a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

ECOO AVRUPA OPTOMETRİ VE OPTİK KONSEYİ POZİSYON TEBLİĞİ

İlgili Bakanlığın, Meclisin, Üniversitelerin ve Meslek Derneklerinin bu konuda AVRUPA ve Diğer Gelişmiş Ülkeleri örnek alarak TÜRKİYE’de OPTOMETRİYİ başlatmaları gerekmektedir. LOW VISION  DÜŞÜK GÖRME: Düşük Görme, hayatın bütün gününde, görme vazifesini yapmada yeteneği sınırlayan bir görme bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Bu engel, sakınca alışılmış gözlük camları, Kontakt Lensler veya tıbbi müdahalelerle düzeltilememektedir. Aşikâr tipteki Görme Bozuklukları […]

25 Nisan 2011 - 11:53 'de eklendi ve 1613 kez görüntülendi. A+A-

ECOO AVRUPA OPTOMETRİ VE OPTİK KONSEYİ POZİSYON TEBLİĞİ

İlgili Bakanlığın, Meclisin, Üniversitelerin ve Meslek Derneklerinin bu konuda AVRUPA ve Diğer Gelişmiş Ülkeleri örnek alarak TÜRKİYE’de OPTOMETRİYİ başlatmaları gerekmektedir.

LOW VISION 

DÜŞÜK GÖRME:

Düşük Görme, hayatın bütün gününde, görme vazifesini yapmada yeteneği sınırlayan bir görme bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.

Bu engel, sakınca alışılmış gözlük camları, Kontakt Lensler veya tıbbi müdahalelerle düzeltilememektedir. Aşikâr tipteki Görme Bozuklukları Görme Keskinliği ve Görme Alanı kaybıdır. Görme bozukluğuna dair diğer örnekler Kontrast Hassasiyeti Kaybı, renkli Görmedeki Anormallikler ve Gece Görmesi dahil olduğu gibi, Parlak Işığa veya Fotofobi gibi Artan Işığa hassasiyet de dahildir.

TANIMLAR:

Görme Bozukluğunun tanımlanması için (Dünya Sağlık Örgütü)  WHO halen iki çeşit sınıflandırma sistemi vermektedir.

Birinci Sistem: ( ICD–10) dur. Hastalıklar ve ilgili sağlık problemlerinin uluslararası istatistiksel sınıflamasıdır.

 (ICD–10) metninin bölüm VII, H54 (9) kısmında GÖRME BOZUKLUĞU açıklanmaktadır. Buna göre;

a)      LOW VISON (DÜŞÜK GÖRME) : Görme Keskinliğinin 0.3 (6/8.05 LogMAR) değerinden daha az veya 0.05 (3/60,1.3 logMAR) değerinden daha iyi veya ilgili Görme Alanı Kaybının en iyi düzeltme olan iyi bir gözde 20 dereceden az olduğu bir durum olarak tanımlanmaktadır.

b)      BLINDNESS (KÖRLÜK):  Görme Keskinliğinin 0.05 (3/60,1.3) logMAR ‘dan az veya ilgili Görme alanı Kaybı en iyi düzeltmesi olan iyi bir gözde 10 dereceden az olduğu bir durum olarak tanımlanmaktadır.

İkinci Sistem: (İCF) İnternational Classification of Functioning) Uluslar arası Fonksiyon-işlev yapma Ameli/Pratik Sınıflaması:

Görmede yetersizlik ve sağlık, görme sistemindeki düzensizlik üzerine daha çok fonksiyonel perspektif olarak ( İCD–10) uluslar arası istatiksel hastalık sınıflaması ile tamamlanır. (İCF) Bozukluk, yetersizlik ve sakatlık arasındaki açık farkı belirler.

a)      İMPAİRMENT-BOZUKLUK: Psikolojik, fizyolojik veya Anatomik yapıdaki veya Fonksiyonlardaki anormalliği veya herhangi bir görme kaybını saptamak, olarak tanımlanmıştır.

b)      DİSABİLİTY-(özürlü)YETERSİZLİK: Bir görme bozukluğundan hâsıl olan mevcut yeteneğin yokluğu veya herhangi bir sınırlaması ve bir insanoğlu için yapılan bir sınıflama içinde normal olarak kararlaştırılmış veya aktivite alanında meydana gelmiş yetersizlik (ÖZÜRLÜ)olarak tanımlanmıştır.

c)      HANDİCAP-SAKATLIK: Bir bozukluk veya yetersizlik sonucunda hâsıl olan ve normal bir rolün ifasını korumada sınırlayan ve belli birey için yaşa, cinsiyete ve kültürel faktörlere bağlı olarak, hâsıl olan bir dezavantaj şeklinde tanımlanır.

