a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

Dünyada 1,5 Milyon Kişi Türk Kadını Sayesinde Görüyor

VSY Biotechnology, katarakt ameliyatında göze yerleştirilen göz içi lenslerini; Türkiye’nin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylı ilk ve tek biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdi. Lensler merkezde kimyager, biyomedikal ve optik mühendisleri gibi birçok meslek dalından bilim insanlarının bir arada olduğu güçlü bir ekip ile tasarlanıyor.   VSY Biotechnology’nin İstanbul’daki Tuzla ve Ataşehir fabrikalarında çalışan kadınların oranı […]

29 Temmuz 2015 - 11:11 'de eklendi.

Dünyada 1,5 Milyon Kişi Türk Kadını Sayesinde Görüyor

VSY Biotechnology, katarakt ameliyatında göze yerleştirilen göz içi lenslerini; Türkiye’nin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylı ilk ve tek biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdi. Lensler merkezde kimyager, biyomedikal ve optik mühendisleri gibi birçok meslek dalından bilim insanlarının bir arada olduğu güçlü bir ekip ile tasarlanıyor.

 

VSY Biotechnology’nin İstanbul’daki Tuzla ve Ataşehir fabrikalarında çalışan kadınların oranı yüzde 70.

 

VSY’de çalışan toplam 258 kişinin ise yüzde 58’ini kadınlar oluşturuyor. Şirketin 4 Genel Müdür Yardımcısı’ndan 2’si kadın; ayrıca insan kaynaklarından, kurumsal iletişime, satış bölümlerine kadar diğer bütün birimlerinde de gerek bölüm müdürü gerekse uzmanların sayısında kadınların ağırlığı hemen fark ediliyor. VSY kadın egemen iş gücüyle Türk şirketlerine örnek teşkil ediyor.

 

Yaklaşık 5 yıldır Japonya’dan Almanya’ya, Brezilya’dan Filipinlere kadar 50’den fazla ülkeye ihraç edilen göz içi lensler, şimdiye kadar tüm dünyada 1,5 milyon kişiye ameliyat ile takıldı. Türkiye’de de katarakt lensi kullanan her 2 kişiden biri VSY’nin göz içi lens markalarını kullanıyor. İmplante edilen lens sayısının yüksekliğine rağmen tek bir şikâyet alınmaması üretimde kullanılan teknolojinin yanında kadın zekâsı, hassasiyeti ve konsantrasyonunun gücünü, kadın çalışanların başarısını ortaya koyuyor.

 

Bununla birlikte; TÜBİTAK, TTGV, TÜSİAD tarafından her yıl verilen Teknoloji Büyük Ödülü’nün 2010 yılında sahibi olan VSY Biotechnology’nin, Türkiye’de bu alanda ithalatın önünü %50 oranında kesmesi de şirketin ve kadınların başarısını destekliyor. VSY, Türkiye biyoteknoloji ihracatının yarısından fazlasını tek başına yapıyor.

 

Türkiye’nin yaklaşık 78 milyonluk nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen kadınların iş dünyasındaki yeri toplam nüfus içindeki ağırlığını yansıtmayacak şekilde düşük. TÜİK’in Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı %70,6 iken kadınlarda bu oran %30,7.

 

Avrupa Birliği üye ülkelerine bakıldığında da Türkiye’nin kadın istihdam oranındaki düşüklüğü net bir şekilde görülebiliyor. Kadın istihdamının en düşük olduğu Yunanistan’da bile bu oran yüzde 40 seviyesinde bulunuyor; en yüksek olduğu İsveç’te ise yüzde 72,5’e çıkıyor. Kadın istihdamının toplam istihdam içindeki payı yüzde 44 olan OECD ülkelerinde de Türkiye’nin bir buçuk katı oranında kadın istihdamının gerçekleştiği görülüyor. Türkiye’de kadınların istihdam oranının artırılmasına yönelik çeşitli sosyal projeler devam ederken, bu konuda şirketlere de görevler düşüyor.

