a balloon
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat
Optisyenin Sesi Reklam
Optisyenin Sesi Reklam
Reklamı kapat

BİRLİK VE BERABERLİĞE ÇAĞRI -Mahmut YETİM

Değerli meslektaşlarım 7 yıl aradan sonra tekrar Tüm Optisyenler ve Gözlükçüler Derneği Başkanı olarak başlamış olduğum görevimde bizleri ciddi sorunların ve karşılığında da yaptırımların beklemekte olduğunu gördüm. Bu bağlamda Yönetim Kurulu olarak başlattığımız çalışmalarda öncelikli sorunumuz 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe konmak  istenen barkod ve  karekod uygulaması idi.   Konu ile ilgili olarak  21.12.2011 tarihinde Sağlık […]

13 Nisan 2012 - 16:03 'de eklendi ve 2158 kez görüntülendi. A+A-

BİRLİK VE BERABERLİĞE ÇAĞRI -Mahmut YETİM

Değerli meslektaşlarım 7 yıl aradan sonra tekrar Tüm Optisyenler ve Gözlükçüler Derneği Başkanı olarak başlamış olduğum görevimde bizleri ciddi sorunların ve karşılığında da yaptırımların beklemekte olduğunu gördüm. Bu bağlamda Yönetim Kurulu olarak başlattığımız çalışmalarda öncelikli sorunumuz 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe konmak  istenen barkod ve  karekod uygulaması idi.

 

Konu ile ilgili olarak  21.12.2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünde toplantı yapıldı. Toplantıyı müteakip  Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız 26.12.2011 tarihli başvurumuza verilen 31.01.2012 tarihli yazılı ekli cevapta “….Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinde , tıbbi cihazın imalatında /ithalatında ve piyasaya arzında barkod zorunluluğu  bulunmamakta olup, barkod numaraları tıbbi cihaz geri ödemelerinde SGK tarafından istenmektedir. Bu kapsamda numaralı gözlük camlarında ve gözlük çerçevelerinin geri ödemelerinde  barkod veya karekod zorunluluğu olup olmadığı  hususunda SGK ile görüşülmesi gerektiği ……” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

İş bu cevabi yazıyı takiben 07.02.2012 tarihinde SGK’ya Numaralı gözlük camları ve gözlük çerçevelerinde   barkod ve karekod sisteminin uygulanmasının durdurulması istemi ile ilgili yaptığımız başvuruya verilen 09.02.2012 tarihli 2636916 sayılı olumsuz cevap üzerine tarafımızdan Ankara 12.İdare Mahkemesi’nin 2012/339 Esasında kayıtlı  idari işlemin iptali, öncelikle Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesi istemli dava açılmıştır.

İlgili mahkeme tarafından davalı idarenin yazılı cevabı alındıktan ve deliller toplandıktan sonra Yürütmenin Durdurulmasına dair aşağıda sunmakta olduğumuz gerekçeli karar verilmiştir. Kararın bir örneği tüm illerdeki dernek ve odalarımıza  faks ile geçilmiş ve konu hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Derneğimizin siz değerli üyelerini de tek tek haberdar etme imkanımız olmadığından konuyu internet ortamında ilgili mahkeme kararını da ek yaparak sizlerin bilgisine ve taktirine sunuyoruz.

Dernek Yönetimi olarak bundan sonra da mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren sorunlara elimizden geldiğince ve seri harekete ederk çözüm üretmeye çalışacağımızı da burada yinelemek istiyoruz.

Resmi yazı ile Sağlık Bakalığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazının içeriği aşağıdadır.

——————————————————————————————————————————-
Sayı     : 286 – 5/1                                    Tarih : 26.12.2011
Konu   :Barkod ve Kare Kod uygulaması hak.

