Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Kil tablete kazılı cam reçetesinden, e-reçeteye…

Mısır’a komşu olan Babil’de de cam sanatı oldukça ileri düzeyde olup bulunan bir kil tablet üzerinde bilinen ilk cam reçetesi kazındığı görülmüştür.

10 Şubat 2018 - 13:00 'de eklendi ve 2322 kez görüntülendi. A+A-

Kil tablete kazılı cam reçetesinden, e-reçeteye…

Cam insanoğlunun keşfettiği ve ürettiği en eski suni maddelerden biridir.

Şimdiye değin arkeolojik kazılarda bulunan en eski cam ürün M.Ö. 5500 yıllarına ait olup, Mısır’da bulunmuştur.

Özellikle M.Ö.1500 yıllarında cam sanatı Mısır’da muhtemelen en parlak devrini yaşamıştır. Mısır’a komşu olan Babil’de de cam sanatı oldukça ileri düzeyde olup bulunan bir kil tablet üzerinde bilinen ilk cam reçetesi kazındığı görülmüştür; Reçetede 60 ölçü kum, 180 ölçü alg ve deniz yosunu külü, 5 ölçü güherçile ve 3 ölçü tebeşir (kireçtaşı) kullanılması yazılıdır. Dünyanın en eski cam yapım reçetesi ise M.Ö. 650 yılında Mezopotamya’da bilinen en eski cama “Nemrut Merceği” denir (3000 yaşında).

Cam yapımında ilk adım, hammadde karışımını içindeki bütün maddeler eriyip birbiriyle kaynaşıncaya kadar ısıtmaktır.

Eski çağlarda bu eritme işi, odun ocaklarının üzerine oturtulan kil kaplarda yapılırdı. Oysa bugün genellikle mazot, gaz ya da elektrikle ısıtılan özel eritme fırınları kullanılır. Karışım eridiği zaman macun kıvamında bir cam hamuruna dönüşür.

Bu sıcak hamura istenen biçim verildikten sonra, camın soğurken gerilerek kopmasını ya da kırılmasını önlemek için ağır ağır soğutulması, yani tavlanması gerekir. Tavlama fırını uzun bir tünel biçimindedir. Cam eşya bu tünelden geçerken sıcaklık derece derece, öylesine yavaş düşürülür ki, camın soğuması açık havada kendi kendine soğumasından çok daha uzun bir süre alır.

19.yüzyılın sonuna kadar hemen her çeşit cam eşya el işçiliğiyle üretilirdi. Oysa bugün, bazı özel parçalar dışında, bütün cam işleri çok hızlı makinelerde seri üretimle yapılır.

Antik Çağlar
Rogar Bacon 12.yy gözlüğü bulduğu rivayet edilir. 15. yüzyılda Venedik’te ilk kristal cam, Cristallo adı ile icat edilmiştir. İlk gözlükçü dükkanı 1783’de Philadelphia’da açıldı. İlk cam teknik laboratuvari 1884’de açıldı .

Optik Teorisi
Optik teorilerini Greko-Romen filozoflar tarafından yapılmıştır.
Platon (MÖ 430)
Aristo (MÖ350)
Euclide (MÖ 300)
Ptolomey (MÖ 120)
Plato emisyon teorisini detaylandırarak, görsel algının ışınların gözümüz tarafından emilmesiyle orta çıktığını ileri sürmüştür.
Euclid optiği matematiksel açıdan incelemiştir.

İlk cam örnekleri
Anadolu’ya Suriye’den M.Ö. 1300’de gelen camlar. Kobalt, bakır tuzu ile renklendirilmis (Uluburun Batığı- Bodrum Müzesi)

Göz ve Tarihçesi
Milattan önce (2000) yıllarında BABİL KRALI HAMURABİ
Kanunlarında BİR GÖZÜ HASTALIKTAN KURTARAN VEYA GÖRMESİNİ İYİLEŞTİREN bir Hekimin, zenginlerden, fakirlerden ve esirlerden GÜMÜŞ almaya hakkı olduğu yazılıdır.

Eski Yunanistan‘da İSTANKÖYLÜ HİPOKRAT ın öğrencisi ALOMAEON OPTİK SİNİRi keşfetmiş Beyinle Göz arasındaki irtibatın sağlanma yolunu göstermiştir.
Roma okulun dan CELCUS KATARAKT’ın Vitreusa itilmesini, PLİNY’in Katarakt ameliyatından önce PUPİLLAYI genişletmek gerektiğini bulmuştur.