 

VSY’nin her kademesinde kadın çalışanların olduğunu vurgulayan VSY Biotechnology CEO’su Dr. Ercan Varlıbaş, “Bizim için olmazsa olmaz’lar olarak değerlendirilebilecek bir gerçek, kadın çalışanlarımızın kurum içindeki varlığıdır. Kadın hassasiyetine, titizliğine, zeka ve sadıkane yaklaşımlarına güveniyoruz. VSY’nin hedeflerine bir bütün olarak tüm çalışanlarımızla birlikte ilerliyoruz. Bu yolda kadın çalışanlarımızın şirketimize katkıları yadsınamayacak kadar önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

 

AR-GE’ NİN ARKASINDAKİ BAŞARILI KADIN

Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Elif Kahvecioğlu, TUBİTAK ile yapılan birçok ödüllü projenin yöneticisi. Biyoteknoloji alanında üretilmesi planlanan birçok inovatif ürün projelerini de yönetiyor. Kahvecioğlu son dönemde iş hayatındaki kadın profilinin değiştiğini, artan eğitim düzeyiyle birlikte kadınların işe katılım oranlarının arttığını belirterek VSY Biotechnology’de kadın egemen bir yapının oluşmasını şöyle yorumluyor:

 

“VSY Biotechnology’nin teknik bölümlerinde de kadınların sorumlu olduğu alanlar çoğunlukta. Biyoteknoloji alanında Ar-Ge ve üretim yapıldığından dolayı araştırma-test-analiz faaliyetleri hayli yüksek oranda gerçekleşiyor. Ar-Ge Merkezimiz’de yüksek lisans ve doktoralı çalışanlarımızdan kadınların sayısı erkeklere göre daha fazla; buna paralel olarak Ar-Ge, kalite ve ruhsatlandırma bölümlerimizi kadınların yoğun çalıştığı alanlar olarak sayabiliriz. VSY Biyoteknoloji’nin medikal alanda ürün portföyü olması, üretimde kadın iş gücü artırımına yönelik pozitif yaklaşım sağlıyor. Kadınların sahip olduğu iletişim, önsezi yetenekleri ve çoklu-görevlere erkeklere göre daha yatkın olmaları, iş hayatında başarı grafiğini yükselten etmenler arasında; bu özellikleri zorlukları aşma konusunda iş hayatında başarıya ulaşmalarına kapı açmaktadır.”

 

Fabrikaların lens üretiminde stratejik alanlarından biri olan Temiz Oda’da da kadın çalışanlar ağırlıkta. Bu bölümde çalışan 24 kişinin 22’si kadınlardan oluşuyor. Özel bir sistemden geçerek, özel kıyafetlerle ulaşılabilen Temiz Oda’da; lenslerin optik kalitesinin ölçülmesi, mikroskobik yüzey kontrollerinin yapılması, gerekli optik testlerinin gerçekleştirilmesi ve paketleme onayının verilmesi gibi çok yüksek hassasiyet ve titizlik gerektiren süreçler başarıyla gerçekleştiriliyor.

 

VSY BİYOTEKNOLOJİ’NİN ÖNEMLİ KADEMELERİNDE BULUNAN KADIN YÖNETİCİLERİNDEN KISA KISA GÖRÜŞLER:

 

YURTDIŞI SATIŞ VE PAZARLAMA KANALINDAKİ KADIN YÖNETİCİ: GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGE ALTUNBAŞ GÖKTEKİN:

VSY’nin farklı bölümlerinde 15 yıldır yönetici olarak görev alan Yurtdışı Satış Ve Pazarlama & İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Özge Altunbaş Göktekin, son 2 yıldır Yurtdışı Satış ve Pazarlama & İş Geliştirme Bölümü’nün Genel Müdür Yardımcılığı görevinde. Her geçen gün ihracat ülkelerine yenilerinin eklendiği bu bölümün başındaki Göktekin’e kadınların başarısının nedenlerini sorduk: “Kadınlar hem doğaları gereği hem de planlı, titiz, mükemmeliyetçi yetiştirilmelerinden dolayı özellikle de toplumumuzda, küçük yaşlardan itibaren erkeklere oranla daha fazla sorumluluk alıyorlar.