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı
ANKARA

Makamınız tarafından yayınlanan 26.08.2011 tarih 2011/5 sayılı duyuru ile gözlük cam ve çerçevelerinde, Barkod ve Kare Kod uygulamasına geçileceğne dair çalışmaların yapıldığı bildirilmiştir. Konuya ilişkin uygulama esas ve kurallarını belirleyen yasa ve yönetmelik hükümlerinin konuyu takip edebilmemiz ve düzenlemeleri yapabilmemiz için tarafımıza bildirmenizi saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Tüm Optisyen Gözlükçüler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Yetim

Yazımıza gelen cevabi yazı aynen aşağıdaki gibidir;

Gelen bu yazıya atfen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki yazı yazılarak cevabi yazıyı bekledik.
Sayı    : 334 – 6/1                                                      Tarih : 07.02.2012
Konu    : Numaralı gözlük camları ve gözlük çerçevelerinde
barkod sistemi hakkında

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TIBBİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
İLGİ    : 26.12.2011 Tarih Ve 286-5/1 Sayılı Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü Tıbbi Cihaz  Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Yazımız,
31.01.2012 Tarih Ve 0010595 Sayılı Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü Cevabi Yazısı

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 26/8/2011 tarih ve 2011/5 sayılı duyurusu , 5.11.2011 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve konuya ilişkin tüm diğer yasal düzenlemelerde yer almamasına rağmen , Kurumunuz ile Optisyenler arasında imza altına alınan 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Optik Sözleşmesinin Cezai Şart  ve Fesih Hükümlerini düzenleyen 6 maddesi ve alt bentlerinde “……Numaralı gözlük camları ve gözlük çerçevelerinde barkod ve karekod sisteminin esas olduğu ve buna uyulmaması halinde uygulanacak cezai yaptırımlara yer verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız 26.12.2011 tarihli başvurumuza verilen 31.01.2012 tarihli yazılı ekli cevapta “….Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinde , tıbbi cihazın imalatında /ithalatında ve piyasaya arzında barkod zorunluluğu  bulunmamakta olup, barkod numaraları tıbbi cihaz geri ödemelerinde SGK tarafından istenmektedir. Bu kapsamda numaralı gözlük camlarında ve gözlük çerçevelerinin geri ödemelerinde  barkod veya karekod zorunluluğu olup olmadığı  hususunda SGK ile görüşülmesi gerektiği ……” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.
Dernek olarak yapmış olduğumuz incelemelerde Numaralı gözlük camları ve gözlük çerçevelerinde barkod  veya karekod uygulanması gerektiğine ilişkin bir yasal düzenleme tarafımızdan tespit edilemediği gibi, alt yapısı oluşmamış bir konuda bu uygulamanın fiiliyata geçirilmesi de imkansızdır.
Ancak 1 mart 2012 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Kurumunuz ile 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Optik Sözleşmesine imza atmış olan tüm optisyen ve gözlükçüler açısından ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalma durumu  söz konusu olacağından konu ile ilgili olarak herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı Sağlık Bakanlığı’nın 31.01.2012 tarihli yazı içeriği ile de sabit olduğundan  2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Optik Sözleşmesinin 6.maddesi ve alt bentlerinde yer alan barkod ve karekod uygulamasına ilişkin cezai yaptırımlar düzenlemesinin  söz konusu uygulamanın  fiilen  imkansızlık  olması ve dernek üyelerimiz açısından ciddi mağduriyetlere sebebiyete verecek olması nedeniyle sözleşmelerin yürürlüğü tarihinden önce  iptaline karar verilmesini ,
Tensip ve Taktirlerinize arz ederiz. Saygılarımızla,

Tüm Optisyen ve Gözlükçüler Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
MAHMUT YETİM

EK     :
1- 26.12.2011 Tarih Ve 286-5/1 Sayılı Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Eczacılık
Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz  Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Yazımız,
2- 31.01.2012 Tarih Ve  0010595 Sayılı Sağlık Bakanlığı Cevabi Yazısı
Gelen cevabi yazı aşağıdaki gibidir.

Gelen yazıya dayanarak İdare mahkemesinde görülemek üzere dava açıldı.  Dava dilekçemiz;

Av.Raziye ÜNAL                                Telf.0-312 433 11 28
Sağlık 1.Sok.33/4 Sıhhiye-ANKARA                        Faks 0-312 435 43 55

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve DURUŞMA  İSTEMLİDİR
ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN
BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI    :1-TÜM OPTİSYENLER VE GÖZLÜKÇÜLER DERNEĞİ
KONUR Sok.No:41/17 Kızılay*ANKARA

2-Mahmut YETİM-TC No:20248165750
Konur Sok.41/17 Kızılay-ANKARA

Vekili        :Av.Raziye ÜNAL

DAVALI        :Sosyal Güvenlik Kurumu  Başkanlığı-ANKARA

Konu        .Davalı idare tarafından, MÜVEKKİLİM DERNEĞİN 07.02.2012 TARİH VE 334/6/1 Sayılı başvurusunun reddine dair  tesis edilen usul ve  Yasalara aykırı 09.02.2012 tarihli 2636916 Sayılı İdari işlemin iptaline,öncelikle müvekkilim dernek mensuplarının mağdur edilmemesi açısından savunma alınmaksızın  Yürütmenin Durdurulmasına, tebligatların memur eliyle yapılmasına  karar verilmesi isteminden ibarettir.

