a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Gözlük reçetesi yazmak bir sanattır!

Sadece gözlük takmak dahi tüm yaş gruplarında %25 olguda görme artışı sağlar.

19 Nisan 2022 - 12:55 'de eklendi ve 13085 kez görüntülendi. A+A-

Gözlük reçetesi yazmak bir sanattır!

Hastanın yaşına göre ne yapıyorum?
Hastanın yaşı
• Doğum – 3 yaş arası
• Okul öncesi çocuk (3-5 yaş arası)
• Küçük çocuk (5-7 yaş arası)
• Büyük çocuk (8-12 yaş arası)
• Adolesan
• Erişkin
• Presbiyopi dönemi
• Yaşlılar (65 yaş üstü)

Yaşla ne değişiyor?
• Çocuklukta görme sisteminin gelişmesi için net bir görüntü gerekli ( Gözlük bir tedavidir)
• Yaşamın erken döneminde kırıcılık hatasını düzeltebilecek bir çaba olabilir (emetropizasyon)
• Çocukluk sonrası semptomlar ortaya çıkabiliyor
• Çocuklukta gözlüğe adaptasyon daha hızlı ve rahat
• Uyum gittikçe azalıyor (8 yaşında 14.0 D den, 70 yaşında 0 D e düşüyor)
• Yaşlılıkta lense ve retinaya ait senil değişiklikler

Emetropizasyon
• Erişkinlerde en fazla emetropi
• Klinik emetropi rasgele olması gerekenden fazla
• Toplumun % 97 si + 4.0 ile – 4.0 D arasında
• Buna dayanarak, refraktif elemanları koordine ederek emetropiyi sağlayan aktif bir biyolojik işlemin varlığı speküle edilmiş (emetropizasyon)
• Hayvan deneylerinde varlığı gösterilmiş
• İçe kaymalı hipermetroplarda kullanılan gözün numarası azalırken, kayan ve kullanılmayan göz yüksek numarasını korur
• Tam tashih edilmiş şaşı bebeklerde hipermetrop derecesi sabit kalmış veya yükselmiş
• Gözlük düzeltmesiyle bulanıklığın tamamen ortadan kaldırılması emetropizasyonu durdurarak kırıcılığın,daha yüksek bir hata ile sonlanmasına yol açabilir.

Doğum – 3 yaş arası
• Prematüre bebekler genellikle miyop
• ROP gelişmez ise erken bebeklikte bu miyopi düzeliyor
• Prematürelerde belirgin kurala aykırı astigmat
• Refraktif komponent değişiklikleri 0-3 yaş döneminde çok hızlı ama dengeli
• Refraktif hatalar çok ama geçici
• Emetropizasyon çok aktif ve gerekmedikçe gözlük verip bunu bozmamalı
• Bebeklikteki kırıcılık hatası sıklığı kendiliğinden azalıyor
• Gözlük, kırma kusuru yüksek ve durağan ise verilmeli
• Bir yaşında ortalama değer +2.0 D
• Bir yaşında % 95 plano ile + 3.16 arasında
• Miyop (-1.50 D) okul öncesi çağa kadar genellikle düzelir (Prematüre doğum, gelişim geriliği veya ailede dejeneratif miyop hikayesi yok ise)
• Astigmat sıktır ve zamanla azalır, 2.0 D ye kadar normal sayılabilir (Yeni doğanlarda % 50 ye varan 0.75 – 2.0 D astigmat)
• Yüksek göz +3.0 D altında ise 1.0-2.0 D anizometropi geçici olabilir
• İçe kaymalarda tam hipermetropik tashih
• Diğer durumlarda hatayı, yaşıyla uyumlu derecelere düşürmek yeterli
• >+5.0 D, >-3.50 D, >2.0 D cyl oblik aks tashih düşün
• Şaşı bebeklerde, akomodatif kovergans ilişkilerine aykırı da olsa tam tashih yapılır
• İçe kaymalı yüksek miyop ve dışa kaymalı yüksek hipermetrop bebeklerde tam tashih normal binoküler füzyonun gelişimini sağlayabilir.

