a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Hangi resmi kurumun tespit ve açıklaması varki siz 2000 gözlükçüyü sahtekarlıkla itham ederek teşhir ediyorsunuz?

Zaman Gazetesi Haberi Hk-  Hangi resmi kurumun tespit ve açıklaması varki siz 2000 gözlükçüyü sahtekarlıkla itham ederek teşhir ediyorsunuz? İlişikte bir örneği sunulan; 07.03.2005 tarihli Zaman gazetesinde yayınlan habere göre; Tüm Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği başkanı Sayın Abdullah AYDIN tarafından Türkiye’de 2.000 gözlükçünün ölmüş kişilerin ruhsatı ve sahte belgelerle çalıştığı iddia edilmiştir. Bu […]

29 Mart 2011 - 15:31 'de eklendi ve 1558 kez görüntülendi. A+A-

Hangi resmi kurumun tespit ve açıklaması varki siz 2000 gözlükçüyü sahtekarlıkla itham ederek teşhir ediyorsunuz?

Zaman Gazetesi Haberi Hk-  Hangi resmi kurumun tespit ve açıklaması varki siz 2000 gözlükçüyü sahtekarlıkla itham ederek teşhir ediyorsunuz?

İlişikte bir örneği sunulan; 07.03.2005 tarihli Zaman gazetesinde yayınlan habere göre; Tüm Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği başkanı Sayın Abdullah AYDIN tarafından Türkiye’de 2.000 gözlükçünün ölmüş kişilerin ruhsatı ve sahte belgelerle çalıştığı iddia edilmiştir.

Bu açıklamayı, hangi verilerle ve ne amaçla yaptığını da tarafımızdan anlaşılamamıştır

Bu açıklamalar, Türkiye’deki 4500 gözlükçüyü zan altında bırakmış, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımız nezdinde mesleğimize olan güven ve saygıyı azaltmıştır.

Bu haberin doğruluk derecesini araştırmak için Anadolu federasyon olarak örnekleme yöntemi ile yapmış olduğumuz çalışma ilişiktedir.2000 gözlükçünün bulunduğu İstanbul, Ankara, Antalya il sağlık müdürlüklerine konu iletilmiş gelen cevaplarda bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır.

Mesleğimizi temsil eden sektör temsilcilerini, Kamu kurum kuruluş ve vatandaşlarımız nezdinde mesleğimizi incitecek, saygınlığına gölge düşürecek açıklamalarından kaygı duymaktadır. Tüm meslektaşlarımızı zan altında bırakan ve mesleğimizle ilgili gerçeği yansıtmayan bu tür ifadeleri yazılı ve görsel basında kullanmamaya ve daha dikkatli bir dil seçmeye ve daha sorumlu açıklamalar yapmaya davet ediyoruz.

 Taylan KÜÇÜKER

Yönetim Kurulu a.

Eki:07.03.2005 tarihli zaman gazetesi

İstanbul, Ankara, Antalya İl sağlık Müdürlüklerinden gelen yazılar

T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

SAYI:Tıp.Mes.B.104 ISM 4340001-134-99

KONU:Dilekçeniz Hk.

 04.08.2008

11409

ANADOLU GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER DERNEKLERİ FEDARASYONU BAŞKANLIĞINA

Cumhuriyet Mah .Umur Sok Sultan iş hanı No2/4 Melikgazi

KAYSERİ

İlgi :19.07.2008 tarih ve 79 sayılı yazınız

Müdürlüğümüzce tanzim edilen ruhsatlar ruhsat sahiplerinin kendilerine teslim edilmektedir.Ayrıca Sağlık Bakanlığının Optisyenler ruhsat kaydı Programı kayıt sistemi ile otomasyon zincirinde gözlükçülük ruhsatları kontrol edilerek geçerlilikleri teyit edilmektedir.