T.TARİHİ    :13.02.2012

Müvekkilim  ,Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü nezdinde tescilli 06-14-072 sicil numaralı dernek olup, halen aktif olarak faaliyetlerini Ankara ili Çankaya İlçesi Meşrutiyet caddesi Konur Sok.No:41/17 adresinde devam ettirmektedir. (Ek Tüzük )

Diğer müvekkilim ise dernek başkanı olup, aynı zamanda optisyen olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Derneğin kuruluş amacı doğrultusunda meslek mensuplarının güncel sorunları ve mevzuat işlemleri takip edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 26/8/2011 tarih ve 2011/5 sayılı duyurusu , 5.11.2011 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve konuya ilişkin tüm diğer yasal düzenlemelerde yer almamasına rağmen , SGK ile Optisyenler arasında imza altına alınan 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Optik Sözleşmesinin Cezai Şart  ve Fesih Hükümlerini düzenleyen 6 maddesi ve alt bentlerinde “……Numaralı gözlük camları ve gözlük çerçevelerinde barkod ve karekod sisteminin esas olduğu ve buna uyulmaması halinde uygulanacak cezai yaptırımlara yer verilmiştir.
Yapılan ve yasal dayanağı bulunmayan bu  düzenlemeler kapsamında numaralı gözlük cam ve çerçeveleri  ile ilgili barkod ve karekod uygulamasında  yaşanacak sıkıntılar da dikkate  alınarak müvekkilim dernek tarafından önce TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne akabinde SGK Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.
Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne müvekkilim dernek tarafından yapılan  26.12.2011 tarihli başvuruya verilen 31.01.2012 tarihli yazılı ekli cevapta “….Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinde , tıbbi cihazın imalatında /ithalatında ve piyasaya arzında barkod zorunluluğu  bulunmamakta olup, barkod numaraları tıbbi cihaz geri ödemelerinde SGK tarafından istenmektedir. Bu kapsamda numaralı gözlük camlarında ve gözlük çerçevelerinin geri ödemelerinde  barkod veya karekod zorunluluğu olup olmadığı  hususunda SGK ile görüşülmesi gerektiği ……” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.
Diğer taraftan  numaralı gözlük camları ve gözlük çerçevelerinde barkod  veya karekod uygulanması gerektiğine ilişkin bir yasal düzenleme de mevcut olmadığı gibi, alt yapısı oluşmamış bir konuda bu uygulamanın fiiliyata geçirilmesi de imkansızdır.
Sağlık Bakanlığı’nın  31.01.2012 tarihli yazılı cevabından sonra müvekkilim dernek tarafından SGK Başkanlığı’na 07.02.2012 tarih ve 334/6/1sayılı başvuru yapılmıştır.Söz konusu başvuruda …….:

