Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Oda Aidatlarını Ödemeyi Unutmayınız

Mezkur Yönetmelikte, oda ve borsalara kayıtlı üyelerin ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının dereceler üzerinden tarifelere göre tespiti ile kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidatın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

27 Haziran 2018 - 10:10 'de eklendi ve 1425 kez görüntülendi. A+A-

Oda Aidatlarını Ödemeyi Unutmayınız

ÖZET: Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası aidatları ilk taksitinin Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 30 Haziran 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğe göre yıllık aidat yanında odalara her yıl için

− Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı;

− Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat ödenmektedir.

18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar Ve Borsalar Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca, ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak zorunda olan tacirler her yıl kaydoldukları odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemek zorundadırlar. Söz konusu Kanunun 9 uncu maddesinde, sanayi odası kurulan illerde sanayicilerin, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olacakları, sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmayacağı; ancak bunların isterlerse ticaret odasına da kaydolabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan 5174 sayılı Yasanın 23’üncü maddesinde, kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunacağı hüküm altına alınmıştır. Bu yetkiye istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılarak 8 Ocak 2005 tarihli ve 25694 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ile oda ve borsa aidatları düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğe istinaden, ticaret odasına, sanayi odasına ve ticaret borsasına kayıt yaptıran tacirlerin her yıl;

✓ Yıllık aidat

✓ Munzam aidat

olmak üzere iki aidatı da bağlı oldukları odalara ve borsalara ödemeleri gerekmektedir.

I- YILLIK AİDAT
Mezkur Yönetmelikte, oda ve borsalara kayıtlı üyelerin ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının dereceler üzerinden tarifelere göre tespiti ile kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidatın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

5174 sayılı Yasanın 24’üncü maddesine göre kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla (2018 yılı için 202,9 TL’den az ile 1.014,75 TL’den fazla) olamamaktadır. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelikte gösterilen usullere göre ilgili oda ve borsalarca belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 11’nci maddesi uyarınca da oda ve borsalar ile bunlara bağlı şubelerde uygulanacak tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe girer. Bunların uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur.

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat ödenmemektedir. Diğer taraftan, kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınmaktadır.

Öte yandan, birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerin, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yapmaları gerekmektedir. Şubelere kayıtlı olan üyeler de Yönetmeliğin 5’inci maddesine göre belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapmak zorundadırlar.

II- MUNZAM AİDAT
Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde odalara her yıl için;

− Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı;

− Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat ödenmesi gerekmektedir. Ancak, zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödememektedirler.

Diğer taraftan, çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanmak zorundadır. Öte yandan bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçememektedir.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı ise üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılmak zorundadır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu da belgelemek zorundadır.

Şubelere kayıtlı üyeler de bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.

III- AİDATLARIN ÖDENMESİ

Yönetmeliğin 8’inci maddesine göre yıllık ve munzam aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir. Bu tarihler 2018 yılı için aşağıda belirtilmiştir.

✓ 1.Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran 2018

✓ 2.Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim 2018

IV- AİDATLARIN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI
Söz konusu yönetmeliğin 9’ncu maddesinde de belirtildiği üzere süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri yıllık aidat ve munzam aidatı, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir. Dolayısıyla vadesinde ödenmeyen aidat için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51’nci maddesine göre belirlenen oran dikkate alınarak gecikme zammı günlük olarak
hesaplanmaktadır.

Kaynak: TÜRMOB

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Tıbbi cihaz kurumu UTS Toplantı Duyurusu Tıbbi cihaz kurumu UTS Toplantı Duyurusu...

Ürün takip sisteminde yapılacak güncellemeler ve TİTUBB sisteminin kapatılması ile sistemdeki ürünlerin akıbeti ne olacak?...

A.TR Dolaşım Belgelerinin kullanım süresi değişti A.TR Dolaşım Belgelerinin kullanım süres...

İstanbul Ticaret Odası, A.TR Dolaşım Belgesinin geçerlilik sürelerine ilişkin duyuru yaptı....

TOOMD’ dan Şiddeti kınama yazısı! TOOMD’ dan Şiddeti kınama yazısı!...

TOOMD, Dün Şanlı Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Sağlık mensuplarına yapılan saldırı ile ilgili bir kınama yazısı y...

Kayıp ve Soyadı Değişikliğinde Belge Yenileme Kayıp ve Soyadı Değişikliğinde Belge Yen...

Tıbbi cihaz yeterlilik belge/belgelerini kaybeden adayların yeniden eğitim başvurusunda bulunmaları gerekmemektedir....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)

.. Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Tıbbi cihaz kurumu UTS Toplantı Duyurusu Tıbbi cihaz kurumu UTS To...

Ürün takip sisteminde yapılacak güncellemeler ve TİTUBB sist...

A.TR Dolaşım Belgelerinin kullanım süresi değişti A.TR Dolaşım Belgelerinin...

İstanbul Ticaret Odası, A.TR Dolaşım Belgesinin geçerlilik s...

TOOMD’ dan Şiddeti kınama yazısı! TOOMD’ dan Şiddeti ...

TOOMD, Dün Şanlı Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast...

Kayıp ve Soyadı Değişikliğinde Belge Yenileme Kayıp ve Soyadı Değişikli...

Tıbbi cihaz yeterlilik belge/belgelerini kaybeden adayların ...

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine ve C...

“Müze hayalim gerçek oldu.” Turgut Çakar “Müze hayalim gerçe...

Her insanın yaşamı boyunca hedefleri ve hayalleri olur. Gözl...

Meslek kuruluşlarına denetleme! Meslek kuruluşlarına dene...

Yeni kararname ile Sağlık Meslek Odaları, Devlet Denetleme K...

Gözlük her yerden alınmaz! Gözlük her yerden alınmaz...

Kutlu Optik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlu, seyyar satı...

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) yeni kararnamede! Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cih...

Yeni yayımlanan kararnamede Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kuru...

ÜTS ithalat bildirimi değişiklikleri hakkında duyuru ÜTS ithalat bildirimi değ...

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafınd...

Magazin HABERLERİ
Web TV