a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Oda Aidatları!

Mevcut hukuk düzenine uygun şekilde 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu çerçevesinde tespit edilmesi gereken aidat bedeli 82 TL’dir.

18 Ağustos 2021 - 23:54 'de eklendi.

Oda Aidatları!

SAYGIDEĞER MESLEKTAŞLARIMA DUYURUMDUR

24.05.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği (“Yönetmelik”); 22.06.2004 tarih ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un (“5193 Sayılı Kanun”) Ek 1. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Ancak, 22.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/80 E., 2021/34 K. Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı (“AYM Kararı”) ile 5193 Sayılı Kanun’un Yönetmeliğin dayanağını oluşturan Ek 1. Maddesinin ve yine Yönetmeliğin kapsamını düzenleyen Geçici 4. Maddesinin bazı hükümlerinin iptaline karar verilmiştir.

5193 Sayılı Kanun’un Ek 1. Maddesinin iptal edilen ikinci cümlesi şöyledir: “Odalar ile Birliğin teşkili, bunların yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, organların görevleri, toplantıları, karar alış usulleri, gelirleri, giderleri, seçimi, seçilme yeterlilikleri, seçimlerin yapılış usulü, fesih, tasfiye ve iptale ilişkin hususlar, mesleki sicil, hizmet bedellerinin ve aidatların tespiti, disiplin cezaları ile infaz ediliş usulleri, odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemlere ilişkin yönetmelik hazırlanır, Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü alındıktan sonra Resmî Gazete’de yayımlanır.”

Şöyle ki; T.C. Anayasası uyarınca, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ile birliğin organlarının, görev ve yetkileri ile teşkilatlanmasının kanunla düzenlenmesi şarttır. Bu konularda düzenleme yapma yetkisinin birliğe ve birlik tarafından düzenlenecek bir yönetmeliğe bırakılması Anayasa’ya açıkça aykırıdır. Zaten, AYM’nin iptal kararı da bu durumu tespit ve tescil eder niteliktedir.

Diğer taraftan, Geçici 4. maddede, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun mali ve idari hükümleri ile disipline ilişkin hükümlerinin kıyasen uygulanacağı hükme bağlanmıştı. AYM Kararı ile “disipline ilişkin hükümleri” ifadesi iptal edilmiştir. Zira, AYM Kararı’nda eczacılık meslek mensuplarının tabi olduğu mevzuatın disipline ilişkin hükümlerinin optisyenlik meslek mensuplarına kıyasen uygulanmasının; optisyenlik ve eczacılık mesleklerinin farklı meslekler olması ve mensuplarının farklı meslek kuruluşlarına tabi olması sebebiyle hukuk devletinin temel unsurlarından biri olan “belirlilik ilkesine” aykırılık teşkil ettiği açıkça dile getirilmiştir.

Anayasa’nın 153. maddesi uyarınca, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanun hükümleri, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Ancak, gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu çerçevede, Ek 1. madde kapsamındaki iptal ve Geçici 4. Maddesinin 1. cümlesi kapsamındaki iptal 22.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Geçici 4. Maddede yer alan “disipline ilişkin hükümleri” ifadesinin iptali bu tarihten 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Yani, AYM Kararı uyarınca 22.06.2021 tarihi itibarıyla Yönetmeliğin, kanuni dayanağı tamamen ortadan kalkmıştır.
Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde, Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği’nin faaliyet göstermesi hukuken son bulmuştur.

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni bir düzenleme yapılması için 9 aylık süre tanımıştır.

Bu süre zarfında;
Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği’nin 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun mali ve idari hükümleri ile disipline ilişkin hükümleri kıyasen uygulamaya devam etmemelidir.
Bu uygulama sürecinin bir “geçiş süreci” olduğunu unutulmamalı, günlük mutat işlerle sınırlı kalarak sektörü şekillendirmeye ve haksız rekabet yaratmaya yönelik eylemlerden kaçınılmalıdır.
Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği ve Oda Yönetim Kurullarının aksi tutum, eylem ve işlemlerinin Anayasa’ya, meslek etiğine ve hatta genel ahlâk kaidelerine aykırılık teşkil edeceğini en açık ve net şekilde hatırlatmak isterim.

Hiçbir üyenin görüşü alınmadan “Biz yaparız olur!” düşüncesiyle yazılan ve halen Danıştay’da hukuki süreci devam eden Yönetmelikle belirlenen aidatın nasıl tespit edildiğine bir göz atalım.

6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Madde 55
Eczacı Odalarının gelirleri şunlardır: a) Oda giriş aidatı: Odaya kaydolacak her eczacının ödeyeceği aidattır. Miktarı, (500) rakamının kayıt tarihinde Devlet memurları aylıklarının hesaplanmasına esas olmak üzere yürürlükte olan katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği Madde 51
a) Odaya giriş aidatı: Odaya kaydolacak her meslek mensubunun ödeyeceği aidattır. Aidatın miktarı; (500) rakamının, kayıt tarihinde Devlet memurları aylıklarının hesaplanmasına esas olmak üzere yürürlükte olan katsayılar toplamı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutardaki Türk Lirası kadar meblâğdır.

Bu bağlamda, Yönetmeliği hazırlayan Birlik Yöneticilerine defalarca uyarılarda bulundum. Her ne kadar 6643 sayılı Eczacılar Birliği Kanunu’nun kıyasen uygulandığını her söylemlerinde ifade etmiş olmalarına rağmen bu Kanuna muhalefet etmişler ve hileli bir hesaplamayla üyelerine fahiş bir aidat yükümlülüğü getirmişlerdir.

