Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
br/>
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Optisyen– Gözlükçü Kamuoyunu Bilgilendirme

Odalarımız kamu kurumu niteliğinde oda olması nedeniyle protokolde yer alır. Yani resmî kurum niteliğindedir. Yöneticileri de kamu personeli niteliğindedir.

07 Ekim 2019 - 16:11 'de eklendi ve 2112 kez görüntülendi. A+A-

Optisyen– Gözlükçü Kamuoyunu Bilgilendirme

XIX. BÖLGE GÜNEYDOĞU OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI
(MERKEZi ŞANLI URFA olmak üzere)
Optisyen – Gözlükçü Kamuoyunu Bilgilendirme

Bilindiği üzere 22.06.2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanuna 7063 sayılı Kanun ile eklenen geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne dayanılarak Birliğimizce hazırlanmış bulunan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş; mezkûr geçici 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü gereğince Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 30-31.05.2019 tarihli ve 2019/3 sayılı karar ile, Ülkemizde 20 bölgede faaliyet gösterecek optisyen-gözlükçüler odaları kurulmuştur.

Değerli meslektaşlarımız,

Oda ve Birlik ile ilgili sıkça sorulan sorular ( SSS ) dan derlediğimiz bilgilendirme soru cevap şeklinde açıklamaya çalışacağız.

Güneydoğu Optisyen-Gözlükçüler Odası kuruldu mu?

Evet. Yasa gereği kurulan “Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin” vermiş olduğu kurucu yönetim Kurulu başkanlığı yetkisiyle Şanlıurfa ilimizde Sayın. Mustafa UMA başkanlığında “XIX. Bölge Güneydoğu Optisyen-Gözlükçüler Odası” çalışmalarına 29.08.2019 tarihinde başlamıştır.

Kurucu odamızın yönetim kurulları nelerdir ve kimlerden oluşur?

Yapılan toplantılarda Kurucu Yönetim Kurulları aşağıda ki gibi oluşmuştur.

Yönetim Kurulu

Başkan :Mustafa UMA
Başkan Yardımcısı :Fuat Başar KİRİŞÇİ
Genel Sekreter :Nedim UMA
Sayman :Halil SAATÇI
Yönetim Kurulu Üyesi :Doğan KIZILELMA
Yönetim Kurulu Üyesi :Turgut ATEŞ
Yönetim Kurulu Üyesi :Yusuf ÇELİK

Disiplin Kurulu
Şeyhmus NAK
Sümeyra Çiriş ALPASLAN
Ömer Faruk KİRİŞÇİ
Berrin SAATÇI
Ali KAZAZ

Denetleme Kurulu
Mustafa SAATÇI
Tuba DİREKLİ
Şiar KÜREK

Bu yöneticiler hangi yöntem ile belli oldu? Veya bu kişileri kim seçti?

17 Mart 2019 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kurucu Birlik Genel Kurul Toplantısı sonrası seçilen Kurucu Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulu Tebliği gereği ilinde 100 ve üzeri faaliyette bulunan Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişinin bulunduğu illerin 15 gün içerisinde müracaat etmesi gerektiğini içeren duyuruya istinaden Şanlıurfa ilinde çalışmaları başından beri takip eden ve Birlik yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa UMA tarafından mevcut yöneticilerimizin isimlerinin yazılı olduğu liste ile müracaat edildi. Bu liste olduğu gibi Kurucu Üye olarak görev verildi.

Hangi illerdeki Optisyen-Gözlükçüler merkezi Şanlıurfa olmak üzere XIX. Bölge Güneydoğu Optisyen-Gözlükçüler Odasına kayıt olacak?

ŞANLIURFA merkez olmak üzere ŞANLIURFA, AĞRI, BATMAN, BİNGÖL, BİTLİS, DİYARBAKIR, HAKKARİ, MARDİN, MUŞ, SİİRT, ŞIRNAK ve VAN illerindeki Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip meslektaşlarımız “ XIX. Bölge Güneydoğu Optisyen-Gözlükçüler Odasına” kayıt olacaklardır.