Orta çağda Avrupa’da ki SALERNO ve MONTPELLİER okulları Arapçadan Latinceye tercümeler yapmış
Almanya da Oftalmolojinin babası sayılan BARTİSCH ilk defa bölümleri içeren bir GÖZ KİTABI yazmıştır.

Ortaçağda BACON ve LEONARDO DA VINCI, 17. yüzyıldaTHOMAS YOUNG o yılların ünlü isimleri olmuştur.
İslam Aleminde XI. yüzyılda (ALHAZAN )Göz ve Kırma kusurları ile uğraşan ünlü isimdir.

İbn El Haytam
 Gözün anatomik tarifi
 Yansıma Kanunu deneysel kanıtlanması (Eclid ve Batlamius)
 Kırılma Yasası (Batlamius ve Cleomedos)
 Işığın merceklerden geçişi (Kepler-Descartes)

Kitab-ül Menazır
 1.Kitap: Genel olarak görmenin yapısı
 2. Kitap: Gözün nesneleri algılama yapısı
 3. Kitap: Optik yanılgı, görme kusurlarına ve nedenleri
 4. Kitap: Göz ve nesnenin konumları ve algı
 5.Kitap: Düzgün yüzeylerde görünen resimler
 6.Kitap: Optik yanılgı ve nedenleri
 7.Kitap: Işık kırılması ve gözün algısı

Tarihte Güneş Gözlüğü

 MS 60lı yıllar güneşten korunma amaçlı taş Zümrüt kullanımı
 15 yy yeşil ve mavi camlı gözlükler
 18 yy Çin’de kullanım yaygın
 19 yy da diyoptrili camların üzeri boyanırdı.
 İzokromatik cam (Achromatic)
Simon Plepsi, Scheiner,Böhm,Fizeul
-UV, cam hamuru

Camın Optik Amaçlarla Kullanımı
Yaşlılık nedeniyle doğan göz bozukluları
 XII.yy ve okuma taşları (kuartz ve dağ kristali)
Özelliği: Yassı ve bikonveks
 XIII.yy sonlarında traşlama biçimi değişti
Özelliği: Düz cam şeklinde
 XV.yy Ortalarında konkav camlar ve miyopi
 XIX.yy menisküs camlar (Wollaston)
 XIII.yy sonunda gelişen teorik kuramla
 Bifocal, Progressive geliştirilmiştir. İlk patent 1924 yılında alınmıştır.

Gözlük Çerçevesi
 Perçinli Gözlük doğuşu
 13 yy.sonunda farklı gözlere farklı camlar
 14.yy taçlı gözlük
 15.yy makaslı gözlük
 16.yy okuma taşı kullanımı devam etti
 16.yy çerçevelerde kulak sapı kullanımı
 18.yy sokak gözlüğü
 19.yy kelebek gözlük

Osmanlı’da Optik ve Göz Cerrahisi
XV. yüzyılda Sinoplu KEHHAL-Mümin bin MUKBİL‘in Zahire-i Muradiye adlı eseri
1797 de GEVREKZADE HAFIZ HASAN efendinin İbrahim eş-Şâzelî el-Mısrî’nin eserinin çevirisi olan Risâle-i Zübdet-ül-Kuhliyye fî Teşrîhi’l-Basariyye Optik kusurların giderilmesi ve göz cerrahisine ait bilgiler vermektedir.

Camların Malzeme Olarak Çeşitleri

 Mineral Camlar : Bilinen cam malzemesi
 Organik Camlar : Hammadde olarak plastiğe benzeyen camlar

Camların Özellik Olarak Çeşitleri

 Antirefle Kaplamalı Camlar: Antirefle kaplamalı camlar ışığa karşı dirençli camlardır (mineral hemde organik camlar )
 İnceltilmiş Camlar:İnceltilmiş camlar üretiliş esnasında sıkıştırılarak üretilir.
 Çap Küçültme: Hipermetrop camlara uygulanır. Çap küçültme yöntemi küçük çerçevelerde uygulanır. Cam ebatı küçük olarak üretildiği için hem kenar kalınlığı hem de orta kalınlığı normale göre ince olur.
 Asferik Lenti / Lenti: Çok yüksek numaralı camların daha ince ve oldukça hafif olmasını sağlamaktadır.
 As / Asfor Özelliği: (-) veya (+) yüksek numaralı camların; dışardan bakana göre camın arkasında, gözün normalden daha küçük /büyük gözükmesini kısmen de olsa azaltma işlemi yapmaktadır.