Yönetmenlik hükümleri çerçevesinde rutin denetimler yanınıda şikayet vb.durumlardada denetimler yapılmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim

Dr. Bekir TURAN

Müdür a.

Sağlık Müdür Yardımcısı

 TC

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: Tıp. Mes.B104 İSM 4340001–134,99

Konu Dilekçeniz hk

09.07.2008

10211

Taylan KÜÇÜKER

Bankalar Cad. Sefa İş Merkezi No20

Sivas

18.06.2008 tarihli dilekçeniz incelenmiş olup;

Şikâyete mevzu olan konular değerlendirildiğinde ilimizde sahte belge ile gözlükçülük faaliyetinin gösterilmesi mümkün olmadığı, Sağlık Bakanlığı ‘nın otomasyon sistemi içinde gözlükçülük belgesi olanların kayıtları mevcut olduğu ve sahte belge şeklinde tanzim edilmiş gözlükçülük belgesinin işlem görmesinin mümkün olmadığı bu bilgiler çerçevesinde ilimiz dâhilinde böyle bir olayın vuku bulmadığını belirtiriz.

Dr.Bekir TURAN

Müdür a.

Müdür Yardımcısı

…..

TC

ANKARA VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 Sayı: 10,4 İSM 4.06.00.01.-134–01/5747

Konu: Sahte ve Ölü Ruhsatlar Hk                02971*04.08.2008

ANADOLU GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER DERNEKLERİ FEDERASYONU

Cumhuriyet Mah Umur Sk Sultan iş Hanı No 2/4 Melikgazi /KAYSERİ

İlgi:19.07.2008 tarih ve 80 nolu yazınız.

İlgi tarih ve sayılı yazınız müdürlüğümüzce incelenmiş olup, bahsi geçen konularla ilgili herhangi bir kayıt tespit edilememiştir.

Gereğini rica ederim

Dr Sedat GÜLAY

Vali a.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı

 Adres : Tıp meslekleri Şube Müdürlüğü  Bağdat cad No:16 Macunköy Yenimahalle –ANKARA

Tel 0312 385 97 00 –faks 3859720 E.posta Ankara.tipmesleklerisubesi@g.mail.

Optik :385 97 00-1390  Elektronik ağ: www.asm.gov.tr

 ……………………..

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

SAYI:B.10.4.ISM.4.07.00.14                        ANTALYA                                                                     27025       * 04.08.2008

Konu:Bilgi Talebi

 ANADOLU GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER DERNEKLERİ FEDERASYONU

Cumhuriyet Mahallesi Umur Sok.Sultan İş Hanı. No2/4 Melikgazi /Kayseri

İlgi: 19.07.2008 tarih ve 82 sayılı yazınız .

İlgi yazınızda Optisyenlik Müesseselerinde ruhsata esas olan Gözlükçülük ruhsatnamelerinin sahte veya vefat etmiş kişilerin ruhsatnamelerinin kullanıldığı konusunda zaman gazetesinde çıkan haberle ilgili olarak bilgi istenmiştir.

Müdürlüğümüzde bulunan Optisyenlik Müessesesi kayıtlarının incelenmesi neticesinde; sahte veya vefat eden kişilerin ruhsatnamelerini kullanarak çalışmış, çalışmakta olan kuruluş bulunmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca geçen üç sene içerisinde bu nedenlerle kapatılan işyeri olmadığı hususunda,

Bilgilerinizi rica ederim

Dr.Ali DÖNMEZ

Sağlık Müdür Yardımcısı

Adres: Toros mah.Atatürkbulvarı No 74 PK 07070

Tel:0242 228 4848 Faks : 0242 228 5047

E-Posta: Antalya.tmottms@saglik.gov.tr

Dtaylı bilgi Tıp Meslekleri Şubesi  Dahili tel 115

…………….