Okul öncesi çocuk (3-5 yaş arası)
• 3 yaşında, bebekliğin yüksek ve geçici kırıcılık hatalarının çoğu düzelmiştir
• Hipermetropi <2.0 D, miyopi nadirdir, astigmat <0.50 D, anizometropi <0.50 D
• >+5.0 D, >-1.50, > 1.50 D cyl
• Ambliyojenik > +1.0 D, >-2.0 D, >1.50 D cyl anizometropi tashih edilir
• Daha az da olsa emetropizasyon devam edebileceğinden kısmi tashih düşünülebilir
• İçe kayma ve ambliyopi tam tashih nedenleridir
• Yüksek AC/A oranı nedeniyle yakın içe kayma monofokal tashih ile giderilemeyenlerde, bifokal veya progresif tashih
• İntermitan dışa kaymalarda miyopik aşırı düzeltme faydalı olabilir
Küçük çocuk (5-7 yaş arası)
• En yüksek emetropinin görüldüğü dönemdir
• Hipermetropi <+1.0 D
• Ametropi genellikle kalıcıdır
• Miyopi %3 (>-1.0 D ise), astigmat ve anizometropinin tama yakın tashihi kolaylıkla tolere edilir
• İçe kaymalar dışında hipermetropinin tam tashihi genellikle gerekmez

Kim miyop olacak?
• 6 aylık iken miyop olanların %42 si 13 yaşında miyop
• 6 aylık iken hipermetrop olanların %10 u 13 yaşında miyop
• 5 yaşında miyop ise 13 yaşında da miyop ve muhtemelen artacak
• 5 yaşında >+1.50 ise 13 yaşında da hipermetrop
• 5 yaşında +0.50 ile +1.25 arası ise 13 yaşında emetrop
• 5 yaşında 0 ile +0.50 arası ise 13 yaşında büyük ihtimalle miyop
• Aksiyel uzunluk / kornea eğrilik yarıçapı (mm) = 3.0 ise emetrop, >3.0 ise miyop, <3.0 ise hipermetrop
• 8 yaşından 12 yaşına kadar takip edilen çocuklarda:
• Emetrop başlayıp >3.0 olanlarda miyopi gelişti
• Emetrop başlayıp < 3.0 olanlarda miyopi gelişme ihtimali düşüktü

Büyük çocuk (8-12 yaş arası)
• Refraktif komponent değişiklikleri çocukluk döneminde yavaş ama kompansasyonu zayıf
• Emetropi döneminden sonra 8-10 yaşında % 8, 11-12 yaşında % 14 civarında miyopinin ortaya çıktığı dönem
• Miyopi 0.5 D/yıl ilerler
• Yeni miyopik anizometropiler ve miyopik astigmatlar gelişebilir
• Astenopik şikayetler, odaklama problemleri ve artmış ders yoğunluğuna bağlı görsel yorgunluk nedeniyle küçük hataların da tashih edilebildiği bir dönemdir
• Hipermetroplara, içe kayma dışında, görmeyi azaltmayan en yüksek artı değer (+2.0 ye kadar gerekmeyebilir)
• Hipemetropların görsel algılama becerilerinin daha az olması gerekçesiyle, >+1.25 D tüm çocukların tashih edilmesini savunan da var
• Miyoplara tam düzeltme
• Astigmat 8 yaşlarında kurala uyguna dönüyor
• Astigmat, ambliyop ise tam düzeltme, değilse kısmi tashih

Miyopinin ilerlemesi engellenebilir mi?
• Yakında ezoforik olan (Maddox kanadı) çocuklarda bifokal cam kullanımının miyop ilerlemesini yavaşlattığını bildiren çalışmalar mevcut
• Sorunsuz progresif cam kullanımı bildirilmiş
• Yakın çalışmada gözlük çıkarılması önerilebilir
• Sert kontakt lens (PMMA-RGP) kullanımının ilerlemeyi yavaşlattığı bildirilmiş
Büyük çocuk (8-12 yaş arası)
• 7-17 yaşları arasındaki ambliyop tedavilerinin araştırıldığı bir çalışmada
• Sadece gözlük takmanın dahi tüm yaş gruplarında %25 olguda görme artışı sağladığı
• 7-12 yaş grubunda ambliyopi tedavisinin (kısmi kapama, yakın aktivite, atropin) %50 olguda faydalı olduğu (özellikle daha önce tedavi edilmemişlerse) saptanmış

