Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Miyopu Kontrol Altına Almak/2

Göz doktorlarının uyku lenslerini kullandığı miyop rahatsızlıklarına sahip çocuk hastaların, gözlük ve kontak lens kullanan çocuklarla kıyaslandığında miyop ilerlemesinin yavaşladığı tespit edilmiştir.

20 Mart 2018 - 18:42 'de eklendi ve 2251 kez görüntülendi. A+A-

Miyopu Kontrol Altına Almak/2

2011 yılında Japonya’da araştırmacılar çocuklarda göz içi uzunluğun artmasıyla uyku lenslerinin arasındaki ilişkiyi araştırdılar.

Miyop ilerlemesinin göz içi uzunluğun ilerlemesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorlardı.

Araştırma 92 çocuk üzerine yapılmıştı. Bu çocukların tamamı eşit derecede miyop rahatsızlığına (-2,57D) ve aynı miktarda göz içi aksiyel uzunluğa (ön-arka uzunluk) sahipti. (24.7mm)

Çalışmanın sonunda elde edilen verilere göre gözlük kullanan çocukların ortalama aksiyel uzunluklarında uyku lensi kullanan çocuklara göre bariz bir büyüme farkı ortaya çıkmıştı. Araştırmacılar bu verilere dayanarak uyku lenslerinin korneayı baskılayarak miyopun ilerlemesini yavaşlatabileceği sonucuna varmışlardır.

2012 yılında yine aynı araştırmacılar 43 çocuk üzerinde yaptıkları 5 yıllık bir araştırmanın sonuçlarını yayınladılar. Bu sonuçlar da uyku lenslerinin gözlük kullananlara göre miyopu yavaşlattığı sonucu paylaşılmıştı.

Yine 2012 yılında İspanya’da yapılan araştırma sonuçlarına göre 2 yıl boyunca 6-12 yaş arası çocuklarda benzer çalışmalar yapılmış ve çalışmanın sonucunda Japonya’da çıkan sonuçlara benzer sonuçlar alınmıştır.

2012’nin Ekim ayında Hong Kong’daki araştırmacılar miyop ilerlemesini kontrol altında tutmak için uyku lenslerinin kullanımı ile ilgili bir başka araştırma yaptılar. Bu araştırmada yaşları 6 ile 10 arasında değişen toplam 78 çocuk kullanıldı. Araştırma sonuçlarına göre ise uyku lenslerini kullanan çocukların gözlük takan çocuklara göre göz ekseni uzamasında %43 e varan azalma tespit edilmişti.

Ohio State Üniversitesi Optometri Koleji’nde miyop kontrol uzmanı olan Jeffrey J. Walline ise Oftalmolojik Araştırmalar & Görsel Bilim adlı bilimsel dergide uyku lenslerinin erken yaşta kullanımının korneayı yeniden şekillendirmek konusunda daha başarılı sonuçlar elde ettiğini ifade eden bir makale kaleme almıştır.

Mart 2014’te ise Tayvan’da araştırmacılar uyku lenslerini atropin göz damlasıyla kıyaslayan bir başka araştırma yapmışlardır. Yaşları 7 ile 17 arasında değişen çocuklarda yapılan bu araştırmada çocukların miyop dereceleri -1.50D ile -7.50D arasındaydı ve çocukların astigmat dereceleri 2.75D’ye kadardı. Çocukların bir grubuna uyku lensi kullandırıldı, diğer gruba ise gözlükle birlikte bir miktar atropin göz damlası tedavisi uygulandı. Ortaya çıkan sonuçlar ise şaşırtıcıydı. Uyku lensleri kullanan çocuklarda yılda -0.28D bir ilerleme gözlemlenirken gözlük ve atropin kullanan çocuklarda ise yılda -0.34D bir ilerleme tespit edilmişti.

Bütün bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda uyku lenslerinin miyopinin ilerlemesini yavaşlattığını söyleyebiliriz.

Çok Odaklı Kontak Lensler
Çok odaklı kontak lensler uzak ve yakın görme sorunlarına karşı yüzeyinde farklı güçlere sahip olan lenslerdir. Bu lensler sayesinde miyop, hipermetrop ve astigmat sorunlarının düzeltilmesi amaçlanmıştır. Ancak son yıllarda araştırmacılar bu lenslerin miyop kontrolü için de kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.

2010 yılında Amerika, Çin ve Avustralya’dan araştırmacıların birlikte yürüttüğü bir çalışmanın sonuçları yayınlanmıştır. Bu çalışmada Çinli çocuklara 6 ay boyunca miyop kontrolü için deneysel kontak lensler kullandırılmıştır. Bu lensler özel bir dizaynda üretilmiş olup merkezinde tam düzeltme gücüne sahip etrafında ise daha az gücün olduğu bulunduğu iki odaklı lenslerdir.

