya çıkan karın minimum vergi maliyeti;

 8.000,00 x0.15 = 1.200,00.-TL olacaktır.

Stok beyanı nedeniyle ortaya çıkan karın maksimum vergi maliyeti;

8.000,00 x0.35 = 2.800,00.-TL olacaktır.

Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır.

________________________________ / ____________________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR 51.200,00 TL

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

600 YURTİÇİ SATISLAR                48.000,00 TL

   (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi)

391 HESAPLANAN KDV                3.200,00 TL

________________________________ / _____________________________

– Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:

___________________________ / ________________________________  

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN                  51.200,00 TL

GİDERLER

951 KANUNEN KABUL                 51.200,00 TL

       EDİLMEYEN GİDERLER

       ALACAKLI HESABI

___________________________ / ________________________________

 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde Optisyenlik müessesesinde  Mevcut Olmayan Gözlüğün Bs Formu Karşısındaki Durumu

6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlarda yer aldığı halde isletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 11/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

4-  KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA AŞAMASINDA BULUNAN ALACAKLAR

4.1. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir. Vergi incelemelerinin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergiler ile ilgili olarak tahsilinden vazgeçilecek tutarlar ve gecikme cezaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  VERGİDE İNDİRİM CEZADA İNDİRİM FAİZLER VE GECİKMME ZAMMI ÖDEME ŞEKLİ TECİL FAİZİ
Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, bu tarihe kadar tamamlanamamış incelemeler (Tamamlanmasından Sonra Tarh Edilen) %50 %100 Gecikme Faizi ve Zammı Yerine TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanan faiz 6 taksitte 12 ayı bulabilecek 6 taksit:1,05
Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, bu tarihe kadar tamamlanamamış incelemeler nedeniyle kesilen vergi aslına bağlı olmayan cezalar İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları —– %75 Gecikme Faizi ve Zammı Yerine TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanan faiz 6 taksitte 12 ayı bulabilecek 6 taksit:1,05
Kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannamelerin için kesilen vergi cezaları —– %75 Gecikme Faizi ve Zammı Yerine TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanan faiz 6 taksitte 12 ayı bulabilecek 6 taksit:1,05

Kanunun yayımlandığı

tarihten önce

tamamlandığı halde bu

tarihten sonra vergi dairesi

kayıtlarına intikal eden  takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları

%50 %100 Gecikme Faizi ve Zammı Yerine TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanan faiz 6 taksitte 12 ayı bulabilecek 6 taksit:1,05
Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş veya uzlaşılamamış olmakla birlikte mükellefe tebliğ edilmemiş vergiler %50 %100 Gecikme Faizi ve Zammı Yerine TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanan faiz 6 taksitte 12 ayı bulabilecek 6 taksit

5-SONUÇ

Söz konusu kanun ile ilgili 1 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Tebliği yayımlamıştır. Söz konusu tebliğ ekinde başvuru formları yer almaktadır. Kanun ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu da internet sitesinde kanunun uygulanmasına ilişkin hususları ve başvuru formlarını yayımlamış bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER KONFEDERASYONU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
2024 yıllık genel kurul toplantısı kararları 2024 yıllık genel kurul toplantısı karar...

EssilorLuxottica'nın Paris'teki Yıllık Genel Kurul Toplantısında hissedarlar, 2023 mali yılı için hisse başına 3,95 Avro temettü dağıtı...

2024/2 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine ilişkin Genelge 2024/2 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri...

Tıbbi Cihazlara ilişkin Genelge yürürlükten kaldırılmış, 20/5/2024 tarihli ve 2024/2 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine ilişkin Genelg...

Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona...

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 100 metre finalinde 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altı...

Sivas SGK il müdürüne ziyaret Sivas SGK il müdürüne ziyaret

Mesleki problemlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
2024 yıllık genel kurul toplantısı kararları 2024 yıllık genel kurul t...

EssilorLuxottica'nın Paris'teki Yıllık Genel Kurul Toplantıs...

2024/2 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine ilişkin Genelge 2024/2 sayılı Tıbbi Cihaz...

Tıbbi Cihazlara ilişkin Genelge yürürlükten kaldırılmış, 20/...

Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Görme engelli Serkan Yıld...

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 10...

Sivas SGK il müdürüne ziyaret Sivas SGK il müdürüne ziy...

Mesleki problemlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü ...

Çanakkale Savaşı kahramanı olan Mustafa Kemal kurtuluşun Ana...

OptisyeninSesi e dergi/ 126.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Sevdandan Bulasın Sevdandan Bulasın

Biz ah etmeyi asırlar önce bıraktık. Bizim buranın insanları...

Optisyenlik mevzuatı hatırlatmaları Optisyenlik mevzuatı hatı...

Optisyenlik müessesesi açıp işletmek isteyenler, müessesenin...

Vefat ve başsağlığı Vefat ve başsağlığı

Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, C...

Şubat 2024 SGK Reçete bedelleri ödemesi Şubat 2024 SGK Reçete bed...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Magazin HABERLERİ
Web TV