Camın İnceltme İndeksleri
İndeks Cam Türü İnceltme Oranı
1.5Organik İnceltilmemiş
1.5Mineral İnceltilmemiş
1.53Trivex %15-20
1.56Organik %25-30
1.58Organik SMI %30-35
1.59Polikarbon %35-40
1.6Mineral 35%
1.61Organik %40-45
1.67Organik 55%
1.7Mineral 40%
1.74Organik 65%
1.8Mineral 50%
1.9Mineral 65%
1.7Mineral 40%
1.74Organik 65%
1.8Mineral 50%
1.9Mineral 65%

Camların Odak Olarak Çeşitleri

Multifocal Camlar: Çok odaklı camlardır. Uzak ve yakın numaralarını tek camda bulundururlar. Uzaktan yakına geçişte mükemmel bir uyum vardır. Kişi uzağa baktığı sırada sadece gözlerini aşağıya eğerek yakını görebilir. Camları büyük normal bir uzak gözlüğü gibi gözükür.
Kişiye özel olarak üretim yapıldığından dolayı son kullanıcıya teslimi 3-4 günü bulabilir.

Bifocal Camlar: Multifocal camlardan farkı yakın numaralarının olduğu bölüm ekran şeklinde dışardan belli olacak şekildedir. Geçiş mesafesi yoktur.

Camın Yapısı
Cam bir amorf katıdır. (kristalize olmayan, atomlar düzensiz). Cam, yalnızca fiziksel bir karışım
Silika Sıcaklık
Cam dönüşüm aralığı
Katı + Kristal Cam
Pelte – ergime
Yavaş Soğutma
Eriticiler-Modifikatörler
Oksitlerin erimelerini kolaylaştırmak amacıyla cam bileşimine katılan maddelerdir. Silisyumun erime derecesini düşürürler. En önemlisi Sodyum Karbonat (Na2CO3)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
“Yumuşak Kontakt Lensler Ve Teknolojileri” Bilimsel toplantısı yapıldı “Yumuşak Kontakt Lensler Ve Teknol...

Dünyaca ünlü kontakt Lens üreticisi ALCON firması tarafından organize edilen, gerek toplumumuzun göz sağlığı, gerekse optisyenlik müess...

OptisyeninSesi e dergi/ 58.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 58.Sayı

Dijital platform da optik sektörünün sesi olmaya devam eden OptisyeninSesi e dergi, okuma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. S...

Fırsatçılık değil, indirim yaptı! Fırsatçılık değil, indirim yaptı!

Nazilli’de işletmeci Gürsel Baytok, döviz yükselişini fırsatçılığa çevirenlere karşı, iş yerinde “Paramıza sahip çıkıyoruz” kampanyası ...

GOK ve TOOMD Başkanı Sn. Turgut Vardi’ den Dolar Tepkisi GOK ve TOOMD Başkanı Sn. Turgut Vardi’ d...

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği, Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu genel başkanı Turgut Vardi, yaptığı açıklamayl...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)

.. Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
“Yumuşak Kontakt Lensler Ve Teknolojileri” Bilimsel toplantısı yapıldı “Yumuşak Kontakt Le...

Dünyaca ünlü kontakt Lens üreticisi ALCON firması tarafından...

OptisyeninSesi e dergi/ 58.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 5...

Dijital platform da optik sektörünün sesi olmaya devam eden ...

Fırsatçılık değil, indirim yaptı! Fırsatçılık değil, indiri...

Nazilli’de işletmeci Gürsel Baytok, döviz yükselişini fırsat...

GOK ve TOOMD Başkanı Sn. Turgut Vardi’ den Dolar Tepkisi GOK ve TOOMD Başkanı Sn. ...

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği, Gözlükçüler v...

Alanya’da 300 dolar bozdurana güneş gözlüğü bedava Alanya’da 300 dolar bozdu...

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir gözlük mağazasının sahibi, ...

Optik Koop niçin kuruldu? Optik Koop niçin kuruldu?...

Evet Kooperatifler nedir? Sektör olarak bize nasıl katkı sağ...

Kırma Kusurları Toplumların Ekonomik Gelişmesini Sınırlar Kırma Kusurları Toplumlar...

Geçmişte uygulanan fon, döviz fiyatlarındaki yüksek artış, e...

Optisyenlik MYO’ ları arası bilgi yarışması Optisyenlik MYO’ la...

İstanbul Ticaret Odası Gözlükçülük Meslek Komitesi ile Türki...

Dolar artıyor, sektörümüz daralıyor! Dolar artıyor, sektörümüz...

Sektörlerde maliyetlerin artmasının beraberinde gelecek zam ...

İhtiyaç sahipleri yıl boyu et ile buluşacak İhtiyaç sahipleri yıl boy...

Türk Kızılay’ı Kadıköy Şubesi OptisyeninSesi Haber aracılığı...

Magazin HABERLERİ
Web TV