Adolesan
• 12-17 yaşında % 20-25 miyop
• Taiwan’da 6 yaşında % 12
• Taiwan’da 16-18 yaşında % 84
• Çocuklukta başlayan miyopi genellikle 16-17 yaşlarında stabilize olur
• 20 li 30 lu yaşlara kadar ilerlemesini sürdürebilir

Erişkinlikte başlayan miyopi
• 20 yaşlarında başlar
• Aşırı yakın çalışma risk faktörüdür
• Refraktif stabil bir dönem sonrası da başlayabilir
• Emetropizasyon mekanizmasının çalıştığı iddia edilir
Erişkin
• Hipermetroplara, içe kayma ve az görme dışında, görmeyi azaltmayan en yüksek artı değer
• Miyoplarda, en iyi görmeyi sağlayan en düşük değer
• Astigmatlarda, görmeyi artıran, şikayetleri gideren, rahat kullanılan değer

Presbiyopi
• 40-45 yaşlarında yakın çalışma güçlüğü şikayetleri
• Gizli hipermetropi nedeniyle daha erken başlayabilir
• 40 yaşın üstünde hafif bir hipermetropiye kayma
• Hipermetroplarda tam tashih ve miyoplarda eksik tashih
• Monovision
Presbiyopide add. (Carlson)
Yaş Miyop Düşük Yüksek
Emetrop Hipermetrop Hipermetrop
33-37 – – +0.75
38-43 – +0.75 +1.25
44-49 +0.75 +1.25 +1.75
50-56 +1.25 +1.75 +2.25
57-62 +1.75 +2.25 +2.50
62 ve + +2.25 +2.50 +2.50

Presbiyopide add.
Addition ( Add.) ne kadar artarsa, net görme mesafesi ve net görüş derinliği de o kadar azalır.
+2.50 D. den fazla ilave mesleği çok yakın çalışmayı gerektiren veya maküler problemleri olanlarda yakına getirip retinadaki görüntüyü büyütüp lezyonlu sahanın dışını kullanmak için verilebilir.
• Miyoplar yüksek bir add. ve çok yakın bir çalışma mesafesine hipermetroplardan daha toleranslıdır.
• Nükleer lens sklerozu nedeniyle miyopik değişiklikte, bildirilmiş bir özel şikayet yok ise yakın gözlüğünü değiştirme
• Yakından büyük görmeye alışan, normal mesafeden mutsuz olabilir

Çok odaklı gözlük
• Hasta gözlük üstünden bakmayı itici buluyorsa
• Hasta iki gözlük taşımak ve takıp çıkarmak istemiyorsa
• Hastanın görme gereksinimleri iki gözlükle karşılanamıyorsa
• İnsanların % 94 ü çok odaklı gözlüğe alışabilmişler

Tecrübe ile edinilmiş ‘İnciler’ (George E. Garcia,M.D.)
• Hasta çok odaklı gözlüklerinden çok şikayetçi ise ama birkaç yıldır kullanıyorsa, tek odaklıya geçme. İki çift gözlük ile daha çok şikayetçi olacaktır.
• Devamlı gözlük takmayı gerektirecek yüksek bir kırma kusuru yok ise, +1.00D. den küçük add.a çok odaklı gözlük verme
• Küçük add. ile çok odaklı gözlüğe erken alıştırtmayı savunanlar da var

Progresif gözlük
• Görme keskinliği düşük olan hastalarda aberasyonlar nedeniyle daha fazla memnuniyetsizlik
• Küçük pupili olanlar yan distorsyonlardan daha az etkilendiklerinden daha kolay adapte olurlar