 

Hayatın pek çok aşamasında farklı görevleri aynı anda üstlenmeleri de onların organize ve planlı olmalarını sağlıyor. İş hayatında da kadınların bu özellikleri sayesinde daha başarılı olduklarını düşünüyorum. Anaçlığın verdiği yardımseverlik, vericilik özellikleri kadınları iş hayatında başarıya götüren bir diğer nedendir. Şirketimizde gerek mavi gerekse de beyaz yakalı oranlarında kadınların fazla oluşunu ve başarılı kadınların çoğunluğu oluşturma nedenini buna bağlıyorum.”

 

OPERASYONDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAİBE KARADENİZ: “ÜRETİMDEN YÖNETİME KADAR BAŞARIMIZDA KADINLARIN KATKISI BÜYÜK”

VSY’de 12 yıldır görev alan Saibe Karadeniz, şirkette kadın çalışanların ağırlıkta olmasını şu şekilde değerlendirdi: “VSY’de, kurumsal hizmet anlayışımız çerçevesinde hem yönetim hem de operasyonel bölümlerde çalışan kadın sayısı, benzer uluslararası şirketlerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Kadınların çalışkanlığı, titizliği ve sezgileri sayesinde kurum içindeki başarı oranını hızlı bir şekilde artırması kadın çalışan sayısının yükselmesinde önemli bir etken. Özel ve teknolojik ürünlerimizin üretiminde önemli görevler üstlenen kadınlarımız başarıları ile ürün kalitemize değer katıyor. VSY Biyoteknoloji olarak tüm başarılı ekip arkadaşlarımızla birlikte global hedeflerimize hızla erişeceğimize inanıyorum.”

 

VSY KURUMSAL İLETİŞİM & PR MÜDÜRÜ BERNA ÖZEL: “KADIN VE ERKEKLERİN BİRLİK İÇİNDE ÇALIŞMASI BAŞARIYI SAĞLAR”

VSY’de 10. yılını dolduran Kurumsal İletişim & PR Müdürü Berna Özel’in ekibinde de kadın sayısı ağırlıkta. Özel, ekibinde kadın çalışanların sayısının fazla olmasını şöyle değerlendirdi: “Halkla ilişkiler, organizasyon planlama gibi özellikle nezaketin, inceliğin öne çıktığı bazı meslekler kadınlara daha fazla yakıştırılıyor ve ülkemizdeki bu genel kanının bir yansıması olarak, bölümümüze daha fazla kadın çalışanın başvurduğunu söyleyebilirim. Bir bölümde bence yalnızca erkek ya da yalnızca kadın çalışan olmamalı. Bir şirketin geleceği için pozisyonların gerektirdiği yetkinlikleri taşıyan bireylerin; sosyal, içsel, duygusal zeka gibi artılarıyla da değerlendirilmesi gerekir. Bu da kadın ve erkeklerin birarada çalıştığı bölümlerin daha başarılı olmasına olanak sağlayacaktır.”

 

VSY İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ BUKET YALÇIN: “İSTİHDAM ORANLARIMIZ İŞ HAYATINDA KADINLARA VERDİĞİMİZ ÖNEMİN BİR KANITI”

“Firmamızdaki tüm çalışan personelin çoğunluğu kadındır. Bu oran, kadın işgücünün şirket içindeki rolüne verdiğimiz değerin önemli bir kanıtıdır. Uluslararası arenada dünyanın en büyük şirketlerine baktığımızda da kadın işgücüne aynı şekilde büyük önem verdiklerini görüyoruz. Biyoteknoloji alanında dünyanın en büyük şirketleriyle rekabet eden ve alanında ilk 3’e girmeyi hedefleyen VSY Biyoteknoloji erkeklerin yanı sıra kadın işgücünün gerekliliğinin farkındadır.”

