Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Miyopu Kontrol Altına Almak/2

Göz doktorlarının uyku lenslerini kullandığı miyop rahatsızlıklarına sahip çocuk hastaların, gözlük ve kontak lens kullanan çocuklarla kıyaslandığında miyop ilerlemesinin yavaşladığı tespit edilmiştir.

20 Mart 2018 - 18:42 'de eklendi ve 1528 kez görüntülendi. A+A-

Miyopu Kontrol Altına Almak/2

2011 yılında Japonya’da araştırmacılar çocuklarda göz içi uzunluğun artmasıyla uyku lenslerinin arasındaki ilişkiyi araştırdılar.

Miyop ilerlemesinin göz içi uzunluğun ilerlemesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorlardı.

Araştırma 92 çocuk üzerine yapılmıştı. Bu çocukların tamamı eşit derecede miyop rahatsızlığına (-2,57D) ve aynı miktarda göz içi aksiyel uzunluğa (ön-arka uzunluk) sahipti. (24.7mm)

Çalışmanın sonunda elde edilen verilere göre gözlük kullanan çocukların ortalama aksiyel uzunluklarında uyku lensi kullanan çocuklara göre bariz bir büyüme farkı ortaya çıkmıştı. Araştırmacılar bu verilere dayanarak uyku lenslerinin korneayı baskılayarak miyopun ilerlemesini yavaşlatabileceği sonucuna varmışlardır.

2012 yılında yine aynı araştırmacılar 43 çocuk üzerinde yaptıkları 5 yıllık bir araştırmanın sonuçlarını yayınladılar. Bu sonuçlar da uyku lenslerinin gözlük kullananlara göre miyopu yavaşlattığı sonucu paylaşılmıştı.

Yine 2012 yılında İspanya’da yapılan araştırma sonuçlarına göre 2 yıl boyunca 6-12 yaş arası çocuklarda benzer çalışmalar yapılmış ve çalışmanın sonucunda Japonya’da çıkan sonuçlara benzer sonuçlar alınmıştır.

2012’nin Ekim ayında Hong Kong’daki araştırmacılar miyop ilerlemesini kontrol altında tutmak için uyku lenslerinin kullanımı ile ilgili bir başka araştırma yaptılar. Bu araştırmada yaşları 6 ile 10 arasında değişen toplam 78 çocuk kullanıldı. Araştırma sonuçlarına göre ise uyku lenslerini kullanan çocukların gözlük takan çocuklara göre göz ekseni uzamasında %43 e varan azalma tespit edilmişti.

Ohio State Üniversitesi Optometri Koleji’nde miyop kontrol uzmanı olan Jeffrey J. Walline ise Oftalmolojik Araştırmalar & Görsel Bilim adlı bilimsel dergide uyku lenslerinin erken yaşta kullanımının korneayı yeniden şekillendirmek konusunda daha başarılı sonuçlar elde ettiğini ifade eden bir makale kaleme almıştır.

Mart 2014’te ise Tayvan’da araştırmacılar uyku lenslerini atropin göz damlasıyla kıyaslayan bir başka araştırma yapmışlardır. Yaşları 7 ile 17 arasında değişen çocuklarda yapılan bu araştırmada çocukların miyop dereceleri -1.50D ile -7.50D arasındaydı ve çocukların astigmat dereceleri 2.75D’ye kadardı. Çocukların bir grubuna uyku lensi kullandırıldı, diğer gruba ise gözlükle birlikte bir miktar atropin göz damlası tedavisi uygulandı. Ortaya çıkan sonuçlar ise şaşırtıcıydı. Uyku lensleri kullanan çocuklarda yılda -0.28D bir ilerleme gözlemlenirken gözlük ve atropin kullanan çocuklarda ise yılda -0.34D bir ilerleme tespit edilmişti.

Bütün bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda uyku lenslerinin miyopinin ilerlemesini yavaşlattığını söyleyebiliriz.

Çok Odaklı Kontak Lensler
Çok odaklı kontak lensler uzak ve yakın görme sorunlarına karşı yüzeyinde farklı güçlere sahip olan lenslerdir. Bu lensler sayesinde miyop, hipermetrop ve astigmat sorunlarının düzeltilmesi amaçlanmıştır. Ancak son yıllarda araştırmacılar bu lenslerin miyop kontrolü için de kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.

2010 yılında Amerika, Çin ve Avustralya’dan araştırmacıların birlikte yürüttüğü bir çalışmanın sonuçları yayınlanmıştır. Bu çalışmada Çinli çocuklara 6 ay boyunca miyop kontrolü için deneysel kontak lensler kullandırılmıştır. Bu lensler özel bir dizaynda üretilmiş olup merkezinde tam düzeltme gücüne sahip etrafında ise daha az gücün olduğu bulunduğu iki odaklı lenslerdir.