Bu doğrultuda bazı Oda Yöneticileri bugünlerde, hukuka aykırı düzenlendiği tespit edilerek Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş Yönetmeliğin halen geçerliliği varmış gibi işlem yaparak üyelerine hileli hesaplanmış aidat bedellerinin tahsilatı için baskı yapmakta olup üstüne üstlük icra ile tehdit etmektedirler.

Mevcut hukuk düzenine uygun şekilde 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu çerçevesinde tespit edilmesi gereken aidat bedeli 82 TL’dir. Hukuki dayanaktan yoksun Yönetmelik çerçevesinde tahakkuk ettirilen fahiş aidat tutarlarının derhal düzeltilmesini, toplanmış olan haksız bedellerin ivedilikle üyelere iade edilmesini, aksi halde tüm hukuksal yolların işletileceğini ihbar ediyorum.

Başta Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği olmak üzere tüm Oda Yöneticilerimizi bu zulümden vazgeçmeye ve sorumlu davranmaya davet ediyorum.

Üzülerek belirtmeliyim ki bazı meslektaşlar bu konularda düşünce ve eylemlerimi Birlik ve Oda yapılanmalarına karşı olduğum yalan haberlerini yaymaktadırlar.

Saygıdeğer meslektaşlarım yeniden hatırlatmak isterim ki, her zaman mesleğim ve meslektaşlarımın yanında oldum. Mesleğimizin dünya standartlarında ülkemizde de uygulanabilmesi ve özellikle gündemde olan Birlik ve Oda yapılanmalarının hukuki sağlam temellere oturması için mücadelemi bugüne kadar sürdürdüm ve sürdüreceğim.

Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün şu sözünü herkese hatırlatmak isterim:

Sorgulamayan CAHİL, sorgulatmayan ZALİMDİR.

 

Abdullah AYDIN
Tüm Optik ve Optometrik Meslek Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idari yükümlülükleri tartışılıyor İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idar...

Türkiye de Optisyenlik müesseselerinde bulunan kullanılmamış gözlük çerçevelerine milad biçilirken, Fransa' da kullanılmış çerçevelerin...

Görme Mucizesi Görme Mucizesi

Göz beynin dış dünyaya açılmasını sağlayan bir penceredir. Ancak görme duyusunun oluşumunda göz yalnızca bir aracıdır. Görmenin gerçekl...

Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR Alliance’...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLED, son on iki ay içinde AR Alliance'a kurucu üye olarak katıldılar. Birkaç ...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder kurucusu devam...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışından Sonra Mütevazı Evini 68 Milyon Dolara Satıyor....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(2 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

2 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Abdülnasır Vatansever
Abdülnasır Vatansever
24 Ağustos 2021 00:21

Abdullah
Aidat konusunda en son konuşacak kişi sensin
Yerden bitme gibi bir günde yirmi dernek açtın
Ve o derneklere giriş 1100 küsür lira
Aidatı 580 lira iken
Oda aidatlarına 80 lira gibi komik bir aidat söylüyorsun
Yaaa sen bu mesleği en son ne zaman yaptın
Meslektaşı düşündüğünü zihni kurnazlığı ile oda hizmetlerini baltalama peşindesin
Aposun optiklerin tellalı olmuşsun
Abdullah
Oda karşıtlığı yapma
Gölge etme başka ihsan istemez
Sen ve senin gibiler ne kadar rahatsız olsada bu kervan yürümekten koşmaya başladı
Geçmiş olsun aposun optiklere

ilhami
ilhami
19 Ağustos 2021 10:42

helal olsun Başkan net bir izah şekli..mesleğe meslektaşına sahip çıkan tavrınıza tşk ederim..haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır..

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
İkinci el çerçeveler: gözlükçülerin idari yükümlülükleri tartışılıyor İkinci el çerçeveler: göz...

Türkiye de Optisyenlik müesseselerinde bulunan kullanılmamış...

Görme Mucizesi Görme Mucizesi

Göz beynin dış dünyaya açılmasını sağlayan bir penceredir. A...

Google, Meta, Essilux AR Alliance’ın yönetim kurulunda yer alıyor Google, Meta, Essilux AR ...

OLED mikro ekranların üreticisi EssilorLuxottica ve MicroOLE...

Oakley’in milyarder kurucusu devam ediyor! Oakley’in milyarder...

Oakley'in Kurucusu 210 Milyon Dolarlık Rekor Malikane Satışı...

EssilorLuxottica Diesel Gözlükleri İçin 10 Yıllık Lisans Anlaşması İmzaladı EssilorLuxottica Diesel G...

EssilorLuxottica, İtalyan denim markası Diesel'in gözlük kol...

Ülkelere göre gözlük ve kontakt lens kullanımı Ülkelere göre gözlük ve k...

Ülkelere Göre Gözlük Ve Kontakt Lens Kullanan Nüfusun Yüzdes...

SGK Reçete bedelleri ödemesi SGK Reçete bedelleri ödem...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Her Kurban, Lösemili Çocuklara Can! Her Kurban, Lösemili Çocu...

“O saçları dökülmüş, soluk yüzlü lösemili çocukları görünce ...

En stressiz meslekler belli oldu! En stressiz meslekler bel...

Amerikan ve Türk iki şirketin yaptığı araştırmalardan elde e...

OptisyeninSesi e dergi/ 127.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Magazin HABERLERİ
Web TV