Bağlı olduğu ilden başka yere oda kaydı yaptırabilir miyim?

Hayır. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile Resmî Gazetede yayımlanan odalara kayıt yaptırmak zorundalar.

Odaya son kayıt tarihi ne zaman?

Yasa gereği kurucu odaların resmî gazetede yayımlandığı 29.08.2019 tarih itibarı ile 90 gün ( 3 ay ) , yani 29.11.2019 Cuma, saat 17:00 son kayıt günüdür.

Odaya kayıt olmak zorunda mıyız? Olmazsak ne olur?

Optisyenlik Hakkında Kanun gereği optisyenlik mesleğini icra eden Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip Mesul Müdürlerin ve Personel Çalışma Belgesiyle çalışan ikinci Optisyen/Gözlükçüler odaya kayıt olmak zorundadır. Son gün 29.11.2019 tarihine kadar kayıt olmayan mesul müdürlerin “ Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi” ve ikinci Optisyen / Gözlükçü için var olan “ Personel Çalışma Belgesi” , il sağlık müdürlükleri tarafından iptal olup, SGK sözleşmeleri fesih edilir ve hiçbir şekilde mesleklerini icra edemez duruma gelirler.

Biz şirketiz, başka odaya kaydımız var, yine de kayıt yaptırmak zorunda mıyız?

Kanun gereği Optisyen/Gözlükçüler odasına Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişi üye olmak zorundadır. Sermaye şirketleri ( limited, anonim ve adi ortaklı şirketler ) tüzel kişiliğe sahiptir. Bu şirketlerde mesul müdürlük yapan ve personel çalışma belgesi bulunan Optisyen / Gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişiler üye olmak zorundadır.

Biz şahıs firmasıyız, muhtelif esnaflar odasına kayıtlıyız, yine de kayıt yaptırmak zorunda mıyız?

Evet. Optisyen/Gözlükçüler odaları kamu kurumu niteliğinde odadır. Diğer muhtelif isimlerdeki esnaf odalarına üyelikleri bulunanlarda odamıza üye olmak zorundadır. Diğer esnaf odalarına üyeliklerinizin son bulması veya devam etmesi şahsınızın kararıdır.

Odaya kimler üye olabilir?

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Kanun gereği mesleğini icra eden optisyen/gözlükçü ünvanına sahip mesul müdürler ve aynı ünvana sahip personel çalışma belgesi bulunanlar odaya üye olur. Mesul müdür ile çalışan müessese sahipleri üye olamaz, odaya yalnız çalıştırdığı Optisyen/ Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olanlar üye olur.

Bir optisyenlik müessesesinde personel çalışma belgesi ile çalışan ikinci Optisyen/Gözlükçü var ise üye olmak zorunda mı ?

Evet. Çalışan tüm Optisyen/ Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olan kişiler odaya üye olmak zorundalar.

Bir ve birden fazla şubesi olan müesseselerde her şubenin mesul müdürü üye olmak zorunda mı?

Evet. İster şirket ister şahıs firması olsun Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip olan ve adına belge (Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi / Personel Çalışma Belgesi) düzenlenenler odaya üye olmak zorundadır.

Oda kayıt ücreti nelerden oluşur?

Odaya Kayıt Ücretleri: Odaya Giriş Ücreti (bir aidat bedeli) + Yıllık Aidat

2019 yılı sonuna yaklaştık bu yılda aidat alınacak mı?

Yasa ve yönetmelik gereği bu yıl ile sınırlı olmak üzere yıllık aidatın yarısı (%50 ) ve odaya giriş ücreti ödenecektir.

Oda aidatı nasıl hesaplanıyor?

Oda Aidatının Hesaplaması, yönetmeliğimize göre şöyle yapılmaktadır:
Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı Maaş Katsayılarının Toplamının 500 ile çarpımı sonucu çıkan rakamdır. Odaya giriş ücreti ve aidat hesaplamaları kanun koyucu tarafından belirlenir. Biz temsilcilerin belirlediği bir meblağ değildir.

2019 yılı aidat ne kadar olacak?