Katılımcılar 7-14 yaşları arasında olup -0.75D ve -3.50D güçlere sahip miyop hastalarıydı. 0.50D’den daha fazla astigmat ise bulunmuyordu. Araştırma süresince 65 çocuğa bu lenslerden, 50 çocuğa ise gözlük kullanıyordu. Altıncı ayın sonunda ise çok odaklı lenslerden kullanan çocukların tek odaklı gözlük kullanan çocuklara oranla miyop ilerlemesi %54 oranında daha azdı.

Haziran 2011’de Yeni Zelanda’da araştırmacılar miyop kontrolü için deneysel çok odaklı yumuşak kontak lenslerle geleneksel yumuşak kontak lenslerin karşılaştırdığı bir araştırma sonucu bildirdiler. Bu çalışmaya yaşları 11 ile 14 yaş arası değişen toplam 40 çocuk katılmıştı. Çocukların 10 ay boyunca rastgele belirlenmiş bir gözüne miyop kontrolünde kullanılan deneysel çok odaklı yumuşak kontak lensler takılırken diğer gözüne geleneksel yumuşak kontak lenslerden takılmıştı. 10 ay sonunda lenslerin yeri değiştirilerek 10 ay daha araştırmaya devam edilmişti. Araştırmanın sonunda ise çocukların %70’inde deneysel çok odaklı kontak lens kullanan gözde %30 oranında daha fazla ilerlemenin yavaşladığı tespit edilmişti.

Kasım 2013’te ABD’de yapılan araştırma ise çok odaklı kontak lenslerle günlük lenslerin miyop kontrolünde karşılaştırmasının sonuçlarını içermekteydi. Yaşları 8 ile 11 arasında değişen ve araştırma başladığında -1.00D den -6.00D’ye kadar görme bozukluğu olan çocuklar üzerinde yapılan araştırmanın sonucuna göre ise çok odaklı lens kullanan çocuklarda miyop ilerlemesinin diğerine göre %50 oranında yavaşladığı tespit edilmişti.

Bütün bu deneyler sonucunda araştırmacılar çok odaklı lenslerin miyop ilerleyişini kontrol etmede kullanılabilecek etkili bir yöntem olduğunun kanıtlanması için daha uzun süreli klinik deneylere ihtiyaç duyduklarını açıklamışlardır.

Çok Odaklı Gözlükler
Miyop ilerleyişinin kontrol altında tutulması için araştırmacılar geçmişte çok odaklı gözlükleri de kullanarak deneyler yapmışlardır. Bu yapılan çalışmalar diğer maddeler kadar etkili olmasa da çok odaklı camların da miyop ilerleyişini kontrol altında tutmada başarılı sonuçlar doğurduğu bazı araştırmalarda tespit edilmiştir.

2003 yılında yayınlanan bir çalışma olan The Correction of Myopia Evaluation Trial (COMET)’ e göre ise çok odaklı gözlüklerin kullanımının tek odaklı gözlüklere göre miyop ilerlemesini yavaşlattığı belirtilmiştir.

2014 yılının Mart ayında Avustralya ve Çin’deki araştırmacılar ise başka bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada yaşları 8 ile 13 arasında değişen ve her sene en az -0.50D miyop ilerlemesi yaşayan 128 çocuk kullanılmıştır.

Çocuklardan bir kısmı tek odaklı camları kullanmaktayken, diğer gruba ise iki odaklı ve prizmatik etkiye sahip iki odaklı camlardan kullandırıldı. Çalışmanın sonunda ise çok odaklı cam kullandırılan çocukların miyop ilerleyişlerinin tek odaklı cam kullananlara göre %50 oranında azaldığı tespit edilmiştir.

Miyopla Savaş
Miyopla savaşta bütün bu çalışmaların yanında en etkili olan yöntem hiç şüphesiz erken teşhis ve tedavidir. Çocuklarınız küçük yaşta görme bozukluklarını tespit edebilecek ve algılayacak kapasitede değillerdir. Bu yüzden görüşlerindeki bulanıklığı normal zannederek size herhangi bir şikayette bulunmayabilirler. Bu yüzden çocuklardaki görme bozukluklarını onlardan gelecek tepkilere göre değil belirli periyodlarda yaptırmamız gerekmektedir. Özellikle okul çağına gelmiş çocukları okula başlamadan önce mutlaka göz muayenesine götürmek gerekmektedir.

Anne ve babada miyop rahatsızlığının olması çocuğu direkt olarak risk grubu içerisine sokmaktadır. Bu ailelerin çocukları konusunda daha hassas davranmaları gerekmektedir.

Miyop genel olarak küçük yaşlarda başlar ve genç yaşlara doğru ilerlemesi azalır. Bu yüzden genç miyop hastalarında miyop tedavileri küçük yaştaki gibi olumlu sonuçlar vermeyebilir. Yapılan tüm çalışmaların çocuklar üzerinde yoğunlaşması da bu sebepledir.

