a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Nüfusun yüzde 6,6’sının en az bir engeli var

En az bir fonksiyonu yerine getirmede zorluk yaşayan ve okuma yazma bilmeyen nüfusun oranı toplamda yüzde 23,3, erkeklerde yüzde 10,9 ve kadınlarda ise yüzde 32,4 oldu.

09 Temmuz 2015 - 16:21 'de eklendi ve 2356 kez görüntülendi. A+A-

Nüfusun yüzde 6,6’sının en az bir engeli var

Toplam nüfusun yüzde 6,6’sının en az bir engeli var.

Türkiye’de en az bir vücut fonksiyonunda zorluk yaşayan kişi sayısı, 2011 verilerine göre 4 milyon 882 bin 841 olarak belirlendi.

Türkiye’de en az bir vücut fonksiyonda zorluk yaşayan 4 milyon 882 bin 841 kişi bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Dünya Nüfus Günü, 2015” haber bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye’de 2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre, görme, duyma, konuşma, yürüme, merdiven çıkma veya inme, bir şey taşıma veya tutma ve yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem yapma, hatırlama veya dikkatini toplama fonksiyonlarından en az birinde çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirten kişi sayısı 4 milyon 882 bin 841 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlara göre, 2011’de toplam nüfusun yüzde 6,6’sının en az bir engeli bulunuyor.

En az bir fonksiyonda zorluk yaşadığını veya hiç yapamadığını belirtenlerin yüzde 42,8’i erkeklerden, yüzde 57,2’si ise kadınlardan oluşuyor.

En az bir engeli olan yaşlı kadınların oranı erkeklerden daha fazla olurken, en az bir engeli olanların yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, ileri yaşlardaki kadınlarda, aynı yaş grubundaki erkeklere göre en az bir engeli olanların oranının daha fazla olduğu görülüyor.

Kadınlarda, 65-69 yaş grubunda en az bir fonksiyonu yerine getirirken çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirtenlerin oranı bu yaş grubundaki toplam kadın nüfusta yüzde 27,2 iken, erkeklerde bu oran yüzde 18,3 olarak gerçekleşiyor. Kadınlarda 70-74 yaş grubunda en az bir engeli olanların oranı yüzde 36,3 olurken, aynı yaş grubundaki erkeklerde bu oran yüzde 26,3 hesaplanıyor.

İleri yaşlardaki kadın ve erkekler arasındaki bu fark 75 ve daha yukarı yaş grubunda da belirgin gerçekleşiyor. Erkeklerde 75 ve daha yukarı yaş grubunda engelli nüfus oranı yüzde 40,9 iken, kadınlarda bu oran yüzde 50,3 konumunda bulunuyor.

– En çok taşıma veya tutmada zorlanılıyor.

Bir şeyler taşıma veya tutmada çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirtenlerin (3 ve daha yukarı yaş) oranı yüzde 4,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 3,2, kadınlarda ise yüzde 5,1 olarak gerçekleşiyor.

Yürüme, merdiven çıkma ve inmede zorluk yaşadığını veya hiç yapamadığını beyan edenlerin oranı yüzde 3,3 olurken, erkeklerde yüzde 2,4 olan bu oran, kadınlarda yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.

Yaşıtlarına göre yeni bilgi ve becerileri öğrenmede (okuma ve yazma, hesaplama, basit problemleri çözme vb.) yakın zamanlarda yaşanan olayları ve buna ilişkin zamanları hatırlamada ve dikkatini toplamada çok zorlandığını veya hiç yapamadığını beyan eden nüfusun oranı yüzde 2 olarak gerçekleşiyor. Bu oran erkeklerde yüzde 1,6, kadınlarda yüzde 2,4 seviyesinde bulunuyor.

Gözlük veya lens kullandıkları halde görmede zorluk yaşadığını veya hiç göremediğini beyan edenlerin oranı ise yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Görmede güçlük çekenlerin oranı erkeklerde yüzde 1,3, kadınlarda ise yüzde 1,5 oldu.

İşitme cihazı/implant kullanıyor olmasına rağmen duymada çok zorlanan veya hiç duyamayan nüfusun oranı yüzde 1,1 olurken, bu rakam erkeklerde yüzde 1,1, kadınlarda yüzde 1,2 olarak hesaplandı.