 

VSY BIOTECHNOLOGY RUHSATLANDIRMA MÜDÜRÜ DR. ÖZGÜL GÜNGÖR ÇULCU: “KİLİT POZİSYONLARDAKİ KADIN SAYISINDA ARTIŞ VAR”

“VSY Biyoteknoloji’de kadın çalışan sayısı ve kilit pozisyonlardaki kadın yönetici sayısı bir hayli fazla. Bu dağılım sektörlere göre değişkenlik gösterse de Türkiye gibi erkek egemen toplumlardaki genel trend, yönetim kademelerinin erkek çalışanlarla yapılandırıldığı yönündedir. Ancak ülkemizde değişen birçok şey gibi, bu geleneksel tutum da yerini kadın çalışanların sadece operasyonel işlerde değil yönetimsel kademelerde de rol almasına bıraktı.

 

Geçenlerde okuduğum bir yazıda; iki çocuklu bir kadının orta ölçekli bir ülkeyi rahatlıkla yönetebilecek güçte olduğu yazıyordu. Bilimsel bir çalışma değilse de sosyolojik açıdan doğruluk payı azımsanmayacak bir görüş bana göre. VSY Biyoteknoloji’de olduğu gibi, kendi potansiyelinin farkında olan ve şans tanınan her kadın çalışanın, kendi eğitim ve yetenekleri doğrultusunda, şirketin her kademesinde başarılı olabileceğine inanıyorum.”

optisyeninsesilogo

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
15 Temmuz Günümüz Kutlu Olsun. 15 Temmuz Günümüz Kutlu Olsun.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz Kutlu Olsun....

Rusya gözlük pazarının yeni gerçekliği Rusya gözlük pazarının yeni gerçekliği...

Rusya'da Gözlük pazarının hacminin 2029 yılına kadar 280,7 milyon adete ulaşması, 2025 yılında ise tahmini %0,5 büyüme oranına ulaşması...

Nisan ayı SGK Reçete bedelleri ödemesi Nisan ayı SGK Reçete bedelleri ödemesi...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık bankalar gelen ödemeleri bir gün bekletemeyeceklerdir. Ödemelerinizi almanız g...

Pera Palas’taki Sırlarla Dolu Anahtar Pera Palas’taki Sırlarla Dolu Anahtar

İstanbul Beyoğlu Tepebaşı’nda, Meşrutiyet Caddesi üzerinde, 1890’ları günümüze taşıyan muhteşem bir Müze- Otel vardır....

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(Yorum Yok)
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
15 Temmuz Günümüz Kutlu Olsun. 15 Temmuz Günümüz Kutlu O...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz Kutlu Olsun....

Rusya gözlük pazarının yeni gerçekliği Rusya gözlük pazarının ye...

Rusya'da Gözlük pazarının hacminin 2029 yılına kadar 280,7 m...

Nisan ayı SGK Reçete bedelleri ödemesi Nisan ayı SGK Reçete bede...

Kurum ile Bankaların protokolleri sona erdiği için artık ban...

Pera Palas’taki Sırlarla Dolu Anahtar Pera Palas’taki Sırlarla ...

İstanbul Beyoğlu Tepebaşı’nda, Meşrutiyet Caddesi üzerinde, ...

Optisyenlik Müesseseleri ve Çalışanları için Mevzuat Optisyenlik Müesseseleri ...

Optisyenlik Müesseseleri, sağlıkla ilgili yasal yükümlülükle...

Gözlük ve tıbbi cihaz hakkında bilgilendirme Gözlük ve tıbbi cihaz hak...

Gözlük çerçevesi ve numaralı gözlük camı, 4703, 3359 ve 181 ...

Anlık çeviri yapabilecek yapay zekalı akıllı gözlük tanıtıldı Anlık çeviri yapabilecek ...

Akıllı gözlükler uzun yıllardır hayatımızda olsa da Apple Vi...

Barberini için güneş panelleri Barberini için güneş pane...

Orta İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki Barberini fabrikasını ç...

Taklit ürünlerde vergi kaybı 7,2 milyar dolar Taklit ürünlerde vergi ka...

Türkiye’de yaklaşık 17,2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan kaçak...

Optisyenlik nasıl sürdürülebilir? Optisyenlik nasıl sürdürü...

Almanya da gözlükçü ve optometrist Uwe Hannig, "Optisyenlik ...

Magazin HABERLERİ
Web TV