2019 Yılı için aidat hesaplaması aşağıdadır :
Memur Maaş Aylık Katsayısı : 0,138459
Memuriyet Taban Aylık Katsayısı : 2,167248
Yan Ödeme Katsayısı : 0,04391
Katsayılar Toplamı : 2,349617
Yıllık Aidat=Katsayılar Toplamı X 500 = 2,349617 X 500 = 1174,80

Oda kaydı sırasında toplam ne kadar ücret alınacak?

Buna göre kayıt sırasında alınacak ücretler;
Oda Giriş Ücreti. = 1174,80 TL
2019 yılına özel yarım aidat = 587,40 TL
Toplam. = 1762,20 TL

Kayıt ücretini veya aidat ücretini ödeme şekli nedir?

Kayıt ücreti ile aidat ücreti kayıt sırasında alınır. Ödeme nakit, kredi kartı veya havale şeklinde olabilir.

Ödemeyi taksitle yapabiliyor muyuz?

Yasa gereği oda giriş ve aidat ücretlerine taksitlendirme yapılamamaktadır.

Bir sonraki yılın aidat ücreti ne kadar ve ne zaman?

Bir sonraki yılın aidat ücreti Ocak ayında yayınlanacak maaş katsayılarının toplamının 500 katı olacak. Bundan sonraki yıllarda aidatlar Şubat ayı içinde alınacaktır.

Oda Genel Kurulu ne zaman?

Üye kayıt işlemleri için tamamlanması için belirlenen son günden sonra (29.11.2019) bir ay içerisinde Birlik tarafından belirlenecek olan takvimde tüm odalar 2 yıl görev yapacak yöneticilerinin seçimini yapacağı Genel Kurul toplantısını yapacaktır.

Genel Kurul Toplantısına katılmazsak ne olur?

Genel Kurula katılmamanın cezası 6643 sayılı kanunun 8. maddesine göre 1 (bir) aidat bedelidir.

Oda yönetiminde ki kişilerde aidat verecek mi?

Evet. Oda yönetimindeki herkes aidat verecek.

Oda hangi günler ve kaç saat hizmet verecek?

Resmi Tatiller ile Cumartesi-Pazar günleri hizmet vermeyecek. Onun dışında kesintisiz günde 8 saat hizmet verecektir.

Kesintisiz hizmet neden gerekli ve nasıl sağlanacak?

Odamız kamu kurumu niteliğinde oda olduğundan protokolde yer alır. Yani resmî kurum niteliğindedir. Yöneticileri de kamu personeli niteliğindedir. Odamız üyelerine olduğu kadar devlet kurumlarına da bağlı çalışacak ve hizmet edecek.

ÖZET : Odaya Gözlükçülük Ruhsatnamesine veya Optisyenlik Diplomasına haiz kişiler üye olabilir.
Bu kişiler mesleklerini icra ediyorlarsa odaya kayıt zorunluluğu vardır. Mesleklerini icra etmeyenler için böyle bir zorunluluk yoktur.

ODA HESAP BİLGİSİ

Oda Hesap Adı: XIX.BÖLGE GÜNEYDOĞU OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER ODASI
Oda Hesap IBAN: TR15 0001 2009 2190 0016 0000 56
Oda Hesap No: 16000056
Oda Hesap Şube No: 0219 ÇANKAYA/ANKARA
Toplam Kayıt Ücretleri: 1762,20 TL (fazla yatırılabilir eksik yatırılamaz)
Ödeme Şekli:Nakit veya Havale/EFT
Dekont Açıklaması: Mesul Müdür T.C. No – Mesul Müdür Ad ve Soyadı

Halkbank Şube

Halkbank ile yapılan anlaşma gereği Halk bankası Paraf Kredi Kartına vade farksız 4 taksit yapılacaktır.
Paraf Kartı olmayan meslektaşlarımıza Halk bankası tarafından 3.000,00₺ (üçbinlira) limitli Kredi Kartı çıkartmada kolaylık sağlanacak.

Odaya kayıt evrakları.