Uluslar arası OFTALMOLOJİ KONSEYİ’NİN 2002 yılında kabul ettiği aşağıdaki ÇÖZÜM ÖNERİSİNDEKİ (TERMİNOLOJİ) tavsiye edilmiştir. Buna göre;

a)      BLINDESS-KÖRLÜK: Bu terim sadece (Toplam Görme Kaybı) için ve bireylerin başkalarının becerisi ve hâkim olması suretiyle yapılan işlevlerde kullanılır.

b)      LOWVISION-DÜŞÜK GÖRME: En az derecede görme kaybı için kullanılır. Bu durumdaki Kişilere, Görmeyi yükselten Yardımcılar ve Gereçlerle belirgin şekilde Yardım edilebilir.

c)       VİSUAL İMPAİRMENT- GÖRME BOZUKLUĞU: Bu terim, Organ düzeyinde Görme Keskinliği ve Görme Alanındaki (Görme Fonksiyonlarındaki bir kayıp) olarak, görme kaybı şeklinde Karakterize edilen bir Kondisyon olduğunda kullanılmalıdır. Bu Fonksiyonların bir çoğu miktar olarak ölçülebilir (Örneği: Görme Keskinliği Kaybı)gibi.

d)      VI SUAL DISABILITY- GÖRME YETERSİZLİĞİ: Mevcut Kondisyon, spesifik Görme girişimini Külfetli hale getirdiği zaman, (Mesela bir gazete okuyabilme yeteneğini kaybettiğinde) kullanılmalıdır.

e)      VISUAL HANDICAP-GÖRME SAKATLIĞI: Kondisyon, Sosyal iştirake bir Engel olarak, belirlendiği zaman (Örneğin: Araba sürücülüğü yeteneği kaybedildiğinde) kullanılmalıdır.

f)        FUNCTIONAL VISION-İŞ GÖRME/ÇALIŞMA GÖRMESİ: Bireyin günlük yaşam faaliyetlerinde (Activities of daily living) kabiliyetlerinde Görme kaybı olduğu zaman bu terim kullanılır. Bu bakımdan (Fonksiyonel Görme) görme sistemi değildir; birey için kullanılır.

g)      VISION LOSS-GÖRME KAYBI: Toplam Görme kaybı (Blindness- Körlük) ile görmenin kısmen kaybı (Low vision) düşük görmeyi de içine alan genel bir terim olarak, ya görme bozukluğunda yahut Fonksiyonel görmenin kaybedilmesi üzerine karakterize edilen bir durumda kullanılmalıdır.

A)    DÜŞÜK GÖRMELİ MÜŞTERİNİN HAVALE EDİLMESİ:

Düşük görmede yapılan hizmetler için, hastaların havalesi, ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazı ülkelerde Devlet fonu desteğine erişmek için, Oftalmolojik bir havaleyi istemekte, bazıları ise bunu istememektedir. Bazı Ülkeler Optometrist veya Optisyenin spesifik(çok özel) (Düşük Görme Klinikleri) ne Oftalmologların havalesini talep etmektedir. Bazı ülkelerde Optometristler arasında hastanın daha deneyimli klinisyene ulaşması için Karşılıklı havale yapılmaktadır. Genel bir kural olarak, eğer yetkilendirilmesine kanunen müsaade edilmişse, Optometristler, kendi başlarına havaleyi yapmakta serbest hissetmelidirler. Genel bir Kural, Düşük Görme hizmetleri için şayet hasta veya diğer görme görevlerinin ifasına rağmen görmede muktedir değilse, havaleye karar verilmelidir.