Katılımcılar 7-14 yaşları arasında olup -0.75D ve -3.50D güçlere sahip miyop hastalarıydı. 0.50D’den daha fazla astigmat ise bulunmuyordu. Araştırma süresince 65 çocuğa bu lenslerden, 50 çocuğa ise gözlük kullanıyordu. Altıncı ayın sonunda ise çok odaklı lenslerden kullanan çocukların tek odaklı gözlük kullanan çocuklara oranla miyop ilerlemesi %54 oranında daha azdı.

Haziran 2011’de Yeni Zelanda’da araştırmacılar miyop kontrolü için deneysel çok odaklı yumuşak kontak lenslerle geleneksel yumuşak kontak lenslerin karşılaştırdığı bir araştırma sonucu bildirdiler. Bu çalışmaya yaşları 11 ile 14 yaş arası değişen toplam 40 çocuk katılmıştı. Çocukların 10 ay boyunca rastgele belirlenmiş bir gözüne miyop kontrolünde kullanılan deneysel çok odaklı yumuşak kontak lensler takılırken diğer gözüne geleneksel yumuşak kontak lenslerden takılmıştı. 10 ay sonunda lenslerin yeri değiştirilerek 10 ay daha araştırmaya devam edilmişti. Araştırmanın sonunda ise çocukların %70’inde deneysel çok odaklı kontak lens kullanan gözde %30 oranında daha fazla ilerlemenin yavaşladığı tespit edilmişti.

Kasım 2013’te ABD’de yapılan araştırma ise çok odaklı kontak lenslerle günlük lenslerin miyop kontrolünde karşılaştırmasının sonuçlarını içermekteydi. Yaşları 8 ile 11 arasında değişen ve araştırma başladığında -1.00D den -6.00D’ye kadar görme bozukluğu olan çocuklar üzerinde yapılan araştırmanın sonucuna göre ise çok odaklı lens kullanan çocuklarda miyop ilerlemesinin diğerine göre %50 oranında yavaşladığı tespit edilmişti.

Bütün bu deneyler sonucunda araştırmacılar çok odaklı lenslerin miyop ilerleyişini kontrol etmede kullanılabilecek etkili bir yöntem olduğunun kanıtlanması için daha uzun süreli klinik deneylere ihtiyaç duyduklarını açıklamışlardır.

Çok Odaklı Gözlükler
Miyop ilerleyişinin kontrol altında tutulması için araştırmacılar geçmişte çok odaklı gözlükleri de kullanarak deneyler yapmışlardır. Bu yapılan çalışmalar diğer maddeler kadar etkili olmasa da çok odaklı camların da miyop ilerleyişini kontrol altında tutmada başarılı sonuçlar doğurduğu bazı araştırmalarda tespit edilmiştir.

2003 yılında yayınlanan bir çalışma olan The Correction of Myopia Evaluation Trial (COMET)’ e göre ise çok odaklı gözlüklerin kullanımının tek odaklı gözlüklere göre miyop ilerlemesini yavaşlattığı belirtilmiştir.

2014 yılının Mart ayında Avustralya ve Çin’deki araştırmacılar ise başka bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada yaşları 8 ile 13 arasında değişen ve her sene en az -0.50D miyop ilerlemesi yaşayan 128 çocuk kullanılmıştır.

Çocuklardan bir kısmı tek odaklı camları kullanmaktayken, diğer gruba ise iki odaklı ve prizmatik etkiye sahip iki odaklı camlardan kullandırıldı. Çalışmanın sonunda ise çok odaklı cam kullandırılan çocukların miyop ilerleyişlerinin tek odaklı cam kullananlara göre %50 oranında azaldığı tespit edilmiştir.

Miyopla Savaş
Miyopla savaşta bütün bu çalışmaların yanında en etkili olan yöntem hiç şüphesiz erken teşhis ve tedavidir. Çocuklarınız küçük yaşta görme bozukluklarını tespit edebilecek ve algılayacak kapasitede değillerdir. Bu yüzden görüşlerindeki bulanıklığı normal zannederek size herhangi bir şikayette bulunmayabilirler. Bu yüzden çocuklardaki görme bozukluklarını onlardan gelecek tepkilere göre değil belirli periyodlarda yaptırmamız gerekmektedir. Özellikle okul çağına gelmiş çocukları okula başlamadan önce mutlaka göz muayenesine götürmek gerekmektedir.

Anne ve babada miyop rahatsızlığının olması çocuğu direkt olarak risk grubu içerisine sokmaktadır. Bu ailelerin çocukları konusunda daha hassas davranmaları gerekmektedir.