TC SAĞLIK BAKANLIĞI
 Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü
 
Sayı: B.10,0.THG. 0.79.00.02/41948
Konu: Dilekçeniz
 
 06.11.2008
 
 
 Sayın Taylan KÜÇÜKER
 Bankalar Cad. sefa iş Merkezi No 20
 SİVAS
 
 2004 yılı içerisinde basında çıkan bir haberde yer alan, sahte ve ölülere  ait ruhsat ile faaliyet gösteren iki bin optisyenlik müessesesinin  kapatılacağı ile ilgili haber hakkında bilgi talep eden dilekçeniz
 incelendi. 2004 yılında yürürlüğe giren 5193 sayılı optisyenlik Hakkında Kanun ve  Optisyenlik müesseseleri Hakkında Yönetmelik ile optisyenlik  müesseselerinin açılışları, faaliyetleri ve denetimleri düzenlenmiştir. Optisyenlik müessesesi açmak isteyenler mevzuatta belirtilen belgeleri  Müdürlüğümüze vermek zorunda olduklarından sahte veya ölülere ait ruhsat  ile bu müesseselerin açılmasına izin vermek mümkün değildir. Müdürlük  ekiplerince altı ayda bir rutin olarak yapılan denetimlerde de bu hususlar  kontrol edilmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca oluşturulan programa tüm  optisyenlerin kaydı yapıldığından bir optisyenin başka bir yerde de mesul  müdürlük yapmasının imkânı da bulunmamaktadır.
Bilgilerinize rica ederim
 
 Dr.Ş. Serdar MERCAN
 Bakan a.
 Genel Müdür Yardımcısı V.
 

7/03/2005 TARİHLİ  ZAMAN GAZETESİNİN HABERİ

2 bin gözlükçünün ruhsatı ya sahte ya da ölülere ait

Tüm Optik ve Optimetrik Meslekler Birliği Derneği, gözlükçüler üzerinde yaptığı araştırmada ilginç sonuçlara ulaştı. Türkiye’de 2 bin gözlükçü, ölmüş kişilerin ruhsatlarıyla ya da sahte belgelerle çalışıyor.