B)     DÜŞÜK GÖRMELİ MÜŞTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Kapsamlı bir Düşük Görme değerlendirilmesinin bir kısmı olarak, Optometrist veya Optisyen aşağıdaki durumları takdir edecektir.

a)     Müşterinin Oküler teşhisi ve aldığı tedavi

b)      Müşterinin yakında vaki olmuş Göz hastalığındaki değişiklikler, (Özellikle, bir Oftalmolojik klinik talebi yönünde bir havale’nin olup olmadığına dikkat edilmelidir.)

c)      Müşterinin günlük yaşamındaki görevleri ifa etmesinde Mesleki, Eğitimsel veya eğlence faaliyetlerinde, spesifik(özel) zorluklar var mıdır?

d)      Müşterinin diğer meslek adamları ile yaptığı temas ve uygun ise müşterinin görme bozukluğu veya benzeri bir durumdan dolayı kayıt edilip, edilmediği,

e)      Müşterinin duyarlılığı, refahı ve yaşantı kalitesi incelenmelidir.

C)    GÖRMENİN DEĞERLENDİRLMESİ:

Yapılacak Görme Testleri, aşağıdakilerin tümünü veya bir kısmının ölçülmesini ihtiva etmelidir.

a)      Uzak Görme keskinliği

b)      Kontrast hassasiyeti

c)      Yakın görme keskinliği

d)      Okuma hızı

e)      Kelimeyi doğru okuma görevindeki Performansı

f)        Görme Alanı

g)      Renkli Görme

h)      Parlak ışık hassasiyeti

i)        Kırma Kusuru

j)        Eksantrik bakış açısı veya tercih edilen retina yer pozisyonu

D)    REFRAKSİYON:

Refraksiyon, herhangi bir düşük görme hizmetinin esas birleşenidir. Refraksiyon, büyütmeyi uygulamadan önce kontrast hassasiyeti ölçümleri ve görme keskinliği için mümkün olan en iyi görme verilerini belirler.

Refraksiyon aşağıdaki işlemlerin bazılarını veya tümünü içine almaktadır:

a)      Objektif Refraksiyon (Retinoskopi veya Oto-Refraksiyon yapılması

b)      Sübjektif Refraksiyon (Lens gücü uygun Parantez içine alma aşamaları ile ve (Örneğin yüksek güçlü kesişen Silindirler gibi) uygun testlerin kullanılarak, Astigmatizmayı yeterli ve dikkatli şekilde belirlemek,

c)      Bünokülariti değerlendirmesi yapılması ve (Rivalry-Gözdeki rekabetin mevcudiyetinin saptanması,

d)      Tipik şekilde (25 cm mesafede) +4DS olan veya mevcut bulunan Akomodasyon seviyesine bağlı olan uygun güç şeklinde yakın adisyonu standard birimi ile yakındaki testi okuma yeteneği saptamak.

E)     BÜYÜTME:

       İyi bir Görme İhtiyacını belirlemek için (Harfin nihai boyutunu değerlendirme) harf Boyutu düzeyinde yaklaşık olarak erişme üzere istenen Büyütme; Refraksiyonun son noktasındaki, görme keskinliğinden hesaplanabilir. Bu noktada farklı büyütme sistemleri (Elle tutulan sabit gözlüğe monte edilmiş, elektronik v.b.) tipi büyüteç sistemleri, müşterinin Spesifik ihtiyacı için ergonomik en uygun(Optimum) düzeyini belirlemek üzere denenebilir. Yapılacak kapsamlı bir hizmet; en iyi büyütme sistemlerine erişmeyi veya bir acenteye veya bu işi yapabilen bir kişiye havale etmenin bilinmesini gerekli kılar.