Konuşma bozukluğu, tutukluk, kekemelik gibi nedenlerden dolayı konuşma güçlüğü çeken nüfusun oranı ise yüzde 0,7 oldu. Konuşmada zorluk çekenlerin oranı erkeklerde yüzde 0,8, kadınlarda ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

– Engelli nüfusun eğitim düzeyi genele göre düşük

En az bir fonksiyonu yerine getirmede zorluk yaşayan ve okuma yazma bilmeyen nüfusun oranı toplamda yüzde 23,3, erkeklerde yüzde 10,9 ve kadınlarda ise yüzde 32,4 oldu. Bu oran aynı araştırma sonuçlarına göre, tüm nüfus için toplamda yüzde 4,5, erkeklerde yüzde 1,4 ve kadınlarda yüzde 7,6 seviyesinde bulunuyor.

En az bir engeli olup, yükseköğretim mezunu olanların oranı erkeklerde yüzde 4, kadınlarda ise yüzde 1,5 olarak gerçekleşiyor. Tüm nüfusta bu oran, erkekler için yüzde 12,1, kadınlarda yüzde 8,5 düzeyinde.

Nüfusun geneli için işgücüne katılım oranı yüzde 47,5 iken, en az bir engeli olan nüfusta bu oran yüzde 22,1 seviyesinde bulunuyor. En az bir fonksiyonu gerçekleştirmede zorluk yaşayan nüfusun (15 ve daha yukarı yaş) iş gücüne katılım oranı, erkeklerde yüzde 35,4, kadınlarda ise yüzde 12,5 olarak hesaplandı.

Tüm nüfusta iş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 69,2, kadınlarda ise yüzde 25,9 olarak hesaplanırken, buna göre engelli nüfusun iş gücüne katılım oranı tüm nüfusun katılım oranının yarısı olarak belirlendi.

Nüfus ve Konut Araştırmasının 2011 yılı sonuçlarına göre, tüm nüfustaki işsizlik oranı yüzde 7,9, engelli nüfusta bu oran yüzde 8,8 olarak gerçekleşiyor.

– Engelli ferdi bulunan hanelerin yüzde 78,1’i evinin sahibi

Yürümede zorlanan ferdi olan hanelerin yüzde 58’i 1-2 katlı binalarda yaşıyor. Yürümede, merdiven çıkmada veya inmede zorluk yaşayan 3 ve daha yukarı yaşta fert bulunan hanelerin ikamet ettikleri konutların bina kat sayısı incelendiğinde, söz konusu konutların yüzde 18,4’ünün 3 veya 4 katlı binalarda, yüzde 23,7’sinin ise 5 ve daha çok katlı binalarda yer aldığı görülüyor.

En az bir engelli ferdi bulunan hanelerin yüzde 78,1’i ikamet ettikleri konutun mülkiyetine sahip iken, yüzde 14,8’i oturdukları konutlarda kiracı olarak ikamet ediyor. Söz konusu hanelerin yüzde 0,5’i lojmanda otururken, yüzde 6,6’sı ikamet ettikleri konutun sahibi olmamalarına karşın kira ödemiyor. Tüm haneler içinde oturdukları konutun sahibi olanların oranı ise yüzde 67,3 olarak tespit edildi.

Engelli ferdi olan hanelerin yüzde 53,2’si, 3 ve daha az odalı konutta oturuyor. En az bir engelli ferdi bulunan hanelerin ikamet ettikleri konutların oda sayısına (salon dahil) bakıldığında, bunların yüzde 1,7’sinin 1 odalı, yüzde 10,5’inin 2 odalı, yüzde 40,9’unun 3 odalı ve yüzde 38,8’inin de 4 odalı olduğu görülüyor. Oda sayısı 5 ve daha fazla olan konutlarda yaşayan hanelerin oranı ise yüzde 8 olurken, tüm haneler içinde 3 ve daha az odalı konutlarda oturanların oranı ise yüzde 48,3 seviyesinde bulunuyor.

En az bir engelli ferdi bulunan hanelerin ikamet ettikleri konutların, konutta en çok kullanılan ısıtma sistemine göre dağılımları incelendiğinde, bahsedilen hanelerin yüzde 73’ünün soba (doğalgaz sobası dahil) kullandığı görülüyor. Tüm nüfus içinde soba kullanan hanelerin oranı ise yüzde 57,1 olarak gerçekleşti.