Gözlükçülükle ilgili yasa 64 yıl sonra ilk kez Haziran 2004’te değişti. Buna göre üniversite mezunu olmayanlar artık gözlükçülük yapamıyor. Ruhsatı olmadığı halde gözlükçülük yapanlara ise bir kereye mahsus olmak üzere 6 aylık kurs açıldı. Başarılı olanlara ruhsat verilecek.
Bu gelişmenin ardından Tüm Optik ve Optimetrik Meslekler Birliği Derneği, mevcut gözlükçüleri masaya yatırdı. Birçok gözlükçünün ruhsatlarının ölmüş kişiler üzerine olduğu ortaya çıktı. Bir kısmı ise sahte belgelerle iş yapıyor. Dernek başkanı Abdullah Aydın, 27 Mart’tan sonra yeni bir düzenlemenin getirileceğini ve kaydını yaptırmış müesseseler ile ilgili tüm bilgilerin internet ortamında yayınlanacağını açıkladı. Aydın, “4 bin 500 müessesenin 2 bini mesul müdürle çalışıyor. Yani asıl sahibi ve ruhsatnamesi olmayan, müessesedir. Bunun kaç kişisi öldü, kaç kişi fotokopi ruhsatnameleriyle çalışıyor, belirlenecek.” dedi.
64 yıllık Gözlükçülük Kanunu’nu tarihe gömen 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun, 26 Haziran’da yürürlüğe girdi. Buna göre, mesleğin adı artık optisyenlik olacak, mesleği yapanlarda ise iki yıllık optisyenlik bölümünü bitirme şartı aranacak. 25504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya geçirilen kanunda yer alan geçici 3. maddeye göre, en az 4 yıl usta-çırak ilişkisiyle mesleği icra etmiş kişiler, Sağlık Bakanlığı’nın açacağı 6 aylık bir kursa tabi tutulacak. Ardından girecekleri bir sınavda başarılı olanlara, gözlükçülük ruhsatı verilecek. Gözlükçülük ruhsatnameleri tek bir ticarethane için geçerli olacak, bir gözlükçü birden fazla ticarethane açamayacak.
Sağlık Bakanlığı ile ilgili derneklerin işbirliği sonucunda çıkan kanun, gözlükçülük mesleğini eğitimli kişilere teslim edecek. 19 Mayıs Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nin optisyenlik bölümünden mezun olanların sektöre atılmasıyla gözlükçülüğün ticaret mesleğinden çıkarılıp sağlık statüsüne kavuşacağını belirten Tüm Optik ve Optimetrik Meslekler Birliği Derneği Başkanı Abdullah Aydın, haksız kazanç elde eden 2 bin müessesenin problemli olduğunu söyledi. Yeni kanunun yeniden yapılanmayı beraberinde getirdiğine dikkat çeken Aydın, yönetmelikteki bazı maddelerden şu örnekleri verdi: ‘Eski gözlükçü işyeri olarak gözüken yerler kendilerini uygun hale getirecek. İki ay önce alınmış sağlık raporu, ruhsatnamenin aslı ve yanında noter tasdikli suret istenecek. Aynı zamanda bu başvurular mesul müdür olarak adlandırılan kişiye imza karşılığında teslim edilecek. Bu sayede kimin ölülerin ruhsatnamesini kullandığı da ortaya çıkacak. Bunlarla sonuna kadar mücadelemiz devam edecek.’
Antalya Fenni Gözlükçü Müesseseleri Sahipleri ve Çalışanları Derneği Başkanı Ercan Erkan, 6 aylık kurs sonunda bin kişinin daha sektöre kazandırılacağını ve kendi dükkanının başında bulunacağını belirtti. ‘Eğitim sayesinde bir eksiklik ortadan kalkacak. Sahte diploma ile bu işi yapanlar, ölmüş kişilerin diplomasını kullananlar piyasadan temizlenecek.’ diyen Erkan, mesul müdür sayısının az olduğunu hatırlattı. Erkan, bazı mesul müdürlerin diplomalarını yüksek meblağlarla kiraya verdiklerini de sözlerine ekledi.
Devlet, okullu gözlükçülerin diplomasını 12 yıl sonra tanıdı
Gözlükçülük mesleğinin seviyesini yükseltmek için 1992’de üniversite bünyesinde optisyenlik okulları açıldı. Bu   okulların açılmasıyla birlikte piyasada gözlükçü olarak faaliyet gösterip diploması olmayan kişilerin mağdur olmaması amacıyla o dönemde bir sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan 2 bin 720 kişi diploma sahibi oldu ve gözlükçü dükkanı açmaya hak kazandı. ÖSS sınavında yeterli puanı alarak optisyenlik okulunda iki yıl eğitim gören gençler ise ruhsat alabilmek için il sağlık müdürlükleri’ne gittiğinde karşılaştıkları gerçek karşısında şoke oldu. Optisyenler, diplomaları olmasına rağmen gözlükçü dükkanı açamayacaklarını öğrendi. Gerekçe; 64 yıl önce çıkarılan Gözlükçülük Kanunu’nda ‘optisyenlik’ tanımının olmaması idi. İlgili derneklerin mücadelesiyle kanun, Haziran 2004’te değiştirildi. Böylece eğitimli 700 optisyen, 12 yıl sonra mesleklerini icra etme hakkını kazandı. Gözlükçü olmak isteyenler artık üniversite mezunu olacak. Gözlükçülerde fenni gözlükçülük veya optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim veren yüksekokul mezunu olma koşulu aranacak.
Serhad Optik sahibi Serhat Sayri diplomasını kullanabilmek için yıllarca bekleyen optisyenlerden sadece biri. Sayri, Muğla Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’ndan 1996’da mezun oldu. Diplomasının geçersiz sayıldığını öğrenen Sayri, o dönem geçici bir ruhsat alabilmek için mahkemeye başvurmuş; ancak kazanamamış. Optisyen Ali Osman Aydın da, bölümü kazanabilmek için üç kez üniversite sınavına girmiş. Aydın “1986’dan beri bu işin içindeyim. Sevdiğim işi, iyi eğitim alarak yapacağıma inanıyordum. Ama mezun olduğumda hiçbir sıfatım yoktu.” diyor. 1993’teki sınavda kasap hatta kuruyemişçiler bile diploma alıp gözlükçü dükkanı açabilirken, kendilerinin işyeri açamadıklarını belirten Ali Osman Aydın, mezun olduğunda gözlükçülük yapma hakkını elde edemediğini anlatıyor. “Üniversiteye gitmediğimi varsayarsak, altı aylık kursa giderek ben gözlükçü hakkını almış oluyorum. Peki neden ben iki sene üniversiteye gittim, işimi bıraktım, maddi manevi kayıplarım oldu? Bazıları diploma kiralayarak bir şekilde işlerini döndürüyorlardı. Optisyen unvanına sahip bizler niçin 12 yıl bekledik? Üniversiteyi kazanarak işyeri açmayı hak etmedik mi?” diyen Aydın, bölümü yazan birçok kişinin geçersiz bir diplomaya sahip olacaklarından habersiz olduklarını söylüyor. Zeliş Yıldıral, İstanbul