F)     YÖNETİM, EĞİTİM VE DİĞER MESLEK ADAMLARI İLE İŞBİRLİĞİ

Düşük Görme hizmetinde, Düşük görme müşterisinin öncelikle anlaması gerekli olan hususun, kendi azalmış görme fonksiyonunun tabiatını bilmesinin esas unsur olduğudur. Bunu bilmeden önce, farklı yöntem ve eğitim tekniklerini kullanmaya başlamayı öğrenmelidir. Düşük görme müşterisinin eğitimini veya öğrenimi farklı meslek adamları tarafından ve çok muhtemel olarak aşağıdaki yönetim Stratejisini içerecek şekilde yapılabilir:

a)      Azalmış görme keskinliği ve oküler hareketlilik problemleri,

b)      Merkezi görme alanı kusurları

c)      Azalmış kontrast hassasiyeti ve artan parlak ışık hassasiyeti.

Eğitim çoğu kez bazı optik ve elektronik gereçlerle yapılır. En kapsamlı eğitime, sıkça olarak merkezi görme alanı kusuru olan şahısların ihtiyacı olmaktadır. Düşük Görme hizmetlerindeki bazı sistemlerde, Düşük Görme keskinliğinde çok yönlü disiplinleri haiz takımların bir kısmı tarafından bu eğitim yapılır, diğer vakalarda başka acentelere havale ihtiyacı olabilir.

Multi-Disciplinary cooperation Çok Yönlü Disiplinleri içeren iş birliği veya eğitim için yapılacak Havale genellikle Düşük Görme Terapistleri , mesleki terapistler veya diğer eğitici meslek adamları tarafından yapılır.

Görme kaybının hassas duygusal durumları içeren birçok durumlarda, Optometrist veya Optisyen için can alıcı çok önemli durum karşısında Danışmanlar-Müşavirler veya sosyal danışmanlar ile karşılıklı iş birliği yapılmalıdır. Bu durum aynı zamanda müşteri için değişik sosyal ve kanuni faydalanma ile ilgili işlemler için (örneğin Azalmış Görme Fonksiyonunda, Görme Bozukluğu olarak kayıt ve sertifikasyon)da önem arz eder.

Diğer Meslek adamları ile birlikte çalışma, Optometrist veya Optisyene (Spesifik Rehabilitasyon) amaçları hakkında konuşmalarda muhtemelen bir artma sağlayacaktır. Hasta Vizitesini müteakip Optometrik ve rehabilitasyon programlaması yapabilme Hastanın gelişme ihtiyacını değerlendirme ve alternatif gereçler ile görme fonksiyonun statüsünde değişiklik yapma bakımından önemlidir.

SONUÇLARIN ÖZETİ

Düşük görme hasta hizmetleri hazırlığı, bütün Optometrik ve Optik Disiplinlerin en çok (çok yönlü) multidisiplinleri arasındadır.

Tek bir Klinisye’nin veya Profesyonel meslek adamının bu konudaki bütün cevapları karşılaması veya bir müşterinin tek bir Profesyonel yardımı yoluyla gerekli bütün hizmetlere ulaşabilmesi çok nadir bir durumdur.

Bununla uyumlu olarak, iyi bir düşük görme hizmetinin vasıf İşareti; gerekli bütün bileşenlere erişebilmeyi sağlaması veya kolaylaştırması ve hastalığın teşhisi veya teşhis için havale etmeyi (Tedavi dâhil değildir) ihtiyacın değerlendirilmesi, gözlük ve düşük görme gereçlerinin reçeteleşmesi ve tedariki ihtiva etmesidir.

 Eğitim ve Öğrenim ve diğer yardımcı fakat asli olmayan bileşenler, özellikle tıbbi teşhis ve tedavi için havale, tanı ihtiyacını vurgulama ve gerekli olduğunda iyi bir düşük görme hizmetinin temel bileşeni olan Refraksiyonun yapılması önemli hususlardır.

İdeal olarak, muayene, Teşhis ve Refraksiyon yeteneği sebepleriyle, Optometristin toplum ve hastane bakımı ve tıbbi ve rehabilitasyon(iyileştirme) disiplinleri arasında yerleştirmesi – görevlendirmesi ve düşük görmeli müşterilerin rehabilitasyonunda kilit rol oynaması ihiyaçdır. 

Düşük Görme, Optometri ve Optik çalışma içinde ödüllendirilecek yarı ihtisas alanıdır. Bu bakımdan, bizim Optometristleri ve Optisyenleri, kendi rutin uygulamalarına ilaveten bu konularda teşvik etmek ve cesaretlendirmemiz gereklidir.