“……….. 1 mart 2012 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Kurumunuz ile 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Optik Sözleşmesine imza atmış olan tüm optisyen ve gözlükçüler açısından ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalma durumu  söz konusu olacağından konu ile ilgili olarak herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı Sağlık Bakanlığı’nın 31.01.2012 tarihli yazı içeriği ile de sabit olduğundan  2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Optik Sözleşmesinin 6.maddesi ve alt bentlerinde yer alan barkod ve karekod uygulamasına ilişkin cezai yaptırımlar düzenlemesinin  söz konusu uygulamanın  fiilen  imkansızlık  olması ve dernek üyelerimiz açısından ciddi mağduriyetlere sebebiyete verecek olması nedeniyle sözleşmelerin yürürlüğü tarihinden önce  iptaline karar verilmesi…” talep edilmiştir.
Davalı idare tarafından verilen ve iptalini talep etmekte olduğumuz 09.02.2012 tarih ve 2636916 Sayılı idari işlemde ise ;
“….Numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi üreticileri ve ithalatçılarının TİTUBB kayıt başvurusu hakkında ,Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından  yayınlanan 24.8.2011 tarihli 2011/5 sayılı duyurunun ….” Baz alındığı ifade edilerek  bu çerçevede müracaatların öncelikle Sağlık Bakanlığına yapılması gerektiğinden anılan ürünler ile ilgili Sağlık Bakanlığına  yapılan UBB ve Barkod müracaatlarının  onaylanması  neticesinde  “Tıbbi Cihaz Kayıt Bildirimi ve Barkodunun ,Kurumumuz tarafından  istenilen  Teknik dosya belgeleri ile birlikte beyan  edilmesi halinde  Kurumunuzca onaylandıktan sonra  MEDULA –Optik Provizyon sisteminde tanımlanması yapılacağı hususunda Kurumumuzca  22.09.2011 tarihli duyuru yayınlanmıştır….” Denmektedir.
İlgili yazının devamında ise konu ile ilgili olarak değişik tarihlerde yapılan toplantı ve duyurulara ilişkin ayrıntılara yer verilmiş ve  davalı idarenin 30.12.2011 tarihli duyurusu ile  “….2012 yılı optik sözleşmesinin (12.2.) maddesi doğrultusunda ,TİTUBB’da onaylı kayıtları bulunmayan malzemelerin pasif hale getirileceği hususunda belirlenmiş olan sürenin 1/3/2012 tarihine kadar uzatıldığı kurumumuz internet portalı ile duyurulmuştur…..”
“……Diğer taraftan ,Kurumumuz hak sahiplerine ihtiyaç gösterilen optik çerçeve ve camlarının Türkiye içerisinde kayıt dışı satışının önüne geçilmesi ;kurum zararının oluşmaması  ,insan sağlığının riske atılmaması ,küresel standartlarda ürün takibinin yapılması vb.önlemlerle  yürürlüğe sokulmak istenilen  barkod/karekod uygulaması sadece görmeye yardımcı tıbbi malzemelerde değil,bütün tıbbi malzemelerde uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır…” cevabı ile müvekkil derneğin talebi reddedilmiştir.
Davalı idarenin cevabı, TC Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 31.01.2012 tarihli cevap içeriği ile açıkça çelişmektedir. Sağlık Bakanlığı cevabi yazısında “..Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinde , tıbbi cihazın imalatında /ithalatında ve piyasaya arzında barkod zorunluluğu  bulunmamakta olup barkod numaraları tıbbi cihaz geri ödemelerinde SGK tarafından istenmektedir….” Denmekte, davalı idare ise Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu duyuruları ilgi tutarak zorunluluk olduğunu ve uygulanacağını ifade etmektedir.
Her iki idari birimin  bu kendi içinde çelişkili açıklamaları dışında bir diğer fiili gerçeklik ise davalı idare tarafından henüz numaralı gözlük camı ve çerçeveler açısından oturtulmuş bir barkod/karekod sistemi de mevcut değildir. Kaldı ki öncelikle bu sistemin üretici,ithalatçı ve genel dağıtıcıların ellerinde var olan stokları barkod ve karekodları ile MEDULA-Optik Provizyon sistemine tanımlamaları gerektiği gibi, ayrıca gözlükçülerin ellerine gelen reçeteler bazında hazırlanacak olan değişik nitelikteki kişilere özel numaralı gözlük cam ve çerçeveleri açısından da nasıl bir uygulama yapılacağı ortaya konulmuş  değildir.
Ortada kurulu ve çalışır hale getirilmiş bir barkod/karekod sistemi olmadığı halde davalı idare tarafından müvekilim dernek mensuplarına imzalatılan ve 01.03.2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan sözleşmelerde barkod /karekod sistemine uyulmadığı taktirde ilgili sözleşmenin 6. maddesi ve alt betlerinde  ciddi yaptırımlar düzenlenmiş bulunmaktadır. Kaldı ki Sağlık Bakanlığı tarafından çok açık olarak böyle bir sistemin olmadığı ve zorunluluğun bulunmadığı açıkça ifade edildiği halde davalı idarenin hangi sistemi ve nasıl uygulayacağı belirsiz olan bir barkod/ karekod uygulamasını uygulamaya geçireceği de anlaşılmış değildir.
Tüm bu nedenlerle fiili imkansızlığı sabit olan ,henüz imalatçı ve ithalatçıları tarafından bile MEDULA-Optik provizyon sistemine girişi yapılmamış olan ve fakat uygulanmadığı taktirde imzalanan sözleşmleler nedeniyle müvekkilim dernek mensuplarını ciddi cezai yaptırımlar ile karşı karşıya bırakacak olan 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Optik Sözleşmesinin 6.maddesi ve alt bentlerinde yer alan barkod ve karekod uygulamasına ilişkin cezai yaptırımlar düzenlemesinin  söz konusu uygulamanın  fiilen  imkansızlık  olması ve dernek üyelerimiz açısından ciddi mağduriyetlere sebebiyet verecek olması nedeniyle (AYRICA GÖZLÜK REÇETESİ İLE GELEN VATANDAŞIN DA REÇETENİN SİSTEME GİRİLEMEMESİNDEN DOLAYI YAŞAYACAĞI MAĞDURİYET DE OLAYIN BİR BAŞKA BOYUTUDUR)  sözleşmelerin yürürlüğü tarihinden önce   iptaline karar verilmesi istemiyle yapmış olduğumuz 7.2.2012 tarihli başvurunun reddine dair verilen 09.02.2012 tarih ve 2636916 Sayılı idari işlemin iptaline, ancak işin aciliyetine binaen ve doğuracağı telafisi imkansız zararlar nedeniyle öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle yasal yollara başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    :İYYY,Optisyenlik Hakkında Kanun,ilgili Yönetmelikler, Dayanak bildiriler,25.03.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyla Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ,ilgili mevzuat,