07.03.2005
Zeliş Yıldıral
İstanbul

http://www.tumgazeteler.com/?a=780388

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona...

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 100 metre finalinde 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altı...

Sivas SGK il müdürüne ziyaret Sivas SGK il müdürüne ziyaret

Mesleki problemlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk....

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik v...

Çanakkale Savaşı kahramanı olan Mustafa Kemal kurtuluşun Anadolu topraklarında Anadolu halkıyla birleşerek top yekûn savaşarak kazanıla...

OptisyeninSesi e dergi/ 126.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 126.Sayı

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebilir, 7/24 Erişim, İndir & Oku....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(1 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
mustafa
mustafa
1 Nisan 2011 18:45

sayın taylan küçüker hocam.bir yakınımızın gözlükçülük ruhsatnamesine il saglık müdürlügü başka birinin üzerinde kayıtlı oldugu gerekçesiyle idari para cezası kesti ve.dükkanını kapattı.böyle birşeyin olması mümkünmü acaba.bir ruhsat iki kişinin üstüne düzenlenebilirmi.şimdi sahte belge kullanmakla suçlanıyor.tesekkürler

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Görme engelli Serkan Yıld...

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 10...

Sivas SGK il müdürüne ziyaret Sivas SGK il müdürüne ziy...

Mesleki problemlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü ...

Çanakkale Savaşı kahramanı olan Mustafa Kemal kurtuluşun Ana...

OptisyeninSesi e dergi/ 126.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Sevdandan Bulasın Sevdandan Bulasın

Biz ah etmeyi asırlar önce bıraktık. Bizim buranın insanları...

Optisyenlik mevzuatı hatırlatmaları Optisyenlik mevzuatı hatı...

Optisyenlik müessesesi açıp işletmek isteyenler, müessesenin...

Vefat ve başsağlığı Vefat ve başsağlığı

Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, C...

Şubat 2024 SGK Reçete bedelleri ödemesi Şubat 2024 SGK Reçete bed...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Ehliyet reformu: Gönüllü öz değerlendirme işe yarayabilir mi? Ehliyet reformu: Gönüllü ...

Araştırmalar ve kazalar, 70 yaş ve üzeri kişilerin en azında...

Sağlık İstatistikleri yıllığı yayınlandı Sağlık İstatistikleri yıl...

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl hazırlanan Sağlık İstati...

Magazin HABERLERİ
Web TV