AVRUPA OPTOMETRİ VE OPTİK KONSEYİ  MART/2011 

ONAYLAMA VE TEŞEKKÜR:

ECOO bu pozisyon tebliğinin yazarlarına özel teşekkürlerini sunmaktadır.

 1-     MİCHAEL CROSSLAND (İngiltere-Optometrist)

2-     JÖRGEN GUSTAFSSON (İsveç-Optometrist)

3-     NİCHOLAS RUMNEY (İngiltere-Optometrist)

4-     ANTON VEREZEN (Hollanda-Optometrist)

 Türkçeleştirenin Özel Notu:

ECOO tarafından AVRUPA KOMİSYONU ve Avrupa Birliği yetkililerine sunulan bu önemli ve OPTOMETRİ’nin bir Ülkenin Göz ve Görme sağlığı için gerekliliğini anlatan POZİSYON TEBLİĞİ ECOO’ YA üye olan Meslek örgütlerinin dikkate üzerinde durmaları gereken bir durumdur. Ticaret Dışında ASLİ GÖZ VE GÖRME SAĞLIĞI MESLEK ADAMLIĞINA, AVRUPADAKİ gibi dönüşümlerini sağlayamamış, sayıları 156 ya ulaşan Ülke üniversitelerinde OPTOMETRİ EĞİTİMİ yer almamıştır. REFRAKSİYON‘dan muzdarip milyonlarca vatandaş yanında DÜŞÜK GÖRME den muzdarip binlerce yaşlı insanımız ve gerçek KÖR vatandaşımızın Optik ve Optometrik Meslekler alanında sürekli bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır. Bu bakımdan ilgili Bakanlığın, Meclisin, Üniversitelerin ve Meslek Derneklerinin bu konuda AVRUPA ve Diğer Gelişmiş Ülkeleri örnek alarak TÜRKİYE’de OPTOMETRİYİ başlatmaları gerekmektedir.

Saygılarımla

Nejat KAYIN

Fenni Gözlükçü-Orman Yük. Müh.

http://www.ecoo.info/mm/ECOO_Position-Paper_LowVision.pdf

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona...

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 100 metre finalinde 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altı...

Sivas SGK il müdürüne ziyaret Sivas SGK il müdürüne ziyaret

Mesleki problemlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk....

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik v...

Çanakkale Savaşı kahramanı olan Mustafa Kemal kurtuluşun Anadolu topraklarında Anadolu halkıyla birleşerek top yekûn savaşarak kazanıla...

OptisyeninSesi e dergi/ 126.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 126.Sayı

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebilir, 7/24 Erişim, İndir & Oku....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
Görme engelli Serkan Yıldırım, şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Görme engelli Serkan Yıld...

Japonya'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 10...

Sivas SGK il müdürüne ziyaret Sivas SGK il müdürüne ziy...

Mesleki problemlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü ...

Çanakkale Savaşı kahramanı olan Mustafa Kemal kurtuluşun Ana...

OptisyeninSesi e dergi/ 126.Sayı OptisyeninSesi e dergi/ 1...

Türkiye’ nin optik dijital dergisi, Tüm cihazlarda erişilebi...

Sevdandan Bulasın Sevdandan Bulasın

Biz ah etmeyi asırlar önce bıraktık. Bizim buranın insanları...

Optisyenlik mevzuatı hatırlatmaları Optisyenlik mevzuatı hatı...

Optisyenlik müessesesi açıp işletmek isteyenler, müessesenin...

Vefat ve başsağlığı Vefat ve başsağlığı

Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sevenlerine, C...

Şubat 2024 SGK Reçete bedelleri ödemesi Şubat 2024 SGK Reçete bed...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Ehliyet reformu: Gönüllü öz değerlendirme işe yarayabilir mi? Ehliyet reformu: Gönüllü ...

Araştırmalar ve kazalar, 70 yaş ve üzeri kişilerin en azında...

Sağlık İstatistikleri yıllığı yayınlandı Sağlık İstatistikleri yıl...

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl hazırlanan Sağlık İstati...

Magazin HABERLERİ
Web TV