1- Dilekçe ( kayıt olurken oda tarafından verilecek.)
2- Diploma veya gözlükçülük ruhsatnamesi fotokopisi ( aslı ile birlikte )
3- Optisyenlik müessese ruhsatnamesi ( aslı ile birlikte )
4- Vergi levhası ( işletme sahipleri için )
5- Kimlik belgesi fotokopisi ( aslı ile birlikte )
6- Oda kayıt için sabıka kaydı ( E Devletten alınabilir.)
7- İkamet belgesi ( E Devletten alınabilir.)
8- İmza sirküleri ( kendi gelmeyip evraklarını gönderenler için )
9- 6 adet resim ( son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. )

ÖNEMLİ:
Üye kaydına Kendi gelmeyenler üyelerimizin fotokopi evrakları noter tasdikli olması gerekmektedir.

Genel Kurula katılmamanın cezası 1 aidat ücretidir.

 

BAŞKAN
MUSTAFA UMA

XIX.BÖLGE GÜNEYDOĞU OPTİSYEN VE GÖZLÜKÇÜLER ODASI
optiuma@hotmail.com
0506 708 98 58

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Gözlük üzerine konuşmalar Gözlük üzerine konuşmalar

Gelişen teknoloji gözlük camı konusunda seçenekleri çoğalttı. Gözlükçüye giden hasta çok fazla alternatif karşısında kalmaktadır. Tabii...

Optisyenler kamuda istihdam edilmelidir Optisyenler kamuda istihdam edilmelidir

Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı bu konuda bir eylem planı ortaya koymalı ve optisyen alımını çoğaltmalı ve hızlandırmalıdır....

Konya Optisyen-Gözlükçüler Odası başkanını seçti Konya Optisyen-Gözlükçüler Odası başkanı...

22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günü 5.Bölge Konya Eczacı Odası Uzm. Eczacı Harun Kızılay Konferans Salonunda yapılan genel kurul ve seç...

Gaziantep Odası genel kurulunu yaptı Gaziantep Odası genel kurulunu yaptı

17. Bölge Optisyen ve Gözlükçüler Odası yeni yönetimini belirledi. Tek aday olarak seçime giren sn. Cuma Reyhan yönetimi devraldı....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)

.. Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Gözlük üzerine konuşmalar Gözlük üzerine konuşmalar...

Gelişen teknoloji gözlük camı konusunda seçenekleri çoğalttı...

Optisyenler kamuda istihdam edilmelidir Optisyenler kamuda istihd...

Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı bu konuda bir eylem pl...

Konya Optisyen-Gözlükçüler Odası başkanını seçti Konya Optisyen-Gözlükçüle...

22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günü 5.Bölge Konya Eczacı Oda...

Gaziantep Odası genel kurulunu yaptı Gaziantep Odası genel kur...

17. Bölge Optisyen ve Gözlükçüler Odası yeni yönetimini beli...

Mido optik fuarı ertelendi Mido optik fuarı ertelend...

Bu mevcut durumun ağırlığı katılımcı ve ziyaretçilere yanıt ...

Gaziantep Optisyen Gözlükçüler Odasında seçim! Gaziantep Optisyen Gözlük...

"Gaziantep Optisyen Gözlükçüler Odası 22 -23 Şubat günü ilk ...

İstanbul Odası Genel Kurulu İstanbul Odası Genel Kuru...

Genel Kurul toplantısına katılımınız ile ilgili odamız taraf...

Optisyen Ramazan Özer Belediye Başkanlarından Optisyenlere kadro istedi. Optisyen Ramazan Özer Bel...

7-8 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Gözlükçüler ve Opti...

Odaların Yaptırımları Odaların Yaptırımları

Türkiye İlaç ve Tıbbi cihaz kurumu 81 il sağlık müdürlükleri...

Almanya’ da gözlük kullanım oranlarında artış! Almanya’ da gözlük ...

Almanya'da (16 yaşından itibaren) gözlük takan kişi sayısı s...

Magazin HABERLERİ
Web TV
Daha fazla Duyuru, Haberler
2019 Eylül ayı gözlük fiyatları düştü!

Eylül ayında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,25 azalışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu gözlendi.

Kapat