Yaşlılar (65 yaş üstü)
• %90 0.50 D üstü kırıcılık hatası mevcut
• Göz bebeği yaşlandıkça ufalıyor
• Işık azalıyor, odak derinliği artıyor
• 85 yaşın üstünde daha belirgin hipermetropiye kayma
• Nükleer yoğunluk artışı ile miyopiye kayma
• Gençlerdeki 0.25 D değişiklik görmede bir sıra artış sağlar öngörüsü yaşlılarda geçerli değildir
• Sübjektif refraksiyon muayenesinde 0.50-1.0 D lik değişiklikler ayırt edilebilir
• Özellikle nükleer sklerozda görme artışı sağlanması için birkaç D değişiklik gerekebilir
• Yaşlandıkça yatay yarıçap azalırken dikey artıyor ve kurala aykırıya kayıyor
• Yaşlılıkta belirgin kurala aykırı astigmat
• Çapraz silindirli sübjektif refraksiyon muayenesi yapılabilir
• Senil lentiküler değişiklikler homojen olmayıp, çok değişik tashihlerle benzer görme değerleri edinilebilir (Pin hole)
• Adaptasyon ve cevap verme süreleri uzamıştır
• Uyum kalmamıştır
• Binoküler denge testleri yapılmaz
• Bazen objektif muayene bulgularına dayanarak reçete düzenlemek gerekebilir (Demans gibi)

 

Op.Dr. Alp ALALUF

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
“Retina artık kör değil” “Retina artık kör değil”

Gen tedavisi kör insanlara görme yetisini geri kazandırabilir....

Gözlükten Miras! Gözlükten Miras!

Gözlükler bir zamanlar o kadar pahalıydı ki vasiyetler arasında değerli bir mal olarak listelenmişlerdi....

30. Madde TBMM tarafından kabul edildi 30. Madde TBMM tarafından kabul edildi

Hazırlanan yeni maddenin yer aldığı Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 01.7.2022 tarihinde kabul edilmiştir....

Manuel reçeteler kalkıyor! Manuel reçeteler kalkıyor!

01/08/2022 tarihinden önce düzenlenmiş manuel (kağıt) ısmarlama protez ve ortezlerin teminine ilişkin tıbbi malzeme rapor ve reçeteler ...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Abonelik
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Gezginin Dünyası
SON EKLENEN HABERLER
“Retina artık kör değil” “Retina artık kör d...

Gen tedavisi kör insanlara görme yetisini geri kazandırabili...

Gözlükten Miras! Gözlükten Miras!

Gözlükler bir zamanlar o kadar pahalıydı ki vasiyetler arası...

30. Madde TBMM tarafından kabul edildi 30. Madde TBMM tarafından...

Hazırlanan yeni maddenin yer aldığı Kanun Teklifi Türkiye Bü...

Manuel reçeteler kalkıyor! Manuel reçeteler kalkıyor...

01/08/2022 tarihinden önce düzenlenmiş manuel (kağıt) ısmarl...

Güneşin zararlı etkilerini bilmiyoruz! Güneşin zararlı etkilerin...

Pek çok insan, güneş gözlüklerinin yalnızca plajda sıcak ve ...

Eskişehir de kaçak gözlük operasyonu Eskişehir de kaçak gözlük...

Araçta yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 1850 gözlük, ...

Aidatlar ile ilgili yeni karar! Aidatlar ile ilgili yeni ...

Anayasa Mahkemesinin 12.12.1989 gün ve 1989/11 Esas, 1989/48...

Mayıs ayı katılım payı ödemesi Mayıs ayı katılım payı öd...

Mayıs ayına ait optik katılım payı fatura bedelleri çalıştığ...

Taziye Mesajı Taziye Mesajı

Canımızı Askeri cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurladık....

Teoman’ a gözlük reklamından 17 Milyon! Teoman’ a gözlük re...

Başarılı müzisyen söylenenlere göre hem saat hem de gözlük m...

Magazin HABERLERİ
Web TV
0
Fikirlerinizi bekliyoruz. Lütfen yorum yapınx