DELİLLER            :Konu ile ilgili yazışma örnekleri, İptalini talep ettiğimiz 09.02.2012 tarih ve 2636916 sayılı idari işlem, Dernek Tüzüğü, 30.12.2011 tarih ve  2011/69 sayılı SGK Genelgesi, davalı idare ile optisyenler arasında imza altın alınan 2012  yılı sözleşme örneği, 5.11.2011 tarihli RG’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, yasal hertür delil,

SONUÇ            :Yukarıda yer verdiğimiz ve yargılama esnasında sabit olacak nedenlerle ;
Davalı idare tarafından, MÜVEKKİLİM DERNEĞİN 07.02.2012 TARİH VE 334/6/1 Sayılı başvurusunun reddine dair  tesis edilen usul ve  Yasalara aykırı 09.02.2012 tarihli 2636916 Sayılı İdari işlemin iptaline,
-Öncelikle müvekkilim dernek mensuplarının mağdur edilmemesi açısından savunma alınmaksızın  Yürütmenin Durdurulmasına,
-Tebligatların memur eliyle yapılmasına,
Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar  verilmesini, Tensip ve Taktirlerinize arz ederiz.
Saygılarımla            14.02.2012
Davacılar vekili
Av.Raziye ÜNAL

Yukarıda da görüldüğü üzere Yürütmeyi durdurma talebi yapılmıştır.
Talebimiz sonucu bu mesleğe yapılan haksızlık haklı olduğumuza yüce mahkeme karar vermiştir. Kararın örneği

Değerli meslektaşlarımız yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ayrıca bu aşamaya gelene kadar maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Salih BEZCİ’ye, mesleğimizi temsilen 21 grup Komite Üyeleri Sayın  İsmet Özbaşı, Sayın Akın Özel, Sayın Turgay Kılıç ayrıca Sayın Ertuğrul Karaoğlan’a ve bütün emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Bu vesile ile hepinize hayırlı işler diler saygılar sunarız.

 

 

 

Tüm Optisyenler Ve Gözlükçüler Derneği

Yönetim Kurulu adına

Başkan

Mahmut YETİM

 

Not : Barkod ve kare kod konusu ile ilgili Ankara Ticaret Odasında 20.04.2012 tarihinde (Cuma günü) akşam saat 18:30’ da yemekli birifing verilecektir. Bütün meslektaşlarımız davetlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
508 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi 508 milyon lira değerinde kaçak eşya ele...

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 508 milyon lira değerinde çeşitli ürün, eşya ve araç yak...

Optic World İzmir Fuarına sayılı günler kaldı Optic World İzmir Fuarına sayılı günler ...