Göz Egzersizleri Miyop Tedavisinde Etkili mi?
Son yıllarda göz ile yapılan çeşitli egzersizlerin miyop ilerlemesini yavaşlatabileceğine ve durdurduğuna dair çeşitli yazılar ve görseller paylaşılmaktadır. Miyop tedavisinde günümüzde ilerlemeyi sadece tedavi yardımıyla yavaşlatabilmekteyiz. Bunlar haricinde önerilen çeşitli egzersizlerin gözleri daha da kötüleştirme tehlikesi asla unutulmamalıdır. Bu tür egzersizlerin tümü bilimsel çalışmalarla kanıtlanmamış ve hiçbir yetkili uzman tarafından desteklenmemektedir. Bu gibi çalışmaların miyop görme bozukluğunun ilerleyişini kontrol altına alıp almadığının öğrenilmesi için uzun süreli çalışmalara ve klinik deneylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Kırma Kusurlarını Tedavi Eden Göz Damlası
Son günlerde yazılı ve görsel basında karşılaştığımız kırma kusurlarını iyileştirebilen göz damlası henüz çok yeni bir buluş olmakla birlikte uzun süreli çalışmalara ve klinik deneylere ihtiyaç duyulmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kornea üzerindeki hasarları arttırarak olumlu sonuçlar alınan bu damlanın insanlarda uygulanabilmesi için uzun bir süre gereklidir.

 

Öğr. Gör./ Optisyen Semih KABAK

Okan Üniversitesi – Işık Üniversitesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sahte Gözlük Uyarısı Sahte Gözlük Uyarısı

Uzmanlar, yaz aylarının gelmesiyle ihtiyaç duyulan ve piyasada sahtelerine sıkça rastlanan güneş gözlüklerine karşı vatandaşları uyarıy...

Gözlükçüye yönlendirme yapan hastane kameraya yakalandı Gözlükçüye yönlendirme yapan hastane kam...

Haksız rekabete örnek bir haber. Hastanenin hastayı gözlükçüye yönlendirmesi yasalarda açıkça belirtildiği gibi suçtur. Cezası 10.000 T...

ÜTS’de Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru ÜTS’de Yapılan Değişiklikler Hakkında Du...

Sistemde Takip ve İzleme Kapsamında Kullanılan Ülke Adları ve Kodları’nın Tam Listesi Excel Olarak Ulaşılabilir Hale Getirildi....

FDA, ilk kez doktora ihtiyaç duymadan teşhis koyan yapay zekaya onay verdi FDA, ilk kez doktora ihtiyaç duymadan te...

Yeni yapay zeka sistemi diyabetik retinopatinin orta seviyesini tespit etmek üzere tasarlandı ve milyonlarca kişinin kör olmasını önley...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)

.. Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Sahte Gözlük Uyarısı Sahte Gözlük Uyarısı

Uzmanlar, yaz aylarının gelmesiyle ihtiyaç duyulan ve piyasa...

ÜTS’de Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru ÜTS’de Yapılan Değişiklik...

Sistemde Takip ve İzleme Kapsamında Kullanılan Ülke Adları v...

FDA, ilk kez doktora ihtiyaç duymadan teşhis koyan yapay zekaya onay verdi FDA, ilk kez doktora ihti...

Yeni yapay zeka sistemi diyabetik retinopatinin orta seviyes...

‘Yerli İHA’mız var ama güneş gözlüğümüz yok’ ‘Yerli İHA’mız var ...

Milli sanayi hamlelerinin art arda hayata geçtiği günümüzde,...

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel kurulu bir kez daha ertelendi Türk Optisyen-Gözlükçüler...

Türkiye genelindeki faal dernekler açtıkları dava ile 20 nis...

Sahte Güneş Gözlüklerine Dikkat! Sahte Güneş Gözlüklerine ...

Güneş Gözlüğü bir çift renkli cam ve çerçeveden ibaret değil...

Türk Optisyen-Gözlükçüler Odaları ve Birliği İlk Genel Kurulu Hakkında 2.Duyuru Türk Optisyen-Gözlükçüler...

Meslek Mensubu Delege Bildiren dernekler içerisinden bildiri...

Gözlük ve lens nasıl çalışır? Gözlük ve lens nasıl çalı...

Gözlük ve lenslerin tarihini ve nasıl çalıştıklarını biliyor...

Kadir Doğulu: Ben sana maaşını soruyor muyum? Kadir Doğulu: Ben sana ma...

Atagül ve Doğulu, aylar sonra basının önüne birlikte çıktı....

Mahkeme hukuka uygun bulmadı! Mahkeme hukuka uygun bulm...

Atasun Optik ünvanlı optisyenlik müessesesinin değişik mecra...

Magazin HABERLERİ
Web TV