En az bir engelli ferdi olan hanelerin konutlarında yüzde 16,7’sinde kat kaloriferi, yüzde 6,6’sında merkezi kalorifer ve yüzde 3,5’inde klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer ısıtma sistemleri kullanılıyor.

Tuvaleti konutun dışında olan hanelerin oranı yüzde 7,3 iken, en az bir engelli ferdi bulunan hanelerin ikamet ettikleri konutlarda bu oran yüzde 13,4 seviyesinde bulunuyor. En az bir engeli olduğunu beyan eden kişilerin oturdukları konutların diğer kullanım kolaylıkları incelendiğinde yüzde 3,4’ünde hem banyo hem de borulu su sisteminin konut içinde olmadığı görülüyor. İkamet ettikleri konutun içinde mutfak bulunmayan engelli bireyi olan hanelerin oranı ise yüzde 2,2 olarak tespit edildi.

Bültende, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından, her yıl 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü’nde, nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlendiği ve bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilerek, UNFPA’nın 2015 yılı temasını “kırılgan nüfus grupları” olarak belirlediği anımsatıldı. Dünya Nüfus Günü için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan haber bülteninde, kırılgan nüfus grubu olarak “engelliler”in ele alındığı kaydedildi.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Yakın gözlüğüne alternatif damla eczane raflarında yerini aldı Yakın gözlüğüne alternatif damla eczane ...

Damlanın 40 yaş üstü bireylerde daha etkili olduğu ve 6 ile 10 saat arasında görme bozukluğunu giderdiği belirtildi....

Hani denetlenecekti! Hani denetlenecekti!

Geçtiğimiz ay içinde sektörümüzde çokça konuşulan konuların başında Luxottica firmasınca üretilen güneş gözlüğü markalarının, ucuz ürün...

Yurt dışı denklik belgesi alan optisyenler Yurt dışı denklik belgesi alan optisyenl...

Sağlık Bakanlığı yurt dışında öğreni̇m gören ve denklik belgesi alan Optisyen, Doktor, Di̇ş Heki̇mi Ve Eczacılar ile yardımcı sağlık pe...

EssilorLuxottica, kalan Shamir hisselerini satın aldı EssilorLuxottica, kalan Shamir hisseleri...

Essilor, 2011 yılında İsrailli gözlük camı üreticisi Shamir'in yüzde 50'sini 130 milyon dolara satın aldıktan sonra, kalan yüzde 50'sin...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Yakın gözlüğüne alternatif damla eczane raflarında yerini aldı Yakın gözlüğüne alternati...

Damlanın 40 yaş üstü bireylerde daha etkili olduğu ve 6 ile ...

Hani denetlenecekti! Hani denetlenecekti!

Geçtiğimiz ay içinde sektörümüzde çokça konuşulan konuların ...

Yurt dışı denklik belgesi alan optisyenler Yurt dışı denklik belgesi...

Sağlık Bakanlığı yurt dışında öğreni̇m gören ve denklik belg...

EssilorLuxottica, kalan Shamir hisselerini satın aldı EssilorLuxottica, kalan S...

Essilor, 2011 yılında İsrailli gözlük camı üreticisi Shamir'...

İstanbul’da dev kaçakçılık operasyonu! İstanbul’da dev kaç...

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda piyasa değerleri topla...

Ahiretten Mektubumdur! Ahiretten Mektubumdur!

Bugün ebediyete intikal edişimin 40. günü ve benim için bu ö...

Doğru Gözlükle Göz Kaymaları Düzeltilebilir Doğru Gözlükle Göz Kaymal...

Her yaşta tedavisi mümkün olan şaşılığın büyük çoğunluğu 2 -...

Kuru göz semptomuna maruz kalıyor Kuru göz semptomuna maruz...

Doğum Kontrol Hapı kullanan kadınlar sıklıkla artan kuru göz...

Aydın ailesinin Taziye mesajı Aydın ailesinin Taziye me...

Cenazemize iştirak edenlere, cenazemiz sebebiyle hayır kurul...

Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tıbbi Cihaz Yönetmelikler...

Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö...

Magazin HABERLERİ
Web TV
0
Would love your thoughts, please comment.x