Ege bölgemizde ilk defa böylesine kapsamlı Uluslararası nitelikli bir sektör fuarı düzenlenecek....

Optisyen alım ilanı Resmi Gazete’de! Optisyen alım ilanı Resmi Gazete’d...

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna...

EssilorLuxottica Japon optik zincirini satın aldı EssilorLuxottica Japon optik zincirini s...

İtalyan-Fransız grubu, Luxottica Japonya iştiraki aracılığıyla 1951 yılında kurulan orta ölçekli bir Japon optik perakendecisi olan Was...

HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTERMİSİNİZ?(4 Yorum)
Subscribe
Bildir
guest

4 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
HAKAN
HAKAN
14 Nisan 2012 10:58

Kimsenin kafası karışmasın Mahkeme kararı açık ve net … Barkod ve Karekod uygulaması dondurulmuştur… hakkında yürütmeyi durdurma kararı olan bir iş için mahkeme sonuçlanıncaya kadar hiçbir kimse veya kuruluş işlem yapamaz.. Buda bir kaç sene sürer.. Eski sistem devam etmek zorunda…

L. İregün
L. İregün
13 Nisan 2012 17:15

Evet, gerçekten bu konuda farklı düşünen üç taraf var. Taraflardan biri Barkod-Karekod taraftarı ve sistemin yılmaz savunucusu Gozder. (Bizim bilemediğimiz ve anlayamadığımız geçerli bir sebepleri olmalı) İkinci taraf, daha çok işin ekonomik tarafıyla ilgilenen ve bu işten parsayı toplamaya çalışan ve sektörden birileri ile paslaşan bilgi- işlem firmaları. Üçüncü taraf ise meslektaşlarını ve mesleğin geleceğini düşünerek, SGK dükalığına esir düşürmeme taraftarı olan ve ekmeğini sadece gözlükçülükten çıkarmaya çalışan meslek erbabı. Aklı , mantığı olan herkes bu KOD’lamanın gözlükçülüğe darbe vurarak, tüm piyasanın yabancı tekellerin eline geçmesini sağlayacak olmasını görmekte ve bilmekte. Benim dükkanımdaki çerçevenin miktarından, markasından, modelinden KİME NE? SGK… Read more »

NECATİ ÖNDER
NECATİ ÖNDER
13 Nisan 2012 17:51
Reply to  L. İregün

BAZILARININ MENFAATLERİ OLMAZSA BU KADAR ÜSTÜNE DÜŞERLER Mİ ?

L. İregün
L. İregün
13 Nisan 2012 16:50

Sayın Yetim,

Sizi yürekten kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. İyiki varsınız .Umarım ve dilerim ki her kes üzerine düşen dersi çıkarır.

Hocaoğlu Optik
SON EKLENEN HABERLER
508 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi 508 milyon lira değerinde...

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştiri...

Optic World İzmir Fuarına sayılı günler kaldı Optic World İzmir Fuarına...

Ege bölgemizde ilk defa böylesine kapsamlı Uluslararası nite...

Optisyen alım ilanı Resmi Gazete’de! Optisyen alım ilanı Resmi...

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek ü...

EssilorLuxottica Japon optik zincirini satın aldı EssilorLuxottica Japon op...

İtalyan-Fransız grubu, Luxottica Japonya iştiraki aracılığıy...

Pahalı gözlük vatandaşı kiralamaya yöneltti Pahalı gözlük vatandaşı k...

'Mağazadan almak istediğim tüm ürünler son aylarda neredeyse...

Online Davetiyeniz hazır Online Davetiyeniz hazır

OPTIC World İzmir 2024 - Optik, Gözlük, Oftalmoloji Ve Tekno...

Optik Reçetelerinin Geçerlilik Süresi Optik Reçetelerinin Geçer...

Mahkeme kararı doğrultusunda optik gözlük camlarının hastala...

KVKK KVKK

Ali, iyi bir gözlükçü. İyi bir esnaf. Uzun yıllarını mesleği...

Fatura/Reçete Teslim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Fatura/Reçete Teslim Süre...

Kurumumuzla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının fatu...

Vefat ve Başsağlığı Vefat ve Başsağlığı

Merhuma Allah’tan Rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, sab...

Magazin HABERLERİ
Web TV