Miyop genel olarak küçük yaşlarda başlar ve genç yaşlara doğru ilerlemesi azalır. Bu yüzden genç miyop hastalarında miyop tedavileri küçük yaştaki gibi olumlu sonuçlar vermeyebilir. Yapılan tüm çalışmaların çocuklar üzerinde yoğunlaşması da bu sebepledir.

Göz Egzersizleri Miyop Tedavisinde Etkili mi?
Son yıllarda göz ile yapılan çeşitli egzersizlerin miyop ilerlemesini yavaşlatabileceğine ve durdurduğuna dair çeşitli yazılar ve görseller paylaşılmaktadır. Miyop tedavisinde günümüzde ilerlemeyi sadece tedavi yardımıyla yavaşlatabilmekteyiz. Bunlar haricinde önerilen çeşitli egzersizlerin gözleri daha da kötüleştirme tehlikesi asla unutulmamalıdır. Bu tür egzersizlerin tümü bilimsel çalışmalarla kanıtlanmamış ve hiçbir yetkili uzman tarafından desteklenmemektedir. Bu gibi çalışmaların miyop görme bozukluğunun ilerleyişini kontrol altına alıp almadığının öğrenilmesi için uzun süreli çalışmalara ve klinik deneylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Kırma Kusurlarını Tedavi Eden Göz Damlası
Son günlerde yazılı ve görsel basında karşılaştığımız kırma kusurlarını iyileştirebilen göz damlası henüz çok yeni bir buluş olmakla birlikte uzun süreli çalışmalara ve klinik deneylere ihtiyaç duyulmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kornea üzerindeki hasarları arttırarak olumlu sonuçlar alınan bu damlanın insanlarda uygulanabilmesi için uzun bir süre gereklidir.

 

Öğr. Gör./ Optisyen Semih KABAK

Okan Üniversitesi – Işık Üniversitesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Tıbbi cihaz kurumu UTS Toplantı Duyurusu Tıbbi cihaz kurumu UTS Toplantı Duyurusu...

Ürün takip sisteminde yapılacak güncellemeler ve TİTUBB sisteminin kapatılması ile sistemdeki ürünlerin akıbeti ne olacak?...

A.TR Dolaşım Belgelerinin kullanım süresi değişti A.TR Dolaşım Belgelerinin kullanım süres...

İstanbul Ticaret Odası, A.TR Dolaşım Belgesinin geçerlilik sürelerine ilişkin duyuru yaptı....

TOOMD’ dan Şiddeti kınama yazısı! TOOMD’ dan Şiddeti kınama yazısı!...

TOOMD, Dün Şanlı Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Sağlık mensuplarına yapılan saldırı ile ilgili bir kınama yazısı y...

Kayıp ve Soyadı Değişikliğinde Belge Yenileme Kayıp ve Soyadı Değişikliğinde Belge Yen...

Tıbbi cihaz yeterlilik belge/belgelerini kaybeden adayların yeniden eğitim başvurusunda bulunmaları gerekmemektedir....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)

.. Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
Tıbbi cihaz kurumu UTS Toplantı Duyurusu Tıbbi cihaz kurumu UTS To...

Ürün takip sisteminde yapılacak güncellemeler ve TİTUBB sist...

A.TR Dolaşım Belgelerinin kullanım süresi değişti A.TR Dolaşım Belgelerinin...

İstanbul Ticaret Odası, A.TR Dolaşım Belgesinin geçerlilik s...

TOOMD’ dan Şiddeti kınama yazısı! TOOMD’ dan Şiddeti ...

TOOMD, Dün Şanlı Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast...

Kayıp ve Soyadı Değişikliğinde Belge Yenileme Kayıp ve Soyadı Değişikli...

Tıbbi cihaz yeterlilik belge/belgelerini kaybeden adayların ...

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine ve C...

“Müze hayalim gerçek oldu.” Turgut Çakar “Müze hayalim gerçe...

Her insanın yaşamı boyunca hedefleri ve hayalleri olur. Gözl...

Meslek kuruluşlarına denetleme! Meslek kuruluşlarına dene...

Yeni kararname ile Sağlık Meslek Odaları, Devlet Denetleme K...

Gözlük her yerden alınmaz! Gözlük her yerden alınmaz...

Kutlu Optik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlu, seyyar satı...

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) yeni kararnamede! Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cih...

Yeni yayımlanan kararnamede Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kuru...

ÜTS ithalat bildirimi değişiklikleri hakkında duyuru ÜTS ithalat bildirimi değ...

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafınd...

Magazin HABERLERİ
Web TV